Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Kardiolo.pl Choroby serca (Katalog choroby)

Miniaturka Choroby serca (kardiolo.pl)4 lat/aSMS

Otwórz kardiolo.pl

Jesteśmy serwisem o tematyce kardiologicznej. Proponujemy Państwu wyczerpujące informacje o chorobach serca, leczeniu i zabiegach przeprowadzanych we współczesnej kardiologii.

Serwowana przez nas wiedza jest w pełni rzetelna i fachowa, ponieważ współpracują z nami doświadczeni lekarze różnych specjalizacji. Merytoryczne artykuły napisane przystępnym językiem to jednak nie wszystko, co mamy Państwu do zaproponowania. Zapraszamy bowiem także na forum kardiologiczne, gdzie każdy nasz czytelnik może podzielić się doświadczeniami oraz skorzystać z rad innych zarejestrowanych uczestników. Na Państwa szczegółowe pytania oczekują także nasi eksperci.

Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz kardiolo.pl teraz!

Skomentuj kardiolo.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony WWW

wwwPreview v3.6 z lipca 2016: 89 komentarzy; 498 linków; 3 formularzy; 145 skrótów; 139 obrazków; 4 ważnych słów; 54528 znaków.
.org WebPage" .org WPHeader" Link: abcZdrowie
 • Link: Alergie skŁrne
 • WaŁne tematy
  • Link: Alergie pokarmowe
  • Link: Antykoncepcja
  • Link: Antybiotyki
  • Link: Biegunka
  • Link: BezsennoŁŁ
  • Link: Prostata
  • Link: BŁl brzucha u dzieci
  • Link: Cukrzyca
  • Link: CiŁŁa
  • Link: Ginekologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Kaszel
  • Link: Grzybica
  • Link: ŁupieŁ
  • Link: Katar
  • Link: Ortopedia
  • Link: Nietrzymanie moczu
  • Link: PiŁkny uŁmiech
  • Link: Ospa wietrzna
  • Link: Problemy z seksem
  • Link: Problemy skŁrne
  • Link: ToczeŁ
  • Link: Rola magnezu
  • Link: Twarz
  • Link: TrŁdzik pospolity
  • Link: ZespŁ suchego oka
 • Link: Ływienie
 • Link: Zdrowie A -Z
  • Link: Zdrowie
  • Link: Uroda
  • Link: Dziecko
  • Link: Psychologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Porady
  • Link: Seks
 • Link: Psychologia
 • Link: Forum
  • Link: Zdrowie
  • Link: CiŁŁa i dziecko
  • Link: Ginekologia
  • Link: Uroda
  • Link: Ływienie i fitness
  • Link: Ranking kardiologŁw
   • Link: Kardiolodzy w Warszawie
  • Link: Seks
  • Link: Kardiolodzy w Krakowie
  • Link: Kardiolodzy we WrocŁawiu
  • Link: Kardiolodzy w Katowicach
  • Link: Kardiolodzy w Poznaniu
 • Link: Forum kardiologiczne
Link: kardiolo.pl
 • Link: Ranking lekarzy
 • Link: ArtykuŁy
 • Link: Grupy

Formularz:

Szukaj Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs
 • kardiologia, Serce i choroby serca
 • Link: kardiolo.pl
Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs // Komentarz w kodzie strony: page content

Formularz:

ZnajdŁ najlepszego lekarza

Szukaj Link: .pl images/slider2/000269_full.jpg" width="610" height="323" /

ZabŁjcza depresja po zawale

Link: Dodatkowe skurcze [7399]

Komentarz w kodzie strony: articles

ZawaŁ serca

.pl images/art/16_cat.jpg" / ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: PowikŁania zawaŁu serca
 • Link: ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: TŁtniak pozawaŁowy serca
 • Link: Dorzut zawaŁu serca
 • Link: Profilaktyka zawaŁu serca
 • Link: Enzymy sercowe (markery martwicy miŁnia sercowego)
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Leki nasercowe

.pl images/art/39_cat.jpg" / Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Dieta po zawale serca
 • Link: Betaadrenolityki (beta-blokery)
 • Link: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)
 • Link: Leki przeciwdepresyjne
 • Link: Leki stosowane w leczeniu zaburzeŁ rytmu serca (arytmii)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Jak zbudowane jest serce?
.pl images/art/1_cat.jpg" / Anatomia serca
 • Link: CzynnoŁŁ mechaniczna serca (hemodynamika serca)
 • Link: Anatomia serca
 • Link: Praca serca
 • Link: Zastawki serca
 • Link: Naczynia wieŁcowe serca
 • Link: UkŁad przewodzŁcy serca (ukŁad bodŁcotwŁrczy serca)
 • Link: Kardiochirurgia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

zabiegi kardiologiczne

.pl images/art/79_cat.jpg" / Kardiochirurgia
 • Link: Budowa naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: Angioplastyka (PTCA)
 • Link: Ablacja
 • Link: Cewnik Swana-Ganza
 • Link: Stent
 • Link: Sztuczne zastawki serca
 • Link: By-passy
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wszystko o nadciŁnieniu

.pl images/art/75_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Zabiegi stosowane na oddziaŁach ostrej opieki kardiologicznej
 • Link: Pomiar ciŁnienia tŁtnicznego krwi
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Skoki ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: NadciŁnienie pŁucne
 • Link: NadciŁnienie wtŁrne
 • Link: ZŁoŁliwe nadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Poranny wzrost ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: Kryza nadciŁnieniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Na czym polega EKG?

.pl images/art/30_cat.jpg" / EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Badanie EKG Holter (caŁodobowe monitorowanie rytmu serca)
 • Link: EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Rozrusznik serca (stymulator serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Rozrusznik serca

.pl images/art/70_cat.jpg" / Rozrusznik serca (stymulator serca)
 • Link: Test wysiŁkowy EKG
 • Link: Kody rozrusznikŁw serca (stymulatorŁw serca)
 • Link: Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Lipidy bez tajemnic
.pl images/art/43_cat.jpg" / Hiperlipidemia
 • Link: LDL Cholesterol
 • Link: Hiperlipidemia
 • Link: Triglicerydy (trŁjglicerydy)
 • Link: HDL Cholesterol
 • Link: Lipidogram
 • Link: Lipemia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Zdrowa dieta dla serca
.pl images/art/128_cat.jpg" / Diety
 • Link: BMI (wskaŁnik masy ciaŁa, body mass index)
 • Link: Diety
 • Link: Dieta ŁrŁdziemnomorska
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom triglicerydŁw
 • Link: Dieta hipolipemiczna
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom cholesterolu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Objawy choroby wieŁcowej

.pl images/art/105_cat.jpg" / Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • Link: Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: DŁawica Prinzmetala
 • Link: BŁle w klatce piersiowej o podobnym do dŁawicy charakterze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wady serca

.pl images/art/352_cat.jpg" / Wady serca
 • Link: Zaburzenia rytmu serca
 • Link: Wady serca
 • Link: Wady serca u dzieci
 • Link: Wady serca u dorosŁych
 • Link: BŁl serca
 • Link: Arytmia serca
 • Link: Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Badania krwi
.pl images/art/303_cat.jpg" / Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: Wady przewodozaleŁne serca
 • Link: Krew w moczu (krwiomocz)
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Budowa krwi
 • Link: Hematokryt
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Jak zbudowana jest aorta?
.pl images/art/136_cat.jpg" / Aorta
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: Aorta
 • Link: TŁtniak rozwarstwiajŁcy aorty
 • Link: Koarktacja aorty
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wady zastawek
.pl images/art/185_cat.jpg" / NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: TŁtniak aorty brzusznej
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: ZespŁ Barlowa (zespŁ wypadania pŁatkŁw zastawki dwudzielnej)
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Atrezja zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki aortalnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Na czym polegajŁ kardiomiopatie? .pl images/art/120_cat.jpg" / Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia przerostowa
 • Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia restrykcyjna
 • Link: Arytmogenna dysplazja prawej komory
 • Link: Kardiomiopatia gŁbczasta
 • Link: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)
 • Link: Udar mŁzgu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak rozpoznaŁ choroby mŁzgu? .pl images/art/27_cat.jpg" / Udar mŁzgu
 • Link: Kardiomiopatia poŁogowa
 • Link: Niedotlenienie mŁzgu
 • Link: Krwiak mŁzgu
 • Link: Objawy guza mŁzgu
 • Link: TIA (przemijajŁce ataki niedokrwienne)
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles CiŁŁa a serce .pl images/art/77_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: Objawy wylewu (udar krwotoczny mŁzgu)
 • Link: TŁtno u kobiety ciŁarnej
 • Link: KrŁŁenie w Łyciu pŁodowym
 • Link: Migotanie przedsionkŁw u ciŁarnych
 • Link: Leki antyarytmiczne w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rodzaje chorŁb wsierdzia .pl images/art/715_cat.jpg" / Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia
 • Link: Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: TŁtniak zapalny
 • Link: Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Link: Rehabilitacja kardiologiczna
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rehabilitacja kardiologiczna .pl images/art/706_cat.jpg" / Rehabilitacja kardiologiczna
 • Link: Narkomania a zapalenie wsierdzia
 • Link: Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej
 • Link: Rehabilitacja po by-passach
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles KrŁŁenie a nerki .pl images/art/749_cat.jpg" / Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Przeciwwskazania do aktywnoŁci fizycznej w rehabilitacji chorŁb serca
 • Link: Erytropoetyna
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: GFR (przepŁyw kŁŁbkowy)
 • Link: Dializy
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles NiewydolnoŁŁ serca .pl images/art/24_cat.jpg" / NiewydolnoŁŁ serca
 • Link: Kreatynina a choroby nerek
 • Link: NieprawidŁowy spŁyw ŁyŁ pŁucnych
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca u dzieci
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce .pl images/art/975_cat.jpg" / Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Historia – kto i kiedy odkryŁ wpŁyw kwasŁw Omega
 • Link: Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Kwasy Omega w profilaktyce miaŁdŁycy
 • Link: WpŁyw kwasŁw Omega na obszary funkcjonowania organizmu inne niŁ serce i ukŁad krwionoŁny
 • Link: Łwiczenia zdrowe dla serca!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Łwiczenia dla serca .pl images/art/993_cat.jpg" / Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: Jak kwasy Omega przeciwdziaŁajŁ otyŁoŁci?
 • Link: Zacznij biegaŁ i zyskaj zdrowie!
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna niweluje negatywny wpŁyw soli na organizm
 • Link: Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak obniŁyŁ poziom cholesterolu? .pl images/art/639_cat.jpg" / Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Mniejszy obwŁd talii to mniejsze ryzyko chorŁb serca - poznaj sprawdzone sposoby na pŁaski brzuch!
 • Link: Nowy sposŁb obniŁania cholesterolu
 • Link: Sok z granatŁw obniŁa cholesterol i ciŁnienie krwi
 • Link: Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles WpŁyw otyŁoŁci na serce .pl images/art/646_cat.jpg" / Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
 • Link: Lek obniŁajŁcy poziom cholesterolu w leczeniu miaŁdŁycy
 • Link: OtyŁoŁŁ powoduje migotanie przedsionkŁw!
 • Link: Mandarynki zwalczajŁ otyŁoŁŁ i zapobiegajŁ chorobom serca
 • Link: Utrata nadwagi poprawia funkcjonowanie naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: OtyŁoŁŁ nastolatkŁw a skurczowe ciŁnienie krwi
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Sen a zdrowe serce .pl images/art/1016_cat.jpg" / DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: BezsennoŁŁ zwiŁksza ryzyko nadciŁnienia
 • Link: DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: Brak snu a tycie
 • Link: Bezdech senny a gwaŁtownie postŁpujŁce choroby serca
 • Link: Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u kobiet .pl images/art/786_cat.jpg" / Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: WpŁyw bezsennoŁci na ryzyko zawaŁu serca
 • Link: Ukryty czynnik przyczyniajŁcy siŁ do zawaŁu serca u kobiet
 • Link: Łwiczenia mogŁ mieŁ korzystniejszy wpŁyw na serca kobiet niŁ mŁczyzn
 • Link: BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Ciekawostki o sercu i ukŁadzie krŁŁenia .pl images/art/1008_cat.jpg" / BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Stres a problemy kardiologiczne u kobiet
 • Link: Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionkŁw
 • Link: Napoje energetyczne mogŁ zaburzaŁ rytm serca!
 • Link: Fakty i mity o nadciŁnieniu tŁtniczym
 • Link: Lokalizacja tkanki tŁuszczowej w ciele pomaga okreŁliŁ ryzyko raka lub choroby serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Mocne serce .pl images/art/1025_cat.jpg" / Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: lub weganie majŁ zdrowe serca?
 • Link: Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: Co jest zdrowsze - zielona lub czarna herbata?
 • Link: Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?
 • Link: Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u mŁczyzn .pl images/art/1027_cat.jpg" / Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: Suplementy na zdrowe serce
 • Link: Napoje sŁodzone cukrem zwiŁkszajŁ ryzyko choroby serca u mŁczyzn
 • Link: NiedobŁr witaminy D naraŁa mŁczyzn na choroby serca
 • Link: Poznaj skutki hipokaliemii
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: page content // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: NWM-kardiolo.pl_300x250_R1 Komentarz w kodzie strony: form ask question Komentarz w kodzie strony: form ask question // Komentarz w kodzie strony: news AktualnoŁci kardio Link: .pl images/art/1101_mid.jpg" / CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: .pl images/art/1100_mid.jpg" / ZabŁjcza depresja po zawale Link: ZabŁjcza depresja po zawale Link: .pl images/art/1096_mid.jpg" / Czy wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Link: lub wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Komentarz w kodzie strony: ads Komentarz w kodzie strony: ads //
 • Link: Jak obniŁyŁ ciŁnienie krwi? - wskazŁwki dla mŁczyzn
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna a poziom potasu
 • Link: Jak chroniŁ organizm przed skutkami ubocznymi terapii?
 • Link: Udar mŁzgu – co powinieneŁ wiedzieŁ?
 • Link: Skutki zŁego odŁywienia u chorych leŁŁcych
 • Link: SiŁgasz po tabletki nasenne? UwaŁaj!
 • Link: Czym jest maŁy udar?
Komentarz w kodzie strony: news // Komentarz w kodzie strony: poll

Formularz:

Ankieta lub zgodziŁ(a)byŁ siŁ na przeszczepienie Twojego serca innej osobie?
 • tylko bliskiej osobie
 • tak
 • Link: wypadanie pŁatka
GŁosuj Komentarz w kodzie strony: poll // Komentarz w kodzie strony: NWM-kardiolo.pl_300x600_R1 Komentarz w kodzie strony: kardio-index Indeks kardiologiczny
 • nie
 • Link: stentowanie
 • Link: dŁawica
 • Link: cholesterol
 • Link: koŁatanie serca
 • Link: trigly
 • Link: zŁy cholesterol
 • Link: tiklopidyna
 • Link: PDA
 • Link: mmHg
 • Link: bajpasy
 • Link: abciksimab
 • Link: Bisocard
 • Link: HLHS
 • Link: przeszczep serca
 • Link: Anin
 • Link: RBBB
 • Link: nieszczelnoŁŁ zastawek
 • Link: nerwica serca
 • Link: kardioindeks
 • Link: stymulator
 • Link: ciŁŁa
 • Link: zawaŁ
 • Link: atrezja
 • Link: ciŁnieniomierz
 • Link: relanium
 • Link: Ochojec
 • Link: captopril
 • Link: hydroxyzyna
 • Link: wlew EDTA
 • Link: badanie MCHC
 • Link: Dlaczego warto kontrolowaŁ poziom trŁjglicerydŁw ?
Komentarz w kodzie strony: kardio-index // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: indeks kardiologiczny
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Pomidory na zdrowe serce
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Dlaczego warto kontrolowaŁ poziom trŁjglicerydŁw ?
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Pomidory na zdrowe serce
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  SprawdŁ, jak jej siŁ ustrzec... »

Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: groups Grupy kardiologiczne Link: .pl avatars_group/6_min.jpg" / Grupa Interpretacja wynikŁw Link: Grupa Interpretacja wynikŁw

Istnieje wiele rodzajŁw bŁli serca. NiewaŁne lub cierpisz na kŁujŁcy, pulsujŁcy lub uciskajŁcy bŁl serca o nasileniu lekkim bŁdŁ ostrym – na...

Link: .pl avatars_group/5_min.jpg" / Grupa BŁle serca Link: Grupa BŁle serca

Nie masz pojŁcia jak zinterpretowaŁ dopiero co odebrane wyniki badaŁ a wizyta u specjalisty jest odlegŁa? SprŁbuj rozgryŁŁ swoje wyniki z pomocŁ...

Link: .pl avatars_group/93_min.jpg" / Grupa Wysokie ciŁnienie Link: Grupa Wysokie ciŁnienie

Szukasz kardiologa? Chcesz poleciŁ komuŁ swojego lekarza? Masz wizytŁ u nieznanego Tobie kardiologa i zastanawiasz siŁ jakŁ ma opiniŁ? Podziel siŁ...

Link: .pl avatars_group/54_min.jpg" / Grupa Kardiolog Link: Grupa Kardiolog

Grupa dla osŁb z wysokim ciŁnieniem, gdzie wymienisz siŁ doŁwiadczeniem na temat przyczyn skokŁw ciŁnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych...

