Katalog SEO

Pozycjonowanie wg. zasad Google™ – dodaj stronę do moderowanego katalogu stron za darmo!

Wyszukiwarka:

Seriale - Rozrywka i hobby

Miniaturka Seriale (www.koktajl24.pl)3 lat/a Mini

- Seriale

Sącząc Koktajl24.pl poznasz niezwykłe sytuacje, niezwykłych ludzi. Z nami dowiesz się co zdarzy się w Twoim ulubionym serialu oraz wieści ze świata muzyki, teatru i filmu.
Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz www.koktajl24.pl teraz!

Skomentuj www.koktajl24.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony
Jakość www.koktajl24.pl: 5/5, generowań: 16

wwwPreview v3.6 z kwietnia 2014: 35 komentarzy; 80 opisów; 248 linków; 1 formularzy; 78 skrótów; 58 obrazków; 14 ważnych słów; 81865 znaków.
Koktajl.Fakt.pl: ');

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

.pl _s/kropka/1?DV=rasp_koktajl24/gl
owna" / Komentarz w kodzie strony: /front/sas/view.partial?sasCodeI
d=3282&adTechPlacementType=T
OP&regionItemId=4569
Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3282/[time
stamp]/?" border="0" /
blok reklamowy 750x100 Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5301&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4573

Formularz:

.pl resources/front/images/spyglass.
png" name="sa" class="Search-Button" / Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5302&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4574
Link: Kate jak Jackie Kennedy lub księżna Diana?: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&locale=pl_PL&;send=fals
e&layout=button_count&wi
dth=130&show_faces=false&
;action=like&colorscheme=lig
ht&font=arial&height=21&
amp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:130px; height:21px;" allowtransparency="true"
 • Link:
 • Link:
 • Link: MODA
Komentarz w kodzie strony: /front/menu/view.partial?menuId=
8&theme_id=view/regionitems/
menu/menu_with_submenu_id_1&
regionItemId=4575
Komentarz w kodzie strony: TOP MENU BLOCK
 • Link:
 • Link: TELEWIZJA
 • Link: URODA
 • Link: WIDEO
 • Link: LIFESTYLE
 • Link: Koktajl24
 • Link: Fakt.pl
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=&url=&categoryId=1141
&sortOrder=DESC&sortColu
mn=date&pageSize=5&pagin
atorEnabled=NO_PAGINATION&fl
agId=&statisticFactorId=0&am
p;partial=false&subType=ARTI
CLE&onlyWithPhoto=false&
itemShift=0&firstPageOnly=fa
lse&isAsync=false&inSour
ceOnStart=false&asyncAutoRef
reshInterval=0&isHiddenEnabl
ed=false&photoPosition=0&
;specialMarkItemsCount=1&spe
cialMarkFactorId=18&specialM
arkDistribution=ORIGINAL_DISTRIB
UTION&onlyMainCategory=false
&imageLazyLoading=false&
ignoreDuplicateContent=false&
;filterByTag=false&;categoryI
ds=1141&limitToXDays=&sk
ipArticlesInDuplicateContentList
=false&backgroundUrlPath=&am
p;theme_id=view/regionitems/arti
clelist/coctail_hot_articles_sli
der&regionItemId=4576
Link: « Link: » .com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl ksiezna-kate-jak-jacqueline-kenn
edy,artykuly,454083,1.html&l
ocale=pl_PL&send=false&l
ayout=button_count&;width=120
&show_faces=false&action
=like&colorscheme=light&
font=arial&height=21&app
Id=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63532480
9800896372.jpg" class="" border="0" / Kate jak Jackie Kennedy lub księżna Diana? Zostań królową nocy z :

Link: Zostań królową nocy z "Akademią wampirów!" Link: do udziału w konkursie, przeznaczonym nie tylko dla wampirów... Do wygrania idealne zestawy na długi wiosenny ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl konkurs-z-akademia-wampirow,arty
kuly,453666,1.html&;locale=pl
_PL&send=false&;layout=bu
tton_count&width=120&sho
w_faces=false&action=like&am
p;colorscheme=light&font=ari
al&height=21&appId=49935
7210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63532217
0759045790.jpg" alt='Zostań królową nocy z "Akademią wampirów!"' Akademią wampirów!"' class="" border="0" / Pastelowe stylizacje na pokazie Riny Cossack:

