Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Jednostki budżetowe Serwis budżetowy - wyjaśnienia ekspertów (katalog Doradztwo)

Miniaturka Serwis budżetowy - wyjaśnienia ekspertów (serwisbudzetowy.pl)1 lat/aMini

Otwórz serwisbudzetowy.pl

Dostępny bez opłat SerwisBudzetowy.pl to profesjonalny serwis zawierający bezpłatne porady ekspertów dla księgowych sektora budżetowego obejmujące tematykę rachunkowości budżetowej, spawozdawczości budżetowej i podatków. Poszczególne działy serwisu to: oświata, instytucje kultury, służba zdrowia, jednostki i zakłady budżetowe, sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

Szczególnie omawia zagadnienia dotyczące m.in.: systemu oświaty w ujęciu podatkowym i rachunkowym, obowiązków nauczycieli (Karta Nauczyciela), instytucji kultury w ujęciu podatkowym, rachunkowym i prawa pracy, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym rozliczania środków publicznych otrzymanych przez SP ZOZ, terminów i sposobów sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych przez jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Serwis zawiera przepisy prawne, terminarz budżetowy przykłady i wzory druków oraz wskaźniki i kalkulatory.

Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz serwisbudzetowy.pl teraz!

Skomentuj serwisbudzetowy.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony
Jakość serwisbudzetowy.pl: 5/5, generowań: 18

wwwPreview v3.6 z lutego 2015: 8 komentarzy; 393 opisów; 613 linków; 1 formularzy; 102 skrótów; 31 obrazków; 4 ważnych słów; 118227 znaków.
Dodaj do ulubionych - Serwis BudŁetowy:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/30/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Link: Dodaj do ulubionychRegulamin serwisu: - Link: Regulamin serwisuStrona gŁŁwna: Link: Serwis BudŁetowy Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaJednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweInne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa:

Tabela:

Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPodatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracyInne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaVAT:

Tabela:

Link: VATPodatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweInne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySkŁadki ZUS:

Tabela:

Link: SkŁadki ZUSŁwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaPrawo pracy: Link: Prawo pracyŁrodki unijne:

Tabela:

Link: Łrodki unijneZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneGofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl:

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminarz budŁetowy: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: Zamknij - wyŁŁcza obecne komunikaty do czasu pojawienia siŁ nowych: GOFIN.PL

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button Link: Do 2 marca naleŁy zŁoŁyŁ roczne sprawozdanie o udzielonych zamŁwieniach publicznych Link: Do 10 lutego naleŁy sporzŁdziŁ sprawozdanie z wysokoŁci Łrednich wynagrodzeŁ nauczycieli Zamknij Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci: Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Roczne sprawozdanie o udzielonych zamŁwieniach publicznych - roczne sprawozdanie, zamŁwienia publiczne: 6.02.2015 (piŁtek)
 • Link: BŁdzie niŁsza stopa procentowa skŁadki wypadkowej dla "maŁych" pŁatnikŁw skŁadekSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Czas na rocznŁ informacjŁ o skŁadkach dla ubezpieczonych - roczna informacja, skŁadki ubezpieczeniowe:
 • Link: Roczne sprawozdanie o udzielonych zamŁwieniach publicznychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - BŁdzie niŁsza stopa procentowa skŁadki wypadkowej dla :
 • Link: BezpieczeŁstwo pracy przy odŁnieŁaniu dachŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Termin sporzŁdzenia zestawienia obrotŁw i sald za 2014 r. - zestawienie obrotŁw, salda:
5.02.2015 (czwartek)
 • Link: Czas na rocznŁ informacjŁ o skŁadkach dla ubezpieczonychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - BezpieczeŁstwo pracy przy odŁnieŁaniu dachŁw - bezpieczeŁstwo pracy, odŁnieŁanie dachŁw:
 • Link: RPP utrzymaŁa wysokoŁŁ stŁp procentowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
4.02.2015 (Łroda)
 • Link: Termin sporzŁdzenia zestawienia obrotŁw i sald za 2014 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - RPP utrzymaŁa wysokoŁŁ stŁp procentowych - wysokoŁŁ stŁp procentowych:
Link: czytaj wszystkie »Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Przekazanie do budŁetu ŁrodkŁw pozostaŁych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁw - ksiŁgi rachunkowe, jednostka budŁetowa: Link: Przekazanie do budŁetu ŁrodkŁw pozostaŁych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Przekazanie do budŁetu ŁrodkŁw pozostaŁych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁw - ksiŁgi rachunkowe, jednostka budŁetowa: Link: Jako samorzŁdowa jednostka budŁetowa prowadzŁca dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁ jesteŁmy zobowiŁzani do przekazania w terminie do 5 stycznia 2015 r. Łrodków pozostajŁcych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodów na rachunek budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego. Jak ujŁŁ w ksiŁgach rachunkowych to zdarzenie? Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym w ksiŁgach jednostki oŁwiatowej - jednostka oŁwiatowa, ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym: Czytaj wiŁcej » Link: Ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym w ksiŁgach jednostki oŁwiatowejSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym w ksiŁgach jednostki oŁwiatowej - jednostka oŁwiatowa, ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym: Link: SzkoŁa dziaŁajŁca w formie jednostki budŁetowej, że wzglŁdu na braki lokalowe, korzysta z pomieszczeŁ innej jednostki na podstawie umowy uŁyczenia. W zwiŁzku że zŁym stanem technicznym tych pomieszczeŁ szkoŁa przeprowadziŁa ich modernizacjŁ. Jak zaksiŁgowaŁ takŁ inwestycjŁ? Na powyŁszy cel szkoŁa otrzymaŁa Łrodki pieniŁne z budŁetu (inwestycjŁ ujŁto w planie finansowym). (...)Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne:
 • Link: Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowejSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkole - wymiana okien, sale lekcyjne, jednostka budŁetowa, paragraf :
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalneSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Odpisy umorzeniowe ŁrodkŁw trwaŁych w domu pomocy spoŁecznej - odpisy umorzeniowe, dom pomocy spoŁecznej, Łrodki trwaŁe: Link: Odpisy umorzeniowe ŁrodkŁw trwaŁych w domu pomocy spoŁecznejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Odpisy umorzeniowe ŁrodkŁw trwaŁych w domu pomocy spoŁecznej - odpisy umorzeniowe, dom pomocy spoŁecznej, Łrodki trwaŁe: Link: Jak w domu pomocy spoŁecznej ksiŁgowaŁ odpisy umorzeniowe Łrodków trwaŁych? lub ksiŁgowania tego naleŁy dokonywaŁ w korespondencji z kontem funduszu? Co z pokryciem amortyzacji? Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Odpisy aktualizujŁce wartoŁŁ naleŁnoŁci z uwzglŁdnieniem zasad rachunkowoŁci budŁetowej - odpisy aktualizujŁce, rachunkowoŁŁ budŁetowa: Czytaj wiŁcej » Link: Odpisy aktualizujŁce wartoŁŁ naleŁnoŁci z uwzglŁdnieniem zasad rachunkowoŁci budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Odpisy aktualizujŁce wartoŁŁ naleŁnoŁci z uwzglŁdnieniem zasad rachunkowoŁci budŁetowej - odpisy aktualizujŁce, rachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: UwzglŁdniajŁc zasady rachunkowoŁci budŁetowej, odpisy aktualizujŁce wartoŁŁ naleŁnoŁci dotyczŁcych rozchodów budŁetu zalicza siŁ do wyników na pozostaŁych operacjach niekasowych. Natomiast odpisy aktualizujŁce wartoŁŁ naleŁnoŁci dotyczŁcych funduszy tworzonych na podstawie odrŁbnych ustaw obciŁŁajŁ fundusze. Odpisy aktualizujŁce wartoŁŁ naleŁnoŁci dokonywane sŁ nie póŁniej niŁ na dzieŁ bilansowy. Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Rozliczenia miŁdzyokresowe kosztŁw w jednostkach budŁetowych - jednostka budŁetowa, rozliczenia miŁdzyokresowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja ksiŁgowa oraz przyporzŁdkowanie paragrafŁw klasyfikacji budŁetowej do kosztŁw zastŁpstwa procesowego w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - KradzieŁ ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych przez zakŁad budŁetowy w uŁytkowanie od gminy - Łrodki trwaŁe, zakŁad budŁetowy, gmina:
 • Link: Rozliczenia miŁdzyokresowe kosztŁw w jednostkach budŁetowychSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ksiŁgowa oraz przyporzŁdkowanie paragrafŁw klasyfikacji budŁetowej do kosztŁw zastŁpstwa procesowego w jednostce budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa, zastŁpstwo procesowe:
 • Link: Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwaSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowej - rŁnice kursowe, jednostka budŁetowa:
 • Link: KradzieŁ ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych przez zakŁad budŁetowy w uŁytkowanie od gminySerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwa - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, budŁet paŁstwa:
 • Link: Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, :
 • Link: RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Tworzenie rezerw na Łwiadczenia pracownicze w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, instytucja kultury, Łwiadczenia pracownicze: Link: Tworzenie rezerw na Łwiadczenia pracownicze w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Tworzenie rezerw na Łwiadczenia pracownicze w ksiŁgach instytucji kultury - instytucja kultury, instytucja kultury, Łwiadczenia pracownicze: Link: Instytucja kultury – jako jednostka objŁta przepisami ustawy o rachunkowoŁci – powinna tworzyŁ i ujmowaŁ w ksiŁgach rachunkowych rezerwy na Łwiadczenia pracownicze, jeŁeli ma obowiŁzek ich wypŁaty. że wzglŁdu na istotnoŁŁ nie zachodzi jednak potrzeba tworzenia rezerw na Łwiadczenia pracownicze (np. na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) przysŁugujŁce pracownikom instytucji kultury w wysokoŁci jednomiesiŁcznego wynagrodzenia. Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Klasyfikacja wydatkŁw zwiŁzanych z renowacjŁ zabytkŁw do wydatkŁw strukturalnych w instytucji kultury - wydatki strukturalne, instytucje kultury, renowacja zabytkŁw: Czytaj wiŁcej » Link: Klasyfikacja wydatkŁw zwiŁzanych z renowacjŁ zabytkŁw do wydatkŁw strukturalnych w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Klasyfikacja wydatkŁw zwiŁzanych z renowacjŁ zabytkŁw do wydatkŁw strukturalnych w instytucji kultury - wydatki strukturalne, instytucje kultury, renowacja zabytkŁw: Link: Ponoszone przez instytucjŁ kultury wydatki zwiŁzane z renowacjŁ zabytków sŁ wydatkami strukturalnymi. NaleŁy je klasyfikowaŁ w obszarze VII. "Kultura" w kodzie 58. "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego". Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie - nieruchomoŁci, instytucje kultury, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Skutki toczŁcego siŁ postŁpowania sŁdowego w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe, postŁpowanie sŁdowe: Link: Skutki toczŁcego siŁ postŁpowania sŁdowego w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Skutki toczŁcego siŁ postŁpowania sŁdowego w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe, postŁpowanie sŁdowe: Link: W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przeprowadziŁ w naszym SP ZOZ kontrolŁ i uznaŁ, Łe dokonaliŁmy bŁŁdnej wyceny usŁug medycznych w latach 2010–2012. W zwiŁzku z tym NFZ zobowiŁzaŁ nas do zwrotu Łrodków finansowych nienaleŁnie pobranych. Nie zgadzajŁc siŁ z ustaleniami kontroli odmówiliŁmy zapŁaty i skierowaliŁmy sprawŁ do sŁdu. (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Czytaj wiŁcej » Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁu osiŁgniŁtego przez samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zysku netto za 2013 rok moŁna dokonaŁ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzajŁcy, który wydaje stosownŁ uchwaŁŁ lub decyzjŁ. PodziaŁ zysku netto nie naleŁy do kompetencji kierownika szpitala - jako osoby odpowiedzialnej za sporzŁdzenie sprawozdania finansowego i ustalenie wyniku finansowego (w tym przypadku zysku netto). Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SPŁZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SPŁZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakŁadu budŁetowego - bilans, trzynastka, zakŁad budŁetowy, wynagrodzenie roczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Klasyfikacja paragrafowa opŁat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadami - klasyfikacja paragrafowa, wydanie dowodu rejestracyjnego, gospodarowanie odpadami: Link: Klasyfikacja paragrafowa opŁat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadamiSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Klasyfikacja paragrafowa opŁat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadami - klasyfikacja paragrafowa, wydanie dowodu rejestracyjnego, gospodarowanie odpadami: Link: WnoszonŁ na rzecz gminy opŁatŁ za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujmuje siŁ w paragrafie 452 "OpŁaty na rzecz budŁetów jednostek samorzŁdu terytorialnego". Natomiast opŁatŁ za wydanie dowodu rejestracyjnego wskazane jest – naszym zdaniem – klasyfikowaŁ do paragrafu 443 "RóŁne opŁaty i skŁadki". Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowych - operacje finansowe, sprawozdanie, Rb-Z, Rb-N : Czytaj wiŁcej » Link: ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowych - operacje finansowe, sprawozdanie, Rb-Z, Rb-N : Link: Jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych (w tym Rb-Z i Rb-N) powinny byŁ sporzŁdzane (wypeŁniane) w zŁotych i groszach bez zaokrŁgleŁ. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowej - gmina, klasyfikacja budŁetowa, dokapitalizowanie spŁki: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne:
  Rb-N
 • Link: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, naleŁnoŁci sporne, naleŁnoŁci wymagalne :
 • Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS:
 • Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSerwis BudŁetowy - VAT: Link: VATSerwis BudŁetowy - VAT - Faktura lub paragon - udokumentowanie usŁug Łwiadczonych przez szpitale - paragon fiskalny, faktura, szpital: Link: Faktura lub paragon - udokumentowanie usŁug Łwiadczonych przez szpitaleSerwis BudŁetowy - VAT - Faktura lub paragon - udokumentowanie usŁug Łwiadczonych przez szpitale - paragon fiskalny, faktura, szpital: Link: lub pacjentom, którym szpital udzieliŁ Łwiadczenia zdrowotnego w SOR, ale nie zdoŁaŁ w tym czasie ustaliŁ uprawnieŁ do finansowania Łwiadczenia przez NFZ, naleŁy wystawiŁ paragon fiskalny? lub zasadne jest jednoczesne wystawienie faktury, mimo, iŁ pacjent nie zgŁasza takiego ŁŁdania, a faktura jest niezbŁdna dla prowadzonej egzekucji naleŁnoŁci w przypadku braku zapŁaty? Jak naleŁy postŁpiŁ w przypadku, gdy pacjentowi wystawiono paragon (...)Serwis BudŁetowy - VAT - OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporne - odpady komunalne, refakturowanie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowychSerwis BudŁetowy - VAT - Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VAT - zwolnienie z VAT:
 • Link: OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporneSerwis BudŁetowy - VAT - Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowych - zakŁad budŁetowy, odliczenie vat, usŁugi kateringowe:
 • Link: W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony?Serwis BudŁetowy - VAT - Rozliczanie VAT od umowy najmu - rozliczanie VAT, umowa najmu:
 • Link: Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VATSerwis BudŁetowy - VAT - W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony? - odliczenie VAT, VAT naliczony:
 • Link: Łwiadczenia wypŁacane pracownikom zaangaŁowanym w proces wytwarzania Łrodka trwaŁegoSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Formularze podatkowe za 2014 r. sporzŁdzane przez pŁatnika PIT - PIT, formularze podatkowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Darowizna otrzymana przez SPZOZ a podatek dochodowy - darowizna, SPZOZ, podatek dochodowy: Link: Darowizna otrzymana przez SPZOZ a podatek dochodowySerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Darowizna otrzymana przez SPZOZ a podatek dochodowy - darowizna, SPZOZ, podatek dochodowy: .pl 67/1/0/6725.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Darowizna otrzymana przez SPZOZ a podatek dochodowy - darowizna, SPZOZ, podatek dochodowy Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Darowizna otrzymana przez SPZOZ a podatek dochodowy - darowizna, SPZOZ, podatek dochodowy: Link: JesteŁmy samodzielnym publicznym zakŁadem opieki zdrowotnej (SPZOZ). OtrzymaliŁmy darowiznŁ w postaci leków. W umowie darowizny okreŁlona jest wartoŁŁ netto leków oraz zapis, Łe ewentualne zobowiŁzania podatkowe zwiŁzane z zawarciem oraz wykonaniem umowy obciŁŁajŁ obdarowanego. lub w opisanej sytuacji szpital powinien zapŁaciŁ podatek dochodowy? Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Łwiadczenia wypŁacane pracownikom zaangaŁowanym w proces wytwarzania Łrodka trwaŁego - Łrodek trwaŁy: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Rozliczanie VAT od umowy najmuSerwis BudŁetowy - VAT - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: lub od diet wypŁaconych czŁonkom komisji wyborczych naleŁaŁo pobraŁ podatek dochodowy?Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Formularze podatkowe za 2014 r. sporzŁdzane przez pŁatnika PITSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - lub od diet wypŁaconych czŁonkom komisji wyborczych naleŁaŁo pobraŁ podatek dochodowy? - podatek dochodowy, diety, komisja wyborcza:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a obowiŁzek wpŁat na PFRON - doskonalenie nauczycieli, PFRON: Link: ZakŁad doskonalenia nauczycieli a obowiŁzek wpŁat na PFRONSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a obowiŁzek wpŁat na PFRON - doskonalenie nauczycieli, PFRON: Link: SamorzŁd gminny prowadzi zakŁad doskonalenia nauczycieli. Obecnie wnoszone sŁ wpŁaty na PFRON. Z poczŁtkiem grudnia br. przyjŁta do pracy zostanie nowa pracownica posiadajŁca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeŁnosprawnoŁci. W wyniku zwiŁkszenia zatrudnienia wskaŁnik zatrudnienia niepeŁnosprawnych osiŁgnie wówczas 2%. lub w takiej sytuacji bŁdziemy zwolnieni z opŁat? Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firmSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁci - najem, podatek od nieruchomoŁci:
 • Link: Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firm - podatek od nieruchomoŁci, gmina:
 • Link: Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁciSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON? - dom pomocy spoŁecznej, wpŁaty na PFRON:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS: Link: SkŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jednostka budŁetowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzynastka: Link: Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznegoSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jednostka budŁetowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzynastka: .pl 60/1/0/5953.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jednostka budŁetowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzynastka Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego - jednostka budŁetowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne, trzynastka: Link: JesteŁmy samorzŁdowŁ jednostkŁ budŁetowŁ, w której pracownikom przysŁuguje m.in. dodatek staŁowy (równieŁ za czas choroby). lub ten skŁadnik wynagrodzenia powinien byŁ uwzglŁdniany w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki? Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Kiedy nagroda jubileuszowa nie jest oskŁadkowana? - nagroda jubileuszowa, skŁadki ZUS: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczymSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - :
 • Link: Kiedy nagroda jubileuszowa nie jest oskŁadkowana?Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym - skŁadki ZUS, urlop wychowawczy:
 • Link: OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas chorobySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracy - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracySerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: W razie zmiany umowy o pracŁ lub innego aktu, na podstawie którego powstaŁ stosunek pracy, polegajŁcej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawŁ wymiaru zasiŁku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ? - zwolnienie lekarskie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnieniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanie - jednorazowe odszkodowanie:
 • Link: lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ?Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia - zwolnienie lekarskie, obniŁenie zasiŁku chorobowego:
 • Link: Jak zatrudniŁ i zwolniŁ urzŁdnika?Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁ - wniosek o urlop, urlop wychowawczy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Prawo pracy: Link: Prawo pracySerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁ - odpis na ZFŁS, przedawnienie roszczenia: Link: Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁ - odpis na ZFŁS, przedawnienie roszczenia: Link: Z uwagi na trudnŁ sytuacjŁ finansowŁ pracodawca (publiczny zakŁad opieki zdrowotnej) nie odprowadzaŁ odpisu na ZFŁS w latach 2000-2006. lub roszczenie o przekazanie odpisu na rachunek Funduszu ulega przedawnieniu? JeŁeli tak, to po jakim czasie? Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Jak zatrudniŁ i zwolniŁ urzŁdnika? - pracownik administracji, urzŁdnik, zatrudnienie pracownikŁw: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanieSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatkuSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatku - urzŁdnik paŁstwowy, praca nadliczbowa :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne: Link: Łrodki unijneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Unijne wsparcie na Łwiadczenie e-usŁug publicznych - dotacje unijne, e-usŁugi publiczne: Link: Unijne wsparcie na Łwiadczenie e-usŁug publicznychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Unijne wsparcie na Łwiadczenie e-usŁug publicznych - dotacje unijne, e-usŁugi publiczne: .pl 71/1/0/7072.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Unijne wsparcie na Łwiadczenie e-usŁug publicznych - dotacje unijne, e-usŁugi publiczne Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Unijne wsparcie na Łwiadczenie e-usŁug publicznych - dotacje unijne, e-usŁugi publiczne: Link: Jednostka sektora finansów publicznych jest zainteresowana pozyskaniem dotacji unijnych na projekt dotyczŁcy Łwiadczenia e-usŁug publicznych. W zakresie jakiego programu na lata 2014-2020 moŁna uzyskaŁ wsparcie? W jakiej wysokoŁci moŁe byŁ dofinansowany projekt? Gdzie naleŁy zŁoŁyŁ wniosek o dofinansowanie? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnych - koszty ogŁlne, program unijny: Czytaj wiŁcej » Link: KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnych - koszty ogŁlne, program unijny: Link: PaŁstwowa osoba prawna podpisaŁa umowŁ na realizacjŁ projektu z programu unijnego Life+. lub w zakresie kosztów ogólnych moŁna zakupiŁ Łrodki trwaŁe, np. komputer? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFS - nauczyciel, PO KL: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzeniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu - PROW, program pomocowy:
 • Link: Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFSSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzenia - urlop macierzyŁski, projekt PO KL:
 • Link: Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Pomoc de minimis a podmioty powiŁzane - pomoc de minimis :
 • Link: Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektuSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 - mapa pomocy regionalnej :
 • Link: Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁecki - wkŁad wŁasny, fundusz soŁecki:
 • Link: Pomoc de minimis a podmioty powiŁzaneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowych - uŁytki gruntowe, program pomocowy:
 • Link: ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjachSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Nowy program Life na przedsiŁwziŁcia dotyczŁce ochrony Łrodowiska - program Life, ochrona Łrodowiska:
 • Link: WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁeckiSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjach - zaŁwiadczenie o pomocy de minimis:
 • Link: SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlaneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Wykluczenie z powodu niewniesienia wadium - wadium, zamŁwienie publiczne: Link: Wykluczenie z powodu niewniesienia wadiumSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Wykluczenie z powodu niewniesienia wadium - wadium, zamŁwienie publiczne: Link: Wymóg weryfikacji podpisów osób wystŁpujŁcych w imieniu zamawiajŁcego przez bank prowadzŁcy rachunek, na który ma byŁ dokonana zapŁata z gwarancji wadialnej, jest wymogiem formalnym i nie podwaŁa bezwarunkowego charakteru gwarancji. Tak wynika z wyroku Naczelnego SŁdu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2014 r., sygn. akt II GSK 1606/13. W opisywanym przypadku zamawiajŁcy wykluczyŁ wykonawcŁ - konsorcjum, wspólnie ubiegajŁce siŁ o udzielenie zamówienia publicznego, z udziaŁu w tym postŁpowaniu uznajŁc, iŁ nieprawidŁowo zostaŁo wniesione wadium. Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Polisa OC wykonawcy w postŁpowaniu przetargowym - polisa OC, przetarg: Czytaj wiŁcej » Link: Polisa OC wykonawcy w postŁpowaniu przetargowymSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Polisa OC wykonawcy w postŁpowaniu przetargowym - polisa OC, przetarg: Link: Zamierzamy przystŁpiŁ do przetargu o udzielenie zamówienia w zakresie przeprowadzenia remontu budynków gminnych. Jeden z wymogów dotyczy przedstawienia polisy OC. lub fakt, Łe nasza polisa nie obejmuje peŁnego zakresu dziaŁalnoŁci ujawnionego we wpisie w CEIDG bŁdzie miaŁ znaczenie? Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Nowy program Life na przedsiŁwziŁcia dotyczŁce ochrony ŁrodowiskaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Specyfikacja w procedurze przetargowejSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznych - zamŁwienia publiczne, nierzetelny wykonawca, zatrzymanie wadium :
 • Link: Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Specyfikacja w procedurze przetargowej - specyfikacja, procedura przetargowa:
 • Link: WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemuSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznego - zamŁwienia publiczne:
 • Link: Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemu - specyfikacja, zamŁwienia publiczne:
 • Link: Kryteria wyboru oferty przez zamawiajŁcegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Dokumenty niezbŁdne do prowadzenia postŁpowania - zamŁwienia publiczne, dokumenty:
 • Link: Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Kryteria wyboru oferty przez zamawiajŁcego - zamŁwienia publiczne, oferta:
 • Link: WyŁszy prŁg stosowania ustawy Prawo zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Innowacyjne zamŁwienia a obowiŁzek stosowania prawa zamŁwieŁ publicznych - zamŁwienia publiczne, program operacyjny innowacyjna gospodarka:
 • Link: Dokumenty niezbŁdne do prowadzenia postŁpowaniaSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WyŁszy prŁg stosowania ustawy Prawo zamŁwieŁ publicznych - prŁg bagatelnoŁci, zamŁwienia publiczne:
 • Link: Opublikowano ustawŁ zmieniajŁcŁ Prawo zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Innowacyjne zamŁwienia a obowiŁzek stosowania prawa zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Opublikowano ustawŁ zmieniajŁcŁ Prawo zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych, zamŁwienia publiczne:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.PIT.Gofin.pl:

www.PIT.Gofin .pl

Link: www.PrawoPracy.Gofin.pl:

www.GOFIN .pl

Link: www.Bilans.Gofin.pl:

www.Bilans.Gofin .pl

Link: www.Podatki.Gofin.pl:

www.PrawoPracy.Gofin .pl

Link: www.Rachunkowosc.Gofin.pl:

www.Rachunkowosc.Gofin .pl

Link: www.Firma.Gofin.pl:

www.Podatki.Gofin .pl

Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.pl:

www.PrawnikRadzi.Gofin .pl

Link: www.Zasilki.Gofin.pl:

www.Firma.Gofin .pl

Link: www.Druki.Gofin.pl:

www.Druki.Gofin .pl

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Przepisy.Gofin.pl:

www.Zasilki.Gofin .pl

Link: www.Wskazniki.Gofin.pl:

www.Wskazniki.Gofin .pl

Link: www.Forum.Gofin.pl:

www.Przepisy.Gofin .pl

Link: www.Klasyfikacje.Gofin.pl:

- Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl:

www.Forum.Gofin .pl

Link: www.Kalkulatory.Gofin.pl:

www.Kalkulatory.Gofin .pl

Link: www.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy:

www.WszystkoDlaKsiegowych .pl

www.Podpowiada.Gofin .pl

Link: www.Terminy.Gofin.pl:

- Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl:

Link: www.AutowFirmie.pl:

www.AutowFirmie .pl

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.PodatekodNieruchomosci.pl:

www.Terminy.Gofin .pl

Link: www.StawkiVAT.pl:

www.StawkiVAT .pl

Link: www.Czas-Pracy.pl:

www.PodatekodNieruchomosci .pl

Link: www.PodatekPCC.pl:

www.PodatekPCC .pl

Link: www.UmowyCywilnoprawne.pl:

www.Czas-Pracy .pl

Link: www.EmeryturyiRenty.pl:

www.EmeryturyiRenty .pl

Link: www.PodatekVAT.pl:

www.UmowyCywilnoprawne .pl

Link: www.UmowyoPrace.pl:

www.UmowyoPrace .pl

Link: www.KalkulatoryPodatkowe.pl:

www.PodatekVAT .pl

Link: www.PodatkiLokalne.pl:

www.PodatkiLokalne .pl

Link: www.UrlopyPracownicze.pl:

www.KalkulatoryPodatkowe .pl

Link: www.KasaFiskalna.pl:

www.KasaFiskalna .pl

Link: www.PoradnikKsiegowego.pl:

www.UrlopyPracownicze .pl

Link: www.UrlopyWychowawcze.pl:

www.UrlopyWychowawcze .pl

Link: www.KodeksCywilny.pl:

www.PoradnikKsiegowego .pl

Link: www.PoradyPodatkowe.pl:

www.PoradyPodatkowe .pl

Link: www.VademecumBHP.pl:

www.KodeksCywilny .pl

Link: www.KodeksPracy.pl:

www.KodeksPracy .pl

Link: www.Prawnik-Rodzinny.pl:

www.VademecumBHP .pl

Link: www.VademecumKadrowego.pl:

www.VademecumKadrowego .pl

Link: KodeksSpolek.pl:

www.Prawnik-Rodzinny .pl

Link: www.PrzepisyPrawne.pl:

www.PrzepisyPrawne .pl

Link: www.VademecumKsiegowego.pl:

www.KodeksSpolek .pl

Link: www.LeasingFinansowy.pl:

www.LeasingFinansowy .pl

Link: www.ReprezentacjaiReklama.pl:

www.VademecumKsiegowego .pl

Link: www.VademecumPodatnika.pl:

www.VademecumPodatnika .pl

Link: www.LeasingOperacyjny.pl:

www.ReprezentacjaiReklama .pl

Link: www.RozliczeniaPodatkowe.pl:

www.RozliczeniaPodatkowe .pl

Link: www.ZakladamyFirme.pl:

www.LeasingOperacyjny .pl

Link: www.OdliczeniaVAT.pl:

www.OdliczeniaVAT .pl

Link: www.RozliczenieDelegacji.pl:

www.ZakladamyFirme .pl

Link: www.ZasilekChorobowy.pl:

www.ZasilekChorobowy .pl

Link: www.OrdynacjaPodatkowa.pl:

www.RozliczenieDelegacji .pl

Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.pl:

www.RozliczenieWynagrodzenia .pl

Link: www.ZasilekMacierzynski.pl:

www.OrdynacjaPodatkowa .pl

Link: www.PlanKont.pl:

www.PlanKont .pl

Link: www.SerwisBudzetowy.pl:

www.ZasilekMacierzynski .pl

Link: www.Zasilki.pl:

www.Zasilki .pl

Link: www.PodatekAkcyzowy.pl:

www.SerwisBudzetowy.pl

Link: www.SkladkaZUS.pl:

www.SkladkaZUS .pl

Link: www.ZFSS.pl:

www.PodatekAkcyzowy .pl

Link: www.PodatekDochodowy.pl:

www.PodatekDochodowy .pl

Link: www.SrodkiTrwale.pl:

www.ZFSS .pl

Link: PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ:

05.01.2015 (poniedziaŁek)

Terminarz

styczeŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 Link: 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 Link: 30 31 luty 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 7 8 Link: 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 21 22 Link: 23 Link: 24 Link: 25 26 27 28 marzec 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 Link: 5 Link: 6 7 8 Link: 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 Link: 31 kwiecieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 lipiec 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 Link: 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 Link: 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 paŁdziernik 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 10 11 Link: 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 Link: 30 31 listopad 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 grudzieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

www.SrodkiTrwale .pl

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartaŁy 2014 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za grudzieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

12.01.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartaŁy ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartaŁ 2014 r. – ...