Link: .pl avatars_group/87_min.jpg" / Grupa Sport Link: Grupa Sport

Grupa dla osŁb, ktŁre majŁ przejŁŁ lub juŁ przeszŁy operacjŁ serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegŁw, moŁliwych komplikacjach...

Link: .pl avatars_group/74_min.jpg" / Grupa Operacja serca Link: Grupa Operacja serca

Grupa dla osŁb, ktŁre nie mogŁ obejŁŁ siŁ bez sportu nawet jeŁli chorujŁ na serce oraz osŁb chcŁcych siŁ dowiedzieŁ lub ich dolegliwoŁci sŁ zwiŁzane...

Link: .pl avatars_group/22_min.jpg" / Grupa Niskie ciŁnienie Link: Grupa Niskie ciŁnienie

Porozmawiaj z innymi uŁytkownikami forum o Łyciu z wszczepionŁ sztucznŁ zastawkŁ. Obawiasz siŁ zabiegu? Zapytaj bardziej doŁwiadczonych jak on...

Link: .pl avatars_group/55_min.jpg" / Grupa Sztuczna zastawka Link: Grupa Sztuczna zastawka

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciŁnienia oraz o tym jak radziŁ sobie przy przewlekŁym niskim ciŁnieniu. Podziel siŁ swoimi...

Link: .pl avatars_group/59_min.jpg" / Grupa MiaŁdŁyca Link: Grupa MiaŁdŁyca

Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3808]

Komentarz w kodzie strony: groups // Forum najpopularniejsze kardiologia i choroby serca
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Grupa dla osŁb chorujŁcych na miaŁdŁycŁ. MoŁesz tutaj porozmawiaŁ o natŁeniu i przebiegu choroby oraz o moŁliwych sposobach leczenia i ich...

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2255]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4863]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1780]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2314]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1279]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2077]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [33055]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1766]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26567]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1023]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27622]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5494]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11472]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5646]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1220]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [5004]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [181]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [426]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [107]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [141]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [91]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [113]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Dodatkowe skurcze [7399]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3808]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [76]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2255]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4863]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1780]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2314]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1279]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2077]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [33055]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1766]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26567]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1023]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27622]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5494]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11472]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5646]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1220]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [5004]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [181]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [426]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [107]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [141]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [91]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [113]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: justyna6198

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / justyna6198

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

Komentarz w kodzie strony: forum users Forum kardiologiczne Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Ala2456

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ala2456

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [76]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Franca

  Link: lgoska1

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / lgoska1

  Link: Franca wiek: 1980, skŁd: MysŁowice

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Gradunia

  Link: michalpiekarski wiek: 1988, skŁd: Katowice

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michalpiekarski

  Link: Gradunia

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Farmaceuta

  Link: Kaszel od pol roku [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jusia124

  Link: Farmaceuta

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / magdalena121182

  Link: XtSaYiTP [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / LNjGJLllQh

  Link: magdalena121182

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / 1324

  Link: Ankieta [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Farmaceuta

  Link: Dlaczego wzrosŁo mi CRP i OB? [5]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Farmaceuta

  Link: Zatrzymanie akcji serca i co dalej... [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / malog

  Link: Ankieta [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michalpiekarski

  Link: Skutki uboczne lekŁw [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / magdalena121182

  Link: Wysoki puls [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michalpiekarski

  Link: justyna6198

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / justyna6198

  Link: Puls serca [3]

Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gb2111

  Link: Ala2456

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ala2456

  Link: TK vs koronografia [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Franca

  Link: lgoska1

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / lgoska1

  Link: Franca wiek: 1980, skŁd: MysŁowice

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Gradunia

  Link: michalpiekarski wiek: 1988, skŁd: Katowice

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michalpiekarski

  Link: Gradunia

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Farmaceuta

  Link: Kaszel od pol roku [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jusia124

  Link: Farmaceuta

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / magdalena121182

  Link: XtSaYiTP [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / LNjGJLllQh

  Link: magdalena121182

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / 1324

  Link: Ankieta [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Farmaceuta

  Link: Dlaczego wzrosŁo mi CRP i OB? [5]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Farmaceuta

  Link: Zatrzymanie akcji serca i co dalej... [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / malog

  Link: Ankieta [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michalpiekarski

  Link: Skutki uboczne lekŁw [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / magdalena121182

  Link: Wysoki puls [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michalpiekarski

  Link: TK vs koronografia [0]

 • Link: wspŁpraca
Komentarz w kodzie strony: forum // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: page footer Kardiolo
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gb2111

  Link: Puls serca [3]

 • Link: reklama
 • Link: kontakt
 • Link: regulamin forum
 • Link: regulamin
 • Link: mapa
 • Link: o kardiolo
Copyright (C) 2002-2016 Kardiolo .pl Wszelkie prawa zastrzeŁone. Serwis Kardiologiczny Kardiolo .pl ma charakter wyŁŁcznie informacyjny, leczenie naleŁy konsultowaŁ z lekarzem. Link: Kardiolo .pl jest czŁciŁ grupy Wirtualna Polska Komentarz w kodzie strony: page footer // Komentarz w kodzie strony: <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis .com ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.mi
n.js"></script&gt;
wwwPreview v3.6 z czerwca 2016: 89 komentarzy; 498 linków; 3 formularzy; 145 skrótów; 139 obrazków; 4 ważnych słów; 54475 znaków.
.org WebPage" .org WPHeader" Link: abcZdrowie
 • Link: Alergie skŁrne
 • WaŁne tematy
  • Link: Alergie pokarmowe
  • Link: Antykoncepcja
  • Link: Antybiotyki
  • Link: Biegunka
  • Link: BezsennoŁŁ
  • Link: Prostata
  • Link: BŁl brzucha u dzieci
  • Link: Cukrzyca
  • Link: CiŁŁa
  • Link: Ginekologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Kaszel
  • Link: Grzybica
  • Link: ŁupieŁ
  • Link: Katar
  • Link: Ortopedia
  • Link: Nietrzymanie moczu
  • Link: PiŁkny uŁmiech
  • Link: Ospa wietrzna
  • Link: Problemy z seksem
  • Link: Problemy skŁrne
  • Link: ToczeŁ
  • Link: Rola magnezu
  • Link: Twarz
  • Link: TrŁdzik pospolity
  • Link: ZespŁ suchego oka
 • Link: Ływienie
 • Link: Zdrowie A -Z
  • Link: Zdrowie
  • Link: Uroda
  • Link: Dziecko
  • Link: Psychologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Porady
  • Link: Seks
 • Link: Psychologia
 • Link: Forum
  • Link: Zdrowie
  • Link: CiŁŁa i dziecko
  • Link: Ginekologia
  • Link: Uroda
  • Link: Ływienie i fitness
  • Link: Ranking kardiologŁw
   • Link: Kardiolodzy w Warszawie
  • Link: Seks
  • Link: Kardiolodzy w Krakowie
  • Link: Kardiolodzy we WrocŁawiu
  • Link: Kardiolodzy w Katowicach
  • Link: Kardiolodzy w Poznaniu
 • Link: Forum kardiologiczne
Link: kardiolo.pl
 • Link: Ranking lekarzy
 • Link: ArtykuŁy
 • Link: Grupy

Formularz:

Szukaj Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs
 • kardiologia, Serce i choroby serca
 • Link: kardiolo.pl
Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs // Komentarz w kodzie strony: page content

Formularz:

ZnajdŁ najlepszego lekarza

Szukaj Link: .pl images/slider2/000269_full.jpg" width="610" height="323" /

ZabŁjcza depresja po zawale

Link: Dodatkowe skurcze [7399]

Komentarz w kodzie strony: articles

ZawaŁ serca

.pl images/art/16_cat.jpg" / ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: PowikŁania zawaŁu serca
 • Link: ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: TŁtniak pozawaŁowy serca
 • Link: Dorzut zawaŁu serca
 • Link: Profilaktyka zawaŁu serca
 • Link: Enzymy sercowe (markery martwicy miŁnia sercowego)
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Leki nasercowe

.pl images/art/39_cat.jpg" / Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Dieta po zawale serca
 • Link: Betaadrenolityki (beta-blokery)
 • Link: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)
 • Link: Leki przeciwdepresyjne
 • Link: Leki stosowane w leczeniu zaburzeŁ rytmu serca (arytmii)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak zbudowane jest serce?

.pl images/art/1_cat.jpg" / Anatomia serca
 • Link: CzynnoŁŁ mechaniczna serca (hemodynamika serca)
 • Link: Anatomia serca
 • Link: Praca serca
 • Link: Zastawki serca
 • Link: Naczynia wieŁcowe serca
 • Link: UkŁad przewodzŁcy serca (ukŁad bodŁcotwŁrczy serca)
 • Link: Kardiochirurgia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
zabiegi kardiologiczne
.pl images/art/79_cat.jpg" / Kardiochirurgia
 • Link: Budowa naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: Angioplastyka (PTCA)
 • Link: Ablacja
 • Link: Cewnik Swana-Ganza
 • Link: Stent
 • Link: Sztuczne zastawki serca
 • Link: By-passy
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wszystko o nadciŁnieniu
.pl images/art/75_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Zabiegi stosowane na oddziaŁach ostrej opieki kardiologicznej
 • Link: Pomiar ciŁnienia tŁtnicznego krwi
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Skoki ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: NadciŁnienie pŁucne
 • Link: NadciŁnienie wtŁrne
 • Link: ZŁoŁliwe nadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Poranny wzrost ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: Kryza nadciŁnieniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Na czym polega EKG?
.pl images/art/30_cat.jpg" / EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Badanie EKG Holter (caŁodobowe monitorowanie rytmu serca)
 • Link: EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Rozrusznik serca (stymulator serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Rozrusznik serca
.pl images/art/70_cat.jpg" / Rozrusznik serca (stymulator serca)
 • Link: Test wysiŁkowy EKG
 • Link: Kody rozrusznikŁw serca (stymulatorŁw serca)
 • Link: Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Lipidy bez tajemnic
.pl images/art/43_cat.jpg" / Hiperlipidemia
 • Link: LDL Cholesterol
 • Link: Hiperlipidemia
 • Link: Triglicerydy (trŁjglicerydy)
 • Link: HDL Cholesterol
 • Link: Lipidogram
 • Link: Lipemia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Zdrowa dieta dla serca

.pl images/art/128_cat.jpg" / Diety
 • Link: BMI (wskaŁnik masy ciaŁa, body mass index)
 • Link: Diety
 • Link: Dieta ŁrŁdziemnomorska
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom triglicerydŁw
 • Link: Dieta hipolipemiczna
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom cholesterolu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Objawy choroby wieŁcowej
.pl images/art/105_cat.jpg" / Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • Link: Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: DŁawica Prinzmetala
 • Link: BŁle w klatce piersiowej o podobnym do dŁawicy charakterze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wady serca
.pl images/art/352_cat.jpg" / Wady serca
 • Link: Zaburzenia rytmu serca
 • Link: Wady serca
 • Link: Wady serca u dzieci
 • Link: Wady serca u dorosŁych
 • Link: BŁl serca
 • Link: Arytmia serca
 • Link: Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Badania krwi
.pl images/art/303_cat.jpg" / Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: Wady przewodozaleŁne serca
 • Link: Krew w moczu (krwiomocz)
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Budowa krwi
 • Link: Hematokryt
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak zbudowana jest aorta?

.pl images/art/136_cat.jpg" / Aorta
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: Aorta
 • Link: TŁtniak rozwarstwiajŁcy aorty
 • Link: Koarktacja aorty
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wady zastawek

.pl images/art/185_cat.jpg" / NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: TŁtniak aorty brzusznej
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: ZespŁ Barlowa (zespŁ wypadania pŁatkŁw zastawki dwudzielnej)
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Atrezja zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki aortalnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Na czym polegajŁ kardiomiopatie? .pl images/art/120_cat.jpg" / Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia przerostowa
 • Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia restrykcyjna
 • Link: Arytmogenna dysplazja prawej komory
 • Link: Kardiomiopatia gŁbczasta
 • Link: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)
 • Link: Udar mŁzgu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak rozpoznaŁ choroby mŁzgu? .pl images/art/27_cat.jpg" / Udar mŁzgu
 • Link: Kardiomiopatia poŁogowa
 • Link: Niedotlenienie mŁzgu
 • Link: Krwiak mŁzgu
 • Link: Objawy guza mŁzgu
 • Link: TIA (przemijajŁce ataki niedokrwienne)
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles CiŁŁa a serce .pl images/art/77_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: Objawy wylewu (udar krwotoczny mŁzgu)
 • Link: TŁtno u kobiety ciŁarnej
 • Link: KrŁŁenie w Łyciu pŁodowym
 • Link: Migotanie przedsionkŁw u ciŁarnych
 • Link: Leki antyarytmiczne w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rodzaje chorŁb wsierdzia .pl images/art/715_cat.jpg" / Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia
 • Link: Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: TŁtniak zapalny
 • Link: Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Link: Rehabilitacja kardiologiczna
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rehabilitacja kardiologiczna .pl images/art/706_cat.jpg" / Rehabilitacja kardiologiczna
 • Link: Narkomania a zapalenie wsierdzia
 • Link: Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej
 • Link: Rehabilitacja po by-passach
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles KrŁŁenie a nerki .pl images/art/749_cat.jpg" / Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Przeciwwskazania do aktywnoŁci fizycznej w rehabilitacji chorŁb serca
 • Link: Erytropoetyna
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: GFR (przepŁyw kŁŁbkowy)
 • Link: Dializy
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles NiewydolnoŁŁ serca .pl images/art/24_cat.jpg" / NiewydolnoŁŁ serca
 • Link: Kreatynina a choroby nerek
 • Link: NieprawidŁowy spŁyw ŁyŁ pŁucnych
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca u dzieci
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce .pl images/art/975_cat.jpg" / Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Historia – kto i kiedy odkryŁ wpŁyw kwasŁw Omega
 • Link: Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Kwasy Omega w profilaktyce miaŁdŁycy
 • Link: WpŁyw kwasŁw Omega na obszary funkcjonowania organizmu inne niŁ serce i ukŁad krwionoŁny
 • Link: Łwiczenia zdrowe dla serca!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Łwiczenia dla serca .pl images/art/993_cat.jpg" / Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: Jak kwasy Omega przeciwdziaŁajŁ otyŁoŁci?
 • Link: Zacznij biegaŁ i zyskaj zdrowie!
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna niweluje negatywny wpŁyw soli na organizm
 • Link: Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak obniŁyŁ poziom cholesterolu? .pl images/art/639_cat.jpg" / Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Mniejszy obwŁd talii to mniejsze ryzyko chorŁb serca - poznaj sprawdzone sposoby na pŁaski brzuch!
 • Link: Nowy sposŁb obniŁania cholesterolu
 • Link: Sok z granatŁw obniŁa cholesterol i ciŁnienie krwi
 • Link: Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles WpŁyw otyŁoŁci na serce .pl images/art/646_cat.jpg" / Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
 • Link: Lek obniŁajŁcy poziom cholesterolu w leczeniu miaŁdŁycy
 • Link: OtyŁoŁŁ powoduje migotanie przedsionkŁw!
 • Link: Mandarynki zwalczajŁ otyŁoŁŁ i zapobiegajŁ chorobom serca
 • Link: Utrata nadwagi poprawia funkcjonowanie naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: OtyŁoŁŁ nastolatkŁw a skurczowe ciŁnienie krwi
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Sen a zdrowe serce .pl images/art/1016_cat.jpg" / DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: BezsennoŁŁ zwiŁksza ryzyko nadciŁnienia
 • Link: DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: Brak snu a tycie
 • Link: Bezdech senny a gwaŁtownie postŁpujŁce choroby serca
 • Link: Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u kobiet .pl images/art/786_cat.jpg" / Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: WpŁyw bezsennoŁci na ryzyko zawaŁu serca
 • Link: Ukryty czynnik przyczyniajŁcy siŁ do zawaŁu serca u kobiet
 • Link: Łwiczenia mogŁ mieŁ korzystniejszy wpŁyw na serca kobiet niŁ mŁczyzn
 • Link: BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Ciekawostki o sercu i ukŁadzie krŁŁenia .pl images/art/1008_cat.jpg" / BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Stres a problemy kardiologiczne u kobiet
 • Link: Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionkŁw
 • Link: Napoje energetyczne mogŁ zaburzaŁ rytm serca!
 • Link: Fakty i mity o nadciŁnieniu tŁtniczym
 • Link: Lokalizacja tkanki tŁuszczowej w ciele pomaga okreŁliŁ ryzyko raka lub choroby serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Mocne serce .pl images/art/1025_cat.jpg" / Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: lub weganie majŁ zdrowe serca?
 • Link: Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: Co jest zdrowsze - zielona lub czarna herbata?
 • Link: Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?
 • Link: Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u mŁczyzn .pl images/art/1027_cat.jpg" / Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: Suplementy na zdrowe serce
 • Link: Napoje sŁodzone cukrem zwiŁkszajŁ ryzyko choroby serca u mŁczyzn
 • Link: NiedobŁr witaminy D naraŁa mŁczyzn na choroby serca
 • Link: Poznaj skutki hipokaliemii
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: page content // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: NWM-kardiolo.pl_300x250_R1 Komentarz w kodzie strony: form ask question Komentarz w kodzie strony: form ask question // Komentarz w kodzie strony: news AktualnoŁci kardio Link: .pl images/art/1101_mid.jpg" / CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: .pl images/art/1100_mid.jpg" / ZabŁjcza depresja po zawale Link: ZabŁjcza depresja po zawale Link: .pl images/art/1096_mid.jpg" / Czy wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Link: lub wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Komentarz w kodzie strony: ads Komentarz w kodzie strony: ads //
 • Link: Jak obniŁyŁ ciŁnienie krwi? - wskazŁwki dla mŁczyzn
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna a poziom potasu
 • Link: Jak chroniŁ organizm przed skutkami ubocznymi terapii?
 • Link: Udar mŁzgu – co powinieneŁ wiedzieŁ?
 • Link: Skutki zŁego odŁywienia u chorych leŁŁcych
 • Link: SiŁgasz po tabletki nasenne? UwaŁaj!
 • Link: Czym jest maŁy udar?
Komentarz w kodzie strony: news // Komentarz w kodzie strony: poll