Link: Kate jak Jackie Kennedy lub księżna Diana? Link: Styl Jackie Kennedy był nieskazitelny - wszystko zawsze było zapięte na ostatni guzik. Każda jej stylizacja wyglądała, jakby właśnie ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-pokazie-riny-cossack,
artykuly,454055,1.html&local
e=pl_PL&send=false&layou
t=button_count&width=120&
;show_faces=false&action=lik
e&colorscheme=light&font
=arial&height=21&appId=4
99357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63532461
1919560078.jpg" class="" border="0" / Pastelowe stylizacje na pokazie Riny Cossack 100% elegancji na rozdaniu nagród Country Music:

Link: 100% elegancji na rozdaniu nagród Country Music Link: W Las Vegas odbyła się prestiżowa gala rozdania nagród Academy of Country Music. Pośród wielu gwiazd muzyki country ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-rozdaniu-nagrod-count
ry-music,artykuly,454076,1.html&
amp;locale=pl_PL&send=false&
amp;layout=button_count&widt
h=120&show_faces=false&a
ction=like&colorscheme=light
&font=arial&height=21&am
p;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63532462
9897400477.jpg" class="" border="0" / 100% elegancji na rozdaniu nagród Country Music Luz i glamour na pokazie Joanny Klimas:

Link: Pastelowe stylizacje na pokazie Riny Cossack Link: Gwiazdy, które zjawiły się na pokazie kolekcji "Raindrops" zaprojektowanej przez Rinę Cossack, wpasowały ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl prezentacja-kolekcji-logo-game-b
y-joanna-klimas,artykuly,453825,
1.html&locale=pl_PL&send
=false&layout=button_count&a
mp;width=120&show_faces=fals
e&action=like&colorschem
e=light&font=arial&heigh
t=21&appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63532293
7811088159.jpg" class="" border="0" / Luz i glamour na pokazie Joanny Klimas Tak wygląda Tori Spelling:

Moda lubi zataczać koło i to, co było modne kilka lat temu znowu powraca ...

Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=&url=&categoryId=-1&a
mp;sortOrder=DESC&sortColumn
=date&pageSize=5&paginat
orEnabled=NO_PAGINATION&flag
Id=&statisticFactorId=0&
partial=false&subType=ARTICL
E;GALLERY;VIDEO;MOVIE;MOVIE&
onlyWithPhoto=false&itemShif
t=0&firstPageOnly=true&i
nSourceOnStart=false&asyncAu
toRefreshInterval=0&isHidden
Enabled=true&photoPosition=0
&specialMarkItemsCount=1&
;specialMarkFactorId=18&spec
ialMarkDistribution=ORIGINAL_DIS
TRIBUTION&onlyMainCategory=f
alse&imageLazyLoading=false&
amp;ignoreDuplicateContent=false
&filterByTag=false&categ
oryIds=-1&limitToXDays=&
skipArticlesInDuplicateContentLi
st=false&backgroundUrlPath=&
amp;theme_id=view/regionitems/ar
ticlelist/coctail_column_with_ph
otos&regionItemId=4578
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635320
  459468508864.jpg" class="" border="0" / Dżinsowe sukienki hitem tej wiosny Lupita została ambasadorką Lancome!:
  2014-04-08 08:15 Link: Dżinsowe sukienki hitem tej wiosny MODA NA CO DZIEŃ

  Link: Luz i glamour na pokazie Joanny Klimas Link: Prezentacja kolekcji Logo Game Joanny Klimas przyciągnęła sporo znanych twarzy. Zobacz, kto pojawił się na pokazie

  Link: dżins Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  815931156020.jpg" class="" border="0" / Tak wygląda Tori Spelling Dżinsowe sukienki hitem tej wiosny:
  2014-04-08 09:18 Link: Tak wygląda Tori Spelling DRASTYCZNA ZMIANA

  Anja Rubik jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek na całym ...

