Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Microsoft Office 2016 Nowy Office 2016 dla PC, MAC, tablet i smartfon (Katalog oprogramowanie)

Miniaturka domeny office-2016.pl7 lat/a SMS

Otwórz office-2016.pl

Pakiet Office 2016 w subskrypcji Office 365

Składniki pakietu Office 2016 to: Word 2016, Outlook 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, Access 2016, OneNote 2016, Publisher 2016

Office 2016

Word 2016

Excel 2016

PowerPoint 2016

Access 2016

Publisher 2016

Office 2016 w Office 365

Co nowego w pakiecie Office 2016

*Nowoczesna produktywność

*Powiedz mi

Funkcja Powiedz mi pozwala zaoszczędzić czas, który zostałby zużyty na szukanie określonej funkcji w obrębie Wstążki. Możesz wpisać to, czego szukasz, w polu Powiedz mi w prawym górnym rogu Wstążki w programach Word, Excel i PowerPoint. Dzięki funkcji „dopełniania wyrazów”, która umożliwia wyświetlanie wyników, jak tylko zaczniesz pisać, każde naciśnięcie klawisza spowoduje uściślenie tych wyników. Gdy tylko szukany wynik zostanie wyświetlony, możesz go kliknąć. Jeśli na przykład chcesz oznaczyć dokument jako poufny, wystarczy wpisać wyraz „poufne” lub frazę „transparent poufności”, a funkcja Powiedz mi wyświetli polecenie „Wstaw znak wodny”. Ponadto gdy klikniesz pole Powiedz mi, zobaczysz listę ostatnich pięciu poleceń wykonanych z poziomu pola Powiedz mi, dzięki czemu oszczędzisz czas potrzebny na przejście do funkcji, której chcesz użyć.

*Obsługa większej rozdzielczości dla wartości 250% i 300%

Podgląd obsługuje większą rozdzielczość dla wartości 250% i 300%, dzięki czemu dokumenty pakietu Office dobrze wyglądają na większych ekranach.

Kadrowanie i powiększanie podczas ładowania dużych wykresów i grafiki SmartArt

Nie musisz już czekać na załadowanie dużych wykresów i diagramów grafiki SmartArt, ponieważ tekst będzie wyświetlany od razu, umożliwiając natychmiastowe rozpoczęcie edycji. Do czasu zakończenia renderowania obiektu będzie wyświetlany symbol zastępczy wykresu lub grafiki SmartArt, ale mimo to będzie można interakcyjnie korzystać z dokumentu.

*Zaktualizowany interfejs użytkownika widoku Backstage

Teraz widok Backstage, czyli miejsce, w którym można otwierać i zapisywać dokumenty, jest bardziej intuicyjny w zakresie lokalizacji przechowywania. Przycisk Przeglądaj jest dużo bardziej widoczny, a na kartach Otwórz i Zapisz jako kolejność kart lokalizacji przechowywania została zaktualizowana w celu uniknięcia nieporozumień. Przykładowo: OneDrive > OneDrive dla Firm > Lokalizacje online > komputer lokalny. W celu uniknięcia pomyłek do etykiet kart dla lokalizacji przechowywania w trybie online dodano odpowiadające im adresy e-mail, aby ułatwić ich rozróżnianie. Przycisk Przeglądaj w każdym okienku Otwieranie/Zapisywanie jako również został wyróżniony w celu zapewnienia lepszej przejrzystości i szybszego dostępu do Eksploratora plików.

*Kolorowy motyw pakietu Office

Zmieniliśmy domyślny motyw pakietu Office, aby pasował do elementów wizualnych naszych nowoczesnych aplikacji. Teraz motyw domyślny to „Kolorowy” (przedtem motywem domyślnym był „Biały”). Motyw możesz zmienić w dowolnej chwili, przechodząc do pozycji Plik > Konto > Motyw pakietu Office.

*Wstawianie obrazów z właściwą orientacją

Teraz, dzięki automatycznemu obrotowi obrazów, obraz wstawiony do aplikacji jest automatycznie obracany w celu dopasowania go do orientacji aparatu. Ponadto po wstawieniu można obrócić obraz ręcznie do dowolnego położenia. Należy pamiętać, że dotyczy to tylko nowo wstawionych obrazów i nie ma zastosowania do obrazów w istniejących dokumentach.