Formularz:

Ankieta Jakie masz w tej chwili tŁtno?
 • 60 - 75 uderzeŁ
 • poniŁej 60 uderzeŁ
 • powyŁej 100 uderzeŁ
 • 75 - 100 uderzeŁ
 • Link: wypadanie pŁatka
GŁosuj Komentarz w kodzie strony: poll // Komentarz w kodzie strony: NWM-kardiolo.pl_300x600_R1 Komentarz w kodzie strony: kardio-index Indeks kardiologiczny
 • nie potrafiŁ zmierzyŁ
 • Link: stentowanie
 • Link: dŁawica
 • Link: cholesterol
 • Link: koŁatanie serca
 • Link: trigly
 • Link: zŁy cholesterol
 • Link: tiklopidyna
 • Link: PDA
 • Link: mmHg
 • Link: bajpasy
 • Link: abciksimab
 • Link: Bisocard
 • Link: HLHS
 • Link: przeszczep serca
 • Link: Anin
 • Link: RBBB
 • Link: nieszczelnoŁŁ zastawek
 • Link: nerwica serca
 • Link: kardioindeks
 • Link: stymulator
 • Link: ciŁŁa
 • Link: zawaŁ
 • Link: atrezja
 • Link: ciŁnieniomierz
 • Link: relanium
 • Link: Ochojec
 • Link: captopril
 • Link: hydroxyzyna
 • Link: wlew EDTA
 • Link: badanie MCHC
 • Link: Dlaczego warto kontrolowaŁ poziom trŁjglicerydŁw ?
Komentarz w kodzie strony: kardio-index // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: indeks kardiologiczny
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Pomidory na zdrowe serce
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Dlaczego warto kontrolowaŁ poziom trŁjglicerydŁw ?
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Pomidory na zdrowe serce
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  SprawdŁ, jak jej siŁ ustrzec... »

Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: groups Grupy kardiologiczne Link: .pl avatars_group/6_min.jpg" / Grupa Interpretacja wynikŁw Link: Grupa Interpretacja wynikŁw

Istnieje wiele rodzajŁw bŁli serca. NiewaŁne lub cierpisz na kŁujŁcy, pulsujŁcy lub uciskajŁcy bŁl serca o nasileniu lekkim bŁdŁ ostrym – na...

Link: .pl avatars_group/5_min.jpg" / Grupa BŁle serca Link: Grupa BŁle serca

Nie masz pojŁcia jak zinterpretowaŁ dopiero co odebrane wyniki badaŁ a wizyta u specjalisty jest odlegŁa? SprŁbuj rozgryŁŁ swoje wyniki z pomocŁ...

Link: .pl avatars_group/93_min.jpg" / Grupa Wysokie ciŁnienie Link: Grupa Wysokie ciŁnienie

Szukasz kardiologa? Chcesz poleciŁ komuŁ swojego lekarza? Masz wizytŁ u nieznanego Tobie kardiologa i zastanawiasz siŁ jakŁ ma opiniŁ? Podziel siŁ...

Link: .pl avatars_group/54_min.jpg" / Grupa Kardiolog Link: Grupa Kardiolog

Grupa dla osŁb z wysokim ciŁnieniem, gdzie wymienisz siŁ doŁwiadczeniem na temat przyczyn skokŁw ciŁnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych...

Link: .pl avatars_group/87_min.jpg" / Grupa Sport Link: Grupa Sport

Grupa dla osŁb, ktŁre majŁ przejŁŁ lub juŁ przeszŁy operacjŁ serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegŁw, moŁliwych komplikacjach...

Link: .pl avatars_group/74_min.jpg" / Grupa Operacja serca Link: Grupa Operacja serca

Grupa dla osŁb, ktŁre nie mogŁ obejŁŁ siŁ bez sportu nawet jeŁli chorujŁ na serce oraz osŁb chcŁcych siŁ dowiedzieŁ lub ich dolegliwoŁci sŁ zwiŁzane...

Link: .pl avatars_group/22_min.jpg" / Grupa Niskie ciŁnienie Link: Grupa Niskie ciŁnienie

Porozmawiaj z innymi uŁytkownikami forum o Łyciu z wszczepionŁ sztucznŁ zastawkŁ. Obawiasz siŁ zabiegu? Zapytaj bardziej doŁwiadczonych jak on...

Link: .pl avatars_group/55_min.jpg" / Grupa Sztuczna zastawka Link: Grupa Sztuczna zastawka

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciŁnienia oraz o tym jak radziŁ sobie przy przewlekŁym niskim ciŁnieniu. Podziel siŁ swoimi...

Link: .pl avatars_group/59_min.jpg" / Grupa MiaŁdŁyca Link: Grupa MiaŁdŁyca

Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3808]

Komentarz w kodzie strony: groups // Forum najpopularniejsze kardiologia i choroby serca
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Grupa dla osŁb chorujŁcych na miaŁdŁycŁ. MoŁesz tutaj porozmawiaŁ o natŁeniu i przebiegu choroby oraz o moŁliwych sposobach leczenia i ich...

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2244]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4842]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1780]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2314]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1279]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2076]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [33039]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1765]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26567]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1023]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27622]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5494]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11462]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5646]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1220]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [5003]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [181]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [426]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [107]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [141]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [91]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [113]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Dodatkowe skurcze [7399]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3808]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [76]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2244]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4842]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1780]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2314]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1279]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2076]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [33039]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1765]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26567]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1023]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27622]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5494]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11462]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5646]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1220]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [5003]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [181]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [426]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [107]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [141]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [91]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [113]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: misiula

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / misiula

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

Komentarz w kodzie strony: forum users Forum kardiologiczne Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Kara90

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kara90

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [76]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ida055

  Link: soborek

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / soborek

  Link: ida055

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Dominio

  Link: DaxLer

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / DaxLer

  Link: Dominio

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Konrad123

  Link: Leczenie chrapania [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / JoannaPe

  Link: Konrad123

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / karolinaaa

  Link: Ciezko mi się oddycha [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Juz nie wiem co mi jest

  Link: karolinaaa

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kamil1332

  Link: Co mi jest [3]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllee

  Link: BŁl szyi schodzŁcy do lewej Łopatki [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllennn

  Link: Ankieta nt: *NadciŁnienie tŁtnicze jako czynnik ryzyka choroby wieŁcowej* [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ida055

  Link: Nie zrobilam jakis badan ?? [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllleen

  Link: Niskie ciŁnienie i arytmia [7]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kara90

  Link: Ciagle chora lub co ? [5]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllenn

  Link: misiula

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / misiula

  Link: toteżznie chora? [0]

Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kara

  Link: Kara90

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kara90

  Link: Niskie ciŁnienie i arytmia [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ida055

  Link: soborek

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / soborek

  Link: ida055

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Dominio

  Link: DaxLer

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / DaxLer

  Link: Dominio

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Konrad123

  Link: Leczenie chrapania [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / JoannaPe

  Link: Konrad123

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / karolinaaa

  Link: Ciezko mi się oddycha [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Juz nie wiem co mi jest

  Link: karolinaaa

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kamil1332

  Link: Co mi jest [3]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllee

  Link: BŁl szyi schodzŁcy do lewej Łopatki [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllennn

  Link: Ankieta nt: *NadciŁnienie tŁtnicze jako czynnik ryzyka choroby wieŁcowej* [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ida055

  Link: Nie zrobilam jakis badan ?? [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllleen

  Link: Niskie ciŁnienie i arytmia [7]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kara90

  Link: Ciagle chora lub co ? [5]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marllllenn

  Link: Niskie ciŁnienie i arytmia [0]

 • Link: wspŁpraca
Komentarz w kodzie strony: forum // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: page footer Kardiolo
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kara

  Link: toteżznie chora? [0]

 • Link: reklama
 • Link: kontakt
 • Link: regulamin forum
 • Link: regulamin
 • Link: mapa
 • Link: o kardiolo
Copyright (C) 2002-2016 Kardiolo .pl Wszelkie prawa zastrzeŁone. Serwis Kardiologiczny Kardiolo .pl ma charakter wyŁŁcznie informacyjny, leczenie naleŁy konsultowaŁ z lekarzem. Link: Kardiolo .pl jest czŁciŁ grupy Wirtualna Polska Komentarz w kodzie strony: page footer // Komentarz w kodzie strony: <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis .com ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.mi
n.js"></script&gt;
wwwPreview v3.6 z marca 2016: 87 komentarzy; 498 linków; 3 formularzy; 145 skrótów; 139 obrazków; 4 ważnych słów; 54351 znaków.
.org WebPage" .org WPHeader" Link: abcZdrowie
 • Link: Alergie skŁrne
 • WaŁne tematy
  • Link: Alergie pokarmowe
  • Link: Antykoncepcja
  • Link: Antybiotyki
  • Link: Biegunka
  • Link: BezsennoŁŁ
  • Link: Prostata
  • Link: BŁl brzucha u dzieci
  • Link: Cukrzyca
  • Link: CiŁŁa
  • Link: Ginekologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Kaszel
  • Link: Grzybica
  • Link: ŁupieŁ
  • Link: Katar
  • Link: Ortopedia
  • Link: Nietrzymanie moczu
  • Link: PiŁkny uŁmiech
  • Link: Ospa wietrzna
  • Link: Problemy z seksem
  • Link: Problemy skŁrne
  • Link: ToczeŁ
  • Link: Rola magnezu
  • Link: Twarz
  • Link: TrŁdzik pospolity
  • Link: ZespŁ suchego oka
 • Link: Ływienie
 • Link: Zdrowie A -Z
  • Link: Zdrowie
  • Link: Uroda
  • Link: Dziecko
  • Link: Psychologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Porady
  • Link: Seks
 • Link: Psychologia
 • Link: Forum
  • Link: Zdrowie
  • Link: CiŁŁa i dziecko
  • Link: Ginekologia
  • Link: Uroda
  • Link: Ływienie i fitness
  • Link: Ranking kardiologŁw
   • Link: Kardiolodzy w Warszawie
  • Link: Seks
  • Link: Kardiolodzy w Krakowie
  • Link: Kardiolodzy we WrocŁawiu
  • Link: Kardiolodzy w Katowicach
  • Link: Kardiolodzy w Poznaniu
 • Link: Forum kardiologiczne
Link: kardiolo.pl
 • Link: Ranking lekarzy
 • Link: ArtykuŁy
 • Link: Grupy

Formularz:

Szukaj Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs
 • kardiologia, Serce i choroby serca
 • Link: kardiolo.pl
Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs // Komentarz w kodzie strony: page content

Formularz:

ZnajdŁ najlepszego lekarza

Szukaj Link: .pl images/slider2/000269_full.jpg" width="610" height="323" /

ZabŁjcza depresja po zawale

Link: Dodatkowe skurcze [7399]

Komentarz w kodzie strony: articles

ZawaŁ serca

.pl images/art/16_cat.jpg" / ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: PowikŁania zawaŁu serca
 • Link: ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: TŁtniak pozawaŁowy serca
 • Link: Dorzut zawaŁu serca
 • Link: Profilaktyka zawaŁu serca
 • Link: Enzymy sercowe (markery martwicy miŁnia sercowego)
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Leki nasercowe

.pl images/art/39_cat.jpg" / Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Dieta po zawale serca
 • Link: Betaadrenolityki (beta-blokery)
 • Link: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)
 • Link: Leki przeciwdepresyjne
 • Link: Leki stosowane w leczeniu zaburzeŁ rytmu serca (arytmii)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak zbudowane jest serce?

.pl images/art/1_cat.jpg" / Anatomia serca
 • Link: CzynnoŁŁ mechaniczna serca (hemodynamika serca)
 • Link: Anatomia serca
 • Link: Praca serca
 • Link: Zastawki serca
 • Link: Naczynia wieŁcowe serca
 • Link: UkŁad przewodzŁcy serca (ukŁad bodŁcotwŁrczy serca)
 • Link: Kardiochirurgia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
zabiegi kardiologiczne
.pl images/art/79_cat.jpg" / Kardiochirurgia
 • Link: Budowa naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: Angioplastyka (PTCA)
 • Link: Ablacja
 • Link: Cewnik Swana-Ganza
 • Link: Stent
 • Link: Sztuczne zastawki serca
 • Link: By-passy
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wszystko o nadciŁnieniu

.pl images/art/75_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Zabiegi stosowane na oddziaŁach ostrej opieki kardiologicznej
 • Link: Pomiar ciŁnienia tŁtnicznego krwi
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Skoki ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: NadciŁnienie pŁucne
 • Link: NadciŁnienie wtŁrne
 • Link: ZŁoŁliwe nadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Poranny wzrost ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: Kryza nadciŁnieniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Na czym polega EKG?
.pl images/art/30_cat.jpg" / EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Badanie EKG Holter (caŁodobowe monitorowanie rytmu serca)
 • Link: EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Rozrusznik serca (stymulator serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Rozrusznik serca
.pl images/art/70_cat.jpg" / Rozrusznik serca (stymulator serca)
 • Link: Test wysiŁkowy EKG
 • Link: Kody rozrusznikŁw serca (stymulatorŁw serca)
 • Link: Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Lipidy bez tajemnic
.pl images/art/43_cat.jpg" / Hiperlipidemia
 • Link: LDL Cholesterol
 • Link: Hiperlipidemia
 • Link: Triglicerydy (trŁjglicerydy)
 • Link: HDL Cholesterol
 • Link: Lipidogram
 • Link: Lipemia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Zdrowa dieta dla serca
.pl images/art/128_cat.jpg" / Diety
 • Link: BMI (wskaŁnik masy ciaŁa, body mass index)
 • Link: Diety
 • Link: Dieta ŁrŁdziemnomorska
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom triglicerydŁw
 • Link: Dieta hipolipemiczna
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom cholesterolu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Objawy choroby wieŁcowej
.pl images/art/105_cat.jpg" / Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • Link: Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: DŁawica Prinzmetala
 • Link: BŁle w klatce piersiowej o podobnym do dŁawicy charakterze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wady serca
.pl images/art/352_cat.jpg" / Wady serca
 • Link: Zaburzenia rytmu serca
 • Link: Wady serca
 • Link: Wady serca u dzieci
 • Link: Wady serca u dorosŁych
 • Link: BŁl serca
 • Link: Arytmia serca
 • Link: Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Badania krwi

.pl images/art/303_cat.jpg" / Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: Wady przewodozaleŁne serca
 • Link: Krew w moczu (krwiomocz)
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Budowa krwi
 • Link: Hematokryt
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak zbudowana jest aorta?