  Link: Tori Spelling Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  592214620050.jpg" class="" border="0" / Anja Rubik w kolejnej reklamie Skąd wzięły się logotypy znanych marek?:
  2014-04-08 07:46 Link: Anja Rubik w kolejnej reklamie TYM RAZEM PERFUMY

  Wychudzona, blada, wygląda jakby wpadła w anoreksję! Tori Spelling, ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  737280368320.jpg" class="" border="0" / Lupita została ambasadorką Lancome! Anja Rubik w kolejnej reklamie:
  2014-04-08 08:00 Link: Lupita została ambasadorką Lancome! KOLEJNY SUKCES

  Logo marki jest bardzo ważnym elementem promocji domu mody. Symbole ...

  Link: twarz Lancome Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532481
  5931156020.jpg" class="" border="0" / Tak wygląda Tori Spelling Rina Cossack: kolekcja :
  Link: Tak wygląda Tori Spelling
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=Galerie&url=&category
Id=941&sortOrder=DESC&so
rtColumn=date&pageSize=4&
;paginatorEnabled=NO_PAGINATION&
amp;flagId=&statisticFactorI
d=0&partial=false&subTyp
e=GALLERY&onlyWithPhoto=fals
e&itemShift=0&firstPageO
nly=true&isAsync=false&i
nSourceOnStart=false&asyncAu
toRefreshInterval=0&isHidden
Enabled=false&photoPosition=
0&specialMarkItemsCount=0&am
p;specialMarkFactorId=0&spec
ialMarkDistribution=ORIGINAL_DIS
TRIBUTION&onlyMainCategory=f
alse&imageLazyLoading=false&
amp;ignoreDuplicateContent=false
&filterByTag=false&categ
oryIds=941&limitToXDays=&
;skipArticlesInDuplicateContentL
ist=false&backgroundUrlPath=
&theme_id=view/regionitems/a
rticlelist/coctail_bar&regio
nItemId=4579
Galerie
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  776972902224.jpg" class="" border="0" / Skąd wzięły się logotypy znanych marek? Tak wygląda Tori Spelling:
  2014-04-08 07:28 Link: Skąd wzięły się logotypy znanych marek? TROCHĘ HISTORII

  Laureatka tegorocznego Oscara Lupita Nyong'o zaczyna coraz więcej mieszać ...

  Link: burberry Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532148
  3944022696.jpg" class="" border="0" / Nieszczęśliwe modelki. Przez brutalny świat modelingu straciły... Najbardziej obciachowe tatuaże gwiazd:
  Link: Nieszczęśliwe modelki. Przez ...
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532460
  3441468926.jpg" alt='Rina Cossack: kolekcja "Raindrops" wiosna-lato 2014' Raindrops" wiosna-lato 2014' class="" border="0" / Nieszczęśliwe modelki. Przez brutalny świat modelingu straciły...:
  Link: Rina Cossack: kolekcja "Raindrops" ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  826801925060.jpg" class="" border="0" / Anna Popek dwa dni w tej samej stylizacji Sportowy styl przyszłych mam:
  2014-04-07 16:25 Link: Anna Popek dwa dni w tej samej stylizacji WPADKA?

  Justyna Steczkowska uwielbia wyglądać elegancko i naprawdę rzadko zdarza ...

  Link: anna popek Link: czytaj więcej »
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=&url=&categoryId=-1&a
mp;sortOrder=DESC&sortColumn
=date&pageSize=5&paginat
orEnabled=NO_PAGINATION&flag
Id=&statisticFactorId=0&
partial=false&subType=ARTICL
E;GALLERY;VIDEO;MOVIE;MOVIE&
onlyWithPhoto=false&itemShif
t=5&firstPageOnly=true&i
nSourceOnStart=false&asyncAu
toRefreshInterval=0&isHidden
Enabled=false&photoPosition=
0&specialMarkItemsCount=1&am
p;specialMarkFactorId=18&spe
cialMarkDistribution=ORIGINAL_DI
STRIBUTION&onlyMainCategory=
false&imageLazyLoading=false
&ignoreDuplicateContent=true
&filterByTag=false&categ
oryIds=-1&limitToXDays=&
skipArticlesInDuplicateContentLi
st=false&backgroundUrlPath=&
amp;theme_id=view/regionitems/ar
ticlelist/coctail_column_with_ph
otos&regionItemId=4580
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63531953
  4769450640.jpg" class="" border="0" / Najbardziej obciachowe tatuaże gwiazd Anna Popek dwa dni w tej samej stylizacji:
  Link: Najbardziej obciachowe tatuaże gwiazd
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  717587752804.jpg" class="" border="0" / Stylowa Steczkowska w bieli Seksowna top modelka w bikini:
  2014-04-07 14:10 Link: Stylowa Steczkowska w bieli ZAWSZE ELEGANCKA

  Anna Popek w intensywnie różowym zestawie od Riny Cossack ...