09.02.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2014 r. - dysponenci czŁci ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-27 za styczeŁ 2015 r. - dysponent ...

02.03.2015 (poniedziaŁek)

08.04.2015 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartaŁ 2015 r. - ...

07.04.2015 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za marzec 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

05.05.2015 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za kwiecieŁ 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

11.05.2015 (poniedziaŁek)

10.06.2015 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.06.2015 (piŁtek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za maj 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

06.07.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁy 2015 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za czerwiec 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

08.07.2015 (Łroda)

07.08.2015 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

05.08.2015 (Łroda)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za lipiec 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

07.09.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za sierpieŁ 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

10.09.2015 (czwartek)

08.10.2015 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁy 2015 r. - ...

05.10.2015 (poniedziaŁek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za wrzesieŁ 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

05.11.2015 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za paŁdziernik 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

10.11.2015 (wtorek)

10.12.2015 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

07.12.2015 (poniedziaŁek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za listopad 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: BILANS 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ: PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ Link: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych: BILANS 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Amortyzacja ŁrodkŁw trwaŁych dokonywana za caŁy rok w jednostce budŁetowej: RachunkowoŁŁ budŁetowa - Link: Amortyzacja ŁrodkŁw trwaŁych dokonywana za caŁy rok w jednostce budŁetowejEwidencja zwrotu nieruchomoŁci otrzymanych do nieodpŁatnego uŁytkowania w ksiŁgach SP ZOZ: - Link: Ewidencja zwrotu nieruchomoŁci otrzymanych do nieodpŁatnego uŁytkowania w ksiŁgach SP ZOZKlasyfikacja paragrafowa opŁat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadami: - Link: Klasyfikacja paragrafowa opŁat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadamiOdzyskane Łrodki ZFŁS w ksiŁgach rachunkowych jednostki oŁwiatowej: - Link: Odzyskane Łrodki ZFŁS w ksiŁgach rachunkowych jednostki oŁwiatowejZakup usŁug szkoleniowych i zdrowotnych w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej: - Link: Zakup usŁug szkoleniowych i zdrowotnych w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowejNiskocenne Łrodki trwaŁe sfinansowane z dotacji celowej w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego: - Link: Niskocenne Łrodki trwaŁe sfinansowane z dotacji celowej w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoPodatek dochodowy od osŁb prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakŁadu budŁetowego: - Link: Podatek dochodowy od osŁb prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakŁadu budŁetowegoUchybienie obowiŁzkom w zakresie inwentaryzacji a naruszenie dyscypliny finansŁw publicznych: - Link: Uchybienie obowiŁzkom w zakresie inwentaryzacji a naruszenie dyscypliny finansŁw publicznychSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl Gazeta Podatkowa: Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowego: RachunkowoŁŁ - Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowegoPrzekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁych: - Link: Przekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁychZapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Zapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowychZwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowej: - Link: Zwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowejNa jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?: - Link: Na jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁw: - Link: Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁwOdprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Odprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowychGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie »

Gofin podpowiada

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: Udzielanie urlopŁw zwiŁzanych z opiekŁ nad maŁym dzieckiem
 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych w ewidencji ksiŁgowej
Link: wiŁcej »

DRUKI

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

Link: RachunkowoŁŁ: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: RachunkowoŁŁSprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego:

 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoBilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Bilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSkonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Skonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
Link: wiŁcej »
WskaŁniki

Darmowe druki aktywne

 • Link: Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa: Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego : Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji Link: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych : Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe) Link: Prawo pracy: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe)
  Link: Prawo pracyZasiŁki i Łwiadczenia:

  Link: ZasiŁki i ŁwiadczeniaSkŁadki ZUS:

  Link: SkŁadki ZUSFinanse publiczne:
 • Link: ZamŁwienia publicznePrawo pracy:
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychZamŁwienia publiczne:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
Link: wiŁcej »
Kalkulatory

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnychKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator staŁu urlopowegoKalkulator urlopŁw macierzyŁskich i rodzicielskiego:
 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoKalkulator staŁu urlopowego:
 • Link: Kalkulator krajowej podrŁy sŁuŁbowejUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Kalkulator urlopŁw macierzyŁskich i rodzicielskiegoKalkulator krajowej podrŁy sŁuŁbowej:
Link: wiŁcej »

Przepisy prawne

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RachunkowoŁŁ
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznych:
  Link: Finanse publiczne
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznych
 • Link: SamorzŁd terytorialny
 • Link: Audyt wewnŁtrzny i kontrola zarzŁdcza
 • Link: ZamŁwieniaŁŁpubliczne
 • Link: PozostaŁe zagadnienia
 • Link: Dotacje i subwencje
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: ZamŁwienia publiczne

  Link: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznychUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela:
  Link: Inne
 • Link: Prawo pracy
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
  Link: PodrŁe sŁuŁbowe
  Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Forum aktywnych ksiŁgowych

 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Komplety z rabatami i nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
  w prenumeracie na caŁy 2015 rok:
FORUM

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

Link: ZUS Link: L4 zagubione: L4 zagubione Mam zwolnienie nauczyciela z 12 stycznia nie zostaŁo ono rozliczone z gŁry przy wypŁacie lutowej (przeoczenie) co mam teraz zrobiŁ magiczne 30 dni minie a ją mogŁ rozliczyŁ je (...) Link: wiŁcej »Pracownik budŁtŁwki zakŁada firmŁ: Link: Inne Link: Pracownik budŁtŁwki zakŁada firmŁ: Pracownik budŁtŁwki zakŁada firmŁ Pracownik budŁetŁwki (nauczyciel gimnazjum) zaŁoŁyŁ formŁ, lub powinien poinformowaŁ urzŁd gminy? lub moŁe dyrektora szkoŁy? Chodzi o dwie sytuacje; mianowicie - 1) o obliczanie zaliczek na PDOF, (...) Link: wiŁcej »BudŁetŁwka reorganizacja stanowisk: Link: Prawo Pracy Link: BudŁetŁwka reorganizacja stanowisk: BudŁetŁwka reorganizacja stanowisk Jestem pracownikiem jednostki budŁetowej zatrudniajŁcej 10 osŁb+ zlecenia. Po zmianie na stanowisku burmistrza, planowana jest u nas reorganizacja. Obecnie pracujŁ na 1/2 etatu i taki stan rzeczy mi odpowiada, (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_01.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_02.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Promocje Czasopisma i Gazeta Serwisy internetowe Inne produkty i usŁugi
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychL4 zagubione:
 • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 13% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 18% rabatem i nagrodami
  • Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-2014,1,133.html" >Czasopisma</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-dla-sluzb-
ekonomiczno-finansowych,2,2930,1
33.html" title="Biuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny</a></div&g
t;</div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy,2,29
31,133.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy</a></div></
div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat,2,2932,133.html" title="Poradnik VAT - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego,2,2
934,133.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
,2,2933,133.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa,2,2936,134.html
" title="Gazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa</a><;/div>&
lt;/div></div>;</div&
gt;
Czasopisma - sklep.gofin.pl:
 • Link: Kpl. nr 3 Czasopisma - sklep.gofin.pl: z 7% rabatem i nagrodami
 • Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2937,135.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1393.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
14,1,136.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1396.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-on-line,2,
2938,136.html" title="Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy-on-l
ine,2,2939,136.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat-on-line,2,2940,136.
html" title="Poradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego-on-
line,2,2942,136.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
-on-line,2,2941,136.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa-on-line,2,2944,
137.html" title="Gazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa on-line</a></div><
;/div></div>&lt;/div>
;
Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Czasopisma KsiŁgowych on‑lineBiuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn Informacyjny on‑lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on‑lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VAT on‑linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Gazeta Podatkowa on‑lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on‑lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl program-druki-gofin,2,2954,140.h
tml" >Program DRUKI Gofin 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ksiazki,1,144.html" title="KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl">KsiŁŁki 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl dodatki-do-czasopism,1,145.html"
title="Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl">Dodatki do czasopism 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl segregatory-i-boksy-do-czasopism
,1,93.html" title="Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl">Segregatory i boksy do czasopism</a><;/div>&
lt;/div></div>; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reklama.gofin.p
l" title="Reklama">Reklama</a
>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.poligrafia.gofi
n.pl" title="Poligrafia">Poligrafia
</a></div></div&g
t;</div> </div>
Program DRUKI Gofin 2015 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Segregatory i boksy do czasopismReklama:
 • Link: Program DRUKI Gofin 2015Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl:
 • Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN:
 • Link: ReklamaPoligrafia:
Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: » Link: Biuro ObsŁugi Klienta Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: » Link: ZamŁw egzemplarz bezpŁatny Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
»
Link: Przewodnik PrenumeratoraSklep internetowy - sklep.gofin.pl: » Link: Sklep internetowypodatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

sobota, 7 lutego 2015 r.

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/31/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/02_2015_2
_pit_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/02_2015_2_pit.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== .pl n,2685.html'"
wwwPreview v3.6 ze stycznia 2015: 8 komentarzy; 385 opisów; 606 linków; 1 formularzy; 100 skrótów; 27 obrazków; 4 ważnych słów; 116307 znaków.
Dodaj do ulubionych - Serwis BudŁetowy:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/30/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Link: Dodaj do ulubionychRegulamin serwisu: - Link: Regulamin serwisuStrona gŁŁwna: Link: Serwis BudŁetowy Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaJednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweInne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa:

Tabela:

Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPodatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracyInne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaVAT:

Tabela:

Link: VATPodatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweInne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySkŁadki ZUS:

Tabela:

Link: SkŁadki ZUSŁwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaPrawo pracy: Link: Prawo pracyŁrodki unijne:

Tabela:

Link: Łrodki unijneZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneGofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl:

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminarz budŁetowy: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: Zamknij - wyŁŁcza obecne komunikaty do czasu pojawienia siŁ nowych: GOFIN.PL

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button Link: Zmiany w klasyfikacji budŁetowej Link: Do 5 stycznia 2015 r. Łrodki pozostajŁce na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁw podlegajŁ odprowadzeniu na rachunek budŁetu jst Zamknij Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci: Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowelizacja rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji budŁetowej - nowelizacja rozporzŁdzenia, klasyfikacja budŁetowa: 31.12.2014 (Łroda)
 • Link: Zmiany w dofinansowaniu do zatrudniania osŁb niepeŁnosprawnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany dla pŁatnikŁw skŁadek od 1 stycznia 2015 r. - komunikat ZUS - zmiany dla pŁatnikŁw skŁadek:
 • Link: Nowelizacja rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji budŁetowejSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w dofinansowaniu do zatrudniania osŁb niepeŁnosprawnych - osoby niepeŁnosprawne:
 • Link: UczŁcy siŁ zleceniobiorcy bez ubezpieczenia wypadkowegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowelizacja rozporzŁdzenia dotyc zŁcego wynagrodzeŁ za pracŁ pracownikŁw zatrudnionych w niektŁrych paŁstwowych jednostkach budŁetowych - jednostki budŁetowe, wynagrodzenie za pracŁ:
30.12.2014 (wtorek)
 • Link: Zmiany dla pŁatnikŁw skŁadek od 1 stycznia 2015 r. - komunikat ZUSSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - UczŁcy siŁ zleceniobiorcy bez ubezpieczenia wypadkowego - zleceniobiorcy, ubezpieczenia wypadkowe:
 • Link: Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowejSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkole - wymiana okien, sale lekcyjne, jednostka budŁetowa, paragraf :
Link: czytaj wszystkie »Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Przekazanie do budŁetu ŁrodkŁw pozostaŁych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁw - ksiŁgi rachunkowe, jednostka budŁetowa: Link: Przekazanie do budŁetu ŁrodkŁw pozostaŁych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁwSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Przekazanie do budŁetu ŁrodkŁw pozostaŁych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodŁw - ksiŁgi rachunkowe, jednostka budŁetowa: Link: Jako samorzŁdowa jednostka budŁetowa prowadzŁca dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowŁ jesteŁmy zobowiŁzani do przekazania w terminie do 5 stycznia 2015 r. Łrodków pozostajŁcych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodów na rachunek budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego. Jak ujŁŁ w ksiŁgach rachunkowych to zdarzenie? Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym w ksiŁgach jednostki oŁwiatowej - jednostka oŁwiatowa, ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym: Czytaj wiŁcej » Link: Ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym w ksiŁgach jednostki oŁwiatowejSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym w ksiŁgach jednostki oŁwiatowej - jednostka oŁwiatowa, ulepszenie w obcym Łrodku trwaŁym: Link: SzkoŁa dziaŁajŁca w formie jednostki budŁetowej, że wzglŁdu na braki lokalowe, korzysta z pomieszczeŁ innej jednostki na podstawie umowy uŁyczenia. W zwiŁzku że zŁym stanem technicznym tych pomieszczeŁ szkoŁa przeprowadziŁa ich modernizacjŁ. Jak zaksiŁgowaŁ takŁ inwestycjŁ? Na powyŁszy cel szkoŁa otrzymaŁa Łrodki pieniŁne z budŁetu (inwestycjŁ ujŁto w planie finansowym). (...)Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Nowelizacja rozporzŁdzenia dotyc zŁcego wynagrodzeŁ za pracŁ pracownikŁw zatrudnionych w niektŁrych paŁstwowych jednostkach budŁetowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalneSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowych - ZFŁS, jednostki oŁwiatowe, ksiŁgi rachunkowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Rozliczenia miŁdzyokresowe kosztŁw w jednostkach budŁetowych - jednostka budŁetowa, rozliczenia miŁdzyokresowe: Link: Rozliczenia miŁdzyokresowe kosztŁw w jednostkach budŁetowychSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Rozliczenia miŁdzyokresowe kosztŁw w jednostkach budŁetowych - jednostka budŁetowa, rozliczenia miŁdzyokresowe: Link: Generalnie jednostki budŁetowe majŁ obowiŁzek dokonywania czynnych i biernych rozliczeŁ miŁdzyokresowych kosztów. Jednostki te sŁ zwolnione wyŁŁcznie z obowiŁzku tworzenia rezerw w postaci biernych rozliczeŁ miŁdzyokresowych kosztów na Łwiadczenia pracownicze. Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ksiŁgowa oraz przyporzŁdkowanie paragrafŁw klasyfikacji budŁetowej do kosztŁw zastŁpstwa procesowego w jednostce budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa, zastŁpstwo procesowe: Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja ksiŁgowa oraz przyporzŁdkowanie paragrafŁw klasyfikacji budŁetowej do kosztŁw zastŁpstwa procesowego w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ksiŁgowa oraz przyporzŁdkowanie paragrafŁw klasyfikacji budŁetowej do kosztŁw zastŁpstwa procesowego w jednostce budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa, jednostka budŁetowa, zastŁpstwo procesowe: Link: JesteŁmy jednostkŁ budŁetowŁ. W naszej jednostce zatrudniony jest radca prawny na podstawie umowy o pracŁ. Prosimy o wskazanie zasad ewidencji kosztów zastŁpstwa procesowego, a takŁe paragrafu klasyfikacji budŁetowej dla tych kosztów. JednoczeŁnie ustawa o radcach prawnych daje moŁliwoŁŁ zwiŁkszenia wynagrodzenia radcy prawnego np. na 90%, ale to wymaga sporzŁdzenia umowy (...)Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - KradzieŁ ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych przez zakŁad budŁetowy w uŁytkowanie od gminy - Łrodki trwaŁe, zakŁad budŁetowy, gmina: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwaSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowej - rŁnice kursowe, jednostka budŁetowa:
 • Link: KradzieŁ ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych przez zakŁad budŁetowy w uŁytkowanie od gminySerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwa - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, budŁet paŁstwa:
 • Link: Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, :
 • Link: Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminySerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek:
 • Link: Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia:
 • Link: Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, wartoŁci niematerialne i prawne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Klasyfikacja wydatkŁw zwiŁzanych z renowacjŁ zabytkŁw do wydatkŁw strukturalnych w instytucji kultury - wydatki strukturalne, instytucje kultury, renowacja zabytkŁw: Link: Klasyfikacja wydatkŁw zwiŁzanych z renowacjŁ zabytkŁw do wydatkŁw strukturalnych w instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Klasyfikacja wydatkŁw zwiŁzanych z renowacjŁ zabytkŁw do wydatkŁw strukturalnych w instytucji kultury - wydatki strukturalne, instytucje kultury, renowacja zabytkŁw: Link: Ponoszone przez instytucjŁ kultury wydatki zwiŁzane z renowacjŁ zabytków sŁ wydatkami strukturalnymi. NaleŁy je klasyfikowaŁ w obszarze VII. "Kultura" w kodzie 58. "Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego". Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Link: RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: Nie zawsze saldo konta 85-0 "ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych" musi siŁ zgadzaŁ z saldem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrŁbnionych Łrodków ZFŁS". UstalajŁc na dzieŁ bilansowy zgodnoŁŁ tych sald naleŁy uwzglŁdniŁ nieprzekazane przez jednostkŁ na wyodrŁbniony rachunek odpisy z ZFŁS oraz Łrodki zaangaŁowane w udzielone pracownikom poŁyczki. Powodem wystŁpienia róŁnic pomiŁdzy (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie - nieruchomoŁci, instytucje kultury, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz:
 • Link: Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Skutki toczŁcego siŁ postŁpowania sŁdowego w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe, postŁpowanie sŁdowe: Link: Skutki toczŁcego siŁ postŁpowania sŁdowego w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Skutki toczŁcego siŁ postŁpowania sŁdowego w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe, postŁpowanie sŁdowe: Link: W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) przeprowadziŁ w naszym SP ZOZ kontrolŁ i uznaŁ, Łe dokonaliŁmy bŁŁdnej wyceny usŁug medycznych w latach 2010–2012. W zwiŁzku z tym NFZ zobowiŁzaŁ nas do zwrotu Łrodków finansowych nienaleŁnie pobranych. Nie zgadzajŁc siŁ z ustaleniami kontroli odmówiliŁmy zapŁaty i skierowaliŁmy sprawŁ do sŁdu. (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Czytaj wiŁcej » Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁu osiŁgniŁtego przez samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zysku netto za 2013 rok moŁna dokonaŁ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzajŁcy, który wydaje stosownŁ uchwaŁŁ lub decyzjŁ. PodziaŁ zysku netto nie naleŁy do kompetencji kierownika szpitala - jako osoby odpowiedzialnej za sporzŁdzenie sprawozdania finansowego (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SPŁZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SPŁZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, naleŁnoŁci sporne, naleŁnoŁci wymagalne :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowych - operacje finansowe, sprawozdanie, Rb-Z, Rb-N : Link: ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowych - operacje finansowe, sprawozdanie, Rb-Z, Rb-N : Link: Jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych (w tym Rb-Z i Rb-N) powinny byŁ sporzŁdzane (wypeŁniane) w zŁotych i groszach bez zaokrŁgleŁ. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowej - gmina, klasyfikacja budŁetowa, dokapitalizowanie spŁki: Czytaj wiŁcej » Link: Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowej - gmina, klasyfikacja budŁetowa, dokapitalizowanie spŁki: Link: Dokapitalizowanie spóŁki przez gminŁ ma charakter majŁtkowy. W zwiŁzku z tym poniesiony na ten cel wydatek powinien zostaŁ ujŁty w klasyfikacji budŁetowej w paragrafie 601 "Wydatki na zakup i objŁcie akcji, wniesienie wkŁadów do spóŁek prawa handlowego oraz na uzupeŁnienie funduszy statutowych banków paŁstwowych i innych instytucji finansowych". Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakŁadu budŁetowego - bilans, trzynastka, zakŁad budŁetowy, wynagrodzenie roczne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS:
 • Link: Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne:
  Rb-N
 • Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSerwis BudŁetowy - VAT: Link: VATSerwis BudŁetowy - VAT - Faktura lub paragon - udokumentowanie usŁug Łwiadczonych przez szpitale - paragon fiskalny, faktura, szpital: Link: Faktura lub paragon - udokumentowanie usŁug Łwiadczonych przez szpitaleSerwis BudŁetowy - VAT - Faktura lub paragon - udokumentowanie usŁug Łwiadczonych przez szpitale - paragon fiskalny, faktura, szpital: Link: lub pacjentom, którym szpital udzieliŁ Łwiadczenia zdrowotnego w SOR, ale nie zdoŁaŁ w tym czasie ustaliŁ uprawnieŁ do finansowania Łwiadczenia przez NFZ, naleŁy wystawiŁ paragon fiskalny? lub zasadne jest jednoczesne wystawienie faktury, mimo, iŁ pacjent nie zgŁasza takiego ŁŁdania, a faktura jest niezbŁdna dla prowadzonej egzekucji naleŁnoŁci w przypadku braku zapŁaty? Jak naleŁy postŁpiŁ w przypadku, gdy pacjentowi wystawiono paragon (...)Serwis BudŁetowy - VAT - OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporne - odpady komunalne, refakturowanie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowychSerwis BudŁetowy - VAT - Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VAT - zwolnienie z VAT:
 • Link: OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporneSerwis BudŁetowy - VAT - Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowych - zakŁad budŁetowy, odliczenie vat, usŁugi kateringowe:
 • Link: W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony?Serwis BudŁetowy - VAT - Rozliczanie VAT od umowy najmu - rozliczanie VAT, umowa najmu:
 • Link: Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VATSerwis BudŁetowy - VAT - W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony? - odliczenie VAT, VAT naliczony:
 • Link: lub od diet wypŁaconych czŁonkom komisji wyborczych naleŁaŁo pobraŁ podatek dochodowy?Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Przywileje przyznane na podstawie aktu prawa miejscowego nie sŁ przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowego - akt prawa miejscowego, PIT-8C:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Formularze podatkowe za 2014 r. sporzŁdzane przez pŁatnika PIT - PIT, formularze podatkowe: Link: Formularze podatkowe za 2014 r. sporzŁdzane przez pŁatnika PITSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Formularze podatkowe za 2014 r. sporzŁdzane przez pŁatnika PIT - PIT, formularze podatkowe: Link: W niniejszym opracowaniu prezentujemy roczne formularze podatkowe, jakie pŁatnik PIT obowiŁzany jest sporzŁdziŁ i przekazaŁ w stosownym terminie podatnikowi oraz urzŁdowi skarbowemu. Przypominamy, Łe ustawodawca wprowadziŁ obowiŁzek przesyŁania do urzŁdu skarbowego PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C oraz PIT-40 za 2014 r. za pomocŁ Łrodków komunikacji elektronicznej. Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - lub od diet wypŁaconych czŁonkom komisji wyborczych naleŁaŁo pobraŁ podatek dochodowy? - podatek dochodowy, diety, komisja wyborcza: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Rozliczanie VAT od umowy najmuSerwis BudŁetowy - VAT - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Darowizna pieniŁna otrzymana przez uczelniŁ wyŁszŁSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSA - zakŁad opieki zdrowotnej, cit, odsetki za zwŁokŁ:
 • Link: Przywileje przyznane na podstawie aktu prawa miejscowego nie sŁ przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowegoSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Darowizna pieniŁna otrzymana przez uczelniŁ wyŁszŁ - uczelnia wyŁsza, darowizna pieniŁna:
 • Link: Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firm - podatek od nieruchomoŁci, gmina:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a obowiŁzek wpŁat na PFRON - doskonalenie nauczycieli, PFRON: Link: ZakŁad doskonalenia nauczycieli a obowiŁzek wpŁat na PFRONSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a obowiŁzek wpŁat na PFRON - doskonalenie nauczycieli, PFRON: Link: SamorzŁd gminny prowadzi zakŁad doskonalenia nauczycieli. Obecnie wnoszone sŁ wpŁaty na PFRON. Z poczŁtkiem grudnia br. przyjŁta do pracy zostanie nowa pracownica posiadajŁca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepeŁnosprawnoŁci. W wyniku zwiŁkszenia zatrudnienia wskaŁnik zatrudnienia niepeŁnosprawnych osiŁgnie wówczas 2%. lub w takiej sytuacji bŁdziemy zwolnieni z opŁat? Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSASerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁciSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON? - dom pomocy spoŁecznej, wpŁaty na PFRON:
 • Link: Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firmSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁci - najem, podatek od nieruchomoŁci:
 • Link: SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas chorobySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracy - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS: Link: SkŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym - skŁadki ZUS, urlop wychowawczy: Link: SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczymSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym - skŁadki ZUS, urlop wychowawczy: Link: Okres, w którym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, to czas, w którym ma on zagwarantowane ubezpieczenia w ZUS. Jest nimi objŁty tylko wtedy, gdy speŁnia ku temu okreŁlone warunki. SkŁadki na ubezpieczenia musi jednak co miesiŁc naliczaŁ za niego pracodawca. Przy ustalaniu podstawy ich wymiaru powinien braŁ pod uwagŁ wysokoŁŁ wynagrodzenia pracownika, jakie uzyskaŁ on przed rozpoczŁciem urlopu wychowawczego. Do (...)Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskimSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskim - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracySerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: W razie zmiany umowy o pracŁ lub innego aktu, na podstawie którego powstaŁ stosunek pracy, polegajŁcej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawŁ wymiaru zasiŁku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ? - zwolnienie lekarskie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnieniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanie - jednorazowe odszkodowanie:
 • Link: lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ?Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia - zwolnienie lekarskie, obniŁenie zasiŁku chorobowego:
 • Link: Jak zatrudniŁ i zwolniŁ urzŁdnika?Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁ - wniosek o urlop, urlop wychowawczy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Prawo pracy: Link: Prawo pracySerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁ - odpis na ZFŁS, przedawnienie roszczenia: Link: Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁ - odpis na ZFŁS, przedawnienie roszczenia: Link: Z uwagi na trudnŁ sytuacjŁ finansowŁ pracodawca (publiczny zakŁad opieki zdrowotnej) nie odprowadzaŁ odpisu na ZFŁS w latach 2000-2006. lub roszczenie o przekazanie odpisu na rachunek Funduszu ulega przedawnieniu? JeŁeli tak, to po jakim czasie? Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Jak zatrudniŁ i zwolniŁ urzŁdnika? - pracownik administracji, urzŁdnik, zatrudnienie pracownikŁw: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanieSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatkuSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatku - urzŁdnik paŁstwowy, praca nadliczbowa :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne: Link: Łrodki unijneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnych - koszty ogŁlne, program unijny: Link: KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnych - koszty ogŁlne, program unijny: Link: PaŁstwowa osoba prawna podpisaŁa umowŁ na realizacjŁ projektu z programu unijnego Life+. lub w zakresie kosztów ogólnych moŁna zakupiŁ Łrodki trwaŁe, np. komputer? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFS - nauczyciel, PO KL: Czytaj wiŁcej » Link: Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFSSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFS - nauczyciel, PO KL: Link: Projekt wspóŁfinansowany z EFS dotyczy zorganizowania dodatkowych zajŁŁ pozalekcyjnych dla uczniów szkoŁy. lub w ramach projektu realizowanego z PO KapitaŁ Ludzki moŁna zatrudniŁ osobŁ, która ma prowadziŁ te zajŁcia na podstawie Karty Nauczyciela? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzenia - urlop macierzyŁski, projekt PO KL: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektuSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 - mapa pomocy regionalnej :
 • Link: Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzeniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu - PROW, program pomocowy:
 • Link: Pomoc de minimis a podmioty powiŁzaneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowych - uŁytki gruntowe, program pomocowy:
 • Link: Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Pomoc de minimis a podmioty powiŁzane - pomoc de minimis :
 • Link: WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁeckiSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjach - zaŁwiadczenie o pomocy de minimis:
 • Link: Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁecki - wkŁad wŁasny, fundusz soŁecki:
 • Link: Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Specyfikacja w procedurze przetargowej - specyfikacja, procedura przetargowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: Link: SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlaneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: .pl 45/0/4473.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: Link: Jednostka samorzŁdu terytorialnego zamierza ogŁosiŁ przetarg na zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych obejmujŁcych remont Łwietlicy. Wiem, Łe zmieniŁ siŁ próg, od jakiego naleŁy stosowaŁ przepisy Prawa zamówieŁ publicznych. lub zaszŁy równieŁ zmiany w zakresie ustalania wartoŁci zamówienia? Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjachSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemu - specyfikacja, zamŁwienia publiczne:
 • Link: Specyfikacja w procedurze przetargowejSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznych - zamŁwienia publiczne, nierzetelny wykonawca, zatrzymanie wadium :
 • Link: Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemuSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznego - zamŁwienia publiczne:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.PIT.Gofin.pl:

www.PIT.Gofin .pl

Link: www.PrawoPracy.Gofin.pl:

www.GOFIN .pl

Link: www.Bilans.Gofin.pl:

www.Bilans.Gofin .pl

Link: www.Podatki.Gofin.pl:

www.PrawoPracy.Gofin .pl

Link: www.Rachunkowosc.Gofin.pl:

www.Rachunkowosc.Gofin .pl

Link: www.Firma.Gofin.pl:

www.Podatki.Gofin .pl

Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.pl:

www.PrawnikRadzi.Gofin .pl

Link: www.Zasilki.Gofin.pl:

www.Firma.Gofin .pl

Link: www.Druki.Gofin.pl:

www.Druki.Gofin .pl

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Przepisy.Gofin.pl:

www.Zasilki.Gofin .pl

Link: www.Wskazniki.Gofin.pl:

www.Wskazniki.Gofin .pl

Link: www.Forum.Gofin.pl:

www.Przepisy.Gofin .pl

Link: www.Klasyfikacje.Gofin.pl:

- Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl:

www.Forum.Gofin .pl

Link: www.Kalkulatory.Gofin.pl:

www.Kalkulatory.Gofin .pl

Link: www.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy:

www.WszystkoDlaKsiegowych .pl

www.Podpowiada.Gofin .pl

Link: www.Terminy.Gofin.pl:

- Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl:

Link: www.AutowFirmie.pl:

www.AutowFirmie .pl

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.PodatekodNieruchomosci.pl:

www.Terminy.Gofin .pl

Link: www.StawkiVAT.pl:

www.StawkiVAT .pl

Link: www.Czas-Pracy.pl:

www.PodatekodNieruchomosci .pl

Link: www.PodatekPCC.pl:

www.PodatekPCC .pl

Link: www.UmowyCywilnoprawne.pl:

www.Czas-Pracy .pl

Link: www.EmeryturyiRenty.pl:

www.EmeryturyiRenty .pl

Link: www.PodatekVAT.pl:

www.UmowyCywilnoprawne .pl

Link: www.UmowyoPrace.pl:

www.UmowyoPrace .pl

Link: www.KalkulatoryPodatkowe.pl:

www.PodatekVAT .pl

Link: www.PodatkiLokalne.pl:

www.PodatkiLokalne .pl

Link: www.UrlopyPracownicze.pl:

www.KalkulatoryPodatkowe .pl

Link: www.KasaFiskalna.pl:

www.KasaFiskalna .pl

Link: www.PoradnikKsiegowego.pl:

www.UrlopyPracownicze .pl

Link: www.UrlopyWychowawcze.pl:

www.UrlopyWychowawcze .pl

Link: www.KodeksCywilny.pl:

www.PoradnikKsiegowego .pl

Link: www.PoradyPodatkowe.pl:

www.PoradyPodatkowe .pl

Link: www.VademecumBHP.pl:

www.KodeksCywilny .pl

Link: www.KodeksPracy.pl:

www.KodeksPracy .pl

Link: www.Prawnik-Rodzinny.pl:

www.VademecumBHP .pl

Link: www.VademecumKadrowego.pl:

www.VademecumKadrowego .pl

Link: KodeksSpolek.pl:

www.Prawnik-Rodzinny .pl

Link: www.PrzepisyPrawne.pl:

www.PrzepisyPrawne .pl

Link: www.VademecumKsiegowego.pl:

www.KodeksSpolek .pl

Link: www.LeasingFinansowy.pl:

www.LeasingFinansowy .pl

Link: www.ReprezentacjaiReklama.pl:

www.VademecumKsiegowego .pl

Link: www.VademecumPodatnika.pl:

www.VademecumPodatnika .pl

Link: www.LeasingOperacyjny.pl:

www.ReprezentacjaiReklama .pl

Link: www.RozliczeniaPodatkowe.pl:

www.RozliczeniaPodatkowe .pl

Link: www.ZakladamyFirme.pl:

www.LeasingOperacyjny .pl

Link: www.OdliczeniaVAT.pl:

www.OdliczeniaVAT .pl

Link: www.RozliczenieDelegacji.pl:

www.ZakladamyFirme .pl

Link: www.ZasilekChorobowy.pl:

www.ZasilekChorobowy .pl

Link: www.OrdynacjaPodatkowa.pl:

www.RozliczenieDelegacji .pl

Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.pl:

www.RozliczenieWynagrodzenia .pl

Link: www.ZasilekMacierzynski.pl:

www.OrdynacjaPodatkowa .pl

Link: www.PlanKont.pl:

www.PlanKont .pl

Link: www.SerwisBudzetowy.pl:

www.ZasilekMacierzynski .pl

Link: www.Zasilki.pl:

www.Zasilki .pl

Link: www.PodatekAkcyzowy.pl:

www.SerwisBudzetowy.pl

Link: www.SkladkaZUS.pl:

www.SkladkaZUS .pl

Link: www.ZFSS.pl:

www.PodatekAkcyzowy .pl

Link: www.PodatekDochodowy.pl:

www.PodatekDochodowy .pl

Link: www.SrodkiTrwale.pl:

www.ZFSS .pl

Link: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych:

05.01.2015 (poniedziaŁek)

Terminarz

styczeŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 Link: 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 Link: 30 31 luty 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 7 8 Link: 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 21 22 Link: 23 Link: 24 Link: 25 26 27 28 marzec 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 Link: 2 3 4 Link: 5 Link: 6 7 8 Link: 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 Link: 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 Link: 31 kwiecieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 lipiec 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 Link: 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 Link: 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 paŁdziernik 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 10 11 Link: 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 Link: 30 31 listopad 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 grudzieŁ 2015 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

www.SrodkiTrwale .pl

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-70 za IV kwartaŁy 2014 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za grudzieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

12.01.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2014 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2014 r. - jednostki ...

02.02.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-23PL za 2014 r. - dysponenci czŁci ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-27 za styczeŁ 2015 r. - dysponent ...

02.03.2015 (poniedziaŁek)

08.04.2015 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za I kwartaŁ 2015 r. - ...

07.04.2015 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za marzec 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

05.05.2015 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za kwiecieŁ 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

11.05.2015 (poniedziaŁek)

10.06.2015 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.06.2015 (piŁtek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za maj 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

06.07.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁy 2015 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za czerwiec 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

08.07.2015 (Łroda)

07.08.2015 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

05.08.2015 (Łroda)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za lipiec 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

07.09.2015 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za sierpieŁ 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

10.09.2015 (czwartek)

08.10.2015 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁy 2015 r. - ...

05.10.2015 (poniedziaŁek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za wrzesieŁ 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

05.11.2015 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za paŁdziernik 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

10.11.2015 (wtorek)

10.12.2015 (czwartek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

07.12.2015 (poniedziaŁek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za listopad 2015 r. - jednostki budŁetowe ...

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Zakup usŁug szkoleniowych i zdrowotnych w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej: RachunkowoŁŁ budŁetowa - Link: Zakup usŁug szkoleniowych i zdrowotnych w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowejNiskocenne Łrodki trwaŁe sfinansowane z dotacji celowej w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego: - Link: Niskocenne Łrodki trwaŁe sfinansowane z dotacji celowej w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoPodatek dochodowy od osŁb prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakŁadu budŁetowego: - Link: Podatek dochodowy od osŁb prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakŁadu budŁetowegoUchybienie obowiŁzkom w zakresie inwentaryzacji a naruszenie dyscypliny finansŁw publicznych: - Link: Uchybienie obowiŁzkom w zakresie inwentaryzacji a naruszenie dyscypliny finansŁw publicznychZasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych w trwaŁy zarzŁd w jednostkach budŁetowych: - Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych w trwaŁy zarzŁd w jednostkach budŁetowychWydatki poniesione przez oŁrodek pomocy spoŁecznej na zakup wyposaŁenia: - Link: Wydatki poniesione przez oŁrodek pomocy spoŁecznej na zakup wyposaŁeniaWydatki na szkolenia pracownikŁw samorzŁdowych: - Link: Wydatki na szkolenia pracownikŁw samorzŁdowychCzy jednostka budŁetowa moŁe przekazaŁ do ZUS oryginaŁy faktur, aby otrzymaŁ zasiŁek pogrzebowy?: - Link: lub jednostka budŁetowa moŁe przekazaŁ do ZUS oryginaŁy faktur, aby otrzymaŁ zasiŁek pogrzebowy?Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzŁdzie gminnym oraz o zmianie niektŁrych innych ustaw: - Link: Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzŁdzie gminnym oraz o zmianie niektŁrych innych ustawZasady zastŁpowania dyrektora samorzŁdowej instytucji kultury: - Link: Zasady zastŁpowania dyrektora samorzŁdowej instytucji kulturyUstalenie wartoŁci poczŁtkowej ujawnionych ŁrodkŁw trwaŁych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowej: - Link: Ustalenie wartoŁci poczŁtkowej ujawnionych ŁrodkŁw trwaŁych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowejZakup podrŁcznikŁw szkolnych dla wychowankŁw domu dziecka: - Link: Zakup podrŁcznikŁw szkolnych dla wychowankŁw domu dzieckaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl Gazeta Podatkowa: Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowego: RachunkowoŁŁ - Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowegoPrzekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁych: - Link: Przekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁychZapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Zapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowychZwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowej: - Link: Zwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowejNa jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?: - Link: Na jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁw: - Link: Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁwOdprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Odprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowychJak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?: - Link: Jak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcego: - Link: Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcegoNabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Nabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowychGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie »

Gofin podpowiada

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: Udzielanie urlopŁw zwiŁzanych z opiekŁ nad maŁym dzieckiem
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
Link: wiŁcej »

DRUKI

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoBilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Bilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSkonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Skonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa: Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego : Rb-28 – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetu paŁstwa Link: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz porŁczeŁ i gwarancji Link: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych : Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe) Link: Finanse publiczne: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe)
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego:
Link: wiŁcej »

WskaŁniki

Darmowe druki aktywne

 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychZamŁwienia publiczne:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: ZamŁwienia publicznePrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnychKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
Link: wiŁcej »

Kalkulatory

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoKalkulator staŁu urlopowego:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
 • Link: Kalkulator urlopŁw macierzyŁskich i rodzicielskiegoKalkulator krajowej podrŁy sŁuŁbowej:
 • Link: Kalkulator staŁu urlopowegoKalkulator urlopŁw macierzyŁskich i rodzicielskiego:
 • Link: RachunkowoŁŁ

Link: wiŁcej »
Przepisy prawne

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Kalkulator krajowej podrŁy sŁuŁbowejUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:
 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznych:
  Link: Finanse publiczne
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: SamorzŁd terytorialny
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: ZamŁwieniaŁŁpubliczne
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznych
 • Link: Dotacje i subwencje
 • Link: Audyt wewnŁtrzny i kontrola zarzŁdcza
 • Link: ZamŁwienia publiczne
  Link: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznychUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela:

  Link: Inne

 • Link: PozostaŁe zagadnienia
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Prawo pracy
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
Link: wiŁcej »

Klasyfikacje

Forum aktywnych ksiŁgowych

 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
  Link: PodrŁe sŁuŁbowe
  Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychProblem z vatem:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:

FORUM

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

Link: Podatek VAT Link: Problem z vatem: Problem z vatem Firma X poŁredniczy w serwisowaniu oprogramowania. PoŁredniczy-importuje serwis od licencjodawcy oprogramowania i sprzedaje dalej w kraju. JeŁli serwis siŁ skoŁczy to na ogŁ klient go odnawia od nastŁpnego dnia po (...) Link: wiŁcej »Zaliczka na podatek z ZFŁS: Link: Inne Link: Zaliczka na podatek z ZFŁS: Zaliczka na podatek z ZFŁS Mam pytanie odnoŁnie potrŁcenia podatku od bonŁw z ZFŁS dla pracownika. OtŁ jak co roku, stosujŁc kryterium socjalne, przyznaliŁmy pracownikom (budŁetŁwka) bony z funduszu socjalnego. Zgodnie z przepisami, jeŁeli pracownikowi (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_01.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_02.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Promocje
Czasopisma i Gazeta Serwisy internetowe Inne produkty i usŁugi
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 18% rabatem i nagrodami
  • Link: Komplety z rabatami i nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
   w prenumeracie na caŁy 2015 rok:
  • Link: Kpl. nr 3 Czasopisma - sklep.gofin.pl: z 7% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 13% rabatem i nagrodami
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-2014,1,133.html" >Czasopisma</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-dla-sluzb-
ekonomiczno-finansowych,2,2930,1
33.html" title="Biuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny</a></div&g
t;</div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy,2,29
31,133.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy</a></div></
div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat,2,2932,133.html" title="Poradnik VAT - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego,2,2
934,133.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
,2,2933,133.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa,2,2936,134.html
" title="Gazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa</a><;/div>&
lt;/div></div>;</div&
gt;
Czasopisma - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl:
  • Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl:
  • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl:
 • Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2937,135.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1393.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
14,1,136.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1396.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-on-line,2,
2938,136.html" title="Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy-on-l
ine,2,2939,136.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat-on-line,2,2940,136.
html" title="Poradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego-on-
line,2,2942,136.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
-on-line,2,2941,136.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa-on-line,2,2944,
137.html" title="Gazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa on-line</a></div><
;/div></div>&lt;/div>
;
Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn Informacyjny on‑lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Czasopisma KsiŁgowych on‑lineBiuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
  • Link: Poradnik VAT on‑linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on‑lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on‑lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl:
 • Link: Program DRUKI Gofin 2015Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl program-druki-gofin,2,2954,140.h
tml" >Program DRUKI Gofin 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ksiazki,1,144.html" title="KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl">KsiŁŁki 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl dodatki-do-czasopism,1,145.html"
title="Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl">Dodatki do czasopism 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl segregatory-i-boksy-do-czasopism
,1,93.html" title="Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl">Segregatory i boksy do czasopism</a><;/div>&
lt;/div></div>; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reklama.gofin.p
l" title="Reklama">Reklama</a
>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.poligrafia.gofi
n.pl" title="Poligrafia">Poligrafia
</a></div></div&g
t;</div> </div>
Program DRUKI Gofin 2015 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Gazeta Podatkowa on‑lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama:
 • Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN:
 • Link: ReklamaPoligrafia:
Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: » Link: Biuro ObsŁugi Klienta Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: » Link: ZamŁw egzemplarz bezpŁatny Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
»
Link: Przewodnik PrenumeratoraSklep internetowy - sklep.gofin.pl: » Link: Sklep internetowypodatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

czwartek, 1 stycznia 2015 r.

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/31/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/01_2015_5
_ppd_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/01_2015_5_ppd.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== .pl n,2495.html'"
wwwPreview v3.6 z listopada 2014: 8 komentarzy; 389 opisów; 600 linków; 1 formularzy; 103 skrótów; 31 obrazków; 4 ważnych słów; 116931 znaków.
Dodaj do ulubionych - Serwis BudŁetowy:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/30/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Link: Dodaj do ulubionychRegulamin serwisu: - Link: Regulamin serwisuStrona gŁŁwna: Link: Serwis BudŁetowy Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaJednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweInne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa:

Tabela:

Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPodatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracyInne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaVAT:

Tabela:

Link: VATPodatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweInne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySkŁadki ZUS:

Tabela:

Link: SkŁadki ZUSŁwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaPrawo pracy: Link: Prawo pracyŁrodki unijne:

Tabela:

Link: Łrodki unijneZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneGofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl:

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminarz budŁetowy: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: Zamknij - wyŁŁcza obecne komunikaty do czasu pojawienia siŁ nowych: GOFIN.PL

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button Link: Od 7 listopada nowe zasady przyznawania nagrŁd dla straŁakŁw Link: Do koŁca listopada trzeba przeprowadziŁ kontrolŁ duŁych obiektŁw budowlanych Link: Do 15 grudnia naleŁy przekazaŁ projekty planŁw finansowych Zamknij Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci: Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Kiedy powstaje nadpŁata podatku VAT i jak otrzymaŁ jej zwrot? - podatek VAT: Link: Kiedy powstaje nadpŁata podatku VAT i jak otrzymaŁ jej zwrot?Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w oskŁadkowaniu zleceŁ i rad nadzorczych - oskŁadkowanie zleceŁ, rada nadzorcza, ubezpieczenia spoŁeczne: Link: Zmiany w oskŁadkowaniu zleceŁ i rad nadzorczychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Inwentaryzacja naleŁnoŁci – potwierdzenie zerowych sald - inwentaryzacja naleŁnoŁci, potwierdzenie zerowych sald: Link: Inwentaryzacja naleŁnoŁci – potwierdzenie zerowych saldSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano jednolity tekst ustawy o postŁpowaniu egzekucyjnym w administracji - ustawa o postŁpowaniu egzekucyjnym w administracji: Link: Opublikowano jednolity tekst ustawy o postŁpowaniu egzekucyjnym w administracjiSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano jednolity tekst ustawy o zasadach finansowania nauki - ustawa o zasadach finansowania nauki: Polecamy takŁe:
 • Link: PostŁpowanie kwalifikacyjne na biegŁego rewidenta po nowemuSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowy wzŁr informacji o realizacji zadaŁ z zakresu audytu wewnŁtrznego - audyt wewnŁtrzny:
 • Link: Opublikowano jednolity tekst ustawy o zasadach finansowania naukiSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PostŁpowanie kwalifikacyjne na biegŁego rewidenta po nowemu - postŁpowanie kwalifikacyjne, biegŁy rewident:
 • Link: Nowe rozporzŁdzenie w sprawie dodatkŁw do uposaŁenia zasadniczego ŁoŁnierzy zawodowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Nowy wzŁr informacji o realizacji zadaŁ z zakresu audytu wewnŁtrznegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Nowe rozporzŁdzenie w sprawie dodatkŁw do uposaŁenia zasadniczego ŁoŁnierzy zawodowych - dodatki do uposaŁenia, ŁoŁnierz zawodowy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : Link: Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowejSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : .pl 44/0/4398.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : Link: Jednostka budŁetowa (szkoŁa podstawowa) otrzymaŁa darmowe podrŁczniki dla uczniów klas pierwszych od organu prowadzŁcego. PodrŁczniki te przyjŁa na stan biblioteki szkolnej. Jak naleŁy ujŁŁ to zdarzenie w ksiŁgach rachunkowych szkoŁy? Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkole - wymiana okien, sale lekcyjne, jednostka budŁetowa, paragraf : Czytaj wiŁcej » Link: Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkole - wymiana okien, sale lekcyjne, jednostka budŁetowa, paragraf : Link: JeŁli wymiana okien w salach lekcyjnych jest tylko remontem (poniewaŁ stare okna utraciŁy caŁkowicie wartoŁŁ uŁytkowŁ i trzeba je wymieniŁ), to poniesione na ten cel wydatki powinny zostaŁ zaklasyfikowane do wydatków bieŁŁcych i ujŁte np. w paragrafie 421 "Zakup materiaŁów i wyposaŁenia" lub 430 "Zakup usŁug pozostaŁych". Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalneSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowych - ZFŁS, jednostki oŁwiatowe, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:
 • Link: Refundacja wynagrodzenia nauczyciela uzupeŁniajŁcego etat w innej szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Refundacja wynagrodzenia nauczyciela uzupeŁniajŁcego etat w innej szkole - klasyfikacja budŁetowa, refundacja, ewidencja ksiŁgowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwa - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, budŁet paŁstwa: Link: Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwaSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwa - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, budŁet paŁstwa: .pl 67/1/0/6706.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwa - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, budŁet paŁstwa Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Wynagrodzenie z tytuŁu terminowego wpŁacania podatkŁw pobranych na rzecz budŁetu paŁstwa - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, budŁet paŁstwa: Link: JesteŁmy jednostkŁ budŁetowŁ. Na jakim koncie przychodów zaksiŁgowaŁ wynagrodzenie naleŁne z tytuŁu terminowej zapŁaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Do jakiego paragrafu zaklasyfikowaŁ wynagrodzenia z tytuŁu terminowego wpŁacania podatków na rzecz budŁetu paŁstwa? Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowej - rŁnice kursowe, jednostka budŁetowa: Czytaj wiŁcej » Link: RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - RŁnice kursowe w ksiŁgach jednostki budŁetowej - rŁnice kursowe, jednostka budŁetowa: Link: W zwiŁzku z zakupem skŁadników majŁtkowych lub usŁug od kontrahentów zagranicznych na rozrachunkach powstajŁ róŁnice kursowe. Jak ewidencjonowaŁ je w ksiŁgach jednostki budŁetowej? Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia:
 • Link: Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, wartoŁci niematerialne i prawne:
 • Link: Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminySerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek:
 • Link: KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowymSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek - papier do drukarki, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowym - jednostka budŁetowa, ukŁad zadaniowy:
 • Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: Nie zawsze saldo konta 85-0 "ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych" musi siŁ zgadzaŁ z saldem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrŁbnionych Łrodków ZFŁS". UstalajŁc na dzieŁ bilansowy zgodnoŁŁ tych sald naleŁy uwzglŁdniŁ nieprzekazane przez jednostkŁ na wyodrŁbniony rachunek odpisy z ZFŁS oraz Łrodki zaangaŁowane w udzielone pracownikom poŁyczki. Powodem wystŁpienia róŁnic pomiŁdzy (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Link: JesteŁmy samorzŁdowŁ instytucjŁ kultury. W ramach dziaŁalnoŁci statutowej zajmujemy siŁ produkcjŁ filmów o charakterze edukacyjnym. Filmy udostŁpniamy bezpŁatnie na naszych stronach internetowych. Jako producenci filmu podpisujemy kilka umów z twórcami danego projektu, np. z reŁyserem, lektorem, realizatorem zdjŁŁ i dŁwiŁku. KaŁda z tych osób zobowiŁzuje siŁ do przeniesienia na naszŁ (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie - nieruchomoŁci, instytucje kultury, nieodpŁatne uŁytkowanie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarekSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁu osiŁgniŁtego przez samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zysku netto za 2013 rok moŁna dokonaŁ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzajŁcy, który wydaje stosownŁ uchwaŁŁ lub decyzjŁ. PodziaŁ zysku netto nie naleŁy do kompetencji kierownika szpitala - jako osoby odpowiedzialnej za sporzŁdzenie sprawozdania finansowego (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Link: Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: .pl 49/0/4870.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Link: Rada spoŁeczna przyznaŁa kierownikowi samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej nagrodŁ rocznŁ za 2013 r. Rada gminy jako organ zaŁoŁycielski zatwierdziŁa sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. oraz przeznaczenie czŁci zysku na nagrody dla pracowników. lub nagrodŁ dla kierownika moŁna wypŁaciŁ z zysku za rok ubiegŁy? Jak ujŁŁ w ksiŁgach (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowych - operacje finansowe, sprawozdanie, Rb-Z, Rb-N : Link: ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ZaokrŁglanie danych w sprawozdaniach wŁzakresie operacji finansowych - operacje finansowe, sprawozdanie, Rb-Z, Rb-N : Link: Jednostkowe sprawozdania w zakresie operacji finansowych (w tym Rb-Z i Rb-N) powinny byŁ sporzŁdzane (wypeŁniane) w zŁotych i groszach bez zaokrŁgleŁ. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowej - gmina, klasyfikacja budŁetowa, dokapitalizowanie spŁki: Czytaj wiŁcej » Link: Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dokapitalizowanie spŁki poprzez objŁcie nowych udziaŁŁw w klasyfikacji budŁetowej - gmina, klasyfikacja budŁetowa, dokapitalizowanie spŁki: Link: Dokapitalizowanie spóŁki przez gminŁ ma charakter majŁtkowy. W zwiŁzku z tym poniesiony na ten cel wydatek powinien zostaŁ ujŁty w klasyfikacji budŁetowej w paragrafie 601 "Wydatki na zakup i objŁcie akcji, wniesienie wkŁadów do spóŁek prawa handlowego oraz na uzupeŁnienie funduszy statutowych banków paŁstwowych i innych instytucji finansowych". Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakŁadu budŁetowego - bilans, trzynastka, zakŁad budŁetowy, wynagrodzenie roczne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne:
  Rb-N
 • Link: Dodatkowe wynagrodzenie roczne w bilansie zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, naleŁnoŁci sporne, naleŁnoŁci wymagalne :
 • Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS:
 • Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa:
 • Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowychSerwis BudŁetowy - VAT - Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VAT - zwolnienie z VAT:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSerwis BudŁetowy - VAT: Link: VATSerwis BudŁetowy - VAT - OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporne - odpady komunalne, refakturowanie: Link: OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporneSerwis BudŁetowy - VAT - OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporne - odpady komunalne, refakturowanie: Link: PoczŁwszy od 1 lipca 2013 r. gminy zostaŁy zobowiŁzane do odbioru odpadów komunalnych od wŁaŁcicieli nieruchomoŁci – na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzeŁnia 1996 r. o utrzymaniu czystoŁci i porzŁdku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 że zm.). WŁaŁciciele nieruchomoŁci poŁoŁonych na danym obszarze uiszczajŁ na rzecz gminy opŁaty za gospodarowanie odpadami i opŁaty te (...)Serwis BudŁetowy - VAT - Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowych - zakŁad budŁetowy, odliczenie vat, usŁugi kateringowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony?Serwis BudŁetowy - VAT - Rozliczanie VAT od umowy najmu - rozliczanie VAT, umowa najmu:
 • Link: Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VATSerwis BudŁetowy - VAT - W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony? - odliczenie VAT, VAT naliczony:
 • Link: 0% VAT przy dostawie komputerŁw dla placŁwek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - VAT - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Rozliczanie VAT od umowy najmuSerwis BudŁetowy - VAT - 0% VAT przy dostawie komputerŁw dla placŁwek oŁwiatowych - oŁwiata, stawka VAT:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Przywileje przyznane na podstawie aktu prawa miejscowego nie sŁ przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowego - akt prawa miejscowego, PIT-8C: Link: Przywileje przyznane na podstawie aktu prawa miejscowego nie sŁ przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowegoSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Przywileje przyznane na podstawie aktu prawa miejscowego nie sŁ przychodem - interpretacja indywidualna organu podatkowego - akt prawa miejscowego, PIT-8C: Link: Osoby korzystajŁce że zniŁek, do których uprawnia ich akt prawa miejscowego (np. uchwaŁa burmistrza miasta), nie uzyskujŁ z tego tytuŁu przychodu z nieodpŁatnych ŁwiadczeŁ podlegajŁcego opodatkowaniu. Nie istnieje wiŁc obowiŁzek sporzŁdzenia im informacji PIT-8C. Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Darowizna pieniŁna otrzymana przez uczelniŁ wyŁszŁ - uczelnia wyŁsza, darowizna pieniŁna: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSASerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - ObniŁenie pracowniczych kosztŁw - koszty uzyskania przychodu, przychŁd że stosunku pracy :
 • Link: Darowizna pieniŁna otrzymana przez uczelniŁ wyŁszŁSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSA - zakŁad opieki zdrowotnej, cit, odsetki za zwŁokŁ:
 • Link: Koszty z tytuŁu amortyzacji Łrodka trwaŁego sfinansowanego z nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowychSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: ObniŁenie pracowniczych kosztŁwSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Koszty z tytuŁu amortyzacji Łrodka trwaŁego sfinansowanego z nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych - amortyzacja ŁrodkŁw trwaŁych, koszty uzyskania przychodu, Łrodki obrotowe, zakŁad budŁetowy :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Link: Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Link: ZobowiŁzanie w zakresie podatku od nieruchomoŁci stanowi znaczne obciŁŁenie dla przedsiŁbiorców. Do jego uregulowania zobowiŁzani sŁ w szczególnoŁci wŁaŁciciele nieruchomoŁci. JednakŁe sŁ sytuacje, gdy obowiŁzek ten ciŁŁy na innych podmiotach, w tym w szczególnych przypadkach na dzierŁawcach. Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firm - podatek od nieruchomoŁci, gmina: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁciSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON? - dom pomocy spoŁecznej, wpŁaty na PFRON:
 • Link: Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firmSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁci - najem, podatek od nieruchomoŁci:
 • Link: SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas chorobySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracy - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS: Link: SkŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym - skŁadki ZUS, urlop wychowawczy: Link: SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczymSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym - skŁadki ZUS, urlop wychowawczy: Link: Okres, w którym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, to czas, w którym ma on zagwarantowane ubezpieczenia w ZUS. Jest nimi objŁty tylko wtedy, gdy speŁnia ku temu okreŁlone warunki. SkŁadki na ubezpieczenia musi jednak co miesiŁc naliczaŁ za niego pracodawca. Przy ustalaniu podstawy ich wymiaru powinien braŁ pod uwagŁ wysokoŁŁ wynagrodzenia pracownika, jakie uzyskaŁ on przed rozpoczŁciem urlopu wychowawczego. Do (...)Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskimSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskim - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracySerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: W razie zmiany umowy o pracŁ lub innego aktu, na podstawie którego powstaŁ stosunek pracy, polegajŁcej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawŁ wymiaru zasiŁku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ? - zwolnienie lekarskie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnieniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanie - jednorazowe odszkodowanie:
 • Link: lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ?Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia - zwolnienie lekarskie, obniŁenie zasiŁku chorobowego:
 • Link: Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Jak zatrudniŁ i zwolniŁ urzŁdnika? - pracownik administracji, urzŁdnik, zatrudnienie pracownikŁw:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Prawo pracy: Link: Prawo pracySerwis BudŁetowy - Prawo pracy - GŁŁwny ksiŁgowy spŁki komunalnej i nagroda jubileuszowa - gŁŁwny ksiŁgowy, spŁka komunalna, nagroda jubileuszowa: Link: GŁŁwny ksiŁgowy spŁki komunalnej i nagroda jubileuszowaSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - GŁŁwny ksiŁgowy spŁki komunalnej i nagroda jubileuszowa - gŁŁwny ksiŁgowy, spŁka komunalna, nagroda jubileuszowa: .pl 30/0/3028.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - GŁŁwny ksiŁgowy spŁki komunalnej i nagroda jubileuszowa - gŁŁwny ksiŁgowy, spŁka komunalna, nagroda jubileuszowa Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - GŁŁwny ksiŁgowy spŁki komunalnej i nagroda jubileuszowa - gŁŁwny ksiŁgowy, spŁka komunalna, nagroda jubileuszowa: Link: SpóŁka komunalna chce wypŁaciŁ gŁównemu ksiŁgowemu spóŁki nagrodŁ jubileuszowŁ. lub jest to moŁliwe? JeŁli tak, to lub do staŁu pracy dla potrzeb ustalenia prawa do nagrody moŁna wliczyŁ pracŁ w gospodarstwie rolnym rodziców po ukoŁczeniu 16. roku Łycia? Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Odpis na Fundusz moŁe siŁ przedawniŁ - odpis na ZFŁS, przedawnienie roszczenia: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanieSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ograniczenia pŁacowe w spŁkach komunalnychSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁ - wniosek o urlop, urlop wychowawczy:
 • Link: Jak zatrudniŁ i zwolniŁ urzŁdnika?Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Ograniczenia pŁacowe w spŁkach komunalnych - wynagrodzenie, spŁka komunalna:
 • Link: Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatkuSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatku - urzŁdnik paŁstwowy, praca nadliczbowa :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne: Link: Łrodki unijneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnych - koszty ogŁlne, program unijny: Link: KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - KwalifikowalnoŁŁ kosztŁw ogŁlnych - koszty ogŁlne, program unijny: Link: PaŁstwowa osoba prawna podpisaŁa umowŁ na realizacjŁ projektu z programu unijnego Life+. lub w zakresie kosztów ogólnych moŁna zakupiŁ Łrodki trwaŁe, np. komputer? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFS - nauczyciel, PO KL: Czytaj wiŁcej » Link: Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFSSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zatrudnienie nauczyciela w projekcie EFS - nauczyciel, PO KL: Link: Projekt wspóŁfinansowany z EFS dotyczy zorganizowania dodatkowych zajŁŁ pozalekcyjnych dla uczniów szkoŁy. lub w ramach projektu realizowanego z PO KapitaŁ Ludzki moŁna zatrudniŁ osobŁ, która ma prowadziŁ te zajŁcia na podstawie Karty Nauczyciela? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzenia - urlop macierzyŁski, projekt PO KL: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektuSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 - mapa pomocy regionalnej :
 • Link: Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzeniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu - PROW, program pomocowy:
 • Link: Pomoc de minimis a podmioty powiŁzaneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowych - uŁytki gruntowe, program pomocowy:
 • Link: Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Pomoc de minimis a podmioty powiŁzane - pomoc de minimis :
 • Link: WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁeckiSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjach - zaŁwiadczenie o pomocy de minimis:
 • Link: Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁecki - wkŁad wŁasny, fundusz soŁecki:
 • Link: Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Specyfikacja w procedurze przetargowej - specyfikacja, procedura przetargowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: Link: SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlaneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: .pl 45/0/4473.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - SposŁb ustalenia wartoŁci zamŁwienia na roboty budowlane - wartoŁŁ zamŁwienia, zamŁwienia publiczne, roboty budowlane: Link: Jednostka samorzŁdu terytorialnego zamierza ogŁosiŁ przetarg na zamówienie publiczne w zakresie robót budowlanych obejmujŁcych remont Łwietlicy. Wiem, Łe zmieniŁ siŁ próg, od jakiego naleŁy stosowaŁ przepisy Prawa zamówieŁ publicznych. lub zaszŁy równieŁ zmiany w zakresie ustalania wartoŁci zamówienia? Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjachSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemu - specyfikacja, zamŁwienia publiczne:
 • Link: Specyfikacja w procedurze przetargowejSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznych - zamŁwienia publiczne, nierzetelny wykonawca, zatrzymanie wadium :
 • Link: Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemuSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznego - zamŁwienia publiczne:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy Link: www.PIT.Gofin.pl:

www.PIT.Gofin .pl

Link: www.PrawoPracy.Gofin.pl:

www.GOFIN .pl

Link: www.Bilans.Gofin.pl:

www.Bilans.Gofin .pl

Link: www.Podatki.Gofin.pl:

www.PrawoPracy.Gofin .pl

Link: www.Rachunkowosc.Gofin.pl:

www.Rachunkowosc.Gofin .pl

Link: www.Firma.Gofin.pl:

www.Podatki.Gofin .pl

Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.pl:

www.PrawnikRadzi.Gofin .pl

Link: www.Zasilki.Gofin.pl:

www.Firma.Gofin .pl

Link: www.Druki.Gofin.pl:

www.Druki.Gofin .pl

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego Link: www.Przepisy.Gofin.pl:

www.Zasilki.Gofin .pl

Link: www.Wskazniki.Gofin.pl:

www.Wskazniki.Gofin .pl

Link: www.Forum.Gofin.pl:

www.Przepisy.Gofin .pl

Link: www.Klasyfikacje.Gofin.pl:

- Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl:

www.Forum.Gofin .pl

Link: www.Kalkulatory.Gofin.pl:

www.Kalkulatory.Gofin .pl

Link: www.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy:

www.WszystkoDlaKsiegowych .pl

www.Podpowiada.Gofin .pl

Link: www.Terminy.Gofin.pl:

- Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl:

Link: www.AutowFirmie.pl:

www.AutowFirmie .pl

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.PodatekodNieruchomosci.pl:

www.Terminy.Gofin .pl

Link: www.StawkiVAT.pl:

www.StawkiVAT .pl

Link: www.Czas-Pracy.pl:

www.PodatekodNieruchomosci .pl

Link: www.PodatekPCC.pl:

www.PodatekPCC .pl

Link: www.UmowyCywilnoprawne.pl:

www.Czas-Pracy .pl

Link: www.EmeryturyiRenty.pl:

www.EmeryturyiRenty .pl

Link: www.PodatekVAT.pl:

www.UmowyCywilnoprawne .pl

Link: www.UmowyoPrace.pl:

www.UmowyoPrace .pl

Link: www.KalkulatoryPodatkowe.pl:

www.PodatekVAT .pl

Link: www.PodatkiLokalne.pl:

www.PodatkiLokalne .pl

Link: www.UrlopyPracownicze.pl:

www.KalkulatoryPodatkowe .pl

Link: www.KasaFiskalna.pl:

www.KasaFiskalna .pl

Link: www.PoradnikKsiegowego.pl:

www.UrlopyPracownicze .pl

Link: www.UrlopyWychowawcze.pl:

www.UrlopyWychowawcze .pl

Link: www.KodeksCywilny.pl:

www.PoradnikKsiegowego .pl

Link: www.PoradyPodatkowe.pl:

www.PoradyPodatkowe .pl

Link: www.VademecumBHP.pl:

www.KodeksCywilny .pl

Link: www.KodeksPracy.pl:

www.KodeksPracy .pl

Link: www.Prawnik-Rodzinny.pl:

www.VademecumBHP .pl

Link: www.VademecumKadrowego.pl:

www.VademecumKadrowego .pl

Link: KodeksSpolek.pl:

www.Prawnik-Rodzinny .pl

Link: www.PrzepisyPrawne.pl:

www.PrzepisyPrawne .pl

Link: www.VademecumKsiegowego.pl:

www.KodeksSpolek .pl

Link: www.LeasingFinansowy.pl:

www.LeasingFinansowy .pl

Link: www.ReprezentacjaiReklama.pl:

www.VademecumKsiegowego .pl

Link: www.VademecumPodatnika.pl:

www.VademecumPodatnika .pl

Link: www.LeasingOperacyjny.pl:

www.ReprezentacjaiReklama .pl

Link: www.RozliczeniaPodatkowe.pl:

www.RozliczeniaPodatkowe .pl

Link: www.ZakladamyFirme.pl:

www.LeasingOperacyjny .pl

Link: www.OdliczeniaVAT.pl:

www.OdliczeniaVAT .pl

Link: www.RozliczenieDelegacji.pl:

www.ZakladamyFirme .pl

Link: www.ZasilekChorobowy.pl:

www.ZasilekChorobowy .pl

Link: www.OrdynacjaPodatkowa.pl:

www.RozliczenieDelegacji .pl

Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.pl:

www.RozliczenieWynagrodzenia .pl

Link: www.ZasilekMacierzynski.pl:

www.OrdynacjaPodatkowa .pl

Link: www.PlanKont.pl:

www.PlanKont .pl

Link: www.SerwisBudzetowy.pl:

www.ZasilekMacierzynski .pl

Link: www.Zasilki.pl:

www.Zasilki .pl

Link: www.PodatekAkcyzowy.pl:

www.SerwisBudzetowy.pl

Link: www.SkladkaZUS.pl:

www.SkladkaZUS .pl

Link: www.ZFSS.pl:

www.PodatekAkcyzowy .pl

Link: www.PodatekDochodowy.pl:

www.PodatekDochodowy .pl

Link: www.SrodkiTrwale.pl:

www.ZFSS .pl

Link: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych:

07.01.2014 (wtorek)

Terminarz

styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 Link: 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 paŁdziernik 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 Link: 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

www.SrodkiTrwale .pl

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za grudzieŁ 2013 r. - jednostki budŁetowe ...

10.01.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za styczeŁ 2014 r. - ...

03.03.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za marzec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

07.04.2014 (poniedziaŁek)

12.05.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.05.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za kwiecieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.06.2014 (czwartek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za maj 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

10.06.2014 (wtorek)

08.07.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

07.07.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za czerwiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.08.2014 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za lipiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.08.2014 (piŁtek)

10.09.2014 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.09.2014 (piŁtek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za sierpieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

06.10.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za wrzesieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.10.2014 (Łroda)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-FER za paŁdziernik 2014 r. - Prezes ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-FUS za paŁdziernik 2014 r. - Prezes ...

25.11.2014 (wtorek)

10.12.2014 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.12.2014 (piŁtek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za listopad 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Podatek dochodowy od osŁb prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakŁadu budŁetowego: RachunkowoŁŁ budŁetowa - Link: Podatek dochodowy od osŁb prawnych w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zakŁadu budŁetowegoUchybienie obowiŁzkom w zakresie inwentaryzacji a naruszenie dyscypliny finansŁw publicznych: - Link: Uchybienie obowiŁzkom w zakresie inwentaryzacji a naruszenie dyscypliny finansŁw publicznychZasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych w trwaŁy zarzŁd w jednostkach budŁetowych: - Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych w trwaŁy zarzŁd w jednostkach budŁetowychWydatki poniesione przez oŁrodek pomocy spoŁecznej na zakup wyposaŁenia: - Link: Wydatki poniesione przez oŁrodek pomocy spoŁecznej na zakup wyposaŁeniaWydatki na szkolenia pracownikŁw samorzŁdowych: - Link: Wydatki na szkolenia pracownikŁw samorzŁdowychCzy jednostka budŁetowa moŁe przekazaŁ do ZUS oryginaŁy faktur, aby otrzymaŁ zasiŁek pogrzebowy?: - Link: lub jednostka budŁetowa moŁe przekazaŁ do ZUS oryginaŁy faktur, aby otrzymaŁ zasiŁek pogrzebowy?Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzŁdzie gminnym oraz o zmianie niektŁrych innych ustaw: - Link: Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzŁdzie gminnym oraz o zmianie niektŁrych innych ustawZasady zastŁpowania dyrektora samorzŁdowej instytucji kultury: - Link: Zasady zastŁpowania dyrektora samorzŁdowej instytucji kulturyUstalenie wartoŁci poczŁtkowej ujawnionych ŁrodkŁw trwaŁych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowej: - Link: Ustalenie wartoŁci poczŁtkowej ujawnionych ŁrodkŁw trwaŁych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowejZakup podrŁcznikŁw szkolnych dla wychowankŁw domu dziecka: - Link: Zakup podrŁcznikŁw szkolnych dla wychowankŁw domu dzieckaPoŁyczka zaciŁgniŁta przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnego: - Link: PoŁyczka zaciŁgniŁta przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnegoSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl Gazeta Podatkowa: Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowego: RachunkowoŁŁ - Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowegoPrzekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁych: - Link: Przekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁychZapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Zapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowychZwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowej: - Link: Zwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowejNa jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?: - Link: Na jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁw: - Link: Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁwOdprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Odprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowychJak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?: - Link: Jak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcego: - Link: Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcegoNabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Nabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowychGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie »

Gofin podpowiada

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: Udzielanie urlopŁw zwiŁzanych z opiekŁ nad maŁym dzieckiem
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
Link: wiŁcej »

DRUKI

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoBilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Bilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSkonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Skonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego : Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych : Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe) Link: Finanse publiczne: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe)
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego:
Link: wiŁcej »

WskaŁniki

Darmowe druki aktywne

 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychZamŁwienia publiczne:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: ZamŁwienia publicznePrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnychKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
Link: wiŁcej »
Kalkulatory

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoKalkulator staŁu urlopowego:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
 • Link: Kalkulator urlopŁw macierzyŁskich i rodzicielskiegoKalkulator krajowej podrŁy sŁuŁbowej:
 • Link: Kalkulator staŁu urlopowegoKalkulator urlopŁw macierzyŁskich i rodzicielskiego:
 • Link: RachunkowoŁŁ
Link: wiŁcej »

Przepisy prawne

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Kalkulator krajowej podrŁy sŁuŁbowejUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:
 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznych:
  Link: Finanse publiczne
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: SamorzŁd terytorialny
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: ZamŁwieniaŁŁpubliczne
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznych
 • Link: Dotacje i subwencje
 • Link: Audyt wewnŁtrzny i kontrola zarzŁdcza
 • Link: ZamŁwienia publiczne
  Link: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznychUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela:

  Link: Inne

 • Link: PozostaŁe zagadnienia
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Prawo pracy
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
Link: wiŁcej »

Klasyfikacje

Forum aktywnych ksiŁgowych

 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychFaktura proforma w jednostce budŁetowej:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:

FORUM

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

Link: RachunkowoŁŁ Link: Faktura proforma w jednostce budŁetowej: Faktura proforma w jednostce budŁetowej lub jest jakiŁ przepis ktŁry zakazuje pŁacenia za faktury proforma w jednostce budŁetowej? KsiŁgowa nie chce przyjmowaŁ faktur proforma a ją czytam w internecie, Łe jest to moŁliwe. Link: wiŁcej »Pomoc z ZFŁS dla nowego pracownika: Link: Prawo Pracy Link: Pomoc z ZFŁS dla nowego pracownika: Pomoc z ZFŁS dla nowego pracownika Do naszej firmy( jednostka budŁetowa) zostanie przeniesiony z innej jednostki budŁetowej pracownik.W poprzednim zakŁadzie pracownik otrzymaŁ w 2014r. dofinansowanie z ZFSS do wczasŁw pod gruszŁ. W naszej jednostce jest inny (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_01.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_02.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Promocje
Czasopisma i Gazeta
Serwisy internetowe
Inne produkty i usŁugi
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 18% rabatem i nagrodami
  • Link: Komplety z rabatami i nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
   w prenumeracie na caŁy 2015 rok:
  • Link: Kpl. nr 3 Czasopisma - sklep.gofin.pl: z 7% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 13% rabatem i nagrodami
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-2014,1,133.html" >Czasopisma</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-dla-sluzb-
ekonomiczno-finansowych,2,2930,1
33.html" title="Biuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny</a></div&g
t;</div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy,2,29
31,133.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy</a></div></
div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat,2,2932,133.html" title="Poradnik VAT - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego,2,2
934,133.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
,2,2933,133.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa,2,2936,134.html
" title="Gazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa</a><;/div>&
lt;/div></div>;</div&
gt;
Czasopisma - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl:
  • Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl:
  • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl:
 • Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2937,135.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1393.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
14,1,136.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1396.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-on-line,2,
2938,136.html" title="Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy-on-l
ine,2,2939,136.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat-on-line,2,2940,136.
html" title="Poradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego-on-
line,2,2942,136.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
-on-line,2,2941,136.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa-on-line,2,2944,
137.html" title="Gazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa on-line</a></div><
;/div></div>&lt;/div>
;
Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn Informacyjny on‑lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Czasopisma KsiŁgowych on‑lineBiuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
  • Link: Poradnik VAT on‑linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on‑lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on‑lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl:
 • Link: Program DRUKI Gofin 2015Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl program-druki-gofin,2,2954,140.h
tml" >Program DRUKI Gofin 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ksiazki,1,144.html" title="KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl">KsiŁŁki 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl dodatki-do-czasopism,1,145.html"
title="Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl">Dodatki do czasopism 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl segregatory-i-boksy-do-czasopism
,1,93.html" title="Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl">Segregatory i boksy do czasopism</a><;/div>&
lt;/div></div>; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reklama.gofin.p
l" title="Reklama">Reklama</a
>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.poligrafia.gofi
n.pl" title="Poligrafia">Poligrafia
</a></div></div&g
t;</div> </div>
Program DRUKI Gofin 2015 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Gazeta Podatkowa on‑lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama:
 • Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN:
 • Link: ReklamaPoligrafia:
Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: » Link: Biuro ObsŁugi Klienta Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: » Link: ZamŁw egzemplarz bezpŁatny Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
»
Link: Przewodnik PrenumeratoraSklep internetowy - sklep.gofin.pl: » Link: Sklep internetowypodatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

niedziela, 23 listopada 2014 r.

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/31/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/11_2014_2
_wysoki_rabat_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/11_2014_2_wysoki_rabat_v3
.png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z października 2014: 8 komentarzy; 378 opisów; 590 linków; 1 formularzy; 40 skrótów; 27 obrazków; 4 ważnych słów; 109658 znaków.
Dodaj do ulubionych - Serwis BudŁetowy:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/30/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Link: Dodaj do ulubionychRegulamin serwisu: - Link: Regulamin serwisuStrona gŁŁwna: Link: Serwis BudŁetowy Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaJednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweInne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa:

Tabela:

Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPodatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracyInne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaVAT:

Tabela:

Link: VATPodatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweInne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySkŁadki ZUS:

Tabela:

Link: SkŁadki ZUSŁwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaPrawo pracy: Link: Prawo pracyŁrodki unijne:

Tabela:

Link: Łrodki unijneZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneGofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl:

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminarz budŁetowy: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci: GOFIN.PL