.pl images/art/136_cat.jpg" / Aorta
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: Aorta
 • Link: TŁtniak rozwarstwiajŁcy aorty
 • Link: Koarktacja aorty
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wady zastawek
.pl images/art/185_cat.jpg" / NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: TŁtniak aorty brzusznej
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: ZespŁ Barlowa (zespŁ wypadania pŁatkŁw zastawki dwudzielnej)
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Atrezja zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki aortalnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Na czym polegajŁ kardiomiopatie? .pl images/art/120_cat.jpg" / Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia przerostowa
 • Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia restrykcyjna
 • Link: Arytmogenna dysplazja prawej komory
 • Link: Kardiomiopatia gŁbczasta
 • Link: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)
 • Link: Udar mŁzgu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak rozpoznaŁ choroby mŁzgu? .pl images/art/27_cat.jpg" / Udar mŁzgu
 • Link: Kardiomiopatia poŁogowa
 • Link: Niedotlenienie mŁzgu
 • Link: Krwiak mŁzgu
 • Link: Objawy guza mŁzgu
 • Link: TIA (przemijajŁce ataki niedokrwienne)
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles CiŁŁa a serce .pl images/art/77_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: Objawy wylewu (udar krwotoczny mŁzgu)
 • Link: TŁtno u kobiety ciŁarnej
 • Link: KrŁŁenie w Łyciu pŁodowym
 • Link: Migotanie przedsionkŁw u ciŁarnych
 • Link: Leki antyarytmiczne w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rodzaje chorŁb wsierdzia .pl images/art/715_cat.jpg" / Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia
 • Link: Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: TŁtniak zapalny
 • Link: Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Link: Rehabilitacja kardiologiczna
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rehabilitacja kardiologiczna .pl images/art/706_cat.jpg" / Rehabilitacja kardiologiczna
 • Link: Narkomania a zapalenie wsierdzia
 • Link: Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej
 • Link: Rehabilitacja po by-passach
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles KrŁŁenie a nerki .pl images/art/749_cat.jpg" / Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Przeciwwskazania do aktywnoŁci fizycznej w rehabilitacji chorŁb serca
 • Link: Erytropoetyna
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: GFR (przepŁyw kŁŁbkowy)
 • Link: Dializy
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles NiewydolnoŁŁ serca .pl images/art/24_cat.jpg" / NiewydolnoŁŁ serca
 • Link: Kreatynina a choroby nerek
 • Link: NieprawidŁowy spŁyw ŁyŁ pŁucnych
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca u dzieci
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce .pl images/art/975_cat.jpg" / Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Historia – kto i kiedy odkryŁ wpŁyw kwasŁw Omega
 • Link: Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Kwasy Omega w profilaktyce miaŁdŁycy
 • Link: WpŁyw kwasŁw Omega na obszary funkcjonowania organizmu inne niŁ serce i ukŁad krwionoŁny
 • Link: Łwiczenia zdrowe dla serca!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Łwiczenia dla serca .pl images/art/993_cat.jpg" / Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: Jak kwasy Omega przeciwdziaŁajŁ otyŁoŁci?
 • Link: Zacznij biegaŁ i zyskaj zdrowie!
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna niweluje negatywny wpŁyw soli na organizm
 • Link: Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak obniŁyŁ poziom cholesterolu? .pl images/art/639_cat.jpg" / Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Mniejszy obwŁd talii to mniejsze ryzyko chorŁb serca - poznaj sprawdzone sposoby na pŁaski brzuch!
 • Link: Nowy sposŁb obniŁania cholesterolu
 • Link: Sok z granatŁw obniŁa cholesterol i ciŁnienie krwi
 • Link: Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles WpŁyw otyŁoŁci na serce .pl images/art/646_cat.jpg" / Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
 • Link: Lek obniŁajŁcy poziom cholesterolu w leczeniu miaŁdŁycy
 • Link: OtyŁoŁŁ powoduje migotanie przedsionkŁw!
 • Link: Mandarynki zwalczajŁ otyŁoŁŁ i zapobiegajŁ chorobom serca
 • Link: Utrata nadwagi poprawia funkcjonowanie naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: OtyŁoŁŁ nastolatkŁw a skurczowe ciŁnienie krwi
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Sen a zdrowe serce .pl images/art/1016_cat.jpg" / DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: BezsennoŁŁ zwiŁksza ryzyko nadciŁnienia
 • Link: DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: Brak snu a tycie
 • Link: Bezdech senny a gwaŁtownie postŁpujŁce choroby serca
 • Link: Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u kobiet .pl images/art/786_cat.jpg" / Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: WpŁyw bezsennoŁci na ryzyko zawaŁu serca
 • Link: Ukryty czynnik przyczyniajŁcy siŁ do zawaŁu serca u kobiet
 • Link: Łwiczenia mogŁ mieŁ korzystniejszy wpŁyw na serca kobiet niŁ mŁczyzn
 • Link: BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Ciekawostki o sercu i ukŁadzie krŁŁenia .pl images/art/1008_cat.jpg" / BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Stres a problemy kardiologiczne u kobiet
 • Link: Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionkŁw
 • Link: Napoje energetyczne mogŁ zaburzaŁ rytm serca!
 • Link: Fakty i mity o nadciŁnieniu tŁtniczym
 • Link: Lokalizacja tkanki tŁuszczowej w ciele pomaga okreŁliŁ ryzyko raka lub choroby serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Mocne serce .pl images/art/1025_cat.jpg" / Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: lub weganie majŁ zdrowe serca?
 • Link: Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: Co jest zdrowsze - zielona lub czarna herbata?
 • Link: Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?
 • Link: Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u mŁczyzn .pl images/art/1027_cat.jpg" / Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: Suplementy na zdrowe serce
 • Link: Napoje sŁodzone cukrem zwiŁkszajŁ ryzyko choroby serca u mŁczyzn
 • Link: NiedobŁr witaminy D naraŁa mŁczyzn na choroby serca
 • Link: Poznaj skutki hipokaliemii
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: page content // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: form ask question Komentarz w kodzie strony: form ask question // Komentarz w kodzie strony: news AktualnoŁci kardio Link: .pl images/art/1101_mid.jpg" / CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: .pl images/art/1100_mid.jpg" / ZabŁjcza depresja po zawale Link: ZabŁjcza depresja po zawale Link: .pl images/art/1096_mid.jpg" / Czy wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Link: lub wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Komentarz w kodzie strony: ads Komentarz w kodzie strony: ads //
 • Link: Jak obniŁyŁ ciŁnienie krwi? - wskazŁwki dla mŁczyzn
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna a poziom potasu
 • Link: Jak chroniŁ organizm przed skutkami ubocznymi terapii?
 • Link: Udar mŁzgu – co powinieneŁ wiedzieŁ?
 • Link: Skutki zŁego odŁywienia u chorych leŁŁcych
 • Link: SiŁgasz po tabletki nasenne? UwaŁaj!
 • Link: Czym jest maŁy udar?
Komentarz w kodzie strony: news // Komentarz w kodzie strony: poll

Formularz:

Ankieta lub jedzŁc myŁlisz o swoim sercu?
 • czasami zwracam uwagŁ na serce
 • tak, moja dieta dba o serce
 • Link: wypadanie pŁatka
GŁosuj Komentarz w kodzie strony: poll // Komentarz w kodzie strony: kardio-index Indeks kardiologiczny
 • nie, jem to na co mam ochotŁ
 • Link: stentowanie
 • Link: dŁawica
 • Link: cholesterol
 • Link: koŁatanie serca
 • Link: trigly
 • Link: zŁy cholesterol
 • Link: tiklopidyna
 • Link: PDA
 • Link: mmHg
 • Link: bajpasy
 • Link: abciksimab
 • Link: Bisocard
 • Link: HLHS
 • Link: przeszczep serca
 • Link: Anin
 • Link: RBBB
 • Link: nieszczelnoŁŁ zastawek
 • Link: nerwica serca
 • Link: kardioindeks
 • Link: stymulator
 • Link: ciŁŁa
 • Link: zawaŁ
 • Link: atrezja
 • Link: ciŁnieniomierz
 • Link: relanium
 • Link: Ochojec
 • Link: captopril
 • Link: hydroxyzyna
 • Link: wlew EDTA
 • Link: badanie MCHC
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
Komentarz w kodzie strony: kardio-index // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: indeks kardiologiczny
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  SprawdŁ, jak jej siŁ ustrzec... »

Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: groups Grupy kardiologiczne Link: .pl avatars_group/6_min.jpg" / Grupa Interpretacja wynikŁw Link: Grupa Interpretacja wynikŁw

Istnieje wiele rodzajŁw bŁli serca. NiewaŁne lub cierpisz na kŁujŁcy, pulsujŁcy lub uciskajŁcy bŁl serca o nasileniu lekkim bŁdŁ ostrym – na...

Link: .pl avatars_group/5_min.jpg" / Grupa BŁle serca Link: Grupa BŁle serca

Nie masz pojŁcia jak zinterpretowaŁ dopiero co odebrane wyniki badaŁ a wizyta u specjalisty jest odlegŁa? SprŁbuj rozgryŁŁ swoje wyniki z pomocŁ...

Link: .pl avatars_group/93_min.jpg" / Grupa Wysokie ciŁnienie Link: Grupa Wysokie ciŁnienie

Szukasz kardiologa? Chcesz poleciŁ komuŁ swojego lekarza? Masz wizytŁ u nieznanego Tobie kardiologa i zastanawiasz siŁ jakŁ ma opiniŁ? Podziel siŁ...

Link: .pl avatars_group/54_min.jpg" / Grupa Kardiolog Link: Grupa Kardiolog

Grupa dla osŁb z wysokim ciŁnieniem, gdzie wymienisz siŁ doŁwiadczeniem na temat przyczyn skokŁw ciŁnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych...

Link: .pl avatars_group/87_min.jpg" / Grupa Sport Link: Grupa Sport

Grupa dla osŁb, ktŁre majŁ przejŁŁ lub juŁ przeszŁy operacjŁ serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegŁw, moŁliwych komplikacjach...

Link: .pl avatars_group/74_min.jpg" / Grupa Operacja serca Link: Grupa Operacja serca

Grupa dla osŁb, ktŁre nie mogŁ obejŁŁ siŁ bez sportu nawet jeŁli chorujŁ na serce oraz osŁb chcŁcych siŁ dowiedzieŁ lub ich dolegliwoŁci sŁ zwiŁzane...

Link: .pl avatars_group/22_min.jpg" / Grupa Niskie ciŁnienie Link: Grupa Niskie ciŁnienie

Porozmawiaj z innymi uŁytkownikami forum o Łyciu z wszczepionŁ sztucznŁ zastawkŁ. Obawiasz siŁ zabiegu? Zapytaj bardziej doŁwiadczonych jak on...

Link: .pl avatars_group/55_min.jpg" / Grupa Sztuczna zastawka Link: Grupa Sztuczna zastawka

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciŁnienia oraz o tym jak radziŁ sobie przy przewlekŁym niskim ciŁnieniu. Podziel siŁ swoimi...

Link: .pl avatars_group/59_min.jpg" / Grupa MiaŁdŁyca Link: Grupa MiaŁdŁyca

Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3793]

Komentarz w kodzie strony: groups // Forum najpopularniejsze kardiologia i choroby serca
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Grupa dla osŁb chorujŁcych na miaŁdŁycŁ. MoŁesz tutaj porozmawiaŁ o natŁeniu i przebiegu choroby oraz o moŁliwych sposobach leczenia i ich...

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2187]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4741]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1777]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2313]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1278]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2055]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [32891]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1762]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26565]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1023]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27566]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5493]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11363]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5644]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4997]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [178]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [425]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [106]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [141]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [91]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [113]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Dodatkowe skurcze [7399]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3793]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [76]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2187]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4741]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1777]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2313]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1278]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2055]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [32891]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1762]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26565]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1023]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27566]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5493]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11363]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5644]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4997]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [178]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [425]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [106]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [141]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [91]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [113]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Lidmir

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidmir

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

Komentarz w kodzie strony: forum users Forum kardiologiczne Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: przemek208

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / przemek208

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [76]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kobietawsukience

  Link: Stokrotka2109

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Stokrotka2109

  Link: Kobietawsukience

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ladyblack28

  Link: aneta1806

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / aneta1806

  Link: ladyblack28

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Cookie0515

  Link: Skurcz przy pochylaniu sie [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ala1335

  Link: Cookie0515

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jark

  Link: Wyniki badaŁ holtera 24h [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiwwy

  Link: jark

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ladyblack28

  Link: Tachykardia u nastolatka [3]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / vanda82

  Link: TIA a Migrena z AurŁ! [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / GreyBoy

  Link: PrzewlekŁe przeziŁbienie? [2]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Chorowitek123

  Link: ECHO przezprzeŁykowe [4]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / AnnaM300

  Link: INTERPRETACJA WYNIKU BADANIA HOLTERA [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / malinka12774

  Link: LŁk przed guzem mŁzgu [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kingulita

  Link: Lidmir

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidmir

  Link: Strasznie boli mnie brzuch od trzech dni. [2]

Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Witam231

  Link: przemek208

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / przemek208

  Link: Serce i oddychanie [2]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kobietawsukience

  Link: Stokrotka2109

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Stokrotka2109

  Link: Kobietawsukience

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ladyblack28

  Link: aneta1806

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / aneta1806

  Link: ladyblack28

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Cookie0515

  Link: Skurcz przy pochylaniu sie [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ala1335

  Link: Cookie0515

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jark

  Link: Wyniki badaŁ holtera 24h [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiwwy

  Link: jark

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ladyblack28

  Link: Tachykardia u nastolatka [3]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / vanda82

  Link: TIA a Migrena z AurŁ! [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / GreyBoy

  Link: PrzewlekŁe przeziŁbienie? [2]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Chorowitek123

  Link: ECHO przezprzeŁykowe [4]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / AnnaM300

  Link: INTERPRETACJA WYNIKU BADANIA HOLTERA [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / malinka12774

  Link: LŁk przed guzem mŁzgu [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kingulita

  Link: Serce i oddychanie [2]

 • Link: wspŁpraca
Komentarz w kodzie strony: forum // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: page footer Kardiolo
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Witam231

  Link: Strasznie boli mnie brzuch od trzech dni. [2]

 • Link: reklama
 • Link: kontakt
 • Link: regulamin forum
 • Link: regulamin
 • Link: mapa
 • Link: o kardiolo
Copyright (C) 2002-2016 Kardiolo .pl Wszelkie prawa zastrzeŁone. Serwis Kardiologiczny Kardiolo .pl ma charakter wyŁŁcznie informacyjny, leczenie naleŁy konsultowaŁ z lekarzem. Link: Kardiolo .pl jest czŁciŁ grupy Wirtualna Polska Komentarz w kodzie strony: page footer // Komentarz w kodzie strony: <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis .com ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.mi
n.js"></script&gt;
wwwPreview v3.6 z grudnia 2015: 87 komentarzy; 498 linków; 3 formularzy; 145 skrótów; 139 obrazków; 4 ważnych słów; 54433 znaków.
.org WebPage" .org WPHeader" Link: abcZdrowie
 • Link: Alergie skŁrne
 • WaŁne tematy
  • Link: Alergie pokarmowe
  • Link: Antykoncepcja
  • Link: Antybiotyki
  • Link: Biegunka
  • Link: BezsennoŁŁ
  • Link: Prostata
  • Link: BŁl brzucha u dzieci
  • Link: Cukrzyca
  • Link: CiŁŁa
  • Link: Ginekologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Kaszel
  • Link: Grzybica
  • Link: ŁupieŁ
  • Link: Katar
  • Link: Ortopedia
  • Link: Nietrzymanie moczu
  • Link: PiŁkny uŁmiech
  • Link: Ospa wietrzna
  • Link: Problemy z seksem
  • Link: Problemy skŁrne
  • Link: ToczeŁ
  • Link: Rola magnezu
  • Link: Twarz
  • Link: TrŁdzik pospolity
  • Link: ZespŁ suchego oka
 • Link: Ływienie
 • Link: Zdrowie A -Z
  • Link: Zdrowie
  • Link: Uroda
  • Link: Dziecko
  • Link: Psychologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Porady
  • Link: Seks
 • Link: Psychologia
 • Link: Forum
  • Link: Zdrowie
  • Link: CiŁŁa i dziecko
  • Link: Ginekologia
  • Link: Uroda
  • Link: Ływienie i fitness
  • Link: Ranking kardiologŁw
   • Link: Kardiolodzy w Warszawie
  • Link: Seks
  • Link: Kardiolodzy w Krakowie
  • Link: Kardiolodzy we WrocŁawiu
  • Link: Kardiolodzy w Katowicach
  • Link: Kardiolodzy w Poznaniu
 • Link: Forum kardiologiczne
Link: kardiolo.pl
 • Link: Ranking lekarzy
 • Link: ArtykuŁy
 • Link: Grupy

Formularz:

Szukaj Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs
 • kardiologia, Serce i choroby serca
 • Link: kardiolo.pl
Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs // Komentarz w kodzie strony: page content

Formularz:

ZnajdŁ najlepszego lekarza

Szukaj Link: .pl images/slider2/000269_full.jpg" width="610" height="323" /

ZabŁjcza depresja po zawale

Link: Dodatkowe skurcze [7397]

Komentarz w kodzie strony: articles

ZawaŁ serca

.pl images/art/16_cat.jpg" / ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: PowikŁania zawaŁu serca
 • Link: ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: TŁtniak pozawaŁowy serca
 • Link: Dorzut zawaŁu serca
 • Link: Profilaktyka zawaŁu serca
 • Link: Enzymy sercowe (markery martwicy miŁnia sercowego)
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Leki nasercowe

.pl images/art/39_cat.jpg" / Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Dieta po zawale serca
 • Link: Betaadrenolityki (beta-blokery)
 • Link: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)
 • Link: Leki przeciwdepresyjne
 • Link: Leki stosowane w leczeniu zaburzeŁ rytmu serca (arytmii)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Jak zbudowane jest serce?
.pl images/art/1_cat.jpg" / Anatomia serca
 • Link: CzynnoŁŁ mechaniczna serca (hemodynamika serca)
 • Link: Anatomia serca
 • Link: Praca serca
 • Link: Zastawki serca
 • Link: Naczynia wieŁcowe serca
 • Link: UkŁad przewodzŁcy serca (ukŁad bodŁcotwŁrczy serca)
 • Link: Kardiochirurgia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

zabiegi kardiologiczne

.pl images/art/79_cat.jpg" / Kardiochirurgia
 • Link: Budowa naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: Angioplastyka (PTCA)
 • Link: Ablacja
 • Link: Cewnik Swana-Ganza
 • Link: Stent
 • Link: Sztuczne zastawki serca
 • Link: By-passy
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wszystko o nadciŁnieniu

.pl images/art/75_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Zabiegi stosowane na oddziaŁach ostrej opieki kardiologicznej
 • Link: Pomiar ciŁnienia tŁtnicznego krwi
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Skoki ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: NadciŁnienie pŁucne
 • Link: NadciŁnienie wtŁrne
 • Link: ZŁoŁliwe nadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Poranny wzrost ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: Kryza nadciŁnieniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Na czym polega EKG?