*Ułatwienia dostępu

Dodaliśmy kilka ulepszeń ułatwień dostępu:

◾Motyw ciemny — nowy motyw zaprojektowany z myślą o użytkownikach z wadami wzroku, dla których zbyt jasne wyświetlacze są bezużyteczne w pakiecie Office 2013 — zapewnia bardziej subtelne wizualnie tło podczas pracy z aplikacjami. Motyw ciemny zawiera również ulepszenia okienka nawigacji programu Word (lepsza czytelność, naprawione białe rozbłyski) oraz kilka poprawek przejrzystości w programie Outlook (biały tekst na jasnym tle, ciemny tekst na ciemnym tle, nieczytelny nieaktywny tekst). Ulepszono także tekst kart kontekstowych wstążki, stany po zatrzymaniu wskaźnika myszy i kontrolki okienka zadań.

◾Niedostępne wcześniej sposoby korzystania z klawiatury w programie Excel dla funkcji, takich jak tabele przestawne i fragmentatory, są teraz dostępne, co zapewnia wszystkim użytkownikom bardziej rozbudowany zestaw funkcji.

*Grupy klasyczne programu Outlook (tylko skrzynki pocztowe usługi Office 365 Enterprise)

Grupy to rozwinięcie list dystrybucyjnych jako sposobu na komunikowanie się i współpracowanie z członkami zespołu. Dzięki grupom w klasycznym programie Outlook możesz teraz:

◾tworzyć grupy i zarządzać nimi w programie Outlook;

◾śledzić aktywność w swoich grupach bez opuszczania skrzynki odbiorczej;

◾uzyskiwać dostęp do historii konwersacji grupy, także z czasu przed dołączeniem do niej;

◾gromadzić pliki i notatki dotyczące grupy w usłudze OneDrive grupy, a następnie przechodzić do nich z programu Outlook;

◾planować w kalendarzu grupy spotkania, które wszyscy członkowie grupy mogą aktualizować;

◾lub po prostu używać ich jako listy dystrybucyjnej .

*Załączniki w chmurze w programie Outlook

Wysyłanie linków do dokumentów w chmurze umożliwia wszystkim użytkownikom uzyskiwanie dostępu do najnowszej wersji dokumentu i pozwala współpracować (jeśli tego chcesz) w tej jednej kopii głównej. W tej wersji programu Outlook można teraz wybierać i dołączać pliki z kont programu SharePoint lub usługi OneDrive, nawet jeśli nie są one widoczne na liście ostatnio używanych elementów. Po wybraniu dokumentu do dołączenia do korespondencji, który już znajduje się w usłudze OneDrive lub OneDrive dla Firm, link zostanie dołączony automatycznie (oraz zostaną udzielone odpowiednie uprawnienia). Możesz ustawić uprawnienia dla każdego pliku i określić, czy chcesz udostępnić go jako załącznik klasyczny, załącznik osadzony lub załącznik w chmurze.

Jeśli pliku nie ma już w usłudze OneDrive (służbowej lub osobistej), program Outlook teraz również pozwoli na jego szybkie przekazanie i wysłanie jako załącznika w chmurze. Jeśli z kolei otrzymasz załączniki, które chcesz szybko zapisać w usłudze OneDrive, aby uzyskać do nich dostęp później, możesz to również zrobić.

Niewielka ilość miejsca zajmowanego przez program Outlook na małych urządzeniach

Na mniejszych urządzeniach program Outlook domyślnie pobierał wiadomości e-mail z jednego miesiąca i był to najmniejszy przedział czasu dla pobierania poczty e-mail. Teraz w ustawieniach konta można wybrać spośród następujących wartości — 1 dzień, 3 dni, 7 dni i 14 dni — aby pobrać tylko najnowsze wiadomości i jak najszybciej uzyskać dostęp do najważniejszych informacji.

Obsługa pionowego układu na małych ekranach w programie Outlook

*Podobnie jak w przypadku programu Outlook w systemie Windows Phone, można teraz wybrać wiadomość na liście i wyświetlić ją w okienku odczytu przylatującym z prawej strony ekranu. Wystarczy użyć przycisku przechodzenia wstecz, aby wrócić do listy wiadomości.

*Załączniki wiadomości e-mail programu Outlook

Teraz można zaoszczędzić czas dzięki łatwemu dołączaniu z poziomu Wstążki lub Paska akcji ostatnio używanych dokumentów pakietu Office do wiadomości e-mail programu Outlook, wybierając odpowiedni dokument z listy rozwijanej. Pliki znajdujące się już w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub w programie SharePoint można udostępnić jako link do edycji lub tylko do wyświetlania zamiast tradycyjnego załącznika, co umożliwia współpracę nad jedną kopią dokumentu zamiast nad kilkoma.

*Sugestie dotyczące osób podczas wyszukiwania w programie Outlook

Jeśli podczas wyszukiwania poczty w programie Outlook użyjesz ciągu wyszukiwania wyglądającego na nazwę osoby, z którą komunikujesz się regularnie, pojawi się lista sugestii dotyczących osób, co ułatwi znalezienie wiadomości pocztowych związanych z tymi osobami.