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiana zasad zawierania i wypowiadania umŁw o pracŁ - umowa o pracŁ, wypowiedzenie umowy: Link: Zmiana zasad zawierania i wypowiadania umŁw o pracŁSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych wŁtrwaŁy zarzŁd w jednostkach budŁetowych - nieruchomoŁci, jednostka budŁetowa, Łrodki trwaŁe: Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych wŁtrwaŁy zarzŁd w jednostkach budŁetowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego - dodatkowe wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne, zakŁad budŁetowy, trzynastaka: Link: Dodatkowe wynagrodzenie za 2014 r. w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje zwiŁkszenie gwarantowanej podstawy wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowych - minimalne wynagrodzenie, Łwiadczenia chorobowe: Polecamy takŁe:
 • Link: WyjaŁnienia Ministerstwa FinansŁw na najczŁciej pojawiajŁce siŁ wŁtpliwoŁci dotyczŁce wydatkŁw na samochodySerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Minimalne stawki podatku od ŁrodkŁw transportowych w 2015 r. - podatek od ŁrodkŁw transportowych:
 • Link: Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje zwiŁkszenie gwarantowanej podstawy wymiaru ŁwiadczeŁ chorobowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - WyjaŁnienia Ministerstwa FinansŁw na najczŁciej pojawiajŁce siŁ wŁtpliwoŁci dotyczŁce wydatkŁw na samochody - samochody osobowe, rozliczanie VAT:
 • Link: Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalneSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : Link: Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowejSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : .pl 44/0/4398.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darmowe podrŁczniki dla uczniŁw klas pierwszych w ksiŁgach szkoŁy podstawowej - szkoŁa podstawowa, darmowe podrŁczniki, ksiŁgi rachunkowe : Link: Jednostka budŁetowa (szkoŁa podstawowa) otrzymaŁa darmowe podrŁczniki dla uczniów klas pierwszych od organu prowadzŁcego. PodrŁczniki te przyjŁa na stan biblioteki szkolnej. Jak naleŁy ujŁŁ to zdarzenie w ksiŁgach rachunkowych szkoŁy? Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkole - wymiana okien, sale lekcyjne, jednostka budŁetowa, paragraf : Czytaj wiŁcej » Link: Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Klasyfikacja paragrafowa wydatkŁw poniesionych na wymianŁ okien w szkole - wymiana okien, sale lekcyjne, jednostka budŁetowa, paragraf : Link: JeŁli wymiana okien w salach lekcyjnych jest tylko remontem (poniewaŁ stare okna utraciŁy caŁkowicie wartoŁŁ uŁytkowŁ i trzeba je wymieniŁ), to poniesione na ten cel wydatki powinny zostaŁ zaklasyfikowane do wydatków bieŁŁcych i ujŁte np. w paragrafie 421 "Zakup materiaŁów i wyposaŁenia" lub 430 "Zakup usŁug pozostaŁych". Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Minimalne stawki podatku od ŁrodkŁw transportowych w 2015 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Refundacja wynagrodzenia nauczyciela uzupeŁniajŁcego etat w innej szkole - klasyfikacja budŁetowa, refundacja, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowych - ZFŁS, jednostki oŁwiatowe, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminySerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, : Link: Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Skutki zaniechania inwestycji w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, : Link: W 2011 r. komenda powiatowa PaŁstwowej StraŁy PoŁarnej zakupiŁa projekt budowlany planowanej inwestycji (ze Łrodków otrzymanych z powiatu). WartoŁŁ tego projektu zaksiŁgowano na koncie 080. Inwestycja nie doszŁa do skutku. lub koszt projektu ma pozostaŁ na koncie 080, lub naleŁy go wyksiŁgowaŁ? Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ewidencja ksiŁgowa: Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ŁrodkŁw pieniŁnych pomyŁkowo wpŁaconych na rachunek jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ewidencja ksiŁgowa: Link: lub na koncie 245 "WpŁywy do wyjaŁnienia" moŁna ksiŁgowaŁ Łrodki pomyŁkowo wpŁacane na rachunek jednostki, które nie bŁdŁ stanowiŁy dochodów budŁetowych? Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Refundacja wynagrodzenia nauczyciela uzupeŁniajŁcego etat w innej szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowym - jednostka budŁetowa, ukŁad zadaniowy:
 • Link: Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, wartoŁci niematerialne i prawne:
 • Link: Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarekSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Analityka do konta 130 w urzŁdzie jednostki samorzŁdu terytorialnego - jednostki samorzŁdu terytorialnego, konto 130:
 • Link: KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowymSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek - papier do drukarki, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: Nie zawsze saldo konta 85-0 "ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych" musi siŁ zgadzaŁ z saldem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrŁbnionych Łrodków ZFŁS". UstalajŁc na dzieŁ bilansowy zgodnoŁŁ tych sald naleŁy uwzglŁdniŁ nieprzekazane przez jednostkŁ na wyodrŁbniony rachunek odpisy z ZFŁS oraz Łrodki zaangaŁowane w udzielone pracownikom poŁyczki. Powodem wystŁpienia róŁnic pomiŁdzy (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Link: JesteŁmy samorzŁdowŁ instytucjŁ kultury. W ramach dziaŁalnoŁci statutowej zajmujemy siŁ produkcjŁ filmów o charakterze edukacyjnym. Filmy udostŁpniamy bezpŁatnie na naszych stronach internetowych. Jako producenci filmu podpisujemy kilka umów z twórcami danego projektu, np. z reŁyserem, lektorem, realizatorem zdjŁŁ i dŁwiŁku. KaŁda z tych osób zobowiŁzuje siŁ do przeniesienia na naszŁ (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie - nieruchomoŁci, instytucje kultury, nieodpŁatne uŁytkowanie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Analityka do konta 130 w urzŁdzie jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁu osiŁgniŁtego przez samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zysku netto za 2013 rok moŁna dokonaŁ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzajŁcy, który wydaje stosownŁ uchwaŁŁ lub decyzjŁ. PodziaŁ zysku netto nie naleŁy do kompetencji kierownika szpitala - jako osoby odpowiedzialnej za sporzŁdzenie sprawozdania finansowego (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Link: Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: .pl 49/0/4870.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Link: Rada spoŁeczna przyznaŁa kierownikowi samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej nagrodŁ rocznŁ za 2013 r. Rada gminy jako organ zaŁoŁycielski zatwierdziŁa sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. oraz przeznaczenie czŁci zysku na nagrody dla pracowników. lub nagrodŁ dla kierownika moŁna wypŁaciŁ z zysku za rok ubiegŁy? Jak ujŁŁ w ksiŁgach (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, naleŁnoŁci sporne, naleŁnoŁci wymagalne : Link: Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, naleŁnoŁci sporne, naleŁnoŁci wymagalne : Link: W kwartalnym sprawozdaniu Rb-N o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywów finansowych wykazuje siŁ tylko naleŁnoŁci bezsporne. NaleŁnoŁci spornych, wobec których toczone jest postŁpowanie sŁdowe, nie powinno siŁ ujmowaŁ w tym sprawozdaniu. Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne: Czytaj wiŁcej » Link: Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne: Link: Z wyjaŁnieŁ zawartych na wzorze sprawozdania Rb-30S i z instrukcji sporzŁdzania sprawozdaŁ budŁetowych w zakresie budŁetów jednostek samorzŁdu terytorialnego, stanowiŁcej zaŁŁcznik nr 39 do ww. rozporzŁdzenia, wynika, iŁ kwotŁ naleŁnoŁci netto stanowi kwota naleŁnoŁci pomniejszona o odpis aktualizujŁcy naleŁnoŁci. W zwiŁzku z tym – jako naleŁnoŁci netto wymagalne – w (...)Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
 • Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa:
 • Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa:
 • Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie:
  Rb-Z
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSerwis BudŁetowy - VAT: Link: VATSerwis BudŁetowy - VAT - OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporne - odpady komunalne, refakturowanie: Link: OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporneSerwis BudŁetowy - VAT - OpŁaty za wywŁz odpadŁw ponoszone w ramach usŁugi najmu – refakturowanie nadal sporne - odpady komunalne, refakturowanie: Link: PoczŁwszy od 1 lipca 2013 r. gminy zostaŁy zobowiŁzane do odbioru odpadów komunalnych od wŁaŁcicieli nieruchomoŁci – na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzeŁnia 1996 r. o utrzymaniu czystoŁci i porzŁdku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 że zm.). WŁaŁciciele nieruchomoŁci poŁoŁonych na danym obszarze uiszczajŁ (...)Serwis BudŁetowy - VAT - Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowych - zakŁad budŁetowy, odliczenie vat, usŁugi kateringowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VATSerwis BudŁetowy - VAT - W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony? - odliczenie VAT, VAT naliczony:
 • Link: Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowychSerwis BudŁetowy - VAT - Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VAT - zwolnienie z VAT:
 • Link: Rozliczanie VAT od umowy najmuSerwis BudŁetowy - VAT - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony?Serwis BudŁetowy - VAT - Rozliczanie VAT od umowy najmu - rozliczanie VAT, umowa najmu:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSA - zakŁad opieki zdrowotnej, cit, odsetki za zwŁokŁ: Link: ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSASerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - ZakŁad opieki zdrowotnej pŁaci CIT od kwoty odsetek zaŁzwŁokŁ wobec ZUS - wyrok NSA - zakŁad opieki zdrowotnej, cit, odsetki za zwŁokŁ: Link: Celem statutowym zakŁadu opieki zdrowotnej nie jest nieterminowe pŁacenie skŁadek na ubezpieczenia spoŁeczne, jak równieŁ ponoszenie kosztów postŁpowania egzekucyjnego dotyczŁcego tych skŁadek. Zatem dochód odpowiadajŁcy równowartoŁci odsetek za zwŁokŁ w zapŁacie skŁadek ZUS i kosztów egzekucyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. ObowiŁzek zapŁaty podatku wystŁpi bez wzglŁdu na przyczyny powstania zalegŁoŁci (...)Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - ObniŁenie pracowniczych kosztŁw - koszty uzyskania przychodu, przychŁd że stosunku pracy : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Koszty z tytuŁu amortyzacji Łrodka trwaŁego sfinansowanego z nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowychSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Nie ma podatku od odsetek z tytuŁu nieterminowej wypŁaty dodatku wiejskiego - interpretacja indywidualna organu podatkowego - dodatek wiejski, odsetki, podatek dochodowy :
 • Link: ObniŁenie pracowniczych kosztŁwSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Koszty z tytuŁu amortyzacji Łrodka trwaŁego sfinansowanego z nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych - amortyzacja ŁrodkŁw trwaŁych, koszty uzyskania przychodu, Łrodki obrotowe, zakŁad budŁetowy :
 • Link: PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8CSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Nie ma podatku od odsetek z tytuŁu nieterminowej wypŁaty dodatku wiejskiego - interpretacja indywidualna organu podatkowegoSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8C - PIT-8C, zwolnienia od podatku:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Link: Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Link: ZobowiŁzanie w zakresie podatku od nieruchomoŁci stanowi znaczne obciŁŁenie dla przedsiŁbiorców. Do jego uregulowania zobowiŁzani sŁ w szczególnoŁci wŁaŁciciele nieruchomoŁci. JednakŁe sŁ sytuacje, gdy obowiŁzek ten ciŁŁy na innych podmiotach, w tym w szczególnych przypadkach na dzierŁawcach. Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firm - podatek od nieruchomoŁci, gmina: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁciSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON? - dom pomocy spoŁecznej, wpŁaty na PFRON:
 • Link: Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firmSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁci - najem, podatek od nieruchomoŁci:
 • Link: OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskim - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS: Link: SkŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - : Link: SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas chorobySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - : Link: Zamierzamy do systemu pŁac wprowadziŁ dodatek staŁowy. Proponowane postanowienie regulaminowe brzmi: "Pracownikowi przysŁuguje dodatek staŁowy w wysokoŁci X% wynagrodzenia zasadniczego osiŁgniŁtego za dany miesiŁc. PodstawŁ obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze w wysokoŁci okreŁlonej w umowie o pracŁ. Dodatek nie ulega zmniejszeniu za dni usprawiedliwionej nieobecnoŁci w pracy.". lub jest ono (...)Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracy - : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Zwolnienie że skŁadek ZUS wydatkŁw na doksztaŁcanie pracownikŁwSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskimSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Zwolnienie że skŁadek ZUS wydatkŁw na doksztaŁcanie pracownikŁw - skŁadki zus:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracySerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy - zmiana wymiaru czasu pracy, podstawa wymiaru zasiŁku chorobowego : Link: W razie zmiany umowy o pracŁ lub innego aktu, na podstawie którego powstaŁ stosunek pracy, polegajŁcej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawŁ wymiaru zasiŁku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy. Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ? - zwolnienie lekarskie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnieniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanie - jednorazowe odszkodowanie:
 • Link: lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ?Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia - zwolnienie lekarskie, obniŁenie zasiŁku chorobowego:
 • Link: Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatkuSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczyciela akademickiego - nauczyciel akademicki, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Prawo pracy: Link: Prawo pracySerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁ - wniosek o urlop, urlop wychowawczy: Link: Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Wniosek o wychowawczy trzeba udokumentowaŁ - wniosek o urlop, urlop wychowawczy: Link: Prawo do urlopu wychowawczego zaleŁy tylko od dwóch przesŁanek: pozostawania w zatrudnieniu pracowniczym i posiadania co najmniej szeŁciomiesiŁcznego ogólnego staŁu pracy. Mimo Łe warunki te nie sŁ zbyt wygórowane, zŁoŁenie wniosku o urlop wychowawczy podlega doŁŁ rozbudowanej procedurze. Dotyczy ona nie tyle samej czynnoŁci zŁoŁenia wniosku, co udokumentowania podanych w nim okolicznoŁci. Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Praca nadliczbowa urzŁdnikŁw paŁstwowych bez dodatku - urzŁdnik paŁstwowy, praca nadliczbowa : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanieSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Umowa na zastŁpstwoSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Przedawnienie poŁyczki mieszkaniowej sfinansowanej z ZFŁS dopiero po 10 latach - stanowisko MPiPS - poŁyczka mieszkaniowa, ZFŁS, przedawnienie poŁyczki:
 • Link: Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczyciela akademickiegoSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Umowa na zastŁpstwo - umowa na zastŁpstwo, jednostka budŁetowa, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektuSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 - mapa pomocy regionalnej :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne: Link: Łrodki unijneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzenia - urlop macierzyŁski, projekt PO KL: Link: Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzeniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Urlop macierzyŁski i kwalifikowalnoŁŁ wynagrodzenia - urlop macierzyŁski, projekt PO KL: Link: Osoba bŁdŁca koordynatorem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego KapitaŁ Ludzki przebywa na urlopie macierzyŁskim. Realizatorem (beneficjentem) projektu PO KL jest oŁrodek pomocy spoŁecznej. lub na jej miejsce moŁe byŁ zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej kierownik OPS, jeŁli bŁdzie wykonywaŁ zadania realizowane ustawowo przez OPS? Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Przekazanie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu - PROW, program pomocowy: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Przedawnienie poŁyczki mieszkaniowej sfinansowanej z ZFŁS dopiero po 10 latach - stanowisko MPiPSSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Pomoc de minimis a podmioty powiŁzaneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowych - uŁytki gruntowe, program pomocowy:
 • Link: Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Pomoc de minimis a podmioty powiŁzane - pomoc de minimis :
 • Link: WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁeckiSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁecki - wkŁad wŁasny, fundusz soŁecki:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych: Link: Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Zmiany w Prawie zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych: Link: W dniu 19 paŁdziernika 2014 r. weszŁy w Łycie przepisy ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówieŁ publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232). Nowelizacja m.in. wprowadza rezygnacjŁ z dwóch przesŁanek wykluczenia wykonawców. Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Specyfikacja w procedurze przetargowej - specyfikacja, procedura przetargowa: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemu - specyfikacja, zamŁwienia publiczne:
 • Link: Specyfikacja w procedurze przetargowejSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Kolejne zmiany w zamŁwieniach publicznych - zamŁwienia publiczne, nierzetelny wykonawca, zatrzymanie wadium :
 • Link: Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemuSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznego - zamŁwienia publiczne:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl:

Link: www.PIT.Gofin.plwww.PrawoPracy.Gofin.pl:

Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl:

Link: www.Bilans.Gofin.plwww.Podatki.Gofin.pl:

Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl:
Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl:

Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl:

Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl:
Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl:
.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego

Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl:

Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl:

Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl:

Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl:
- Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl:
Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl:
Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy:
- Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekPCC.pl: Link: www.PodatekPCC.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PodatkiLokalne.pl: Link: www.PodatkiLokalne.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PoradyPodatkowe.pl: Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.VademecumBHP.pl: Link: www.VademecumBHP.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.VademecumKadrowego.pl: Link: www.VademecumKadrowego.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.VademecumKsiegowego.pl: Link: www.VademecumKsiegowego.plwww.LeasingFinansowy.pl: Link: www.LeasingFinansowy.plwww.ReprezentacjaiReklama.pl: Link: www.ReprezentacjaiReklama.plwww.VademecumPodatnika.pl: Link: www.VademecumPodatnika.plwww.LeasingOperacyjny.pl: Link: www.LeasingOperacyjny.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.PlanKont.pl: Link: www.PlanKont.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.Zasilki.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.Zasilki.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.ZFSS.pl: Link: www.ZFSS.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych: Terminarz styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 Link: 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 paŁdziernik 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 Link: 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

10.01.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

07.01.2014 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za grudzieŁ 2013 r. - jednostki budŁetowe ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

03.03.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za styczeŁ 2014 r. - ...

07.04.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za marzec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

05.05.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za kwiecieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

12.05.2014 (poniedziaŁek)

10.06.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.06.2014 (czwartek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za maj 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

07.07.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za czerwiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.07.2014 (wtorek)

08.08.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

05.08.2014 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za lipiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.09.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za sierpieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

10.09.2014 (Łroda)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-FER za wrzesieŁ 2014 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznego sprawozdania Rb-FUS za wrzesieŁ 2014 r. - ...

27.10.2014 (poniedziaŁek)

10.11.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.11.2014 (Łroda)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za paŁdziernik 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.12.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za listopad 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

10.12.2014 (Łroda)

Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: Wydatki na szkolenia pracownikŁw samorzŁdowych: RachunkowoŁŁ budŁetowa - Link: Wydatki na szkolenia pracownikŁw samorzŁdowychCzy jednostka budŁetowa moŁe przekazaŁ do ZUS oryginaŁy faktur, aby otrzymaŁ zasiŁek pogrzebowy?: - Link: lub jednostka budŁetowa moŁe przekazaŁ do ZUS oryginaŁy faktur, aby otrzymaŁ zasiŁek pogrzebowy?Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzŁdzie gminnym oraz o zmianie niektŁrych innych ustaw: - Link: Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorzŁdzie gminnym oraz o zmianie niektŁrych innych ustawZasady zastŁpowania dyrektora samorzŁdowej instytucji kultury: - Link: Zasady zastŁpowania dyrektora samorzŁdowej instytucji kulturyWykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-N: - Link: Wykazywanie naleŁnoŁci spornych w sprawozdaniu Rb-NUstalenie wartoŁci poczŁtkowej ujawnionych ŁrodkŁw trwaŁych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowej: - Link: Ustalenie wartoŁci poczŁtkowej ujawnionych ŁrodkŁw trwaŁych w ksiŁgach samorzŁdowej jednostki budŁetowejZakup podrŁcznikŁw szkolnych dla wychowankŁw domu dziecka: - Link: Zakup podrŁcznikŁw szkolnych dla wychowankŁw domu dzieckaPoŁyczka zaciŁgniŁta przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnego: - Link: PoŁyczka zaciŁgniŁta przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnegoWykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiŁzaŁ pŁatnych w ratach: - Link: Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiŁzaŁ pŁatnych w ratachNadwyŁka ŁrodkŁw finansowych w rachunku zyskŁw i strat agencji wykonawczej: - Link: NadwyŁka ŁrodkŁw finansowych w rachunku zyskŁw i strat agencji wykonawczejKoszty zwiŁzane z imprezŁ jubileuszowŁ w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej: - Link: Koszty zwiŁzane z imprezŁ jubileuszowŁ w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowejKoszty badaŁ lekarskich pracownikŁw w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego: - Link: Koszty badaŁ lekarskich pracownikŁw w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl Gazeta Podatkowa: Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowego: RachunkowoŁŁ - Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowegoPrzekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁych: - Link: Przekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁychZapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Zapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowychZwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowej: - Link: Zwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowejNa jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?: - Link: Na jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁw: - Link: Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁwOdprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Odprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowychJak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?: - Link: Jak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcego: - Link: Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcegoNabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Nabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowychGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » Gofin podpowiada

Darmowe druki aktywne

 • Link: Udzielanie urlopŁw zwiŁzanych z opiekŁ nad maŁym dzieckiem
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoBilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Bilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSkonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Skonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego : Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych : Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe) Link: Finanse publiczne: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe)
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego:
Link: wiŁcej » WskaŁniki

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychZamŁwienia publiczne:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: ZamŁwienia publicznePrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnychKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
Link: wiŁcej » Kalkulatory

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
Link: wiŁcej » Przepisy prawne

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RachunkowoŁŁ
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznych: Link: Finanse publiczne
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznych
 • Link: SamorzŁd terytorialny
 • Link: Audyt wewnŁtrzny i kontrola zarzŁdcza
 • Link: ZamŁwieniaŁŁpubliczne
 • Link: PozostaŁe zagadnienia
 • Link: Dotacje i subwencje
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: ZamŁwienia publiczne Link: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznychUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela: Link: Inne
 • Link: Prawo pracy
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Komplety z rabatami i nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
  w prenumeracie na caŁy 2015 rok:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: Podatek VAT Link: Zwrot vat od inwestycji: Zwrot vat od inwestycji Jednostka budŁetowa prowadzi inwestycjŁ, ma sprzedaŁ mieszanŁ ale inwestycja dotyczy tylko sprzedaŁy opodatkowanej. Realizacja potrwa kilka miesiecy, lub vat z wrzeŁnia od tej inwestycji musze przenosiŁ do przeniesienia aŁ do (...) Link: wiŁcej »Odprawa emerytalna i jubileuszŁwka: Link: Prawo Pracy Link: Odprawa emerytalna i jubileuszŁwka: Odprawa emerytalna i jubileuszŁwka Jestem pracownikiem jednostki budŁetowej. Jeszcze w tym roku odchodzŁ na emeryturŁ. W przyszŁym roku w maju przysŁugiwaŁaby mi nagroda jubileuszowa. lub pracodawca nie powinien wypŁaciŁ mi rŁwnieŁ nagrody jubileuszowej wraz (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_01.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_02.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Promocje Czasopisma i Gazeta Serwisy internetowe Inne produkty i usŁugi
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychZwrot vat od inwestycji:
 • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 13% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 18% rabatem i nagrodami
  • Link: Komplety z nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
   w prenumeracie na II pŁrocze 2014 r.:
 • Link: Kpl. nr 3 Komplety z nagrodami w prenumeracie na II pŁrocze 2014 r. - sklep.gofin.pl: z 7% rabatem i nagrodami
 • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z nagrodami
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z nagrodami
  • Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-2014,1,133.html" >Czasopisma</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-dla-sluzb-
ekonomiczno-finansowych,2,2930,1
33.html" title="Biuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny</a></div&g
t;</div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy,2,29
31,133.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy</a></div></
div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat,2,2932,133.html" title="Poradnik VAT - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego,2,2
934,133.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
,2,2933,133.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa,2,2936,134.html
" title="Gazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa</a><;/div>&
lt;/div></div>;</div&
gt;
Czasopisma - sklep.gofin.pl:
 • Link: Kpl. nr 3 Czasopisma - sklep.gofin.pl: z nagrodami
 • Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2937,135.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1393.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
14,1,136.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1396.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-on-line,2,
2938,136.html" title="Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy-on-l
ine,2,2939,136.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat-on-line,2,2940,136.
html" title="Poradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego-on-
line,2,2942,136.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
-on-line,2,2941,136.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa-on-line,2,2944,
137.html" title="Gazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa on-line</a></div><
;/div></div>&lt;/div>
;
Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Czasopisma KsiŁgowych on‑lineBiuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn Informacyjny on‑lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on‑lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VAT on‑linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Gazeta Podatkowa on‑lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on‑lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl program-druki-gofin,2,2954,140.h
tml" >Program DRUKI Gofin 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ksiazki,1,144.html" title="KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl">KsiŁŁki 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl dodatki-do-czasopism,1,145.html"
title="Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl">Dodatki do czasopism 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl segregatory-i-boksy-do-czasopism
,1,93.html" title="Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl">Segregatory i boksy do czasopism</a><;/div>&
lt;/div></div>; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reklama.gofin.p
l" title="Reklama">Reklama</a
>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.poligrafia.gofi
n.pl" title="Poligrafia">Poligrafia
</a></div></div&g
t;</div> </div>
Program DRUKI Gofin 2015 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl:
 • Link: Program DRUKI Gofin 2015Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: ReklamaPoligrafia:
 • Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama:
 • Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN:
Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: » Link: Biuro ObsŁugi Klienta Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: » Link: ZamŁw egzemplarz bezpŁatny Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
»
Link: Przewodnik PrenumeratoraSklep internetowy - sklep.gofin.pl: » Link: Sklep internetowypodatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

czwartek, 23 paŁdziernika 2014 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/31/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/10_2014_2
_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/10_2014_2_wysokie_rabaty.
png) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z września 2014: 14 komentarzy; 391 opisów; 603 linków; 1 formularzy; 47 skrótów; 31 obrazków; 4 ważnych słów; 114368 znaków.
Dodaj do ulubionych - Serwis BudŁetowy:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/30/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Link: Dodaj do ulubionychRegulamin serwisu: - Link: Regulamin serwisuStrona gŁŁwna: Link: Serwis BudŁetowy Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaJednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweInne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa:

Tabela:

Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPodatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracyInne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaVAT:

Tabela:

Link: VATPodatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweInne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySkŁadki ZUS:

Tabela:

Link: SkŁadki ZUSŁwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaPrawo pracy: Link: Prawo pracyŁrodki unijne:

Tabela:

Link: Łrodki unijneZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneGofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl:

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminarz budŁetowy: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci: GOFIN.PL