.pl images/art/30_cat.jpg" / EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Badanie EKG Holter (caŁodobowe monitorowanie rytmu serca)
 • Link: EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Rozrusznik serca (stymulator serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Rozrusznik serca

.pl images/art/70_cat.jpg" / Rozrusznik serca (stymulator serca)
 • Link: Test wysiŁkowy EKG
 • Link: Kody rozrusznikŁw serca (stymulatorŁw serca)
 • Link: Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Lipidy bez tajemnic

.pl images/art/43_cat.jpg" / Hiperlipidemia
 • Link: LDL Cholesterol
 • Link: Hiperlipidemia
 • Link: Triglicerydy (trŁjglicerydy)
 • Link: HDL Cholesterol
 • Link: Lipidogram
 • Link: Lipemia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Zdrowa dieta dla serca
.pl images/art/128_cat.jpg" / Diety
 • Link: BMI (wskaŁnik masy ciaŁa, body mass index)
 • Link: Diety
 • Link: Dieta ŁrŁdziemnomorska
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom triglicerydŁw
 • Link: Dieta hipolipemiczna
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom cholesterolu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Objawy choroby wieŁcowej

.pl images/art/105_cat.jpg" / Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • Link: Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: DŁawica Prinzmetala
 • Link: BŁle w klatce piersiowej o podobnym do dŁawicy charakterze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wady serca

.pl images/art/352_cat.jpg" / Wady serca
 • Link: Zaburzenia rytmu serca
 • Link: Wady serca
 • Link: Wady serca u dzieci
 • Link: Wady serca u dorosŁych
 • Link: BŁl serca
 • Link: Arytmia serca
 • Link: Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Badania krwi
.pl images/art/303_cat.jpg" / Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: Wady przewodozaleŁne serca
 • Link: Krew w moczu (krwiomocz)
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Budowa krwi
 • Link: Hematokryt
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak zbudowana jest aorta?

.pl images/art/136_cat.jpg" / Aorta
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: Aorta
 • Link: TŁtniak rozwarstwiajŁcy aorty
 • Link: Koarktacja aorty
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Wady zastawek

.pl images/art/185_cat.jpg" / NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: TŁtniak aorty brzusznej
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: ZespŁ Barlowa (zespŁ wypadania pŁatkŁw zastawki dwudzielnej)
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Atrezja zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki aortalnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Na czym polegajŁ kardiomiopatie? .pl images/art/120_cat.jpg" / Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia przerostowa
 • Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia restrykcyjna
 • Link: Arytmogenna dysplazja prawej komory
 • Link: Kardiomiopatia gŁbczasta
 • Link: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)
 • Link: Udar mŁzgu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak rozpoznaŁ choroby mŁzgu? .pl images/art/27_cat.jpg" / Udar mŁzgu
 • Link: Kardiomiopatia poŁogowa
 • Link: Niedotlenienie mŁzgu
 • Link: Krwiak mŁzgu
 • Link: Objawy guza mŁzgu
 • Link: TIA (przemijajŁce ataki niedokrwienne)
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles CiŁŁa a serce .pl images/art/77_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: Objawy wylewu (udar krwotoczny mŁzgu)
 • Link: TŁtno u kobiety ciŁarnej
 • Link: KrŁŁenie w Łyciu pŁodowym
 • Link: Migotanie przedsionkŁw u ciŁarnych
 • Link: Leki antyarytmiczne w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rodzaje chorŁb wsierdzia .pl images/art/715_cat.jpg" / Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia
 • Link: Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: TŁtniak zapalny
 • Link: Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Link: Rehabilitacja kardiologiczna
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rehabilitacja kardiologiczna .pl images/art/706_cat.jpg" / Rehabilitacja kardiologiczna
 • Link: Narkomania a zapalenie wsierdzia
 • Link: Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej
 • Link: Rehabilitacja po by-passach
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles KrŁŁenie a nerki .pl images/art/749_cat.jpg" / Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Przeciwwskazania do aktywnoŁci fizycznej w rehabilitacji chorŁb serca
 • Link: Erytropoetyna
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: GFR (przepŁyw kŁŁbkowy)
 • Link: Dializy
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles NiewydolnoŁŁ serca .pl images/art/24_cat.jpg" / NiewydolnoŁŁ serca
 • Link: Kreatynina a choroby nerek
 • Link: NieprawidŁowy spŁyw ŁyŁ pŁucnych
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca u dzieci
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce .pl images/art/975_cat.jpg" / Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Historia – kto i kiedy odkryŁ wpŁyw kwasŁw Omega
 • Link: Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Kwasy Omega w profilaktyce miaŁdŁycy
 • Link: WpŁyw kwasŁw Omega na obszary funkcjonowania organizmu inne niŁ serce i ukŁad krwionoŁny
 • Link: Łwiczenia zdrowe dla serca!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Łwiczenia dla serca .pl images/art/993_cat.jpg" / Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: Jak kwasy Omega przeciwdziaŁajŁ otyŁoŁci?
 • Link: Zacznij biegaŁ i zyskaj zdrowie!
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna niweluje negatywny wpŁyw soli na organizm
 • Link: Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak obniŁyŁ poziom cholesterolu? .pl images/art/639_cat.jpg" / Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Mniejszy obwŁd talii to mniejsze ryzyko chorŁb serca - poznaj sprawdzone sposoby na pŁaski brzuch!
 • Link: Nowy sposŁb obniŁania cholesterolu
 • Link: Sok z granatŁw obniŁa cholesterol i ciŁnienie krwi
 • Link: Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles WpŁyw otyŁoŁci na serce .pl images/art/646_cat.jpg" / Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
 • Link: Lek obniŁajŁcy poziom cholesterolu w leczeniu miaŁdŁycy
 • Link: OtyŁoŁŁ powoduje migotanie przedsionkŁw!
 • Link: Mandarynki zwalczajŁ otyŁoŁŁ i zapobiegajŁ chorobom serca
 • Link: Utrata nadwagi poprawia funkcjonowanie naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: OtyŁoŁŁ nastolatkŁw a skurczowe ciŁnienie krwi
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Sen a zdrowe serce .pl images/art/1016_cat.jpg" / DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: BezsennoŁŁ zwiŁksza ryzyko nadciŁnienia
 • Link: DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: Brak snu a tycie
 • Link: Bezdech senny a gwaŁtownie postŁpujŁce choroby serca
 • Link: Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u kobiet .pl images/art/786_cat.jpg" / Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: WpŁyw bezsennoŁci na ryzyko zawaŁu serca
 • Link: Ukryty czynnik przyczyniajŁcy siŁ do zawaŁu serca u kobiet
 • Link: Łwiczenia mogŁ mieŁ korzystniejszy wpŁyw na serca kobiet niŁ mŁczyzn
 • Link: BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Ciekawostki o sercu i ukŁadzie krŁŁenia .pl images/art/1008_cat.jpg" / BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Stres a problemy kardiologiczne u kobiet
 • Link: Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionkŁw
 • Link: Napoje energetyczne mogŁ zaburzaŁ rytm serca!
 • Link: Fakty i mity o nadciŁnieniu tŁtniczym
 • Link: Lokalizacja tkanki tŁuszczowej w ciele pomaga okreŁliŁ ryzyko raka lub choroby serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Mocne serce .pl images/art/1025_cat.jpg" / Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: lub weganie majŁ zdrowe serca?
 • Link: Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: Co jest zdrowsze - zielona lub czarna herbata?
 • Link: Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?
 • Link: Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u mŁczyzn .pl images/art/1027_cat.jpg" / Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: Suplementy na zdrowe serce
 • Link: Napoje sŁodzone cukrem zwiŁkszajŁ ryzyko choroby serca u mŁczyzn
 • Link: NiedobŁr witaminy D naraŁa mŁczyzn na choroby serca
 • Link: Poznaj skutki hipokaliemii
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: page content // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: form ask question Komentarz w kodzie strony: form ask question // Komentarz w kodzie strony: news AktualnoŁci kardio Link: .pl images/art/1101_mid.jpg" / CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: .pl images/art/1100_mid.jpg" / ZabŁjcza depresja po zawale Link: ZabŁjcza depresja po zawale Link: .pl images/art/1096_mid.jpg" / Czy wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Link: lub wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Komentarz w kodzie strony: ads Komentarz w kodzie strony: ads //
 • Link: Jak obniŁyŁ ciŁnienie krwi? - wskazŁwki dla mŁczyzn
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna a poziom potasu
 • Link: Jak chroniŁ organizm przed skutkami ubocznymi terapii?
 • Link: Udar mŁzgu – co powinieneŁ wiedzieŁ?
 • Link: Skutki zŁego odŁywienia u chorych leŁŁcych
 • Link: SiŁgasz po tabletki nasenne? UwaŁaj!
 • Link: Czym jest maŁy udar?
Komentarz w kodzie strony: news // Komentarz w kodzie strony: poll

Formularz:

Ankieta Jakie masz w tej chwili tŁtno?
 • 60 - 75 uderzeŁ
 • poniŁej 60 uderzeŁ
 • powyŁej 100 uderzeŁ
 • 75 - 100 uderzeŁ
 • Link: wypadanie pŁatka
GŁosuj Komentarz w kodzie strony: poll // Komentarz w kodzie strony: kardio-index Indeks kardiologiczny
 • nie potrafiŁ zmierzyŁ
 • Link: stentowanie
 • Link: dŁawica
 • Link: cholesterol
 • Link: koŁatanie serca
 • Link: trigly
 • Link: zŁy cholesterol
 • Link: tiklopidyna
 • Link: PDA
 • Link: mmHg
 • Link: bajpasy
 • Link: abciksimab
 • Link: Bisocard
 • Link: HLHS
 • Link: przeszczep serca
 • Link: Anin
 • Link: RBBB
 • Link: nieszczelnoŁŁ zastawek
 • Link: nerwica serca
 • Link: kardioindeks
 • Link: stymulator
 • Link: ciŁŁa
 • Link: zawaŁ
 • Link: atrezja
 • Link: ciŁnieniomierz
 • Link: relanium
 • Link: Ochojec
 • Link: captopril
 • Link: hydroxyzyna
 • Link: wlew EDTA
 • Link: badanie MCHC
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
Komentarz w kodzie strony: kardio-index // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: indeks kardiologiczny
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  SprawdŁ, jak jej siŁ ustrzec... »

Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: groups Grupy kardiologiczne Link: .pl avatars_group/6_min.jpg" / Grupa Interpretacja wynikŁw Link: Grupa Interpretacja wynikŁw

Istnieje wiele rodzajŁw bŁli serca. NiewaŁne lub cierpisz na kŁujŁcy, pulsujŁcy lub uciskajŁcy bŁl serca o nasileniu lekkim bŁdŁ ostrym – na...

Link: .pl avatars_group/5_min.jpg" / Grupa BŁle serca Link: Grupa BŁle serca

Nie masz pojŁcia jak zinterpretowaŁ dopiero co odebrane wyniki badaŁ a wizyta u specjalisty jest odlegŁa? SprŁbuj rozgryŁŁ swoje wyniki z pomocŁ...

Link: .pl avatars_group/93_min.jpg" / Grupa Wysokie ciŁnienie Link: Grupa Wysokie ciŁnienie

Szukasz kardiologa? Chcesz poleciŁ komuŁ swojego lekarza? Masz wizytŁ u nieznanego Tobie kardiologa i zastanawiasz siŁ jakŁ ma opiniŁ? Podziel siŁ...

Link: .pl avatars_group/54_min.jpg" / Grupa Kardiolog Link: Grupa Kardiolog

Grupa dla osŁb z wysokim ciŁnieniem, gdzie wymienisz siŁ doŁwiadczeniem na temat przyczyn skokŁw ciŁnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych...

Link: .pl avatars_group/87_min.jpg" / Grupa Sport Link: Grupa Sport

Grupa dla osŁb, ktŁre majŁ przejŁŁ lub juŁ przeszŁy operacjŁ serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegŁw, moŁliwych komplikacjach...

Link: .pl avatars_group/74_min.jpg" / Grupa Operacja serca Link: Grupa Operacja serca

Grupa dla osŁb, ktŁre nie mogŁ obejŁŁ siŁ bez sportu nawet jeŁli chorujŁ na serce oraz osŁb chcŁcych siŁ dowiedzieŁ lub ich dolegliwoŁci sŁ zwiŁzane...

Link: .pl avatars_group/22_min.jpg" / Grupa Niskie ciŁnienie Link: Grupa Niskie ciŁnienie

Porozmawiaj z innymi uŁytkownikami forum o Łyciu z wszczepionŁ sztucznŁ zastawkŁ. Obawiasz siŁ zabiegu? Zapytaj bardziej doŁwiadczonych jak on...

Link: .pl avatars_group/55_min.jpg" / Grupa Sztuczna zastawka Link: Grupa Sztuczna zastawka

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciŁnienia oraz o tym jak radziŁ sobie przy przewlekŁym niskim ciŁnieniu. Podziel siŁ swoimi...

Link: .pl avatars_group/59_min.jpg" / Grupa MiaŁdŁyca Link: Grupa MiaŁdŁyca

Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3724]

Komentarz w kodzie strony: groups // Forum najpopularniejsze kardiologia i choroby serca
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Grupa dla osŁb chorujŁcych na miaŁdŁycŁ. MoŁesz tutaj porozmawiaŁ o natŁeniu i przebiegu choroby oraz o moŁliwych sposobach leczenia i ich...

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2088]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4222]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1774]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2303]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1276]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2047]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [32374]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1761]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26565]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1020]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27241]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5493]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11115]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5632]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4990]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [172]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [419]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [106]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [140]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [89]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [112]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Dodatkowe skurcze [7397]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3724]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [74]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2088]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [4222]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Łycie po nerwicy [1774]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2303]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1276]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Po ablacji [2047]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [32374]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1761]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26565]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Echo serca [1020]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27241]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5493]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica w ciŁŁy [11115]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: Mamy z nerwicŁ [5632]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4990]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [172]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [748]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: BŁl w boku i pachwinie [117]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Ucisk, gula w gardle [419]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [106]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [140]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [89]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [112]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: agnes7947

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / agnes7947

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

Komentarz w kodzie strony: forum users Forum kardiologiczne Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: agaga

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / agaga

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [74]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / marcowka

  Link: WiolkaKlaman

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / WiolkaKlaman

  Link: marcowka

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kata777

  Link: robert1985

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / robert1985

  Link: kata777

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kasia90

  Link: Szczepienia przy sztucznej zastawce [2]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kamil85

  Link: Kasia90

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Damiano1

  Link: Rzadka choroba? [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / selectionerka28

  Link: Damiano1

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kata777777

  Link: Utrata przytomnoŁci ucisk w doŁku [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Damiano1

  Link: Pomocy szukam Lekarza [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / rere9292

  Link: Pulsowanie prawego oka [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Anka07035

  Link: DusznoŁci lub to nerwica lub coŁ powaŁniejszego ? [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / an0nim

  Link: lub ktoŁ zna, stosowal leki: Lerivov lub mozarin ? [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Mika 121

  Link: JAk moŁna siŁ skontaktowaŁ z kimkolwiek na tym forum? [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / andrzejw888

  Link: agnes7947

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / agnes7947

  Link: UŁywanie Holtera [4]

Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mateo84

  Link: agaga

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / agaga

  Link: BŁl w klatce piersiowej [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / marcowka

  Link: WiolkaKlaman

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / WiolkaKlaman

  Link: marcowka

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kata777

  Link: robert1985

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / robert1985

  Link: kata777

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kasia90

  Link: Szczepienia przy sztucznej zastawce [2]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kamil85

  Link: Kasia90

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Damiano1

  Link: Rzadka choroba? [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / selectionerka28

  Link: Damiano1

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kata777777

  Link: Utrata przytomnoŁci ucisk w doŁku [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Damiano1

  Link: Pomocy szukam Lekarza [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / rere9292

  Link: Pulsowanie prawego oka [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Anka07035

  Link: DusznoŁci lub to nerwica lub coŁ powaŁniejszego ? [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / an0nim

  Link: lub ktoŁ zna, stosowal leki: Lerivov lub mozarin ? [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Mika 121

  Link: JAk moŁna siŁ skontaktowaŁ z kimkolwiek na tym forum? [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / andrzejw888

  Link: BŁl w klatce piersiowej [0]

 • Link: wspŁpraca
Komentarz w kodzie strony: forum // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: page footer Kardiolo
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mateo84

  Link: UŁywanie Holtera [4]