*Używanie funkcji oznaczania jako mało istotne w programie Outlook do sortowania wiadomości o niskim priorytecie

Funkcja oznaczania jako mało istotne umożliwia przenoszenie wiadomości o niskim priorytecie ze Skrzynki odbiorczej do osobnego folderu, dzięki czemu oszczędzasz czas poświęcany na przeglądanie poczty w poszukiwaniu ważnych wiadomości. Funkcja oznaczania jako mało istotne analizuje czynności wykonane w przeszłości w celu wytypowania wiadomości, które najprawdopodobniej zignorujesz. Następnie przenosi te wiadomości do folderu w Skrzynce odbiorczej o nazwie Elementy mało istotne. Folder Elementy mało istotne będzie dostępny niezależnie od sposobu, w jaki uzyskujesz dostęp do konta. Z poziomu aplikacji klasycznej Outlook możesz uzyskiwać dostęp do folderu Elementy mało istotne, konfigurować obsługę elementów mało istotnych oraz wskazywać, że określone wiadomości pocztowe nie są mało istotne.

*Tryb tylko do odczytu dla programu Excel

Skoroszyt programu Excel można szybko otworzyć z poziomu programu SharePoint w trybie tylko do odczytu, aby szybko przejść do najważniejszych elementów.

*Nowe chińskie i japońskie czcionki domyślne

W pakiecie Office 2016 zaktualizowano istniejące czcionki japońskie i chińskie uproszczone przez nadanie im nowoczesnego, jednolitego wyglądu i działania w podstawowych aplikacjach do tworzenia: Excel, Word, PowerPoint, Poczta programu Outlook i OneNote.

*Wbudowana funkcja analiz biznesowych

Wyszukiwanie na liście pól i ulepszenia modelu danych

Lista pól programu Excel, służąca do dodawania pól do tabel przestawnych i wykresów przestawnych, obsługuje teraz funkcję wyszukiwania, co pozwala szybko znajdować pola na długich listach.

Integracja dodatku Power Query dla programu Excel

*Microsoft Power Query dla programu Excel, który był oddzielnym dodatkiem do pobrania dla programu Excel 2013 i 2010, jest teraz zintegrowany z programem Excel. Dodatek Power Query poszerza możliwości samoobsługowej analizy danych biznesowych w programie Excel o intuicyjne i spójne funkcje odnajdowania, łączenia i uściślania danych pochodzących z rozmaitych źródeł, takich jak źródła relacyjne, strukturalne i półstrukturalne, źródła OData, sieć Web, usługa Hadoop, witryna Azure Marketplace i inne.

*Funkcje prognozowania programu Excel

Funkcje arkusza prognozowania szeregu czasowego służą do przewidywania przyszłych wartości na podstawie danych historycznych. Na przykład miesięczna oś czasu z wartościami pierwszego dnia każdego miesiąca lub roczna oś czasu. W przypadku tego typu osi czasu warto zagregować pierwotne dane szczegółowe przed zastosowaniem prognozy, dzięki czemu wyniki prognozy także będą bardziej dokładne. W tej wersji Office 2016 dostępne są następujące funkcje prognozowania:

◾Forecast.ETS() — zwraca wartość prognozowaną dla określonej przyszłej daty docelowej

◾Forecast.ETS.Confint() — zwraca przedział ufności dla wartości prognozy dla określonej daty docelowej

◾Forecast.ETS.Seasonality() — zwraca długość powtarzającego się wzorca wykrytego przez program Excel dla określonego szeregu czasowego

*Obsługa zaznaczania wielu elementów fragmentatora za pomocą dotyku

Ta zmiana pozwala teraz na zaznaczanie wielu elementów fragmentatora programu Excel na urządzeniu dotykowym. Jest to zmiana w stosunku do wcześniejszych wersji programu Excel, gdzie można było zaznaczyć tylko jeden element we fragmentatorze, używając jedynie wprowadzania dotykowego. Tryb wielokrotnego zaznaczania fragmentatora można także włączyć przy użyciu nowej kontrolki znajdującej się na etykiecie fragmentatora.

*Grupowanie według czasu i przechodzenie do szczegółów na wykresach przestawnych

Uogólnianie i wyszczególnianie danych w grupach czasowych i innych poziomach hierarchii to typowe czynności podczas analizy danych. Ta wersja Office 2016 ułatwia wykonywanie tych czynności dzięki dwóm nowym aktualizacjom. Grupy czasowe są teraz wykrywane i tworzone automatycznie podczas dodawania wierszy pól godziny do tabel przestawnych. Obecnie można też uogólniać i wyszczególniać hierarchie danych bezpośrednio w wizualizacjach wykresów przestawnych, co umożliwia głębszą analizę danych bezpośrednio z poziomu wykresów.