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PamiŁtaj o terminie 30 wrzeŁnia 2014 r.! - odpis na ZFŁS, zalegŁy urlop, zezwolenie na sprzedaŁ napojŁw alkoholowych: Link: PamiŁtaj o terminie 30 wrzeŁnia 2014 r.!Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w ustawach w zwiŁzku z budŁetem na 2015 r. - ustawa budŁetowa: Link: Zmiany w ustawach w zwiŁzku z budŁetem na 2015 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany w prawie zamŁwieŁ publicznych - prawo zamŁwieŁ publicznych: Link: Zmiany w prawie zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - ZamroŁenie progŁw podatkowych do 2017 r. - kwota wolna od podatku, koszty uzyskania przychodu, skala podatkowa: Link: ZamroŁenie progŁw podatkowych do 2017 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - PamiŁtaj o terminie 30 wrzeŁnia 2014 r.! - odpis na ZFŁS, zalegŁy urlop, zezwolenie na sprzedaŁ napojŁw alkoholowych: Polecamy takŁe:
 • Link: Czas rozpoczŁŁ przygotowania do sporzŁdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - ZUS za osoby na urlopie wychowawczym i skŁadka na FP w 2015 r. - skŁadki ZUS, urlop wychowawczy, skŁadka na FP:
 • Link: PamiŁtaj o terminie 30 wrzeŁnia 2014 r.!Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Czas rozpoczŁŁ przygotowania do sporzŁdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. - sprawozdanie finansowe:
 • Link: Minimalne wynagrodzenie za pracŁ w 2015 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: ZUS za osoby na urlopie wychowawczym i skŁadka na FP w 2015 r.Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Minimalne wynagrodzenie za pracŁ w 2015 r. - minimalne wynagrodzenie :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe: Link: Jednostki oŁwiatoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne: Link: Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalneSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne: .pl 32/0/3239.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne: Link: Wydatki poniesione przez jednostkŁ na remont sal lekcyjnych, polegajŁcy na pomalowaniu Łcian, nie stanowiŁ wydatków strukturalnych. Tym samym nie naleŁy ujmowaŁ ich w sprawozdaniu Rb-WSa. Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa: Czytaj wiŁcej » Link: Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zwolnienie rodzicŁw z opŁat za przedszkole - opŁaty za przedszkole, ewidencja ksiŁgowa, jednostka budŁetowa: Link: Przedszkole publiczne (jednostka budŁetowa) dokonuje przypisu naleŁnoŁci z tytuŁu opŁat za opiekŁ nad dzieŁmi powyŁej 5 godzin dziennie i za wyŁywienie. Jak ujŁŁ w ewidencji ksiŁgowej przedszkola zwolnienie rodziców z opŁat za przedszkole? Serwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowych - ZFŁS, jednostka budŁetowa, dziaŁalnoŁŁ oŁwiatowa: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁySerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkole - szkoŁa podstawowa, zakup lekŁw:
 • Link: Łwiadczenia finansowane że ŁrodkŁw ZFŁS w ksiŁgach jednostek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Odprawa z tytuŁu rozwiŁzania stosunku pracy z nauczycielem przez dyrektora szkoŁy - odprawy dla nauczycieli, Karta Nauczyciela:
 • Link: OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwceSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetowe - jednostki budŁetowe, darowizna:
 • Link: Zakup lekŁw i materiaŁŁw opatrunkowych do gabinetu lekarskiego w szkoleSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - OpŁata za kontrolŁ ŁywnoŁci w szkolnej stoŁŁwce - klasyfikacja budŁetowa, kontrola ŁywnoŁci, szkolna stoŁŁwka:
 • Link: Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieliSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowych - ZFŁS, jednostki oŁwiatowe, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Darowizny otrzymywane przez oŁwiatowe jednostki budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - Ustalanie i ewidencja Łwiadczenia urlopowego nauczycieli - ZFŁS, Łwiadczenie urlopowe nauczycieli:
 • Link: Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowym - jednostka budŁetowa, ukŁad zadaniowy:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Inne jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia: Link: Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminySerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia: Link: WpŁyw Łrodków pieniŁnych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ksztaŁcenia mŁodocianych pracowników naleŁy ewidencjonowaŁ w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu gminy na stronie Wn konta 139 "Inne rachunki bankowe" w korespondencji z kontem 240 "PozostaŁe rozrachunki". Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek: Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek: Link: W wartoŁci poczŁtkowej wybudowanego Łrodka trwaŁego (budynku) uwzglŁdniliŁmy wszystkie nakŁady poniesione na jego budowŁ, w tym m.in. wykup gruntu pod tym budynkiem. Po zakoŁczonych pracach wystawiliŁmy dokument OT, na podstawie którego wprowadziliŁmy budynek do ewidencji. Jak rozliczyŁ ww. inwestycjŁ w ksiŁgach rachunkowych jednostki budŁetowej, jak wiadomo bowiem grunty nie podlegajŁ (...)Serwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, wartoŁci niematerialne i prawne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja odpisŁw na ZFŁS w jednostkach oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - Jednostki oŁwiatowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarekSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Analityka do konta 130 w urzŁdzie jednostki samorzŁdu terytorialnego - jednostki samorzŁdu terytorialnego, konto 130:
 • Link: KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowymSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek - papier do drukarki, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: NaleŁnoŁci warunkowe z odroczonym terminem pŁatnoŁciSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ksiŁgowa odsetek od kredytŁw zaciŁgniŁtych przez gminŁ - odsetki od kredytŁw, ewidencja ksiŁgowa, gmina:
 • Link: Analityka do konta 130 w urzŁdzie jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - NaleŁnoŁci warunkowe z odroczonym terminem pŁatnoŁci - odroczony termin pŁatnoŁci, naleŁnoŁci warunkowe, starostwo powiatowe:
 • Link: VAT odliczony przy zakupach finansowanych z dotacji celowejSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego - dokumenty ksiŁgowe, zakŁad budŁetowy, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Ewidencja ksiŁgowa odsetek od kredytŁw zaciŁgniŁtych przez gminŁSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - VAT odliczony przy zakupach finansowanych z dotacji celowej - zakŁad budŁetowy, dotacja celowa, podatek VAT:
 • Link: Odsetki od naleŁnoŁci naliczone na koniec kwartaŁu w zakŁadzie budŁetowymSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Dokumenty ksiŁgowe dotyczŁce roku poprzedniego w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoSerwis BudŁetowy - Inne jednostki i zakŁady budŁetowe - Odsetki od naleŁnoŁci naliczone na koniec kwartaŁu w zakŁadzie budŁetowym - ksiŁgi rachunkowe, zakŁad budŁetowy, odsetki od naleŁnoŁci:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: Nie zawsze saldo konta 85-0 "ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych" musi siŁ zgadzaŁ z saldem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrŁbnionych Łrodków ZFŁS". UstalajŁc na dzieŁ bilansowy zgodnoŁŁ tych sald naleŁy uwzglŁdniŁ nieprzekazane przez jednostkŁ na wyodrŁbniony rachunek odpisy z ZFŁS oraz Łrodki zaangaŁowane w udzielone pracownikom poŁyczki. Powodem wystŁpienia róŁnic pomiŁdzy (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Link: JesteŁmy samorzŁdowŁ instytucjŁ kultury. W ramach dziaŁalnoŁci statutowej zajmujemy siŁ produkcjŁ filmów o charakterze edukacyjnym. Filmy udostŁpniamy bezpŁatnie na naszych stronach internetowych. Jako producenci filmu podpisujemy kilka umów z twórcami danego projektu, np. z reŁyserem, lektorem, realizatorem zdjŁŁ i dŁwiŁku. KaŁda z tych osób zobowiŁzuje siŁ do przeniesienia na naszŁ (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie - nieruchomoŁci, instytucje kultury, nieodpŁatne uŁytkowanie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka:
 • Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
 • Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa:
 • Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - SPZOZ, podziaŁ zysku: Link: PodziaŁu osiŁgniŁtego przez samodzielny publiczny zakŁad opieki zdrowotnej (SP ZOZ) zysku netto za 2013 rok moŁna dokonaŁ po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzajŁcy, który wydaje stosownŁ uchwaŁŁ lub decyzjŁ. PodziaŁ zysku netto nie naleŁy do kompetencji kierownika szpitala - jako osoby odpowiedzialnej za sporzŁdzenie sprawozdania finansowego (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Link: Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: .pl 49/0/4870.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe: Link: Rada spoŁeczna przyznaŁa kierownikowi samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej nagrodŁ rocznŁ za 2013 r. Rada gminy jako organ zaŁoŁycielski zatwierdziŁa sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. oraz przeznaczenie czŁci zysku na nagrody dla pracowników. lub nagrodŁ dla kierownika moŁna wypŁaciŁ z zysku za rok ubiegŁy? Jak ujŁŁ w ksiŁgach (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata:
 • Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczego - podmiot leczniczy, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZ - ksiŁgi rachunkowe, SP ZOZ, pokrycie straty:
 • Link: Dotacja otrzymana na sfinansowanie e-biznesu w ksiŁgach podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Rozliczenie dotacji od organu zaŁoŁycielskiego na rozbudowŁ ZOZ - SPZOZ, ewidencja ksiŁgowa, rozliczenie dotacji:
 • Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne: Link: Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne: Link: Z wyjaŁnieŁ zawartych na wzorze sprawozdania Rb-30S i z instrukcji sporzŁdzania sprawozdaŁ budŁetowych w zakresie budŁetów jednostek samorzŁdu terytorialnego, stanowiŁcej zaŁŁcznik nr 39 do ww. rozporzŁdzenia, wynika, iŁ kwotŁ naleŁnoŁci netto stanowi kwota naleŁnoŁci pomniejszona o odpis aktualizujŁcy naleŁnoŁci. W zwiŁzku z tym – jako naleŁnoŁci netto wymagalne – w (...)Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Czytaj wiŁcej » Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Link: Jednostki zobowiŁzane do sporzŁdzania sprawozdania Rb-28NWS RozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej (Dz. U. poz. 119) naŁoŁyŁo na samorzŁd obowiŁzek sporzŁdzania sprawozdania Rb-28NWS "Sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorzŁdowej jednostki budŁetowej/jednostki samorzŁdu terytorialnego, które nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego". BŁdzie ono sporzŁdzane narastajŁco (...)Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Pokrycie straty w ksiŁgach rachunkowych SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
 • Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa:
 • Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa:
 • Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie:
  Rb-Z
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy:
 • Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VATSerwis BudŁetowy - VAT - W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony? - odliczenie VAT, VAT naliczony:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki w sektorze budŁetowym: Link: Podatki w sektorze budŁetowymSerwis BudŁetowy - VAT: Link: VATSerwis BudŁetowy - VAT - Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowych - zakŁad budŁetowy, odliczenie vat, usŁugi kateringowe: Link: Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowychSerwis BudŁetowy - VAT - Odliczenie VAT od zakupu usŁug kateringowych - zakŁad budŁetowy, odliczenie vat, usŁugi kateringowe: Link: Z okazji jubileuszu istnienia samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (czynnego podatnika VAT) zorganizowaliŁmy uroczystoŁŁ (z poczŁstunkiem), na którŁ zostali zaproszeni pracownicy zakŁadu, goŁcie spoza firmy oraz wŁadze samorzŁdowe. lub moŁemy odliczyŁ VAT z tytuŁu zakupu usŁugi kateringowej? Serwis BudŁetowy - VAT - Dokumentowanie sprzedaŁy przez podatnikŁw zwolnionych z VAT - zwolnienie z VAT: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Rozliczanie VAT od umowy najmuSerwis BudŁetowy - VAT - 0% VAT przy dostawie komputerŁw dla placŁwek oŁwiatowych - oŁwiata, stawka VAT:
 • Link: W jakim terminie podatnik moŁe odliczyŁ VAT naliczony?Serwis BudŁetowy - VAT - Rozliczanie VAT od umowy najmu - rozliczanie VAT, umowa najmu:
 • Link: Opodatkowanie i oskŁadkowanie ŁwiadczeŁ chorobowychSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Odsetki od zalegŁych skŁadek ZUS oraz koszty egzekucyjne nie sŁ wydatkami na cele statutowe - wyrok NSA - SP ZOZ, odsetki za zwŁokŁ, cele statutowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe: Link: Podatki dochodoweSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8C - PIT-8C, zwolnienia od podatku: Link: PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8CSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8C - PIT-8C, zwolnienia od podatku: .pl 52/1/0/5182.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8C - PIT-8C, zwolnienia od podatku Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - PrzychodŁw wolnych od podatku nie wykazuje siŁ w informacji PIT-8C - PIT-8C, zwolnienia od podatku: Link: Podatnikowi (osobie prowadzŁcej rodzinny dom dziecka) przyznano Łwiadczenie pieniŁne na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastŁpczej, które korzysta że zwolnienia od podatku. OkazaŁo siŁ, Łe byŁo ono nienaleŁne. Podatnik nie musi jednak zwracaŁ otrzymanej niesŁusznie kwoty, gdyŁ starosta dokonaŁ jej umorzenia. lub z tego tytuŁu powstaŁ u podatnika przychód do opodatkowania i w zwiŁzku z tym naleŁy sporzŁdziŁ informacjŁ PIT-8C? Serwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Opodatkowanie i oskŁadkowanie ŁwiadczeŁ chorobowych - Łwiadczenia chorobowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: 0% VAT przy dostawie komputerŁw dla placŁwek oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - VAT - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Pracowniczy przychŁd z firmowego samochoduSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - OpŁaty za autostrady i parkingi w podrŁy firmowej - opŁaty za autostrady, opŁata za parking :
 • Link: Odsetki od zalegŁych skŁadek ZUS oraz koszty egzekucyjne nie sŁ wydatkami na cele statutowe - wyrok NSASerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Pracowniczy przychŁd z firmowego samochodu - pracowniczy przychŁd, samochŁd:
 • Link: Zatrzymanie nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w zakŁadzie budŁetowymSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: OpŁaty za autostrady i parkingi w podrŁy firmowejSerwis BudŁetowy - Podatki dochodowe - Zatrzymanie nadwyŁki ŁrodkŁw obrotowych w zakŁadzie budŁetowym - zakŁad budŁetowy, Łrodki obrotowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty: Link: Inne podatki i opŁatySerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Link: Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dzierŁawca opŁaca podatek od nieruchomoŁci? - podatek od nieruchomoŁci: Link: ZobowiŁzanie w zakresie podatku od nieruchomoŁci stanowi znaczne obciŁŁenie dla przedsiŁbiorców. Do jego uregulowania zobowiŁzani sŁ w szczególnoŁci wŁaŁciciele nieruchomoŁci. JednakŁe sŁ sytuacje, gdy obowiŁzek ten ciŁŁy na innych podmiotach, w tym w szczególnych przypadkach na dzierŁawcach. Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firm - podatek od nieruchomoŁci, gmina: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁciSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON? - dom pomocy spoŁecznej, wpŁaty na PFRON:
 • Link: Lokalne zwolnienia w podatku od nieruchomoŁci dla firmSerwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - Najem a zwolnienie z podatku od nieruchomoŁci - najem, podatek od nieruchomoŁci:
 • Link: OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskim - :
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracy: Link: SkŁadki ZUS, Łwiadczenia i prawo pracySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS: Link: SkŁadki ZUSSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - : Link: SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas chorobySerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - SkŁadki ZUS od skŁadnika wynagrodzenia wypŁacanego za czas choroby - : Link: Zamierzamy do systemu pŁac wprowadziŁ dodatek staŁowy. Proponowane postanowienie regulaminowe brzmi: "Pracownikowi przysŁuguje dodatek staŁowy w wysokoŁci X% wynagrodzenia zasadniczego osiŁgniŁtego za dany miesiŁc. PodstawŁ obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze w wysokoŁci okreŁlonej w umowie o pracŁ. Dodatek nie ulega zmniejszeniu za dni usprawiedliwionej nieobecnoŁci w pracy.". lub jest ono (...)Serwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - OpŁacanie skŁadki na Fundusz Pracy za pracownika zatrudnionego w niepeŁnym wymiarze czasu pracy - : Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kiedy dom pomocy spoŁecznej jest zwolniony z wpŁat na PFRON?Serwis BudŁetowy - Inne podatki i opŁaty - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Zwolnienie że skŁadek ZUS wydatkŁw na doksztaŁcanie pracownikŁwSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Ustalanie okresu zwolnienia z opŁacania skŁadek na FP i FGŁP za pracownicŁ po urlopie rodzicielskimSerwis BudŁetowy - SkŁadki ZUS - Zwolnienie że skŁadek ZUS wydatkŁw na doksztaŁcanie pracownikŁw - skŁadki zus:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia: Link: ŁwiadczeniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ? - zwolnienie lekarskie: Link: lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ?Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - lub honorowaŁ zwolnienie lekarskie wystawione za granicŁ? - zwolnienie lekarskie: Link: Pracownica, która w bieŁŁcym roku wykorzystaŁa juŁ naleŁne jej wynagrodzenie chorobowe, przedŁoŁyŁa zaŁwiadczenie lekarskie wystawione za granicŁ, gdzie przebywaŁa w czasie dŁugiego weekendu. Jest to zwykŁy druk z pieczŁtkŁ zagranicznego oŁrodka zdrowia i podpisem lekarza, sporzŁdzony w jŁzyku obcym. Wynika z niego, Łe pracownica jest chora w okresie od 15 (...)Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnienia - zwolnienie lekarskie, obniŁenie zasiŁku chorobowego: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanieSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Terminy wypŁaty zasiŁkŁw dla pracownikŁw otrzymujŁcych wynagrodzenie :
 • Link: PotrŁcenie za nieterminowe dostarczenie zwolnieniaSerwis BudŁetowy - Łwiadczenia - Kompletowanie dokumentacji o jednorazowe odszkodowanie - jednorazowe odszkodowanie:
 • Link: Umowa na zastŁpstwoSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Przedawnienie poŁyczki mieszkaniowej sfinansowanej z ZFŁS dopiero po 10 latach - stanowisko MPiPS - poŁyczka mieszkaniowa, ZFŁS, przedawnienie poŁyczki:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Prawo pracy: Link: Prawo pracySerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczyciela akademickiego - nauczyciel akademicki, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop: Link: Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczyciela akademickiegoSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Ustalanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop nauczyciela akademickiego - nauczyciel akademicki, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent za urlop: Link: Nauczycielowi akademickiemu przysŁuguje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 36 dni roboczych w ciŁgu roku. Urlop powinien zostaŁ wykorzystany w okresie wolnym od zajŁŁ dydaktycznych. Dni wolnych od pracy wynikajŁcych z rozkŁadu czasu pracy w piŁciodniowym tygodniu pracy nie wlicza siŁ do urlopu wypoczynkowego. Serwis BudŁetowy - Prawo pracy - Umowa na zastŁpstwo - umowa na zastŁpstwo, jednostka budŁetowa, pracownik samorzŁdowy: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Terminy wypŁaty zasiŁkŁw dla pracownikŁw otrzymujŁcych wynagrodzenie "z gŁry"Serwis BudŁetowy - Łwiadczenia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Do 30 wrzeŁnia br. pracodawcy obowiŁzani sŁ przekazaŁ drugŁ ratŁ odpisŁw na ZFŁSSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Ustalenie prawa i wysokoŁci odprawy emerytalnej, w tym dla pracownika samorzŁdowego - odprawa emerytalna, pracownik samorzŁdowy:
 • Link: Przedawnienie poŁyczki mieszkaniowej sfinansowanej z ZFŁS dopiero po 10 latach - stanowisko MPiPSSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - Do 30 wrzeŁnia br. pracodawcy obowiŁzani sŁ przekazaŁ drugŁ ratŁ odpisŁw na ZFŁS - odpis na ZFŁS:
 • Link: Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowychSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁecki - wkŁad wŁasny, fundusz soŁecki:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Inne zagadnienia: Link: Inne zagadnieniaSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne: Link: Łrodki unijneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Pomoc de minimis a podmioty powiŁzane - pomoc de minimis : Link: Pomoc de minimis a podmioty powiŁzaneSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Pomoc de minimis a podmioty powiŁzane - pomoc de minimis : Link: PrzedsiŁbiorstwa powiŁzane uznaje siŁ za jeden organizm gospodarczy że wspólnym limitem pomocy de minimis. Oznacza to, Łe na potrzeby ubiegania siŁ o tŁ pomoc trzeba sumowaŁ pomoc de minimis otrzymanŁ przez podmioty powiŁzane z wnioskodawcŁ. Serwis BudŁetowy - Łrodki unijne - Zmiany w kwalifikowalnoŁci nabywania uŁytkŁw gruntowych - uŁytki gruntowe, program pomocowy: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Ustalenie prawa i wysokoŁci odprawy emerytalnej, w tym dla pracownika samorzŁdowegoSerwis BudŁetowy - Prawo pracy - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjachSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: WkŁad wŁasny do projektu a fundusz soŁeckiSerwis BudŁetowy - Łrodki unijne - ZaŁwiadczenie o pomocy de minimis w nowych regulacjach - zaŁwiadczenie o pomocy de minimis:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne: Link: ZamŁwienia publiczneSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemu - specyfikacja, zamŁwienia publiczne: Link: WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemuSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WŁtpliwoŁci co do treŁci specyfikacji moŁna zgŁaszaŁ zamawiajŁcemu - specyfikacja, zamŁwienia publiczne: Link: Firma bierze udziaŁ w przetargu nieograniczonym. Mamy powaŁne zastrzeŁenia co do treŁci specyfikacji. Niektóre postanowienia sŁ niejasne, a co wiŁcej, wedŁug nas naruszajŁ obowiŁzujŁce przepisy Prawa zamówieŁ publicznych. lub moŁemy w jakiŁ sposób zwróciŁ na to uwagŁ zamawiajŁcego, zanim dojdzie do skŁadania ofert? Serwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznego - zamŁwienia publiczne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Kryteria wyboru oferty przez zamawiajŁcegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Dokumenty niezbŁdne do prowadzenia postŁpowania - zamŁwienia publiczne, dokumenty:
 • Link: Umowa o realizacjŁ zamŁwienia publicznegoSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - Kryteria wyboru oferty przez zamawiajŁcego - zamŁwienia publiczne, oferta:
 • Link: WyŁszy prŁg stosowania ustawy Prawo zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Dokumenty niezbŁdne do prowadzenia postŁpowaniaSerwis BudŁetowy - ZamŁwienia publiczne - WyŁszy prŁg stosowania ustawy Prawo zamŁwieŁ publicznych - prŁg bagatelnoŁci, zamŁwienia publiczne:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl:

Link: www.PIT.Gofin.plwww.PrawoPracy.Gofin.pl:

Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl:

Link: www.Bilans.Gofin.plwww.Podatki.Gofin.pl:

Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl:

Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl:
Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl:
Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl:

Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl:

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego

Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl:

Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl:
Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl:

Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl:

- Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl:
Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl:

Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy:

- Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekPCC.pl: Link: www.PodatekPCC.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PodatkiLokalne.pl: Link: www.PodatkiLokalne.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PoradyPodatkowe.pl: Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.VademecumBHP.pl: Link: www.VademecumBHP.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.VademecumKadrowego.pl: Link: www.VademecumKadrowego.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.VademecumKsiegowego.pl: Link: www.VademecumKsiegowego.plwww.LeasingFinansowy.pl: Link: www.LeasingFinansowy.plwww.ReprezentacjaiReklama.pl: Link: www.ReprezentacjaiReklama.plwww.VademecumPodatnika.pl: Link: www.VademecumPodatnika.plwww.LeasingOperacyjny.pl: Link: www.LeasingOperacyjny.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.PlanKont.pl: Link: www.PlanKont.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.Zasilki.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.Zasilki.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.ZFSS.pl: Link: www.ZFSS.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych: Terminarz styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 Link: 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 paŁdziernik 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 Link: 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

10.01.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

07.01.2014 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za grudzieŁ 2013 r. - jednostki budŁetowe ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

03.03.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za styczeŁ 2014 r. - ...

07.04.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za marzec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...
 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

05.05.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za kwiecieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

12.05.2014 (poniedziaŁek)

10.06.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.06.2014 (czwartek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za maj 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

07.07.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za czerwiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.07.2014 (wtorek)

08.08.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

05.08.2014 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za lipiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

22.09.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR, ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za sierpieŁ ...

06.10.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za wrzesieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.10.2014 (Łroda)

10.11.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.11.2014 (Łroda)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za paŁdziernik 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.12.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za listopad 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

10.12.2014 (Łroda)

Link: Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla KsiŁgowych Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: PoŁyczka zaciŁgniŁta przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnego: RachunkowoŁŁ budŁetowa - Link: PoŁyczka zaciŁgniŁta przez jednostkŁ samorzŁdu terytorialnegoWykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiŁzaŁ pŁatnych w ratach: - Link: Wykazywanie w sprawozdaniu Rb-Z zobowiŁzaŁ pŁatnych w ratachNadwyŁka ŁrodkŁw finansowych w rachunku zyskŁw i strat agencji wykonawczej: - Link: NadwyŁka ŁrodkŁw finansowych w rachunku zyskŁw i strat agencji wykonawczejKoszty zwiŁzane z imprezŁ jubileuszowŁ w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej: - Link: Koszty zwiŁzane z imprezŁ jubileuszowŁ w ksiŁgach rachunkowych samorzŁdowej jednostki budŁetowejKoszty badaŁ lekarskich pracownikŁw w ksiŁgach zakŁadu budŁetowego: - Link: Koszty badaŁ lekarskich pracownikŁw w ksiŁgach zakŁadu budŁetowegoOdpracowanie zadŁuŁenia z tytuŁu czynszu w ksiŁgach samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: - Link: Odpracowanie zadŁuŁenia z tytuŁu czynszu w ksiŁgach samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoLokaty terminowe w budŁecie i sposŁb ich wykazywania w sprawozdaniu Rb-ST: - Link: Lokaty terminowe w budŁecie i sposŁb ich wykazywania w sprawozdaniu Rb-STPrzyjŁte nieodpŁatnie Łrodki trwaŁe w ksiŁgach instytucji kultury – zasady wyceny i ewidencji: - Link: PrzyjŁte nieodpŁatnie Łrodki trwaŁe w ksiŁgach instytucji kultury – zasady wyceny i ewidencjiŁrodki trwaŁe w samorzŁdowym zakŁadzie budŁetowym: - Link: Łrodki trwaŁe w samorzŁdowym zakŁadzie budŁetowymPodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej: - Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejOdszkodowanie z tytuŁu zdarzenia losowego w jednostce budŁetowej: - Link: Odszkodowanie z tytuŁu zdarzenia losowego w jednostce budŁetowejZatwierdzanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury: - Link: Zatwierdzanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturyNaleŁnoŁci sporne w ksiŁgach paŁstwowej jednostki budŁetowej: - Link: NaleŁnoŁci sporne w ksiŁgach paŁstwowej jednostki budŁetowejZatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ i podjŁcie uchwaŁy o pokryciu straty: - Link: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ i podjŁcie uchwaŁy o pokryciu stratyŁrodki podjŁte z rachunku bankowego na pokrycie pogotowia kasowego w jednostce budŁetowej: - Link: Łrodki podjŁte z rachunku bankowego na pokrycie pogotowia kasowego w jednostce budŁetowejWeryfikacja wielkoŁci i wartoŁci gruntŁw w ksiŁgach SP ZOZ: - Link: Weryfikacja wielkoŁci i wartoŁci gruntŁw w ksiŁgach SP ZOZSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl Gazeta Podatkowa: Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowego: RachunkowoŁŁ - Link: Korekta kosztŁw dotyczŁcych zatwierdzonego sprawozdania finansowegoPrzekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁych: - Link: Przekwalifikowanie skŁadnika majŁtku do ŁrodkŁw trwaŁychZapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Zapomoga losowa w ksiŁgach rachunkowychZwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowej: - Link: Zwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowejNa jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?: - Link: Na jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁw: - Link: Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁwOdprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Odprawa emerytalna w ksiŁgach rachunkowychJak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?: - Link: Jak zaksiŁgowaŁ dofinansowanie do kolonii dziecka?Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcego: - Link: Leasing operacyjny podatkowo a finansowy bilansowo w ksiŁgach korzystajŁcegoNabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowych: - Link: Nabycie prawa toteżzystego uŁytkowania gruntŁw w ksiŁgach rachunkowychEwidencja skŁadek na ubezpieczenia grupowe pracownikŁw: - Link: Ewidencja skŁadek na ubezpieczenia grupowe pracownikŁwMetoda bilansowa i podatkowa ustalania rŁnic kursowych: - Link: Metoda bilansowa i podatkowa ustalania rŁnic kursowychUstalanie zmiany stanu produktŁw: - Link: Ustalanie zmiany stanu produktŁwEwidencja rozliczeŁ miŁdzyokresowych biernych: - Link: Ewidencja rozliczeŁ miŁdzyokresowych biernychCzy ksiŁgowaŁ odpis aktualizujŁcy do ubezpieczonej naleŁnoŁci?: - Link: lub ksiŁgowaŁ odpis aktualizujŁcy do ubezpieczonej naleŁnoŁci?Gazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » Gofin podpowiada

Darmowe druki aktywne

 • Link: Udzielanie urlopŁw zwiŁzanych z opiekŁ nad maŁym dzieckiem
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoBilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Bilans z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnegoSkonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: Skonsolidowany bilans jednostki samorzŁdu terytorialnegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
 • Link: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego : Rb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ: Rb-28S – Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych : Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-34S – Sprawozdanie z wykonania dochodŁw i wydatkŁw na rachunku, o ktŁrym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie jednostkowe) Link: Finanse publiczne: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie jednostkowe)
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-27S – Sprawozdanie z wykonania planu dochodŁw budŁetowych samorzŁdowej jednostki budŁetowej / jednostki samorzŁdu terytorialnego:
Link: wiŁcej » WskaŁniki

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychZamŁwienia publiczne:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: ZamŁwienia publicznePrawo pracy:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnychKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
Link: wiŁcej » Kalkulatory

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
Link: wiŁcej » Przepisy prawne

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RachunkowoŁŁ
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciUstawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych:
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznychRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejUstawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznych: Link: Finanse publiczne
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznych
 • Link: SamorzŁd terytorialny
 • Link: Audyt wewnŁtrzny i kontrola zarzŁdcza
 • Link: ZamŁwieniaŁŁpubliczne
 • Link: PozostaŁe zagadnienia
 • Link: Dotacje i subwencje
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: ZamŁwienia publiczne Link: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamŁwieŁ publicznychUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela: Link: Inne
 • Link: Prawo pracy
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Komplety z rabatami i nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
  w prenumeracie na caŁy 2015 rok:
FORUM - RachunkowoŁŁ

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: Ewidencja ksiŁgowa: Ewidencja ksiŁgowa Mam pytanko , jak zaksiegowaŁ zakup laptopa za 2780,- zŁ w jednostce budŁetowej? Bardzo proszŁ o pomoc. Ewa Link: wiŁcej »Korekta do rachunku zyskŁw i strat: Link: Korekta do rachunku zyskŁw i strat: Korekta do rachunku zyskŁw i strat Witam, jesteŁmy jednostkŁ budŁetowŁ. RobiŁam pierwszy raz samodzielnie bilans, rachunek zyskŁw i strat i zestawienie zmian w funduszu w tym roku. ZorientowaŁam siŁ teraz, Łe miaŁam trzy faktury Łle zaksiŁgowane (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_01.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_201408
_02.png" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Promocje Czasopisma i Gazeta Serwisy internetowe Inne produkty i usŁugi
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychEwidencja ksiŁgowa:
 • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 13% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 18% rabatem i nagrodami
  • Link: Komplety z nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
   w prenumeracie na II pŁrocze 2014 r.:
 • Link: Kpl. nr 3 Komplety z nagrodami w prenumeracie na II pŁrocze 2014 r. - sklep.gofin.pl: z 7% rabatem i nagrodami
 • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z nagrodami
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z nagrodami
  • Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-2014,1,133.html" >Czasopisma</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-dla-sluzb-
ekonomiczno-finansowych,2,2930,1
33.html" title="Biuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny</a></div&g
t;</div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy,2,29
31,133.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy</a></div></
div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat,2,2932,133.html" title="Poradnik VAT - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego,2,2
934,133.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
,2,2933,133.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa,2,2936,134.html
" title="Gazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa</a><;/div>&
lt;/div></div>;</div&
gt;
Czasopisma - sklep.gofin.pl:
 • Link: Kpl. nr 3 Czasopisma - sklep.gofin.pl: z nagrodami
 • Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2937,135.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1393.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
14,1,136.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1396.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-on-line,2,
2938,136.html" title="Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy-on-l
ine,2,2939,136.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat-on-line,2,2940,136.
html" title="Poradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego-on-
line,2,2942,136.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
-on-line,2,2941,136.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa-on-line,2,2944,
137.html" title="Gazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa on-line</a></div><
;/div></div>&lt;/div>
;
Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Czasopisma KsiŁgowych on‑lineBiuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn Informacyjny on‑lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on‑lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VAT on‑linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Gazeta Podatkowa on‑lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on‑lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl program-druki-gofin,2,2954,140.h
tml" >Program DRUKI Gofin 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ksiazki,1,144.html" title="KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl">KsiŁŁki 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl dodatki-do-czasopism,1,145.html"
title="Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl">Dodatki do czasopism 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl segregatory-i-boksy-do-czasopism
,1,93.html" title="Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl">Segregatory i boksy do czasopism</a><;/div>&
lt;/div></div>; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reklama.gofin.p
l" title="Reklama">Reklama</a
>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.poligrafia.gofi
n.pl" title="Poligrafia">Poligrafia
</a></div></div&g
t;</div> </div>
Program DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl:
 • Link: Program DRUKI Gofin 2014Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: ReklamaPoligrafia:
 • Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama:
 • Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN:
Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: » Link: Biuro ObsŁugi Klienta Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: » Link: ZamŁw egzemplarz bezpŁatny Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
»
Link: Przewodnik PrenumeratoraSklep internetowy - sklep.gofin.pl: » Link: Sklep internetowypodatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

wtorek, 23 wrzeŁnia 2014 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/31/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many Placement: go.goldbachpoland.bbelements .com Gofin Serwisy Satelickie(5222) / Serwis BudŁetowy(120) / Billboard(1) / billboard 750x100 750x200(30) Komentarz w kodzie strony: HowTo: Place this code into the html page where the ad should appear.

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/30/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many Placement: go.goldbachpoland.bbelements .com Gofin Serwisy Satelickie(5222) / Serwis BudŁetowy(120) / Rectangle(1) / box 300x250 300x250(36) Komentarz w kodzie strony: HowTo: Place this code into the html page where the ad should appear.

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/36/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many Placement: go.goldbachpoland.bbelements .com Gofin Serwisy Satelickie(5222) / Serwis BudŁetowy(120) / Skyscraper(1) / skyscraper_pl 160x600 160x600(31) Komentarz w kodzie strony: HowTo: Place this code into the html page where the ad should appear.