 • Link: reklama
 • Link: kontakt
 • Link: regulamin forum
 • Link: regulamin
 • Link: mapa
 • Link: o kardiolo
Copyright (C) 2002-2015 Kardiolo .pl Wszelkie prawa zastrzeŁone. Serwis Kardiologiczny Kardiolo .pl ma charakter wyŁŁcznie informacyjny, leczenie naleŁy konsultowaŁ z lekarzem. Link: Kardiolo .pl jest czŁciŁ grupy Wirtualna Polska Komentarz w kodzie strony: page footer // Komentarz w kodzie strony: <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis .com ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.mi
n.js"></script&gt;
wwwPreview v3.6 z września 2015: 87 komentarzy; 498 linków; 3 formularzy; 145 skrótów; 139 obrazków; 4 ważnych słów; 54047 znaków.
.org WebPage" .org WPHeader" Link: abcZdrowie
 • Link: Alergie skŁrne
 • WaŁne tematy
  • Link: Alergie pokarmowe
  • Link: Antykoncepcja
  • Link: Antybiotyki
  • Link: Biegunka
  • Link: BezsennoŁŁ
  • Link: Prostata
  • Link: BŁl brzucha u dzieci
  • Link: Cukrzyca
  • Link: CiŁŁa
  • Link: Ginekologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Kaszel
  • Link: Grzybica
  • Link: ŁupieŁ
  • Link: Katar
  • Link: Ortopedia
  • Link: Nietrzymanie moczu
  • Link: PiŁkny uŁmiech
  • Link: Ospa wietrzna
  • Link: Problemy z seksem
  • Link: Problemy skŁrne
  • Link: ToczeŁ
  • Link: Rola magnezu
  • Link: Twarz
  • Link: TrŁdzik pospolity
  • Link: ZespŁ suchego oka
 • Link: Ływienie
 • Link: Zdrowie A -Z
  • Link: Zdrowie
  • Link: Uroda
  • Link: Dziecko
  • Link: Psychologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Porady
  • Link: Seks
 • Link: Psychologia
 • Link: Forum
  • Link: Zdrowie
  • Link: CiŁŁa i dziecko
  • Link: Ginekologia
  • Link: Uroda
  • Link: Ływienie i fitness
  • Link: Ranking kardiologŁw
   • Link: Kardiolodzy w Warszawie
  • Link: Seks
  • Link: Kardiolodzy w Krakowie
  • Link: Kardiolodzy we WrocŁawiu
  • Link: Kardiolodzy w Katowicach
  • Link: Kardiolodzy w Poznaniu
 • Link: Forum kardiologiczne
Link: kardiolo.pl
 • Link: Ranking lekarzy
 • Link: ArtykuŁy
 • Link: Grupy

Formularz:

Szukaj Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs // Komentarz w kodzie strony: page content

Formularz:

ZnajdŁ najlepszego lekarza

Szukaj Link: .pl images/slider2/000269_full.jpg" width="610" height="323" /

ZabŁjcza depresja po zawale

Nie masz pojŁcia jak zinterpretowaŁ dopiero co odebrane wyniki badaŁ a wizyta u specjalisty jest odlegŁa? SprŁbuj rozgryŁŁ swoje wyniki z pomocŁ...

Komentarz w kodzie strony: articles

ZawaŁ serca

.pl images/art/16_cat.jpg" / ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: PowikŁania zawaŁu serca
 • Link: ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: TŁtniak pozawaŁowy serca
 • Link: Dorzut zawaŁu serca
 • Link: Profilaktyka zawaŁu serca
 • Link: Enzymy sercowe (markery martwicy miŁnia sercowego)
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Leki nasercowe

.pl images/art/39_cat.jpg" / Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Dieta po zawale serca
 • Link: Betaadrenolityki (beta-blokery)
 • Link: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)
 • Link: Leki przeciwdepresyjne
 • Link: Leki stosowane w leczeniu zaburzeŁ rytmu serca (arytmii)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Jak zbudowane jest serce?
.pl images/art/1_cat.jpg" / Anatomia serca
 • Link: CzynnoŁŁ mechaniczna serca (hemodynamika serca)
 • Link: Anatomia serca
 • Link: Praca serca
 • Link: Zastawki serca
 • Link: Naczynia wieŁcowe serca
 • Link: UkŁad przewodzŁcy serca (ukŁad bodŁcotwŁrczy serca)
 • Link: Kardiochirurgia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
zabiegi kardiologiczne
.pl images/art/79_cat.jpg" / Kardiochirurgia
 • Link: Budowa naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: Angioplastyka (PTCA)
 • Link: Ablacja
 • Link: Cewnik Swana-Ganza
 • Link: Stent
 • Link: Sztuczne zastawki serca
 • Link: By-passy
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wszystko o nadciŁnieniu
.pl images/art/75_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Zabiegi stosowane na oddziaŁach ostrej opieki kardiologicznej
 • Link: Pomiar ciŁnienia tŁtnicznego krwi
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Skoki ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: NadciŁnienie pŁucne
 • Link: NadciŁnienie wtŁrne
 • Link: ZŁoŁliwe nadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Poranny wzrost ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: Kryza nadciŁnieniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Na czym polega EKG?

.pl images/art/30_cat.jpg" / EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Badanie EKG Holter (caŁodobowe monitorowanie rytmu serca)
 • Link: EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Rozrusznik serca (stymulator serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Rozrusznik serca
.pl images/art/70_cat.jpg" / Rozrusznik serca (stymulator serca)
 • Link: Test wysiŁkowy EKG
 • Link: Kody rozrusznikŁw serca (stymulatorŁw serca)
 • Link: Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Lipidy bez tajemnic
.pl images/art/43_cat.jpg" / Hiperlipidemia
 • Link: LDL Cholesterol
 • Link: Hiperlipidemia
 • Link: Triglicerydy (trŁjglicerydy)
 • Link: HDL Cholesterol
 • Link: Lipidogram
 • Link: Lipemia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Zdrowa dieta dla serca
.pl images/art/128_cat.jpg" / Diety
 • Link: BMI (wskaŁnik masy ciaŁa, body mass index)
 • Link: Diety
 • Link: Dieta ŁrŁdziemnomorska
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom triglicerydŁw
 • Link: Dieta hipolipemiczna
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom cholesterolu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Objawy choroby wieŁcowej

.pl images/art/105_cat.jpg" / Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • Link: Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: DŁawica Prinzmetala
 • Link: BŁle w klatce piersiowej o podobnym do dŁawicy charakterze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wady serca
.pl images/art/352_cat.jpg" / Wady serca
 • Link: Zaburzenia rytmu serca
 • Link: Wady serca
 • Link: Wady serca u dzieci
 • Link: Wady serca u dorosŁych
 • Link: BŁl serca
 • Link: Arytmia serca
 • Link: Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Badania krwi
.pl images/art/303_cat.jpg" / Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: Wady przewodozaleŁne serca
 • Link: Krew w moczu (krwiomocz)
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Budowa krwi
 • Link: Hematokryt
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak zbudowana jest aorta?

.pl images/art/136_cat.jpg" / Aorta
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: Aorta
 • Link: TŁtniak rozwarstwiajŁcy aorty
 • Link: Koarktacja aorty
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Wady zastawek
.pl images/art/185_cat.jpg" / NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: TŁtniak aorty brzusznej
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: ZespŁ Barlowa (zespŁ wypadania pŁatkŁw zastawki dwudzielnej)
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Atrezja zastawki trŁjdzielnej
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki aortalnej
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Na czym polegajŁ kardiomiopatie? .pl images/art/120_cat.jpg" / Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia przerostowa
 • Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Kardiomiopatia restrykcyjna
 • Link: Arytmogenna dysplazja prawej komory
 • Link: Kardiomiopatia gŁbczasta
 • Link: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)
 • Link: Udar mŁzgu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak rozpoznaŁ choroby mŁzgu? .pl images/art/27_cat.jpg" / Udar mŁzgu
 • Link: Kardiomiopatia poŁogowa
 • Link: Niedotlenienie mŁzgu
 • Link: Krwiak mŁzgu
 • Link: Objawy guza mŁzgu
 • Link: TIA (przemijajŁce ataki niedokrwienne)
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles CiŁŁa a serce .pl images/art/77_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: Objawy wylewu (udar krwotoczny mŁzgu)
 • Link: TŁtno u kobiety ciŁarnej
 • Link: KrŁŁenie w Łyciu pŁodowym
 • Link: Migotanie przedsionkŁw u ciŁarnych
 • Link: Leki antyarytmiczne w ciŁŁy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rodzaje chorŁb wsierdzia .pl images/art/715_cat.jpg" / Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia
 • Link: Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: TŁtniak zapalny
 • Link: Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Link: Rehabilitacja kardiologiczna
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rehabilitacja kardiologiczna .pl images/art/706_cat.jpg" / Rehabilitacja kardiologiczna
 • Link: Narkomania a zapalenie wsierdzia
 • Link: Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej
 • Link: Rehabilitacja po by-passach
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles KrŁŁenie a nerki .pl images/art/749_cat.jpg" / Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Przeciwwskazania do aktywnoŁci fizycznej w rehabilitacji chorŁb serca
 • Link: Erytropoetyna
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: GFR (przepŁyw kŁŁbkowy)
 • Link: Dializy
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles NiewydolnoŁŁ serca .pl images/art/24_cat.jpg" / NiewydolnoŁŁ serca
 • Link: Kreatynina a choroby nerek
 • Link: NieprawidŁowy spŁyw ŁyŁ pŁucnych
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca u dzieci
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce .pl images/art/975_cat.jpg" / Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Historia – kto i kiedy odkryŁ wpŁyw kwasŁw Omega
 • Link: Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Kwasy Omega w profilaktyce miaŁdŁycy
 • Link: WpŁyw kwasŁw Omega na obszary funkcjonowania organizmu inne niŁ serce i ukŁad krwionoŁny
 • Link: Łwiczenia zdrowe dla serca!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Łwiczenia dla serca .pl images/art/993_cat.jpg" / Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: Jak kwasy Omega przeciwdziaŁajŁ otyŁoŁci?
 • Link: Zacznij biegaŁ i zyskaj zdrowie!
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna niweluje negatywny wpŁyw soli na organizm
 • Link: Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak obniŁyŁ poziom cholesterolu? .pl images/art/639_cat.jpg" / Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Mniejszy obwŁd talii to mniejsze ryzyko chorŁb serca - poznaj sprawdzone sposoby na pŁaski brzuch!
 • Link: Nowy sposŁb obniŁania cholesterolu
 • Link: Sok z granatŁw obniŁa cholesterol i ciŁnienie krwi
 • Link: Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles WpŁyw otyŁoŁci na serce .pl images/art/646_cat.jpg" / Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
 • Link: Lek obniŁajŁcy poziom cholesterolu w leczeniu miaŁdŁycy
 • Link: OtyŁoŁŁ powoduje migotanie przedsionkŁw!
 • Link: Mandarynki zwalczajŁ otyŁoŁŁ i zapobiegajŁ chorobom serca
 • Link: Utrata nadwagi poprawia funkcjonowanie naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: OtyŁoŁŁ nastolatkŁw a skurczowe ciŁnienie krwi
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Sen a zdrowe serce .pl images/art/1016_cat.jpg" / DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: BezsennoŁŁ zwiŁksza ryzyko nadciŁnienia
 • Link: DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: Brak snu a tycie
 • Link: Bezdech senny a gwaŁtownie postŁpujŁce choroby serca
 • Link: Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u kobiet .pl images/art/786_cat.jpg" / Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: WpŁyw bezsennoŁci na ryzyko zawaŁu serca
 • Link: Ukryty czynnik przyczyniajŁcy siŁ do zawaŁu serca u kobiet
 • Link: Łwiczenia mogŁ mieŁ korzystniejszy wpŁyw na serca kobiet niŁ mŁczyzn
 • Link: BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Ciekawostki o sercu i ukŁadzie krŁŁenia .pl images/art/1008_cat.jpg" / BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Stres a problemy kardiologiczne u kobiet
 • Link: Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionkŁw
 • Link: Napoje energetyczne mogŁ zaburzaŁ rytm serca!
 • Link: Fakty i mity o nadciŁnieniu tŁtniczym
 • Link: Lokalizacja tkanki tŁuszczowej w ciele pomaga okreŁliŁ ryzyko raka lub choroby serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Mocne serce .pl images/art/1025_cat.jpg" / Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: lub weganie majŁ zdrowe serca?
 • Link: Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: Co jest zdrowsze - zielona lub czarna herbata?
 • Link: Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?
 • Link: Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Zdrowe serce u mŁczyzn .pl images/art/1027_cat.jpg" / Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: Suplementy na zdrowe serce
 • Link: Napoje sŁodzone cukrem zwiŁkszajŁ ryzyko choroby serca u mŁczyzn
 • Link: NiedobŁr witaminy D naraŁa mŁczyzn na choroby serca
 • Link: Poznaj skutki hipokaliemii
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: page content // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: form ask question Komentarz w kodzie strony: form ask question // Komentarz w kodzie strony: news AktualnoŁci kardio Link: .pl images/art/1101_mid.jpg" / CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: .pl images/art/1100_mid.jpg" / ZabŁjcza depresja po zawale Link: ZabŁjcza depresja po zawale Link: .pl images/art/1096_mid.jpg" / Czy wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Link: lub wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Komentarz w kodzie strony: ads Komentarz w kodzie strony: ads //
 • Link: Jak obniŁyŁ ciŁnienie krwi? - wskazŁwki dla mŁczyzn
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna a poziom potasu
 • Link: Jak chroniŁ organizm przed skutkami ubocznymi terapii?
 • Link: Udar mŁzgu – co powinieneŁ wiedzieŁ?
 • Link: Skutki zŁego odŁywienia u chorych leŁŁcych
 • Link: SiŁgasz po tabletki nasenne? UwaŁaj!
 • Link: Czym jest maŁy udar?
Komentarz w kodzie strony: news // Komentarz w kodzie strony: poll

Formularz:

Ankieta lub kiedykolwiek dotknŁŁ Ciebie tzw. syndrom biaŁego fartucha?
 • tak, kilka razy
 • tak, niemal za kaŁdym razem
 • nigdy
 • jeden raz
GŁosuj Komentarz w kodzie strony: poll // Komentarz w kodzie strony: kardio-index Indeks kardiologiczny
 • Link: dŁawica
 • Link: wypadanie pŁatka
 • Link: koŁatanie serca
 • Link: stentowanie
 • Link: zŁy cholesterol
 • Link: cholesterol
 • Link: PDA
 • Link: trigly
 • Link: bajpasy
 • Link: tiklopidyna
 • Link: Bisocard
 • Link: mmHg
 • Link: przeszczep serca
 • Link: abciksimab
 • Link: RBBB
 • Link: HLHS
 • Link: nerwica serca
 • Link: Anin
 • Link: stymulator
 • Link: nieszczelnoŁŁ zastawek
 • Link: zawaŁ
 • Link: kardioindeks
 • Link: ciŁnieniomierz
 • Link: ciŁŁa
 • Link: Ochojec
 • Link: atrezja
 • Link: hydroxyzyna
 • Link: relanium
 • Link: badanie MCHC
 • Link: captopril
 • Link: indeks kardiologiczny
 • Link: wlew EDTA
Komentarz w kodzie strony: kardio-index // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: groups Grupy kardiologiczne Link: .pl avatars_group/6_min.jpg" / Grupa Interpretacja wynikŁw Link: Grupa Interpretacja wynikŁw

SprawdŁ, jak jej siŁ ustrzec... »

Link: .pl avatars_group/5_min.jpg" / Grupa BŁle serca Link: Grupa BŁle serca

Grupa dla osŁb z wysokim ciŁnieniem, gdzie wymienisz siŁ doŁwiadczeniem na temat przyczyn skokŁw ciŁnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych...

Link: .pl avatars_group/93_min.jpg" / Grupa Wysokie ciŁnienie Link: Grupa Wysokie ciŁnienie

Istnieje wiele rodzajŁw bŁli serca. NiewaŁne lub cierpisz na kŁujŁcy, pulsujŁcy lub uciskajŁcy bŁl serca o nasileniu lekkim bŁdŁ ostrym – na...

Link: .pl avatars_group/54_min.jpg" / Grupa Kardiolog Link: Grupa Kardiolog

Grupa dla osŁb, ktŁre nie mogŁ obejŁŁ siŁ bez sportu nawet jeŁli chorujŁ na serce oraz osŁb chcŁcych siŁ dowiedzieŁ lub ich dolegliwoŁci sŁ zwiŁzane...

Link: .pl avatars_group/87_min.jpg" / Grupa Sport Link: Grupa Sport

Szukasz kardiologa? Chcesz poleciŁ komuŁ swojego lekarza? Masz wizytŁ u nieznanego Tobie kardiologa i zastanawiasz siŁ jakŁ ma opiniŁ? Podziel siŁ...

Link: .pl avatars_group/74_min.jpg" / Grupa Operacja serca Link: Grupa Operacja serca

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciŁnienia oraz o tym jak radziŁ sobie przy przewlekŁym niskim ciŁnieniu. Podziel siŁ swoimi...