*Korzystanie z programu Power View za pośrednictwem połączenia OLAP

Program Microsoft Power View został dodany jako opcja raportowania dla połączenia modułu OLAP (Online Analytical Processing). Wystarczy połączyć arkusz kalkulacyjny programu Excel z modułem OLAP i wybrać opcję wyświetlenia tych danych w postaci raportu programu Power View. W programie Power View można teraz tworzyć raporty ze wskaźnikami KPI, hierarchiami, obliczeniami i tabelami danych pochodzącymi z modułu OLAP.

*Automatyczne wykrywanie relacji tabeli przestawnej opartej na modelu danych

Automatyczne wykrywanie relacji jest teraz dostępne dla wszystkich użytkowników usługi Office 365. Podczas tworzenia tabeli przestawnej opartej na modelu danych i pracy z co najmniej dwoma tabelami bez zdefiniowanych relacji zostanie wyświetlone powiadomienie z prośbą o uruchomienie automatycznego wykrywania relacji. Spowoduje to wykrycie i utworzenie wszystkich relacji między tabelami używanymi na potrzeby tabeli przestawnej opartej na modelu danych, dzięki czemu nie trzeba tego robić samodzielnie. Automatyczne wykrywanie relacji można także uruchamiać za pośrednictwem okna dialogowego Relacje.

*Łatwiejsze znajdowanie funkcji analizy biznesowej

Teraz funkcje analizy biznesowej są łatwiejsze do znalezienia podczas pracy w programie Excel. Jeśli korzystasz z jednej z funkcji analizy biznesowej (program Power View bądź dodatek Power Pivot lub Power Map), pozostałe zostaną włączone automatycznie. Wszystkie funkcje analizy biznesowej można także włączyć w programie Excel, przechodząc do obszaru Plik > Opcje > Zaawansowane > Włącz funkcje analizy danych, zamiast wybierać pozycję Plik > Opcje > Dodatki > Zarządzaj dodatkami COM > Przejdź, co sprawia, że wszystko jest mniej czasochłonne.

*Zmienianie nazw tabel, kolumn i miar w dodatku Power Pivot i dostosowania tabel przestawnych

Teraz można zmieniać nazwy tabel, kolumn i pól obliczeniowych/miar w obrębie dodatku Power Pivot oraz korzystać z bezproblemowego dopasowywania tabel przestawnych do nowych nazw w modelu danych.

*Karty danych w programie Excel

Na kartach danych można wyświetlać zaawansowane dane tabelaryczne dla określonej lokalizacji geograficznej po zatrzymaniu wskaźnika myszy lub zaznaczeniu elementu wizualnego. Użytkownicy mogą przechodzić do szczegółów i pokazywać ukryte dane podczas prezentacji lub opowiadania historii. Te ukryte dane mogą być danymi zagregowanymi, których nie można pokazać jako istniejących elementów wizualnych. Na przykład na wykresie kolumnowym nie można przedstawić opisu zestawu zdarzeń, które wystąpiły w określonym miejscu, takiego jak lista naruszeń przepisów higieny pracy w danym okresie czasu w konkretnej restauracji.

*Sterowanie i łatwe zarządzanie p

 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Wpis
 4. Najpopularniejsze
 5. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz office-2016.pl teraz!

Skomentuj office-2016.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony WWW

wwwPreview v3.6 ze stycznia 2023: podgląd w przygotowaniu;
Podgląd strony nie jest jeszcze gotowy - prosimy sprawdzić za godzinę...
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Office-2016.pl w Katalogu SEO - skomentuj!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • Lista najpopularniejszych słów nie jest jeszcze dostępna do pobrania...

  Wczytuję statystyki...

  Zrzut ekranu office-2016.pl Odśwież zrzut strony

  Nowy Office 2016 dla PC, MAC, tablet i smartfon (strona office-2016.pl - Microsoft Office 2016)

  Katalog SEO zawiera 1 podobnych stron WWW: Odśwież listę stron

  1. Office 365 Open Midsize Business - dla Średnich Przedsiębiorstw Office 365 Midsize Business dla Średnich Przedsiębiorstw, oferuje rozwiązania współpracy i komunikacji w chmurze Microsoft, które są obecnie powszechnie używane przez klientów korporacyjnych. Subskrypcje Office365 zawierają między innymi: Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, Microsoft Lync Online oraz produkty dodatkowe takie jak Office Pro Plus...
  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2023 SublimeStar.com Walerian Walawski.

  SublimeStar.com