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/120/1/31/?typ
kodu=img" style="border-width:0" /
Komentarz w kodzie strony: iBILLBOARD Ad Server one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Link: .pl slider/przycisk_rozwin/09_2014_1
_rozwin.png" / pokaŁ .pl slider/09_2014_1_asystent_nowa.p
ng) no-repeat;" Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====
wwwPreview v3.6 z sierpnia 2014: 8 komentarzy; 335 opisów; 543 linków; 1 formularzy; 38 skrótów; 25 obrazków; 4 ważnych słów; 104732 znaków.
Strona gŁŁwna:

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com please/showit/5222/1/1/30/?typko
du=img" width="750" height="100" style="border-width:0" /
jednostki budŁetowe, rachunkowoŁŁ budŁetowa, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa, budŁetŁwka Link: www.SerwisBudzetowy.pl Link: .pl images/stopka/logo.png" / GOFIN.PL

Tabela:

Link: Strona gŁŁwnaAktualnoŁci: Link: AktualnoŁciOŁwiata: Link: OŁwiataInstytucje kultury: Link: Instytucje kulturySŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaJednostki i zakŁady budŁetowe:

Tabela:

Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaPORADNIK KSIŁGOWEGO: Link: Gofin podpowiada - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: PORADNIK KSIŁGOWEGO Link: GOFIN.PL

Tabela:

Link: Gofin podpowiadaDruki GOFIN - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: DrukiWskaŁniki i stawki - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: WskaŁnikiTerminy rozliczeŁ - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: TerminyKalkulatory - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KalkulatoryPrzepisy prawne - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: Przepisy prawneKlasyfikacje - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: KlasyfikacjeForum - Portal Podatkowo-KsiŁgowy - GOFIN.pl: Link: ForumSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci:

Formularz:

lupa w tytuŁach i treŁci artykuŁŁw w tytuŁach artykuŁŁw Submit button Link: AktualnoŁciSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano jednolity tekst rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa: Link: Opublikowano jednolity tekst rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji budŁetowejSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano jednolity tekst rozporzŁdzenia w sprawie klasyfikacji budŁetowej - klasyfikacja budŁetowa: Link: W Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia 2014 r. pod poz. 1053 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie ogŁoszenia jednolitego tekstu rozporzŁdzenia Ministra Finansów w (...)Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano jednolity tekst rozporzŁdzenia w sprawie warunkŁw wynagradzania w paŁstwowych jednostkach budŁetowych resortu spraw wewnŁtrznych - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, resort spraw wewnŁtrznych: Czytaj wiŁcej » Link: Opublikowano jednolity tekst rozporzŁdzenia w sprawie warunkŁw wynagradzania w paŁstwowych jednostkach budŁetowych resortu spraw wewnŁtrznychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano jednolity tekst rozporzŁdzenia w sprawie warunkŁw wynagradzania w paŁstwowych jednostkach budŁetowych resortu spraw wewnŁtrznych - jednostka budŁetowa, wynagrodzenie, resort spraw wewnŁtrznych: Link: W Dzienniku Ustaw z 6 sierpnia 2014 r. pod poz. 1056 opublikowano obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki SpoŁecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ogŁoszenia jednolitego tekstu rozporzŁdzenia (...)Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany przepisŁw dotyczŁcych ulgi na zŁe dŁugi - ulga na zŁe dŁugi: Czytaj wiŁcej » Link: Zmiany przepisŁw dotyczŁcych ulgi na zŁe dŁugiSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiany przepisŁw dotyczŁcych ulgi na zŁe dŁugi - ulga na zŁe dŁugi: Link: Od przyszŁego roku Ministerstwo Finansów planuje doprecyzowaŁ przepisy dotyczŁce ulgi na zŁe dŁugi. Przypomnijmy, ulga na zŁe dŁugi umoŁliwia wierzycielowi obniŁenie podstawy opodatkowania oraz podatku naleŁnego w sytuacji, gdy dŁuŁnik (...)Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano rozporzŁdzenie okreŁlajŁce warunki udzielania pomocy finansowej na zakup podrŁcznikŁw i materiaŁŁw edukacyjnych - pomoc finansowa, zakup podrŁcznikŁw: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Klasyfikowanie wydatkŁw w wysokoŁci 1% wykorzystanej dotacji celowej w jednostkach oŁwiatowychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Korekta podatku naleŁnego - korekta podatku, podatek naleŁny, faktura korygujŁca:
 • Link: Opublikowano rozporzŁdzenie okreŁlajŁce warunki udzielania pomocy finansowej na zakup podrŁcznikŁw i materiaŁŁw edukacyjnychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Klasyfikowanie wydatkŁw w wysokoŁci 1% wykorzystanej dotacji celowej w jednostkach oŁwiatowych - dotacja celowa, oŁwiata:
 • Link: Proporcjonalne odliczanie VAT a podatek naliczony od wydatkŁw na samochodySerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Opublikowano rozporzŁdzenie okreŁlajŁce tryb przyznawania samorzŁdom powiatŁw ŁrodkŁw Funduszu Pracy - :
 • Link: Korekta podatku naleŁnegoSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Proporcjonalne odliczanie VAT a podatek naliczony od wydatkŁw na samochody - odliczanie VAT, podatek naliczony, samochody:
 • Link: Propozycje uŁatwiajŁce rozliczanie skŁadek ZUSSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zapewnienie odpowiednich warunkŁw pracy podczas upaŁŁw - warunki pracy, bhp:
 • Link: Opublikowano rozporzŁdzenie okreŁlajŁce tryb przyznawania samorzŁdom powiatŁw ŁrodkŁw Funduszu PracySerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Propozycje uŁatwiajŁce rozliczanie skŁadek ZUS - skŁadki ZUS, raporty imienne:
 • Link: WyjaŁnienie ZUS - Kto odpowiada w ZUS za skutki bŁŁdnego oŁwiadczenia ubezpieczonego?Serwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Aktualizacja programu PŁATNIK - wersja 9.01.001D - program pŁatnik:
 • Link: Zapewnienie odpowiednich warunkŁw pracy podczas upaŁŁwSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - WyjaŁnienie ZUS - Kto odpowiada w ZUS za skutki bŁŁdnego oŁwiadczenia ubezpieczonego? - ZUS, oŁwiadczenie ubezpieczonego:
 • Link: Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na dotychczasowym poziomieSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Zmiana ustawy o finansach publicznych - ustawa o finansach publicznych:
 • Link: Aktualizacja programu PŁATNIK - wersja 9.01.001DSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na dotychczasowym poziomie - :
 • Link: Łwiadczenia dla pracownikŁw naukowych za udziaŁ w pracach badawczych prowadzonych zaŁgranicŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wynagrodzenie urlopowe w oŁwiacie - wynagrodzenie urlopowe, przedszkole niepubliczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - OŁwiata: Link: OŁwiataSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Opodatkowanie zagranicznego naukowca wykonujŁcego pracŁ w Polsce - naukowiec, praca w Polsce, PIT-11: Link: Opodatkowanie zagranicznego naukowca wykonujŁcego pracŁ w PolsceSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Opodatkowanie zagranicznego naukowca wykonujŁcego pracŁ w Polsce - naukowiec, praca w Polsce, PIT-11: Link: Akademia zamierza zatrudniŁ (na umowŁ o pracŁ) w przyszŁym roku akademickim na stanowisku asystenta (nauczyciela akademickiego) zagranicznego naukowca. Jest on rezydentem Niemiec z uwagi na to, Łe tam znajduje siŁ jego centrum interesów osobistych i tam ma staŁe miejsce zamieszkania. W okresie zatrudnienia bŁdzie przebywaŁ w Polsce wyŁŁcznie w celu (...)Serwis BudŁetowy - OŁwiata - UsŁugi ksztaŁcenia zawodowego – interpretacja ogŁlna Ministra FinansŁw - ksztaŁcenie zawodowe, zwolnienie z VAT: Czytaj wiŁcej » Link: UsŁugi ksztaŁcenia zawodowego – interpretacja ogŁlna Ministra FinansŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - UsŁugi ksztaŁcenia zawodowego – interpretacja ogŁlna Ministra FinansŁw - ksztaŁcenie zawodowe, zwolnienie z VAT: Link: Łwiadczenie usŁug ksztaŁcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego przez podwykonawców podlega zwolnieniu z VAT pod warunkiem, Łe sŁ one finansowane w caŁoŁci lub w czŁci że Łrodków publicznych. Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Kasa fiskalna w przedszkolu - kasa fiskalna, przedszkole: Czytaj wiŁcej » Link: Kasa fiskalna w przedszkoluSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Kasa fiskalna w przedszkolu - kasa fiskalna, przedszkole: .pl 35/0/3540.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Kasa fiskalna w przedszkolu - kasa fiskalna, przedszkole Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Kasa fiskalna w przedszkolu - kasa fiskalna, przedszkole: Link: ProwadzŁ niepubliczne przedszkole. lub po przekroczeniu limitu 20.000 zŁ, obrót uzyskany z tytuŁu "czesnego" za pobyt dziecka w przedszkolu powinnam ewidencjonowaŁ w kasie fiskalnej? Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Łwiadczenia dla pracownikŁw naukowych za udziaŁ w pracach badawczych prowadzonych zaŁgranicŁ - pracownik naukowy, badania naukowe: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zmiana ustawy o finansach publicznychSerwis BudŁetowy - AktualnoŁci - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynnySerwis BudŁetowy - OŁwiata - Wynagrodzenie nauczyciela za miesiŁc, w ktŁrym podjŁŁ pracŁ - czas pracy, podmiot leczniczy, radiolog:
 • Link: Wynagrodzenie urlopowe w oŁwiacieSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny - nauczyciel, wniosek o przeniesienie w stan nieczynny:
 • Link: Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalneSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Obliczenie zaliczki na podatek od dodatku wiejskiego wypŁaconego nauczycielowi przebywajŁcemu na urlopie wychowawczym - nauczyciel, dodatek wiejski, zaliczka na podatek:
 • Link: Wynagrodzenie nauczyciela za miesiŁc, w ktŁrym podjŁŁ pracŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Remont sal lekcyjnych a wydatki strukturalne - remont, sale lekcyjne, wydatki strukturalne:
 • Link: Czas na decyzjŁ w sprawie nauczycielskich etatŁwSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Prawo nauczyciela do urlopu uzupeŁniajŁcego - urlop uzupeŁniajŁcy, nauczyciel:
 • Link: Obliczenie zaliczki na podatek od dodatku wiejskiego wypŁaconego nauczycielowi przebywajŁcemu na urlopie wychowawczymSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Czas na decyzjŁ w sprawie nauczycielskich etatŁw - nauczyciel, rozwiŁzanie stosunku pracy:
 • Link: lub wykonywanie umowy zlecenia spowoduje zawieszenie nauczycielskiego Łwiadczenia kompensacyjnego?Serwis BudŁetowy - OŁwiata - ZakŁad doskonalenia nauczycieli a wpŁaty na PFRON - PFRON, doskonalenie nauczycieli, zatrudnienie niepeŁnosprawnych:
 • Link: Prawo nauczyciela do urlopu uzupeŁniajŁcegoSerwis BudŁetowy - OŁwiata - lub wykonywanie umowy zlecenia spowoduje zawieszenie nauczycielskiego Łwiadczenia kompensacyjnego? - Łwiadczenie kompensacyjne, umowa zlecenia:
 • Link: Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielamiSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r. - odpis na ZFŁS dla nauczycieli, zakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
 • Link: ZakŁad doskonalenia nauczycieli a wpŁaty na PFRONSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Charakter premii wypŁacanej pracownikom niebŁdŁcym nauczycielami - pracownik administracji, premia, szkoŁa:
 • Link: Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁSerwis BudŁetowy - OŁwiata - Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁy - stawki VAT, szkoŁa:
 • Link: Odpisy na ZFŁS dla nauczycieli w 2014 r.Serwis BudŁetowy - OŁwiata - Nauczyciela na urlopie zdrowotnym moŁna zwolniŁ - urlop dla poratowania zdrowia, rozwiŁzanie stosunku pracy:
 • Link: NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanieSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kultury - instytucje kultury, zorganizowana czŁŁ przedsiŁbiorstwa, ksiŁgi rachunkowe:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury: Link: Instytucje kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - RŁnice stwierdzone podczas weryfikacji sald kont ZFŁS w samorzŁdowej instytucji kultury - saldo konta, ZFŁS, instytucje kultury: Link: Nie zawsze saldo konta 85-0 "ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych" musi siŁ zgadzaŁ z saldem konta 13-5/0 "Rachunek bankowy wyodrŁbnionych Łrodków ZFŁS". UstalajŁc na dzieŁ bilansowy zgodnoŁŁ tych sald naleŁy uwzglŁdniŁ nieprzekazane przez jednostkŁ na wyodrŁbniony rachunek odpisy z ZFŁS oraz Łrodki zaangaŁowane w udzielone pracownikom poŁyczki. Powodem wystŁpienia róŁnic pomiŁdzy (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Czytaj wiŁcej » Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucje kultury: Link: JesteŁmy samorzŁdowŁ instytucjŁ kultury. W ramach dziaŁalnoŁci statutowej zajmujemy siŁ produkcjŁ filmów o charakterze edukacyjnym. Filmy udostŁpniamy bezpŁatnie na naszych stronach internetowych. Jako producenci filmu podpisujemy kilka umów z twórcami danego projektu, np. z reŁyserem, lektorem, realizatorem zdjŁŁ i dŁwiŁku. KaŁda z tych osób zobowiŁzuje siŁ do przeniesienia na naszŁ (...)Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka: Czytaj wiŁcej » Link: Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczeniaSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka: .pl 28/0/2776.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wymiana podŁogi w budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia - wymiana podŁogi, umowa uŁyczenia, biblioteka: Link: W budynku biblioteki uŁytkowanym na podstawie umowy uŁyczenia dokonaliŁmy wymiany podŁogi, tzn. wykŁadzinŁ dywanowŁ zamieniliŁmy na pŁytki gresowe. lub poniesione w zwiŁzku z tym koszty naleŁy zakwalifikowaŁ jako remont, lub jako ulepszenie Łrodka trwaŁego? Serwis BudŁetowy - Instytucje kultury - NieruchomoŁci przekazane instytucji kultury w nieodpŁatne uŁytkowanie - nieruchomoŁci, instytucje kultury, nieodpŁatne uŁytkowanie: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Stawka VAT na czynnoŁci wykonywane przez szkoŁySerwis BudŁetowy - OŁwiata - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiegoSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja celowa i kwalifikowalnoŁŁ podatku VAT dla instytucji kultury - dotacja celowa, instytucje kultury, podatek VAT:
 • Link: PodziaŁ instytucji kultury – przekazanie zorganizowanej czŁci przedsiŁbiorstwa do innej instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Przekazanie realizowanej inwestycji przez instytucjŁ kultury do urzŁdu marszaŁkowskiego - instytucje kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kultury - instytucja kultury, jubileusz:
 • Link: Dotacja celowa i kwalifikowalnoŁŁ podatku VAT dla instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zwrot niewykorzystanej dotacji w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucje kultury, dotacja, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, instytucje kultury, zapomoga losowa:
 • Link: Wydatki zwiŁzane z jubileuszem dziaŁalnoŁci instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Dotacja podmiotowa w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - instytucja kultury, dotacja podmiotowa, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcy - stawki VAT, instytucje kultury, zakup towarŁw:
 • Link: WypŁata zapomogi losowej w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla pracownika instytucji kultury - urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za urlop, instytucje kultury:
 • Link: Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznych - instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe, zbiory biblioteczne:
 • Link: Zakup towarŁw przez podatnika zwolnionego z VAT od unijnego dostawcySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Ewidencja dotacji na finansowanie zakupu instrumentŁw muzycznych w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - ksiŁgi rachunkowe, dotacje, instytucje kultury:
 • Link: Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kultury - instytucja kultury, dzieŁa sztuki, ewidencja ksiŁgowa:
 • Link: Ewidencja nieodpŁatnego otrzymania zbiorŁw bibliotecznychSerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - Autorskie prawa majŁtkowe w ksiŁgach rachunkowych instytucji kultury - autorskie prawa majŁtkowe, instytucja kultury, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Zmiany w wymiarze czasu pracy niektŁrych pracownikŁw podmiotu leczniczegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda jubileuszowa dla dyrektora szpitala - nagroda jubileuszowa, dyrektor szpitala:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia: Link: SŁuŁba zdrowiaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Przepisy Kodeksu pracy bez pierwszeŁstwa - SPZOZ, odprawa emerytalna: Link: Przepisy Kodeksu pracy bez pierwszeŁstwaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Przepisy Kodeksu pracy bez pierwszeŁstwa - SPZOZ, odprawa emerytalna: Link: JesteŁmy samodzielnym publicznym zakŁadem opieki zdrowotnej (SPZOZ). Zatrudniamy pracownika, który ma ŁŁcznie 30-letni okres zatrudnienia i niedŁugo bŁdzie przechodziŁ na emeryturŁ. W zwiŁzku z tym bŁdziemy zobowiŁzani wypŁaciŁ mu odprawŁ emerytalnŁ. lub przy ustalaniu jej wysokoŁci naleŁy kierowaŁ siŁ przepisami Kodeksu pracy, lub teŁ ustawy o dziaŁalnoŁci leczniczej, która przewiduje (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zmiana regulaminu w zakresie norm czasu pracy w podmiotach leczniczych - czas pracy, podmiot leczniczy, regulamin pracy: Czytaj wiŁcej » Link: Zmiana regulaminu w zakresie norm czasu pracy w podmiotach leczniczychSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zmiana regulaminu w zakresie norm czasu pracy w podmiotach leczniczych - czas pracy, podmiot leczniczy, regulamin pracy: .pl 43/0/4277.jpg" width="105" height="70" / Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zmiana regulaminu w zakresie norm czasu pracy w podmiotach leczniczych - czas pracy, podmiot leczniczy, regulamin pracy Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zmiana regulaminu w zakresie norm czasu pracy w podmiotach leczniczych - czas pracy, podmiot leczniczy, regulamin pracy: Link: JesteŁmy samodzielnym publicznym zakŁadem opieki zdrowotnej. Zatrudniamy pracowników medycznych, których od 2 lipca br. obejmŁ wyŁsze normy czasu pracy. Poprzednie normy czasu pracy, obowiŁzujŁce tŁ grupŁ pracowników, mamy zapisane w regulaminie pracy. lub w zwiŁzku że zmianŁ przepisów powinniŁmy zmieniŁ ten regulamin? JeŁeli tak, to lub do dnia wejŁcia w (...)Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ZOZ - wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy, ZOZ: Czytaj wiŁcej » Link: Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ZOZ - wymiar urlopu, urlop wypoczynkowy, ZOZ: Link: Jak naleŁy obliczyŁ godzinowy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika ZOZ objŁtego do 1 lipca br. niŁszymi, a po tym dniu wyŁszymi normami czasu pracy? lub wŁaŁciwe bŁdzie ustalenie go w proporcji do okresów obowiŁzywania róŁnych norm? Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zmiany w wymiarze czasu pracy niektŁrych pracownikŁw podmiotu leczniczego - czas pracy, podmiot leczniczy, radiolog: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Zakup dzieŁ sztuki z otrzymanej na ten cel dotacji przez instytucjŁ kulturySerwis BudŁetowy - Instytucje kultury - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zapis w Łwiadectwie pracy odnoŁnie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego - Łwiadectwo pracy, urlop wypoczynkowy, sŁuŁba zdrowia:
 • Link: Nagroda jubileuszowa dla dyrektora szpitalaSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminŁ - SP ZOZ, nagroda roczna, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r.Serwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zoz - sp zoz, ewidencja ŁrodkŁw trwaŁych, nieodpŁatne uŁytkowanie:
 • Link: Zapis w Łwiadectwie pracy odnoŁnie wykorzystanego urlopu wypoczynkowegoSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotyczŁca usŁugi wykonanej w grudniu 2013 r. - SP ZOZ, ksiŁgi rachunkowe:
 • Link: Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZ - SP ZOZ, gŁŁwny ksiŁgowy, kontrasygnata:
 • Link: Zasady ewidencji nieruchomoŁci otrzymanych odŁorganu tworzŁcego do nieodpŁatnego uŁytkowania w sp zozSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Ewidencja skutkŁw umorzenia zobowiŁzaŁ SP ZOZ w zwiŁzku z jego przeksztaŁceniem w spŁkŁ kapitaŁowŁ - sp zoz, przeksztaŁcenie szpitala:
 • Link: SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminySerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSA - dziaŁalnoŁŁ statutowa, podatek dochodowy:
 • Link: UpowaŁnienie skarbnika dla gŁŁwnego ksiŁgowego SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - SP ZOZ jako jednostka organizacyjna gminy - SPZOZ, jednostka organizacyjna gminy:
 • Link: NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MFSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZ - SP ZOZ, Łrodki trwaŁe:
 • Link: Strata na dziaŁalnoŁci zwolnionej od podatku nie moŁe obniŁaŁ dochodu podlegajŁcego opodatkowaniu - wyrok NSASerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - NZOZ jest podatnikiem CIT korzystajŁcym że zwolnienia od podatku - interpretacja ogŁlna MF - CIT, NZOZ, zwolnienie od podatku:
 • Link: Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnejSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Zakup Łrodka trwaŁego z zysku SP ZOZSerwis BudŁetowy - SŁuŁba zdrowia - Termin zarejestrowania sprzedaŁy usŁug medycznych w kasie fiskalnej - kasa fiskalna, SPZOZ, usŁugi medyczne:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe: Link: Jednostki i zakŁady budŁetoweSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia: Link: Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dofinansowanie pracodawcom kosztŁw ksztaŁcenia mŁodocianych pracownikŁw w ksiŁgach urzŁdu gminy - urzŁd gminy, dofinansowanie, ksiŁgi rachunkowe, koszty ksztaŁcenia: Link: WpŁyw Łrodków pieniŁnych przeznaczonych na dofinansowanie kosztów ksztaŁcenia mŁodocianych pracowników naleŁy ewidencjonowaŁ w ksiŁgach rachunkowych urzŁdu gminy na stronie Wn konta 139 "Inne rachunki bankowe" w korespondencji z kontem 240 "PozostaŁe rozrachunki". Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prawo do dnia wolnego za pracŁ w sobotŁ wykonywanŁ przez pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, praca w sobotŁ, dzieŁ wolny: Czytaj wiŁcej » Link: Prawo do dnia wolnego za pracŁ w sobotŁ wykonywanŁ przez pracownika samorzŁdowegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Prawo do dnia wolnego za pracŁ w sobotŁ wykonywanŁ przez pracownika samorzŁdowego - pracownik samorzŁdowy, praca w sobotŁ, dzieŁ wolny: Link: Pracownikowi samorzŁdowemu za pracŁ wykonywanŁ na polecenie przeŁoŁonego w godzinach nadliczbowych przysŁuguje, wedŁug jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze. Czas wolny moŁe byŁ odebrany w okresie okoŁo urlopowym (art. 42 ust. 4 ustawy). Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek: Czytaj wiŁcej » Link: Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja budynku i gruntu w ksiŁgach jednostki budŁetowej - jednostka budŁetowa, ksiŁgi rachunkowe, budynek: Link: W wartoŁci poczŁtkowej wybudowanego Łrodka trwaŁego (budynku) uwzglŁdniliŁmy wszystkie nakŁady poniesione na jego budowŁ, w tym m.in. wykup gruntu pod tym budynkiem. Po zakoŁczonych pracach wystawiliŁmy dokument OT, na podstawie którego wprowadziliŁmy budynek do ewidencji. Jak rozliczyŁ ww. inwestycjŁ w ksiŁgach rachunkowych jednostki budŁetowej, jak wiadomo bowiem grunty nie podlegajŁ (...)Serwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowej - jednostka budŁetowa, wartoŁci niematerialne i prawne: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Przekazywanie upominkŁw w ramach promocji gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Dokumentowanie czynnoŁci przez organ wŁadzy publicznej - organ wŁadzy publicznej, faktura:
 • Link: Likwidacja wartoŁci niematerialnej i prawnej w jednostce budŁetowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Przekazywanie upominkŁw w ramach promocji gminy - potrŁcenia z wynagrodzenia, wynagrodzenie pracownika:
 • Link: Postanowienie TrybunaŁu SprawiedliwoŁci UE w sprawie opodatkowania VAT czynnoŁci wykonywanych przez gminŁSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarek - papier do drukarki, klasyfikacja budŁetowa:
 • Link: Dokumentowanie czynnoŁci przez organ wŁadzy publicznejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Postanowienie TrybunaŁu SprawiedliwoŁci UE w sprawie opodatkowania VAT czynnoŁci wykonywanych przez gminŁ - gmina, podatek VAT:
 • Link: Analityka do konta 130 w urzŁdzie jednostki samorzŁdu terytorialnegoSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowym - jednostka budŁetowa, ukŁad zadaniowy:
 • Link: Klasyfikowanie wydatkŁw ponoszonych na zakup papieru do drukarek i kserokopiarekSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Analityka do konta 130 w urzŁdzie jednostki samorzŁdu terytorialnego - jednostki samorzŁdu terytorialnego, konto 130:
 • Link: Innowacyjne zamŁwienia a obowiŁzek stosowania prawa zamŁwieŁ publicznychSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - NaleŁnoŁci warunkowe z odroczonym terminem pŁatnoŁci - odroczony termin pŁatnoŁci, naleŁnoŁci warunkowe, starostwo powiatowe:
 • Link: KsiŁgowanie wykonania budŁetu w ukŁadzie zadaniowymSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Innowacyjne zamŁwienia a obowiŁzek stosowania prawa zamŁwieŁ publicznych - zamŁwienia publiczne, program operacyjny innowacyjna gospodarka:
 • Link: Ewidencja ksiŁgowa odsetek od kredytŁw zaciŁgniŁtych przez gminŁSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - VAT odliczony przy zakupach finansowanych z dotacji celowej - zakŁad budŁetowy, dotacja celowa, podatek VAT:
 • Link: NaleŁnoŁci warunkowe z odroczonym terminem pŁatnoŁciSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ewidencja ksiŁgowa odsetek od kredytŁw zaciŁgniŁtych przez gminŁ - odsetki od kredytŁw, ewidencja ksiŁgowa, gmina:
 • Link: NieodpŁatne otrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej a przychŁd podatkowySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Podmiot zobowiŁzany do wypŁaty odprawy emerytalnej wŁjtowi gminy - odprawa emerytalna, wŁjt gminy:
 • Link: VAT odliczony przy zakupach finansowanych z dotacji celowejSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - NieodpŁatne otrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej a przychŁd podatkowy - przychŁd podatkowy, zakŁad budŁetowy, sieci wodno-kanalizacyjne:
 • Link: Ustawa kominowa nie zawsze wyŁŁczy prawo do trzynastkiSerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Podmiot zobowiŁzany do wypŁaty odprawy emerytalnej wŁjtowi gminySerwis BudŁetowy - Jednostki i zakŁady budŁetowe - Ustawa kominowa nie zawsze wyŁŁczy prawo do trzynastki - trzynastaka, ustawa kominowa:
Link: wiŁcej »Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa: Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne: Link: Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wymagalne naleŁnoŁci netto wykazywane w sprawozdaniu Rb-30S - Rb-30S, naleŁnoŁci netto, naleŁnoŁci wymagalne: Link: Z wyjaŁnieŁ zawartych na wzorze sprawozdania Rb-30S i z instrukcji sporzŁdzania sprawozdaŁ budŁetowych w zakresie budŁetów jednostek samorzŁdu terytorialnego, stanowiŁcej zaŁŁcznik nr 39 do ww. rozporzŁdzenia, wynika, iŁ kwotŁ naleŁnoŁci netto stanowi kwota naleŁnoŁci pomniejszona o odpis aktualizujŁcy naleŁnoŁci. W zwiŁzku z tym – jako naleŁnoŁci netto wymagalne – w wierszu W 023 sprawozdania Rb-30S powinny zostaŁ wykazane naleŁnoŁci wymagalne (...)Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Czytaj wiŁcej » Link: Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdanie z wykonania planu wydatkŁw, ktŁre nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego - rok budŁetowy, plan wydatkŁw, Rb-28NWS: Link: Jednostki zobowiŁzane do sporzŁdzania sprawozdania Rb-28NWS RozporzŁdzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczoŁci budŁetowej (Dz. U. poz. 119) naŁoŁyŁo na samorzŁd obowiŁzek sporzŁdzania sprawozdania Rb-28NWS "Sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorzŁdowej jednostki budŁetowej/jednostki samorzŁdu terytorialnego, które nie wygasŁy z upŁywem roku budŁetowego". BŁdzie ono sporzŁdzane narastajŁco za I i II kwartaŁy roku budŁetowego przez jednostki budŁetowe (...)Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego: Czytaj wiŁcej » Link: Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wydatki niewygasajŁce w bilansie z wykonania budŁetu - wydatki niewygasajŁce, bilans z wykonania budŁetu, jednostki samorzŁdu terytorialnego: Link: W bilansie z wykonania budŁetu jednostki samorzŁdu terytorialnego (stanowiŁcego zaŁŁcznik nr 9do rozporzŁdzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowoŁci budŁetowej) obroty strony Wn konta 903 "Niewykonane wydatki" prezentowane sŁ w pozycji II.1.3. pasywów jako "Niewykonane wydatki" w wartoŁci ujemnej. Natomiast saldo Ma konta 904 "NiewygasajŁce wydatki", oznaczajŁce wysokoŁŁ niezrealizowanego planu niewygasajŁcych wydatków, wykazywane jest w pasywach bilansu w pozycji II.3. "Rezerwa na (...)Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowych - sprawozdania budŁetowe, sprawozdawczoŁŁ budŁetowa: Czytaj wiŁcej » Polecamy takŁe:
 • Link: Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-NSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, odpis na ZFŁS:
 • Link: Nowe zasady sporzŁdzania i przekazywania sprawozdaŁ budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Łrodki zgromadzone na rachunkach bankowych w sprawozdaniu Rb-N - sprawozdanie Rb-N, jednostka budŁetowa:
 • Link: Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSa - wydatki strukturalne, Rb-WSa:
 • Link: Nieprzekazany odpis na ZFŁS w sprawozdaniuSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zalegŁych wynagrodzeŁ nauczycieli w sprawozdaniu Rb-Z - wynagrodzenie nauczycieli, sprawozdanie Rb-Z, zalegŁe wynagrodzenie:
  Rb-Z
 • Link: OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturySerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowego - jednostki budŁetowe, budŁet zadaniowy:
 • Link: Korekta sprawozdania o wydatkach strukturalnych Rb-WSaSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OgŁaszanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury - sprawozdanie finansowe, instytucje kultury:
 • Link: Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowego - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe:
 • Link: ObowiŁzek sporzŁdzania sprawozdaŁ z wykonania budŁetu zadaniowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Sprawozdania finansowe SPZOZ i NZOZ - sprawozdanie finansowe, NZOZ, SPZOZ:
 • Link: RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30SSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych - zakŁad budŁetowy, zestawienie zmian w funduszu:
 • Link: OdpowiedzialnoŁŁ za niezatwierdzenie sprawozdania finansowegoSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - RŁwnowartoŁŁ odpisŁw amortyzacyjnych od ŁrodkŁw trwaŁych otrzymanych nieodpŁatnie przez zakŁad budŁetowy w sprawozdaniu Rb-30S - zakŁad budŁetowy, odpisy amortyzacyjne, Rb-30S:
 • Link: SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoruSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r. - jednostka budŁetowa, wzŁr bilansu:
 • Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostek budŁetowych i samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowychSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - SporzŁdzenie rachunku zyskŁw i strat za 2012 r. wedŁug nowego wzoru - wzŁr rachunku zyskŁw i strat, jednostki budŁetowe:
 • Link: Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z - Rb-Z, jednostka samorzŁdu terytorialnego:
 • Link: Prezentacja zmian w ukŁadzie i treŁci bilansu jednostek i zakŁadŁw budŁetowych za 2012 r.Serwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Prezentacja dofinansowania z UE w rachunku zyskŁw i strat samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej - SP ZOZ, sprawozdanie finansowe, dofinansowanie z UE:
 • Link: Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowymSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - wiŁcej artykuŁŁw:
 • Link: Dane uzupeŁniajŁce wykazywane w sprawozdaniu Rb-ZSerwis BudŁetowy - SprawozdawczoŁŁ budŁetowa i finansowa - Wzajemne rozliczenia miŁdzy jednostkami w ewidencji i ŁŁcznym sprawozdaniu finansowym - wzajemne rozliczenia, sprawozdanie finansowe:
Link: wiŁcej »www.GOFIN.pl: .pl images/boxy/zt_sz.png) repeat-x scroll 0pt 0pt transparent; height: 30px; text-align: left; font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #f4c400;" Przydatne linki