Link: .pl avatars_group/22_min.jpg" / Grupa Niskie ciŁnienie Link: Grupa Niskie ciŁnienie

Grupa dla osŁb, ktŁre majŁ przejŁŁ lub juŁ przeszŁy operacjŁ serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegŁw, moŁliwych komplikacjach...

Link: .pl avatars_group/55_min.jpg" / Grupa Sztuczna zastawka Link: Grupa Sztuczna zastawka

Grupa dla osŁb chorujŁcych na miaŁdŁycŁ. MoŁesz tutaj porozmawiaŁ o natŁeniu i przebiegu choroby oraz o moŁliwych sposobach leczenia i ich...

Link: .pl avatars_group/59_min.jpg" / Grupa MiaŁdŁyca Link: Grupa MiaŁdŁyca

Porozmawiaj z innymi uŁytkownikami forum o Łyciu z wszczepionŁ sztucznŁ zastawkŁ. Obawiasz siŁ zabiegu? Zapytaj bardziej doŁwiadczonych jak on...

Komentarz w kodzie strony: groups // Forum najpopularniejsze kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Dodatkowe skurcze [7397]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [3872]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3690]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2298]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2053]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Po ablacji [2018]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Łycie po nerwicy [1773]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1759]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1275]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Echo serca [1018]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [31450]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27227]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26554]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Nerwica w ciŁŁy [10876]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Mamy z nerwicŁ [5621]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5489]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4987]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [743]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Ucisk, gula w gardle [416]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [171]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [139]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: BŁl w boku i pachwinie [112]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [111]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [104]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [88]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [71]

kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Dodatkowe skurcze [7397]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [3872]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3690]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2298]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [2053]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Po ablacji [2018]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Łycie po nerwicy [1773]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1759]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1275]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Echo serca [1018]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [31450]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27227]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26554]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Nerwica w ciŁŁy [10876]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Mamy z nerwicŁ [5621]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5489]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4987]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [743]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Ucisk, gula w gardle [416]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [171]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [139]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: BŁl w boku i pachwinie [112]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [111]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [104]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [88]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [71]

Komentarz w kodzie strony: forum users Forum kardiologiczne Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / sobieski

  Link: Kinga20

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kinga20

  Link: sobieski

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Dawid20

  Link: krawczykkazimierz

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / krawczykkazimierz

  Link: Dawid20

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mikolajxx

  Link: Ewelina1986

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ewelina1986

  Link: mikolajxx

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / zbigniew78

  Link: dyzon

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / dyzon

  Link: zbigniew78

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Krzysiu95

  Link: lub to napewno nerwica? i jak rozpoznaŁ jaka? [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Sebastianrut

  Link: Nerwica a dziwne dolegliwosci [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / AgaWysza1981

  Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki a praca fizyczna [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / zmeczona0

  Link: Zycie jest piekne - metoda malych kroczkow [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mikolajxx

  Link: ProŁba o interpretacjŁ wynikŁw [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Camell86

  Link: BŁl gŁowy [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Weight

  Link: KoŁatanie, dusznoŁci [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Bubu1111

  Link: Interpretacja EKG a sport [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Bogdan1555

  Link: WewnŁtrzny niepokŁj [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Zosia Zosia

  Link: Wysokie tŁtno oraz puls po marihuanie [1]

Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / sobieski

  Link: Kinga20

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kinga20

  Link: sobieski

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Dawid20

  Link: krawczykkazimierz

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / krawczykkazimierz

  Link: Dawid20

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mikolajxx

  Link: Ewelina1986

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ewelina1986

  Link: mikolajxx

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / zbigniew78

  Link: dyzon

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / dyzon

  Link: zbigniew78

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Krzysiu95

  Link: lub to napewno nerwica? i jak rozpoznaŁ jaka? [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Sebastianrut

  Link: Nerwica a dziwne dolegliwosci [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / AgaWysza1981

  Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki a praca fizyczna [1]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / zmeczona0

  Link: Zycie jest piekne - metoda malych kroczkow [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mikolajxx

  Link: ProŁba o interpretacjŁ wynikŁw [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Camell86

  Link: BŁl gŁowy [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Weight

  Link: KoŁatanie, dusznoŁci [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Bubu1111

  Link: Interpretacja EKG a sport [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Bogdan1555

  Link: WewnŁtrzny niepokŁj [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Zosia Zosia

  Link: Wysokie tŁtno oraz puls po marihuanie [1]

Komentarz w kodzie strony: forum // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: page footer Kardiolo
 • Link: kontakt
 • Link: wspŁpraca
 • Link: regulamin
 • Link: reklama
 • Link: o kardiolo
 • Link: regulamin forum
 • Link: mapa
Copyright (C) 2002-2015 Kardiolo .pl Wszelkie prawa zastrzeŁone. Serwis Kardiologiczny Kardiolo .pl ma charakter wyŁŁcznie informacyjny, leczenie naleŁy konsultowaŁ z lekarzem. Link: Kardiolo .pl jest czŁciŁ grupy Wirtualna Polska Komentarz w kodzie strony: page footer // Komentarz w kodzie strony: <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis .com ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.mi
n.js"></script&gt;
wwwPreview v3.6 z lipca 2015: 98 komentarzy; 394 linków; 3 formularzy; 96 skrótów; 92 obrazków; 4 ważnych słów; 45036 znaków.
.org WebPage" .org WPHeader" Link: abcZdrowie
 • Link: Alergie skŁrne
 • WaŁne tematy
  • Link: Alergie pokarmowe
  • Link: Antykoncepcja
  • Link: Antybiotyki
  • Link: Biegunka
  • Link: BezsennoŁŁ
  • Link: Prostata
  • Link: BŁl brzucha u dzieci
  • Link: Cukrzyca
  • Link: CiŁŁa
  • Link: Ginekologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Kaszel
  • Link: Grzybica
  • Link: ŁupieŁ
  • Link: Katar
  • Link: Ortopedia
  • Link: Nietrzymanie moczu
  • Link: PiŁkny uŁmiech
  • Link: Ospa wietrzna
  • Link: Problemy z seksem
  • Link: Problemy skŁrne
  • Link: ToczeŁ
  • Link: Rola magnezu
  • Link: Twarz
  • Link: TrŁdzik pospolity
  • Link: ZespŁ suchego oka
 • Link: Ływienie
 • Link: Zdrowie A -Z
  • Link: Zdrowie
  • Link: Uroda
  • Link: Dziecko
  • Link: Psychologia
  • Link: Fitness i sport
  • Link: Porady
  • Link: Seks
 • Link: Psychologia
 • Link: Forum
  • Link: Zdrowie
  • Link: CiŁŁa i dziecko
  • Link: Ginekologia
  • Link: Uroda
  • Link: Ływienie i fitness
  • Link: Ranking kardiologŁw
   • Link: Kardiolodzy w Warszawie
  • Link: Seks
  • Link: Kardiolodzy w Krakowie
  • Link: Kardiolodzy we WrocŁawiu
  • Link: Kardiolodzy w Katowicach
  • Link: Kardiolodzy w Poznaniu
 • Link: Forum kardiologiczne
Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave Link: kardiolo.pl
 • Link: Ranking lekarzy
 • Link: ArtykuŁy
 • Link: Grupy

Formularz:

Szukaj Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs Komentarz w kodzie strony: breadcrumbs // Komentarz w kodzie strony: page content

Formularz:

ZnajdŁ najlepszego lekarza

Szukaj Link: .pl images/slider2/000269_full.jpg" width="610" height="323" /

ZabŁjcza depresja po zawale

Nie masz pojŁcia jak zinterpretowaŁ dopiero co odebrane wyniki badaŁ a wizyta u specjalisty jest odlegŁa? SprŁbuj rozgryŁŁ swoje wyniki z pomocŁ...

Komentarz w kodzie strony: articles

Ciekawostki o sercu i ukŁadzie krŁŁenia

.pl images/art/1008_cat.jpg" / BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Napoje energetyczne mogŁ zaburzaŁ rytm serca!
 • Link: BŁl klatki piersiowej podczas zawaŁu? Nie zawsze!
 • Link: Lokalizacja tkanki tŁuszczowej w ciele pomaga okreŁliŁ ryzyko raka lub choroby serca
 • Link: Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionkŁw
 • Link: Diety
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Zdrowa dieta dla serca

.pl images/art/128_cat.jpg" / Diety
 • Link: Fakty i mity o nadciŁnieniu tŁtniczym
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom triglicerydŁw
 • Link: BMI (wskaŁnik masy ciaŁa, body mass index)
 • Link: Dieta obniŁajŁca poziom cholesterolu
 • Link: Dieta ŁrŁdziemnomorska
 • Link: Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Kwasy Omega-3 i Omega-6 a serce

.pl images/art/975_cat.jpg" / Rola kwasŁw Omega-3 i Omega-6
 • Link: Dieta hipolipemiczna
 • Link: WpŁyw kwasŁw Omega na obszary funkcjonowania organizmu inne niŁ serce i ukŁad krwionoŁny
 • Link: Historia – kto i kiedy odkryŁ wpŁyw kwasŁw Omega
 • Link: Jak kwasy Omega przeciwdziaŁajŁ otyŁoŁci?
 • Link: Kwasy Omega w profilaktyce miaŁdŁycy
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Jak obniŁyŁ poziom cholesterolu?

.pl images/art/639_cat.jpg" / Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Sok z granatŁw obniŁa cholesterol i ciŁnienie krwi
 • Link: Pistacje obniŁajŁ cholesterol LDL i trŁjglicerydy
 • Link: Lek obniŁajŁcy poziom cholesterolu w leczeniu miaŁdŁycy
 • Link: Nowy sposŁb obniŁania cholesterolu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Łwiczenia dla serca

.pl images/art/993_cat.jpg" / Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna niweluje negatywny wpŁyw soli na organizm
 • Link: Łwiczenia zdrowe dla serca!
 • Link: Mniejszy obwŁd talii to mniejsze ryzyko chorŁb serca - poznaj sprawdzone sposoby na pŁaski brzuch!
 • Link: Zacznij biegaŁ i zyskaj zdrowie!
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

CiŁŁa a serce

.pl images/art/77_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: KrŁŁenie w Łyciu pŁodowym
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze u kobiet w ciŁŁy
 • Link: Leki antyarytmiczne w ciŁŁy
 • Link: TŁtno u kobiety ciŁarnej
 • Link: Hiperlipidemia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Lipidy bez tajemnic
.pl images/art/43_cat.jpg" / Hiperlipidemia
 • Link: Migotanie przedsionkŁw u ciŁarnych
 • Link: HDL Cholesterol
 • Link: LDL Cholesterol
 • Link: Lipemia
 • Link: Triglicerydy (trŁjglicerydy)
 • Link: Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Mocne serce

.pl images/art/1025_cat.jpg" / Jakie produkty sŁ najzdrowsze dla serca?
 • Link: Lipidogram
 • Link: Dlaczego czerwone wino sprzyja zdrowiu?
 • Link: lub weganie majŁ zdrowe serca?
 • Link: Suplementy na zdrowe serce
 • Link: Co jest zdrowsze - zielona lub czarna herbata?
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Sen a zdrowe serce
.pl images/art/1016_cat.jpg" / DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: BezsennoŁŁ zwiŁksza ryzyko nadciŁnienia
 • Link: DŁugoŁŁ snu ma wpŁyw na zdrowie serca!
 • Link: Brak snu a tycie
 • Link: Bezdech senny a gwaŁtownie postŁpujŁce choroby serca
 • Link: Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
WpŁyw otyŁoŁci na serce
.pl images/art/646_cat.jpg" / Niewielu otyŁych uniknie chorŁb ukŁadu krŁŁenia
 • Link: WpŁyw bezsennoŁci na ryzyko zawaŁu serca
 • Link: OtyŁoŁŁ powoduje migotanie przedsionkŁw!
 • Link: Mandarynki zwalczajŁ otyŁoŁŁ i zapobiegajŁ chorobom serca
 • Link: Utrata nadwagi poprawia funkcjonowanie naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: OtyŁoŁŁ nastolatkŁw a skurczowe ciŁnienie krwi
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Badania krwi
.pl images/art/303_cat.jpg" / Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)
 • Link: Hematokryt
 • Link: Krew w moczu (krwiomocz)
 • Link: EKG (elektrokardiogram)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Na czym polega EKG?
.pl images/art/30_cat.jpg" / EKG (elektrokardiogram)
 • Link: Budowa krwi
 • Link: Test wysiŁkowy EKG
 • Link: Badanie EKG Holter (caŁodobowe monitorowanie rytmu serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles

Zdrowe serce u kobiet

.pl images/art/786_cat.jpg" / Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: Łwiczenia mogŁ mieŁ korzystniejszy wpŁyw na serca kobiet niŁ mŁczyzn
 • Link: Dziedziczenie skŁonnoŁci do udaru przez kobiety
 • Link: Stres a problemy kardiologiczne u kobiet
 • Link: Ukryty czynnik przyczyniajŁcy siŁ do zawaŁu serca u kobiet
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles
Zdrowe serce u mŁczyzn
.pl images/art/1027_cat.jpg" / Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: NiedobŁr witaminy D naraŁa mŁczyzn na choroby serca
 • Link: Profilaktyka chorŁb serca u mŁczyzn
 • Link: Jak obniŁyŁ ciŁnienie krwi? - wskazŁwki dla mŁczyzn
 • Link: Napoje sŁodzone cukrem zwiŁkszajŁ ryzyko choroby serca u mŁczyzn
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Leki nasercowe .pl images/art/39_cat.jpg" / Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: Leki stosowane w leczeniu zaburzeŁ rytmu serca (arytmii)
 • Link: Betaadrenolityki (beta-blokery)
 • Link: Rehabilitacja kardiologiczna
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rehabilitacja kardiologiczna .pl images/art/706_cat.jpg" / Rehabilitacja kardiologiczna
 • Link: Leki przeciwdepresyjne
 • Link: Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej
 • Link: Rehabilitacja po by-passach
 • Link: NadciŁnienie tŁtnicze
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Wszystko o nadciŁnieniu .pl images/art/75_cat.jpg" / NadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Przeciwwskazania do aktywnoŁci fizycznej w rehabilitacji chorŁb serca
 • Link: Pomiar ciŁnienia tŁtnicznego krwi
 • Link: CiŁnienie krwi i tŁtno
 • Link: Skoki ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: NadciŁnienie pŁucne
 • Link: NadciŁnienie wtŁrne
 • Link: ZŁoŁliwe nadciŁnienie tŁtnicze
 • Link: Poranny wzrost ciŁnienia tŁtniczego
 • Link: Kryza nadciŁnieniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak zbudowane jest serce? .pl images/art/1_cat.jpg" / Anatomia serca
 • Link: CzynnoŁŁ mechaniczna serca (hemodynamika serca)
 • Link: Anatomia serca
 • Link: Praca serca
 • Link: Zastawki serca
 • Link: Naczynia wieŁcowe serca
 • Link: UkŁad przewodzŁcy serca (ukŁad bodŁcotwŁrczy serca)
 • Link: Udar mŁzgu
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak rozpoznaŁ choroby mŁzgu? .pl images/art/27_cat.jpg" / Udar mŁzgu
 • Link: Budowa naczyŁ krwionoŁnych
 • Link: Niedotlenienie mŁzgu
 • Link: Krwiak mŁzgu
 • Link: Objawy guza mŁzgu
 • Link: TIA (przemijajŁce ataki niedokrwienne)
 • Link: Rozrusznik serca (stymulator serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rozrusznik serca .pl images/art/70_cat.jpg" / Rozrusznik serca (stymulator serca)
 • Link: Objawy wylewu (udar krwotoczny mŁzgu)
 • Link: Kody rozrusznikŁw serca (stymulatorŁw serca)
 • Link: Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika serca)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles ZawaŁ serca .pl images/art/16_cat.jpg" / ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: PowikŁania zawaŁu serca
 • Link: ZawaŁ serca (zawaŁ miŁnia sercowego)
 • Link: TŁtniak pozawaŁowy serca
 • Link: Dorzut zawaŁu serca
 • Link: Profilaktyka zawaŁu serca
 • Link: Enzymy sercowe (markery martwicy miŁnia sercowego)
 • Link: Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Objawy choroby wieŁcowej .pl images/art/105_cat.jpg" / Choroba niedokrwienna serca (choroba wieŁcowa)
 • Link: Dieta po zawale serca
 • Link: BŁle w klatce piersiowej o podobnym do dŁawicy charakterze
 • Link: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca
 • Link: Wady serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Wady serca .pl images/art/352_cat.jpg" / Wady serca
 • Link: DŁawica Prinzmetala
 • Link: Wady serca u dorosŁych
 • Link: Zaburzenia rytmu serca
 • Link: Arytmia serca
 • Link: Wady serca u dzieci
 • Link: Wady przewodozaleŁne serca
 • Link: BŁl serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Wady zastawek .pl images/art/185_cat.jpg" / NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: ZespŁ Barlowa (zespŁ wypadania pŁatkŁw zastawki dwudzielnej)
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki mitralnej
 • Link: Atrezja zastawki trŁjdzielnej
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki aortalnej
 • Link: NiedomykalnoŁŁ zastawki trŁjdzielnej
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles NiewydolnoŁŁ serca .pl images/art/24_cat.jpg" / NiewydolnoŁŁ serca
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: NieprawidŁowy spŁyw ŁyŁ pŁucnych
 • Link: Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)
 • Link: NiewydolnoŁŁ serca u dzieci
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Rodzaje chorŁb wsierdzia .pl images/art/715_cat.jpg" / Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: Choroba reumatyczna a zapalenie wsierdzia
 • Link: Profilaktyka zapalenia wsierdzia
 • Link: TŁtniak zapalny
 • Link: Leczenie infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 • Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Na czym polegajŁ kardiomiopatie? .pl images/art/120_cat.jpg" / Kardiomiopatia rozstrzeniowa
 • Link: Narkomania a zapalenie wsierdzia
 • Link: Arytmogenna dysplazja prawej komory
 • Link: Kardiomiopatia przerostowa
 • Link: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)
 • Link: Kardiomiopatia restrykcyjna
 • Link: Kardiomiopatia poŁogowa
 • Link: Kardiomiopatia gŁbczasta
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles KrŁŁenie a nerki .pl images/art/749_cat.jpg" / Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: PrzewlekŁa niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Ostra niewydolnoŁŁ nerek
 • Link: Dializy
 • Link: Erytropoetyna
 • Link: Kreatynina a choroby nerek
 • Link: GFR (przepŁyw kŁŁbkowy)
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles zabiegi kardiologiczne .pl images/art/79_cat.jpg" / Kardiochirurgia
 • Link: Ablacja
 • Link: Kardiochirurgia
 • Link: Stent
 • Link: Angioplastyka (PTCA)
 • Link: By-passy
 • Link: Cewnik Swana-Ganza
 • Link: Zabiegi stosowane na oddziaŁach ostrej opieki kardiologicznej
 • Link: Sztuczne zastawki serca
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: articles Jak zbudowana jest aorta? .pl images/art/136_cat.jpg" / Aorta
 • Link: DwupŁatkowa zastawka aorty
 • Link: Aorta
 • Link: TŁtniak rozwarstwiajŁcy aorty
 • Link: Koarktacja aorty
 • Link: Poznaj skutki hipokaliemii
Komentarz w kodzie strony: articles Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave Komentarz w kodzie strony: page content // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave Komentarz w kodzie strony: form ask question Komentarz w kodzie strony: form ask question // Komentarz w kodzie strony: news AktualnoŁci kardio Link: .pl images/art/1101_mid.jpg" / CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: CaŁodobowy pomiar ciŁnienia tŁtniczego - holter ciŁnienia Link: .pl images/art/1100_mid.jpg" / ZabŁjcza depresja po zawale Link: ZabŁjcza depresja po zawale Link: .pl images/art/1096_mid.jpg" / Czy wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie? Link: lub wiesz, Łe poziom potasu jest ŁciŁle zwiŁzany z iloŁciŁ sodu w organizmie?
 • Link: TŁtniak aorty brzusznej
 • Link: AktywnoŁŁ fizyczna a poziom potasu
 • Link: Jak chroniŁ organizm przed skutkami ubocznymi terapii?
 • Link: Udar mŁzgu – co powinieneŁ wiedzieŁ?
 • Link: Skutki zŁego odŁywienia u chorych leŁŁcych
 • Link: SiŁgasz po tabletki nasenne? UwaŁaj!
 • Link: Czym jest maŁy udar?
Komentarz w kodzie strony: news // Komentarz w kodzie strony: ads Reklama Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave Komentarz w kodzie strony: ads // Komentarz w kodzie strony: poll