Tabela:


.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: www.GOFIN.plwww.PIT.Gofin.pl:

Link: www.PIT.Gofin.plwww.PrawoPracy.Gofin.pl:

Link: www.PrawoPracy.Gofin.plwww.Bilans.Gofin.pl:

Link: www.Bilans.Gofin.plwww.Podatki.Gofin.pl:

Link: www.Podatki.Gofin.plwww.Rachunkowosc.Gofin.pl:

Link: www.Rachunkowosc.Gofin.plwww.Firma.Gofin.pl:

Link: www.Firma.Gofin.plwww.PrawnikRadzi.Gofin.pl:
Link: www.PrawnikRadzi.Gofin.plwww.Zasilki.Gofin.pl:

Link: www.Zasilki.Gofin.plwww.Druki.Gofin.pl:

.pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" NarzŁdzia KsiŁgowego

Link: www.Druki.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin.pl:

Link: www.Przepisy.Gofin.plwww.Wskazniki.Gofin.pl:

Link: www.Wskazniki.Gofin.plwww.Forum.Gofin.pl:

Link: www.Forum.Gofin.plwww.Klasyfikacje.Gofin.pl:
- Link: Klasyfikacjewww.WszystkoDlaKsiegowych.pl:
Link: www.WszystkoDlaKsiegowych.plwww.Kalkulatory.Gofin.pl:
Link: www.Kalkulatory.Gofin.plwww.Przepisy.Gofin .pl - Kodeksy:
- Link: Kodeksywww.Podpowiada.Gofin.pl: Link: www.Podpowiada.Gofin.plwww.Terminy.Gofin.pl: Link: www.Terminy.Gofin.plwww.AutowFirmie.pl: .pl images/kreska2_przydatne_linki.p
ng');background-repeat:repeat-x;
text-align: center;" Serwisy specjalistyczne Link: www.AutowFirmie.plwww.PodatekodNieruchomosci.pl: Link: www.PodatekodNieruchomosci.plwww.StawkiVAT.pl: Link: www.StawkiVAT.plwww.Czas-Pracy.pl: Link: www.Czas-Pracy.plwww.PodatekPCC.pl: Link: www.PodatekPCC.plwww.UmowyCywilnoprawne.pl: Link: www.UmowyCywilnoprawne.plwww.EmeryturyiRenty.pl: Link: www.EmeryturyiRenty.plwww.PodatekVAT.pl: Link: www.PodatekVAT.plwww.UmowyoPrace.pl: Link: www.UmowyoPrace.plwww.KalkulatoryPodatkowe.pl: Link: www.KalkulatoryPodatkowe.plwww.PodatkiLokalne.pl: Link: www.PodatkiLokalne.plwww.UrlopyPracownicze.pl: Link: www.UrlopyPracownicze.plwww.KasaFiskalna.pl: Link: www.KasaFiskalna.plwww.PoradnikKsiegowego.pl: Link: www.PoradnikKsiegowego.plwww.UrlopyWychowawcze.pl: Link: www.UrlopyWychowawcze.plwww.KodeksCywilny.pl: Link: www.KodeksCywilny.plwww.PoradyPodatkowe.pl: Link: www.PoradyPodatkowe.plwww.VademecumBHP.pl: Link: www.VademecumBHP.plwww.KodeksPracy.pl: Link: www.KodeksPracy.plwww.Prawnik-Rodzinny.pl: Link: www.Prawnik-Rodzinny.plwww.VademecumKadrowego.pl: Link: www.VademecumKadrowego.plKodeksSpolek.pl: Link: www.KodeksSpolek.plwww.PrzepisyPrawne.pl: Link: www.PrzepisyPrawne.plwww.VademecumKsiegowego.pl: Link: www.VademecumKsiegowego.plwww.LeasingFinansowy.pl: Link: www.LeasingFinansowy.plwww.ReprezentacjaiReklama.pl: Link: www.ReprezentacjaiReklama.plwww.VademecumPodatnika.pl: Link: www.VademecumPodatnika.plwww.LeasingOperacyjny.pl: Link: www.LeasingOperacyjny.plwww.RozliczeniaPodatkowe.pl: Link: www.RozliczeniaPodatkowe.plwww.ZakladamyFirme.pl: Link: www.ZakladamyFirme.plwww.OdliczeniaVAT.pl: Link: www.OdliczeniaVAT.plwww.RozliczenieDelegacji.pl: Link: www.RozliczenieDelegacji.plwww.ZasilekChorobowy.pl: Link: www.ZasilekChorobowy.plwww.OrdynacjaPodatkowa.pl: Link: www.OrdynacjaPodatkowa.plwww.RozliczenieWynagrodzenia.pl:
Link: www.RozliczenieWynagrodzenia.plwww.ZasilekMacierzynski.pl: Link: www.ZasilekMacierzynski.plwww.PlanKont.pl: Link: www.PlanKont.plwww.SerwisBudzetowy.pl: Link: www.Zasilki.pl: www.SerwisBudzetowy.pl Link: www.Zasilki.plwww.PodatekAkcyzowy.pl: Link: www.PodatekAkcyzowy.plwww.SkladkaZUS.pl: Link: www.SkladkaZUS.plwww.ZFSS.pl: Link: www.ZFSS.plwww.PodatekDochodowy.pl: Link: www.PodatekDochodowy.plwww.SrodkiTrwale.pl: Link: www.SrodkiTrwale.plSklep internetowy - www.sklep.gofin.pl: TERMINARZ BUDŁETOWY styczeŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 12 13 14 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 21 Link: 22 Link: 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 luty 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: 6 Link: 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 Link: 24 Link: 25 26 27 Link: 28 marzec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 Link: 3 4 Link: 5 Link: 6 7 8 9 Link: 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 Link: 31 kwiecieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 maj 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 18 Link: 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 25 Link: 26 27 Link: 28 29 30 31 czerwiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 15 Link: 16 17 Link: 18 19 Link: 20 21 22 Link: 23 24 Link: 25 26 27 28 29 Link: 30 lipiec 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 6 Link: 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 Link: 18 19 20 Link: 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 sierpieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 Link: 8 9 10 Link: 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 31 wrzesieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 Link: 25 26 27 28 Link: 29 30 paŁdziernik 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 5 Link: 6 7 Link: 8 9 Link: 10 11 12 Link: 13 Link: 14 Link: 15 Link: 16 17 18 19 Link: 20 Link: 21 Link: 22 23 24 25 26 Link: 27 Link: 28 29 Link: 30 Link: 31 listopad 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 Link: 14 15 16 Link: 17 Link: 18 19 Link: 20 Link: 21 22 23 24 Link: 25 26 27 Link: 28 29 30 grudzieŁ 2014 PN WT ŁR CZ PT SO ND 1 2 3 4 Link: 5 6 7 8 9 Link: 10 11 Link: 12 13 14 Link: 15 16 17 Link: 18 19 20 21 Link: 22 23 24 25 26 27 28 Link: 29 Link: 30 31

Tabela:

Link: I Link: II Link: III Link: IV Link: V Link: VI Link: VII Link: VIII Link: IX Link: X Link: XI Link: XII

10.01.2014 (piŁtek)

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-70 za IV kwartaŁ 2013 r. - ...

07.01.2014 (wtorek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za grudzieŁ 2013 r. - jednostki budŁetowe ...

03.02.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnych sprawozdaŁ Rb-Z, Rb-N za IV kwartaŁ 2013 r. ...
 • Link: zŁoŁenie rocznego sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za 2013 r. - jednostki ...

03.03.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie rocznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2013 r. - ...
 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-27S, Rb-28S za styczeŁ 2014 r. - ...

07.04.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-ZUS za IV kwartaŁ 2013 r. - ...
 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za marzec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.05.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za kwiecieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

12.05.2014 (poniedziaŁek)

10.06.2014 (wtorek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.06.2014 (czwartek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za maj 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

07.07.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za czerwiec 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.07.2014 (wtorek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budŁetowej ...
 • Link: zŁoŁenie pŁrocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej Rb-BZ2 ...

08.08.2014 (piŁtek)

10.09.2014 (Łroda)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.09.2014 (piŁtek)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za sierpieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

06.10.2014 (poniedziaŁek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie kwartalnego sprawozdania Rb-27ZZ za III kwartaŁ 2014 r. ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za wrzesieŁ 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

08.10.2014 (Łroda)

10.11.2014 (poniedziaŁek)

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

05.11.2014 (Łroda)

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za paŁdziernik 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

05.12.2014 (piŁtek)

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: zŁoŁenie miesiŁcznych sprawozdaŁ Rb-23, Rb-23B, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, ...

Link: zobacz wszystkie »

 • Link: wpŁata skŁadek ZUS za listopad 2014 r. - jednostki budŁetowe ...

10.12.2014 (Łroda)

Link: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl:
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Link: NEWSLETTERY: Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofi
n.pl
Link: Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl: .pl images/newslettery_swl.png" style="border: 0px none;" / NEWSLETTERY Link: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...: .pl images/be_swl.gif" style="border: 0px none;" / Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: RachunkowoŁŁ finansowa, budŁetowa, w przykŁadach liczbowych ...

Tabela:

.pl images/trojkat.gif" class="Trojkat" / TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH Link: zobacz ofertŁ prenumeraty Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego: www.sgk.gofin.pl RachunkowoŁŁ budŁetowa: Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnej: RachunkowoŁŁ budŁetowa - Link: PodziaŁ zysku w ksiŁgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakŁadu opieki zdrowotnejOdszkodowanie z tytuŁu zdarzenia losowego w jednostce budŁetowej: - Link: Odszkodowanie z tytuŁu zdarzenia losowego w jednostce budŁetowejZatwierdzanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kultury: - Link: Zatwierdzanie sprawozdaŁ finansowych instytucji kulturyNaleŁnoŁci sporne w ksiŁgach paŁstwowej jednostki budŁetowej: - Link: NaleŁnoŁci sporne w ksiŁgach paŁstwowej jednostki budŁetowejZatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ i podjŁcie uchwaŁy o pokryciu straty: - Link: Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ i podjŁcie uchwaŁy o pokryciu stratyŁrodki podjŁte z rachunku bankowego na pokrycie pogotowia kasowego w jednostce budŁetowej: - Link: Łrodki podjŁte z rachunku bankowego na pokrycie pogotowia kasowego w jednostce budŁetowejWeryfikacja wielkoŁci i wartoŁci gruntŁw w ksiŁgach SP ZOZ: - Link: Weryfikacja wielkoŁci i wartoŁci gruntŁw w ksiŁgach SP ZOZPrzyjŁcie na stan i sprzedaŁ wydawnictw wŁasnych w muzeum: - Link: PrzyjŁcie na stan i sprzedaŁ wydawnictw wŁasnych w muzeumSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego: Link: Gazeta Podatkowa on-line: zobacz wszystkie »
Link: Gazeta Podatkowa on-line: www.gazetapodatkowa.pl RachunkowoŁŁ dla kaŁdego: Link: UsŁugowe prowadzenie ksiŁg po zmianach: RachunkowoŁŁ dla kaŁdego - Link: UsŁugowe prowadzenie ksiŁg po zmianachZwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowej: - Link: Zwrot skŁadki OC z tytuŁu czasowego wycofania samochodu z ruchu w ewidencji ksiŁgowejNa jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?: - Link: Na jakim koncie ksiŁgowaŁ nieodliczony VAT?SporzŁdzenie spisu z natury na dzieŁ rozpoczŁcia dziaŁalnoŁci: - Link: SporzŁdzenie spisu z natury na dzieŁ rozpoczŁcia dziaŁalnoŁciZasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁw: - Link: Zasady poprawiania bŁŁdnych zapisŁwGazeta Podatkowa: Link: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu.: zobacz wszystkie » GOFIN PODPOWIADA

Darmowe druki aktywne

 • Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnegoBilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego:
Link: wiŁcej » DRUKI

Kompleksowe opracowania tematyczne

Link: Sprawozdania finansowe jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych i jednostek samorzŁdu terytorialnego: DRUKI.gofin .pl - BezpŁatne druki aktywne z moŁliwoŁciŁ zapisu." /
 • Link: Wynagrodzenia w 2014 r.
 • Link: SprawozdawczoŁŁ budŁetowaRb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ:
 • Link: Bilans jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoRachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy): Link: Rachunek zyskŁw i strat jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego (wariant porŁwnawczy)Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowego: Link: Zestawienie zmian w funduszu jednostki budŁetowej lub samorzŁdowego zakŁadu budŁetowegoSprawozdawczoŁŁ budŁetowa:
 • Link: Finanse publiczneDyscyplina finansŁw publicznych:
Link: wiŁcej » WSKAŁNIKI

NarzŁdzia ksiŁgowego i kadrowego

 • Link: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych: Rb-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ wedŁug tytuŁŁw dŁuŁnych oraz gwarancji i porŁczeŁ Link: Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych: Rb-N – Kwartalne sprawozdanie o stanie naleŁnoŁci oraz wybranych aktywŁw finansowych Link: Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze): Rb-ZN – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiŁzaŁ oraz naleŁnoŁci Skarbu PaŁstwa z tytuŁu wykonywania przez jednostki samorzŁdu terytorialnego zadaŁ zleconych Link: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie skonsolidowane ŁŁczne): Rb-WSa – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorzŁdu terytorialnego (sprawozdanie skonsolidowane zbiorcze) Link: Finanse publiczne: Rb-WSb – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewŁdzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansŁw publicznych (sprawozdanie skonsolidowane ŁŁczne)
 • Link: ZamŁwienia publicznePrawo pracy:
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznychZamŁwienia publiczne:
 • Link: PodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowyPodatek dochodowy:
 • Link: Prawo pracyPodrŁe sŁuŁbowe, kilometrŁwka iŁryczaŁt samochodowy:
 • Link: Podatek od towarŁw iŁusŁugZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnych:
 • Link: Podatek dochodowyPodatek od towarŁw iŁusŁug:
 • Link: Kalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowychKalkulator odsetek ustawowych:
Link: wiŁcej » KALKULATORY

BieŁŁce wskaŁniki wraz z archiwum

 • Link: ZakŁadowy fundusz ŁwiadczeŁ socjalnychKalkulator odsetek od zalegŁoŁci podatkowych i skŁadkowych:
 • Link: Kalkulator odsetek umownych/wŁasnychKalkulator odsetek maksymalnych:
 • Link: Kalkulator odsetek ustawowychKalkulator odsetek umownych/wŁasnych:
 • Link: Kalkulator wynagrodzeŁKalkulator wynagrodzenia chorobowego:
 • Link: Kalkulator odsetek maksymalnychKalkulator wynagrodzeŁ:
 • Link: RachunkowoŁŁ
Link: wiŁcej » PRZEPISY PRAWNE

Klasyfikacje z wyszukiwarkŁ kodŁw

 • Link: Kalkulator wynagrodzenia chorobowegoUstawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁci:
 • Link: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowoŁciRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: Zasady prowadzenia rachunkowoŁci
 • Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczegŁlnych zasad rachunkowoŁci oraz planŁw kont dla budŁetu paŁstwa, budŁetŁw jednostek samorzŁdu terytorialnego, jednostek budŁetowych, samorzŁdowych zakŁadŁw budŁetowych, paŁstwowych funduszy celowych oraz paŁstwowych jednostek budŁetowych majŁcych siedzibŁ poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejRozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznych: Link: RozporzŁdzenie Ministra FinansŁw z dnia 2.03.2010 r. w sprawie szczegŁowej klasyfikacji dochodŁw, wydatkŁw, przychodŁw i rozchodŁw oraz ŁrodkŁw pochodzŁcych że ŁrŁdeŁ zagranicznychUstawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela: Link: Finanse publiczne
 • Link: RachunkowoŁŁ budŁetowa
 • Link: SamorzŁd terytorialny
 • Link: Przepisy ogŁlne
 • Link: ZamŁwieniaŁŁpubliczne
 • Link: Dyscyplina finansŁw publicznych
 • Link: Audyt wewnŁtrzny i kontrola zarzŁdcza
 • Link: Dotacje i subwencje
 • Link: Inne
 • Link: PozostaŁe zagadnienia
 • Link: Ochrona zdrowia
 • Link: Instytucje kultury
 • Link: Kodeks pracy i przepisy ogŁlne
 • Link: Prawo pracy
 • Link: Wynagrodzenie za pracŁ i inne Łwiadczenia
 • Link: Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta NauczycielaUstawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowej:
 • Link: Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁugKŁT - Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymi:
Link: wiŁcej » Klasyfikacje

Ustawy, rozporzŁdzenia - teksty ujednolicone

 • Link: Ustawa z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracownikŁw jednostek sfery budŁetowejPKWiU - Polska Klasyfikacja WyrobŁw i UsŁug:
 • Link: Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁciKZiS - Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁci:
 • Link: Klasyfikacja ŁrodkŁw TrwaŁych wraz że stawkami amortyzacyjnymiPKD - Polska Klasyfikacja DziaŁalnoŁci:
 • Link: Polska Klasyfikacja ObiektŁw BudowlanychOdliczenie VAT za lata ubiegŁe:
 • Link: Klasyfikacja zawodŁw i specjalnoŁciPKOB - Polska Klasyfikacja ObiektŁw Budowlanych:
FORUM

Portal Podatkowo-KsiŁgowy

Link: Podatek VAT Link: Odliczenie VAT za lata ubiegŁe: Odliczenie VAT za lata ubiegŁe JesteŁmy jednostkŁ budŁetowŁ (Starostwo)i pŁatnikiem VAT. W latach 2007-2010 przeprowadzaliŁmy remont budynku, w ktŁrym znajduje siŁ do chwili obecnej budynek SP ZOZ. lub w tym roku moŁemy jeszcze odliczyŁ VAT (...) Link: wiŁcej »Zatrudnienie w gminie: Link: Prawo Pracy Link: Zatrudnienie w gminie: Zatrudnienie w gminie MŁj kolega prowadzi dziaŁalnoŁŁ gospodarczŁ ,zŁoŁyŁ podanie w gminie o przyjŁcie na etat. ChcŁ go przyjŁŁ ale po rezygnacji z dziaŁalnoŁci. PYTANIE lub dziaŁalnoŁŁ koliduje z zatrudnieniem w gminie / (...) Link: wiŁcej »Sklep internetowy - sklep.gofin.pl:

Tabela:

Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_01.png
" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Kpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
Link: Sklep internetowy - sklep.gofin.pl: .pl images/poleoferta/winieta_02.png
" border="0" / Sklep internetowy - sklep.gofin.pl Komplety z nagrodami w prenumeracie na IV-XII 2014 r. - sklep.gofin.pl:
Promocje Czasopisma i Gazeta Serwisy internetowe Inne produkty i usŁugi
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 18% rabatem i nagrodami
  • Link: Komplety z rabatami i nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
   w prenumeracie na caŁy 2015 rok:
  • Link: Kpl. nr 3 Komplety z nagrodami w prenumeracie na II pŁrocze 2014 r. - sklep.gofin.pl: z 7% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z 13% rabatem i nagrodami
  • Link: Kpl. nr 1 Kpl. nr 2 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z nagrodami
  • Link: Komplety z nagrodamiKpl. nr 1 z nagrodami - sklep.gofin.pl:
   w prenumeracie na II pŁrocze 2014 r.:
  • Link: Kpl. nr 3 Czasopisma - sklep.gofin.pl: z nagrodami
  • Link: Kpl. nr 2 Kpl. nr 3 z nagrodami - sklep.gofin.pl: z nagrodami
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-2014,1,133.html" >Czasopisma</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-dla-sluzb-
ekonomiczno-finansowych,2,2930,1
33.html" title="Biuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny</a></div&g
t;</div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy,2,29
31,133.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy</a></div></
div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat,2,2932,133.html" title="Poradnik VAT - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT</a></div&gt;</di
v></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego,2,2
934,133.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego</a>&lt;/div>
;</div></div&gt; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
,2,2933,133.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci</a&gt;</div
></div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa,2,2936,134.html
" title="Gazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa</a><;/div>&
lt;/div></div>;</div&
gt;
Czasopisma - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn InformacyjnyUbezpieczenia i Prawo Pracy - sklep.gofin.pl:
  • Link: CzasopismaBiuletyn Informacyjny - sklep.gofin.pl:
  • Link: Poradnik VATPrzeglŁd Podatku Dochodowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Ubezpieczenia i Prawo PracyPoradnik VAT - sklep.gofin.pl:
  • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁciGazeta Podatkowa - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku DochodowegoZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci - sklep.gofin.pl:
 • Link: Serwis GŁŁwnego KsiŁgowegoCzasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl internetowy-serwis-glownego-ksie
gowego,2,2937,135.html" >Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1393.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl czasopisma-ksiegowych-on-line-20
14,1,136.html" title="Czasopisma KsiŁgowych on-line - sklep.gofin.pl">Czasopisma KsiŁgowych on-line</a> <a rel="nofollow" href="http://www.sgk.gofin .pl n,1396.html" target="_blank"><;span style="color:red; margin-left:0px;">(zobacz film)</span></a><
/div></div>&lt;/div>
<div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl biuletyn-informacyjny-on-line,2,
2938,136.html" title="Biuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl">Biuletyn Informacyjny on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ubezpieczenia-i-prawo-pracy-on-l
ine,2,2939,136.html" title="Ubezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl">Ubezpieczenia
i Prawo Pracy on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl poradnik-vat-on-line,2,2940,136.
html" title="Poradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl">Poradnik VAT on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl przeglad-podatku-dochodowego-on-
line,2,2942,136.html" title="PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl">PrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;"> • </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl zeszyty-metodyczne-rachunkowosci
-on-line,2,2941,136.html" title="Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl">Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line</a></div><
;/div></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl gazeta-podatkowa-on-line,2,2944,
137.html" title="Gazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl">Gazeta Podatkowa on-line</a></div><
;/div></div>&lt;/div>
;
Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
 • Link: Gazeta PodatkowaSerwis GŁŁwnego KsiŁgowego - sklep.gofin.pl:
  • Link: Biuletyn Informacyjny on‑lineUbezpieczenia i Prawo Pracy on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Czasopisma KsiŁgowych on‑lineBiuletyn Informacyjny on-line - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
  • Link: Poradnik VAT on‑linePrzeglŁd Podatku Dochodowego on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Ubezpieczenia i Prawo Pracy on‑linePoradnik VAT on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: Zeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on‑lineGazeta Podatkowa on-line - sklep.gofin.pl:
  • Link: PrzeglŁd Podatku Dochodowego on‑lineZeszyty Metodyczne RachunkowoŁci on-line - sklep.gofin.pl:
 • Link: Program DRUKI Gofin 2014Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl:
Komentarz w kodzie strony: <div class="Kolumna"> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl program-druki-gofin,2,2954,140.h
tml" >Program DRUKI Gofin 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz">&bull; <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl ksiazki,1,144.html" title="KsiŁŁki 2014 - sklep.gofin.pl">KsiŁŁki 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl dodatki-do-czasopism,1,145.html"
title="Dodatki do czasopism 2014 - sklep.gofin.pl">Dodatki do czasopism 2014</a></div></d
iv></div> <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="https://sklep.gofin .pl segregatory-i-boksy-do-czasopism
,1,93.html" title="Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl">Segregatory i boksy do czasopism</a><;/div>&
lt;/div></div>; <div class="Element"><;div class="Padding"><;div class="Wiersz"><span style="color: #000000;">• </span><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.reklama.gofin.p
l" title="Reklama">Reklama</a
>, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.poligrafia.gofi
n.pl" title="Poligrafia">Poligrafia
</a></div></div&g
t;</div> </div>
Program DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl:
 • Link: Gazeta Podatkowa on‑lineProgram DRUKI Gofin 2014 - sklep.gofin.pl: Link: (zobacz film)
 • Link: Segregatory i boksy do czasopismCzasopisma 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2014Segregatory i boksy do czasopism - sklep.gofin.pl:
 • Link: Dodatki do czasopism 2013 -50%Reklama:
 • Link: Czasopisma 2013 -50%Dodatki do czasopism 2013 -50% - sklep.gofin.pl:
 • Link: PoligrafiaWydawnictwo Podatkowe GOFIN:
 • Link: ReklamaPoligrafia:
Link: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Biuro ObsŁugi Klienta - gofin.pl: » Link: Biuro ObsŁugi Klienta Egzemplarz bezpŁatny - PoznajProdukty.gofin.pl: » Link: ZamŁw egzemplarz bezpŁatny Przewodnik Prenumeratora - PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
:
»
Link: Przewodnik PrenumeratoraSklep internetowy - sklep.gofin.pl: » Link: Sklep internetowypodatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl: » Link: Sklep: podatki, VAT, PIT, rachunkowoŁŁ, prawo pracy, skŁadki, ZUS, zasiŁki, emerytury - GOFIN.pl Link: SklepForum Dyskusyjne: Link: ForumGazeta Podatkowa:
Dyskusyjne
Link: GazetaCzasopisma KsiŁgowych:
Podatkowa
Link: CzasopismaSGK - Serwis GŁŁwnego KsiŁgowego:
KsiŁgowych
Link: Serwis GŁŁwnegoPortal Podatkowo-KsiŁgowy - www.gofin.pl:
KsiŁgowego
Link: GOFIN.PLO Wydawnictwie - gofin.pl:

Forum aktywnych ksiŁgowych

piŁtek, 15 sierpnia 2014 r.

Link: gofin Link: sgk Link: czasopisma Link: forum Link: sklep Link: gazeta podatkowa Link: O WydawnictwieKsiŁgowi stawiajŁ na GOFIN - poznaj.gofin.pl: Link: KsiŁgowi stawiajŁ na GOFINSklep internetowy - sklep.gofin.pl: Link: Sklep internetowyPoznaj nasze produkty wydawnicze - poznaj.gofin.pl: Link: Poznaj.GOFIN.plRegulamin SerwisŁw Tematycznych: Link: RegulaminReklama - reklama.gofin.pl: Link: ReklamaNewslettery - newslettery.gofin.pl: Link: NewsletteryKontakt - gofin.pl: Link: KontaktPolityka prywatnoŁci - gofin.pl: Link: Polityka prywatnoŁci Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 GorzŁw Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60 Komentarz w kodzie strony: BBelements AdServer one2many code Komentarz w kodzie strony: HowTo: All the ad codes must be above this code! Komentarz w kodzie strony: HowTo: It is good idea to place this code just below the last ad code. Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER ===== Komentarz w kodzie strony: ==== SLIDER =====

Katalog SEO nie zawiera jeszcze podobnych stron WWW!

 • Każdego dnia do Katalogu SEO dodawane są dzisiątki nowych stron, zatem strony WWW dotyczące jednostki budżetowe lub rachunkowość budżetowa, czy też sprawozdawczość budżetowa na pewno również się pojawią!
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Wpis Serwisbudzetowy.pl w Katalogu SEO - skomentuj!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • 2015-02-07: budłetowy gofin jednostki wiłcej kultury serwis budłetowa sklep ksiłgach publiczne
  • 2015-01-01: budłetowy gofin jednostki wiłcej budłetowa sklep kultury ksiłgach serwis pracy
  • 2014-11-23: budłetowy gofin jednostki wiłcej budłetowa sklep kultury serwis ksiłgach pracy
  • 2014-10-23: budłetowy gofin jednostki plwww wiłcej sklep kultury ksiłgach budłetowa serwis
  • 2014-09-23: budłetowy gofin jednostki plwww wiłcej ksiłgach kultury sklep serwis budłetowa

  Wczytuję statystyki...

  PageRank katalogu:
  Sprawdzam PR...
  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2015 SublimeStar.com Walerian Walawski.

  SublimeStar.com