Formularz:

Ankieta Jaki jest TwŁj wskaŁnik BMI?
 • 18,5 - 24,9
 • poniŁej 18,5
 • 30 - 34,9
 • 25 - 29,9
 • 40 i wiŁcej
 • 35 - 39,9
GŁosuj Komentarz w kodzie strony: poll // Komentarz w kodzie strony: kardio-index Indeks kardiologiczny
 • Link: dŁawica
 • Link: wypadanie pŁatka
 • Link: koŁatanie serca
 • Link: stentowanie
 • Link: zŁy cholesterol
 • Link: cholesterol
 • Link: PDA
 • Link: trigly
 • Link: bajpasy
 • Link: tiklopidyna
 • Link: Bisocard
 • Link: mmHg
 • Link: przeszczep serca
 • Link: abciksimab
 • Link: RBBB
 • Link: HLHS
 • Link: nerwica serca
 • Link: Anin
 • Link: stymulator
 • Link: nieszczelnoŁŁ zastawek
 • Link: zawaŁ
 • Link: kardioindeks
 • Link: ciŁnieniomierz
 • Link: ciŁŁa
 • Link: Ochojec
 • Link: atrezja
 • Link: hydroxyzyna
 • Link: relanium
 • Link: badanie MCHC
 • Link: captopril
 • Link: indeks kardiologiczny
 • Link: wlew EDTA
Komentarz w kodzie strony: kardio-index // Komentarz w kodzie strony: articles Nowe artykuŁy kardio
 • Link: Jakie rodzaje miŁsa moŁna spoŁywaŁ, chorujŁc na serce?
 • Link: Kochaj siŁ na zdrowie, czyli jak seks chroni przed zawaŁem
 • Link: Co jeŁŁ na Łniadanie, by ŁyŁ dŁugo?
 • Link: Kontroluj wielkoŁŁ porcji - unikniesz chorŁb serca!
 • Link: Trening - lub dŁugoŁŁ ma znaczenie?
 • Link: MasŁo orzechowe dobre dla serca?
 • Link: Zdrowie partnera jest w twoich rŁkach!
 • Link: Chcesz, aby twoje dziecko uniknŁo chorŁb serca w przyszŁoŁci? Zadbaj o jego aktywnoŁŁ juŁ dziŁ
Komentarz w kodzie strony: articles // Komentarz w kodzie strony: groups Grupy kardiologiczne Link: .pl avatars_group/6_min.jpg" / Grupa Interpretacja wynikŁw Link: Grupa Interpretacja wynikŁw

SprawdŁ, jak jej siŁ ustrzec... »

Link: .pl avatars_group/5_min.jpg" / Grupa BŁle serca Link: Grupa BŁle serca

Grupa dla osŁb z wysokim ciŁnieniem, gdzie wymienisz siŁ doŁwiadczeniem na temat przyczyn skokŁw ciŁnienia, przyjmowanych lekach oraz naturalnych...

Link: .pl avatars_group/93_min.jpg" / Grupa Wysokie ciŁnienie Link: Grupa Wysokie ciŁnienie

Istnieje wiele rodzajŁw bŁli serca. NiewaŁne lub cierpisz na kŁujŁcy, pulsujŁcy lub uciskajŁcy bŁl serca o nasileniu lekkim bŁdŁ ostrym – na...

Link: .pl avatars_group/54_min.jpg" / Grupa Kardiolog Link: Grupa Kardiolog

Grupa dla osŁb, ktŁre nie mogŁ obejŁŁ siŁ bez sportu nawet jeŁli chorujŁ na serce oraz osŁb chcŁcych siŁ dowiedzieŁ lub ich dolegliwoŁci sŁ zwiŁzane...

Link: .pl avatars_group/87_min.jpg" / Grupa Sport Link: Grupa Sport

Szukasz kardiologa? Chcesz poleciŁ komuŁ swojego lekarza? Masz wizytŁ u nieznanego Tobie kardiologa i zastanawiasz siŁ jakŁ ma opiniŁ? Podziel siŁ...

Link: .pl avatars_group/74_min.jpg" / Grupa Operacja serca Link: Grupa Operacja serca

Porozmawiaj o przyczynach i konsekwencjach spadku ciŁnienia oraz o tym jak radziŁ sobie przy przewlekŁym niskim ciŁnieniu. Podziel siŁ swoimi...

Link: .pl avatars_group/22_min.jpg" / Grupa Niskie ciŁnienie Link: Grupa Niskie ciŁnienie

Grupa dla osŁb, ktŁre majŁ przejŁŁ lub juŁ przeszŁy operacjŁ serca. Porozmawiasz tu o metodach operacji, przebiegu zabiegŁw, moŁliwych komplikacjach...

Link: .pl avatars_group/55_min.jpg" / Grupa Sztuczna zastawka Link: Grupa Sztuczna zastawka

Grupa dla osŁb chorujŁcych na miaŁdŁycŁ. MoŁesz tutaj porozmawiaŁ o natŁeniu i przebiegu choroby oraz o moŁliwych sposobach leczenia i ich...

Link: .pl avatars_group/59_min.jpg" / Grupa MiaŁdŁyca Link: Grupa MiaŁdŁyca

Porozmawiaj z innymi uŁytkownikami forum o Łyciu z wszczepionŁ sztucznŁ zastawkŁ. Obawiasz siŁ zabiegu? Zapytaj bardziej doŁwiadczonych jak on...

Komentarz w kodzie strony: groups // Forum najpopularniejsze kardiologia i choroby serca
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ech80

  Link: Dodatkowe skurcze [7395]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / elŁbieta

  Link: Jak sobie radziŁ przy dodatkowych skurczach? [3731]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Markobe

  Link: Szukam kontaktu z osobami z wszczepionŁ zastawkŁ [3669]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Janek

  Link: Migotanie przedsionkŁw - ablacja [2292]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marla19

  Link: Kardiomiopatia rozstrzeniowa [1979]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Lidia

  Link: Po ablacji [1977]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Oskar Kowalski

  Link: Łycie po nerwicy [1772]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / xena

  Link: KoŁatania, ablacje - okiem dochtora [1757]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ilona

  Link: CzŁstoskurcz - ablacja [1271]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jola

  Link: Echo serca [1018]

Nerwice serca, lŁkowe
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / matiiaga

  Link: Nerwica - objawy - jakie? kiedy wystŁpujŁ? ktŁre najczŁciej? jak sobie dajecie z nimi radŁ? [30343]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / gRZESIEk

  Link: Nerwica - luŁne rozmowy o Łyciu z chorobŁ [27219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Enka33

  Link: Z nerwicy siŁ wychodzi [26553]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / jadwigaszpaczynska

  Link: Nerwica w ciŁŁy [10453]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / monic25

  Link: Dla osŁb uczciwych i prawdomŁwnych - nerwica - choroba duszy, Łycie [7531]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / PogŁdka

  Link: Mamy z nerwicŁ [5621]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marcin

  Link: Zaburzenia wzroku i zawroty gŁowy przy nerwicy [5479]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / s

  Link: Nerwica - lub na pewno? [4983]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kaska

  Link: Problemy nerwicowe i sukcesy w walce z nerwicŁ [1352]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania12

  Link: DrŁenie ciaŁa, miŁni, już sama nie wiem jak to nazwaŁ [736]

Choroby, dolegliwoŁci
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jowita

  Link: PowiŁkszone wŁzŁy chŁonne koŁo nadgarstkŁw [1219]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Julkaaa93

  Link: Ucisk, gula w gardle [408]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / michas8420

  Link: PostŁpujŁce osŁabienie, obniŁona temperatura ciaŁa i zimne poty [171]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Albert39

  Link: Czerwone plamy na twarzy po alkoholu [139]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kola U.

  Link: BŁl w boku i pachwinie [111]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ania82

  Link: Nigdy wiŁcej marihuany [111]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / basia

  Link: Uczucie swŁdzenia wnŁtrznoŁci po rzuceniu palenia [103]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / bluber77

  Link: Pulsowanie w brzuchu [94]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / weronikamlub

  Link: Jak moŁna przytyŁ kilka kg? [88]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / mirela

  Link: Silne kŁucie i bŁle pod prawŁ ŁopatkŁ [70]

Komentarz w kodzie strony: forum users Forum kardiologiczne Nowi uŁytkownicy
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ksk987

  Link: olry

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / olry

  Link: ksk987

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / joasia21

  Link: Ad86

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Ad86

  Link: joasia21

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / pjan22

  Link: Marudaa

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Marudaa

  Link: pjan22

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / revolta

  Link: Teofil

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Teofil

  Link: revolta

Nowe dyskusje
 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Mariola 22

  Link: KŁucie serca [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Kwiatek58

  Link: lub czŁstoskurcz nadkomorowy jest groŁny? [8]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Nat95

  Link: Skurcz krtani [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Znerwicowany188

  Link: Niskie ciŁniene [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / renita

  Link: By-passy po stentach [0]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / Jm46

  Link: Mrowenie, drŁtwienie twarzy w okolicy nosa ust i oczu przyczyna [6]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / ella1988

  Link: Wariacje serca, czego moŁe chcieŁ? [19]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / kattia

  Link: Ucisk i bŁl po prawej stronie pod zebrami [2]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / geneg28

  Link: Podejrzewam NerwicŁ*Zaburzenia LŁkowe [3]

 • Link: .pl i/content/avatar.png" / amerykaniec00

  Link: ZespŁ bolesnego barku po zawale [0]

Komentarz w kodzie strony: forum // Komentarz w kodzie strony: content sidebar Komentarz w kodzie strony: page footer Kardiolo
 • Link: kontakt
 • Link: wspŁpraca
 • Link: regulamin
 • Link: reklama
 • Link: o kardiolo
 • Link: regulamin forum
 • Link: mapa

Link: .pl bundles/nextwebdefault/images/co
ntent/nwm-logo.png?v3" width="150" height="44" / NextWeb Media

Copyright (C) 2002-2010 Kardiolo .pl Wszelkie prawa zastrzeŁone. Serwis Kardiologiczny Kardiolo .pl ma charakter wyŁŁcznie informacyjny, leczenie naleŁy konsultowaŁ z lekarzem. Komentarz w kodzie strony: page footer // Komentarz w kodzie strony: start slave Komentarz w kodzie strony: end slave

Katalog SEO zawiera 5 podobnych stron WWW:

 • Pakiet konsultacji genetycznych Genodiet dostarcza informacji na temat niezbędnych dla organizmu proporcji składników odżywczych. Analizuje warianty genetyczne ważnych procesów metabolicznych i określa nietolerancję na laktozę, gluten oraz nadwrażliwość na kofeinę, sól. Dzięki temu dużo łatwiej spersonalizować program żywieniowy, odnaleźć przyczyny złego samopoczucia i im zapobiegać, optymalizować formę, dbać o zdrowie, zapobiegać chorobom dietozależnym.
 • Telemedycyna bliżej Ciebie Strona poświęcona wartości telemedycyny w Polsce i na Świecie. Zawiera ważne informacje na temat korzyści płynących ze stosowania telemedycyny w opiece medycznej, raporty i filmy opisujące jej misję. Ta nowa dziedzina medycyny stosowana jest w kardiologii, nadając jej nowy wymiar i usprawniając diagnostykę chorób serca. Telekardiologia pomaga kardiologowi zdalnie dokonać e-diagnozy chorego i zrobić badanie ekg serca przez telefon, gdy jest w domu. Nowy sektor e-zdrowia, w którym teleopieka przyspiesza...
 • Zdrowy Senior - Teleopieka24 Strona Teleopieka24.pl jest w całości przeznaczona seniorom, łamiąc obecny stereotyp osób starszych. Wartości jakie chcemy osiągnąć przez stronę to aktywizacja seniorów, nakłanianie ich do codziennej aktywności fizycznej i społecznej. Na stronach witryny znajdują się także porady jak dbać o serce aby ciągle cieszyć się życiem, jak z niego korzystać, jakie są ostatnie trendy w usługach dla seniorów.
 • Objawy choroby Tutaj dopasujesz wszelkie objawy choroby do jej przyczyny. Artykuły na takie tematy jak opryszczka, zajady, choroby wątroby, choroby serca, choroby tarczycy. Zapraszamy serdecznie!
 • Kardiolog dziecięcy Warszawa - kardiologia dziecięca Konsultacje kardiologiczne dzieci, konsultacje pediatryczne, EKG, holter - EKG oraz badanie echo serca dzieci. Doktor nauk medycznych, kardiolog Elżbieta Szymaniak (Warszawa) jest autorką licznych doniesień i publikacji z dziedziny zaburzeń rytmu serca u dzieci oraz kardiologii dziecięcej i leczenia stałą stymulacją serca u dzieci. Autorka rozdziału "Choroba węzła zatokowego" w podręczniku "Zaburzenia rytmu serca u dzieci". Kardiolog dziecięcy w Warszawie zaprasza!
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Strona Kardiolo.pl w Katalogu SEO - skomentuj!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • 2016-07-30: serca avatar grupa serce choroby krwi nerwica omega leki chorłb
  • 2016-06-28: avatar serca grupa serce choroby ciłnienie krwi nerwica leki omega
  • 2016-03-31: avatar serca grupa serce choroby krwi chorłb nerwica leki młzgu
  • 2015-12-15: avatar serca grupa choroby serce nerwica leki krwi chorłb omega
  • 2015-09-02: avatar serca grupa nerwica serce choroby krwi chorłb zdrowie leki

  Wczytuję statystyki...

  PageRank katalogu:
  Sprawdzam PR...
  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2015 SublimeStar.com Walerian Walawski.

  SublimeStar.com