  Link: białe stylizacje Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  692148642767.jpg" class="" border="0" / Sportowy styl przyszłych mam Stylowa Steczkowska w bieli:
  2014-04-07 15:12 Link: Sportowy styl przyszłych mam CIĘŻARNE Gwiazdy

  Joanna Moro to jedno z nagłośniejszych nazwisk polskiego show-biznesu. ...

  Link: Hank Baskett Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  607377090464.jpg" class="" border="0" / Najgorsza okładka Joanny Moro Lupita została ambasadorką Lancome!:
  2014-04-07 12:35 Link: Najgorsza okładka Joanny Moro PIÓRA I RETUSZ

  Impreza Safe Kids Day przyciągnęła wiele seksownych i stylowych przyszłych ...

  Link: Rafał Maserak Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  599778071018.jpg" class="" border="0" / Seksowna top modelka w bikini Najgorsza okładka Joanny Moro:
  2014-04-07 13:23 Link: Seksowna top modelka w bikini Gorące zdjęcia z wakacji

  Miley Cyrus nie spoczywa na laurach. W sieci właśnie pojawiła się nowa ...

  Link: modelki w bikini Link: czytaj więcej »
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=Uroda&url=&categoryId
=964&sortOrder=DESC&sort
Column=date&pageSize=4&p
aginatorEnabled=NO_PAGINATION&am
p;flagId=&statisticFactorId=
0&partial=false&subType=
ARTICLE&onlyWithPhoto=false&
amp;itemShift=0&firstPageOnl
y=true&isAsync=false&inS
ourceOnStart=false&;asyncAuto
RefreshInterval=0&isHiddenEn
abled=false&photoPosition=0&
amp;specialMarkItemsCount=1&
specialMarkFactorId=18&speci
alMarkDistribution=ORIGINAL_DIST
RIBUTION&onlyMainCategory=fa
lse&imageLazyLoading=false&a
mp;ignoreDuplicateContent=false&
amp;filterByTag=false&catego
ryIds=964&limitToXDays=&
skipArticlesInDuplicateContentLi
st=false&backgroundUrlPath=&
amp;theme_id=view/regionitems/ar
ticlelist/coctail_bar&region
ItemId=4582
Uroda
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63531965
  1330375187.jpg" class="" border="0" / Domowe SPA, czyli kąpiel marzeń Sposoby na toteżznie młodą buzię:
  Link: Domowe SPA, czyli kąpiel marzeń
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532473
  7280368320.jpg" class="" border="0" / Lupita została ambasadorką Lancome! Domowe SPA, czyli kąpiel marzeń:
  Link: Lupita została ambasadorką Lancome!
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532041
  3308105499.jpg" class="" border="0" / Olejek arganowy na dłonie Szok! Lady Gaga ubrana od stóp do głów:
  Link: Olejek arganowy na dłonie
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63486252
  8366091418.jpg" class="" border="0" / Sposoby na toteżznie młodą buzię Olejek arganowy na dłonie:
  Link: Sposoby na toteżznie młodą buzię
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=&url=&categoryId=-1&a
mp;sortOrder=DESC&sortColumn
=date&pageSize=5&paginat
orEnabled=NO_PAGINATION&flag
Id=&statisticFactorId=0&
partial=false&subType=ARTICL
E;GALLERY;VIDEO;MOVIE;MOVIE&
onlyWithPhoto=false&itemShif
t=10&firstPageOnly=true&
inSourceOnStart=false&asyncA
utoRefreshInterval=0&isHidde
nEnabled=false&photoPosition
=0&specialMarkItemsCount=1&a
mp;specialMarkFactorId=18&sp
ecialMarkDistribution=ORIGINAL_D
ISTRIBUTION&onlyMainCategory
=false&imageLazyLoading=fals
e&ignoreDuplicateContent=tru
e&filterByTag=false&cate
goryIds=-1&limitToXDays=&
;skipArticlesInDuplicateContentL
ist=false&backgroundUrlPath=
&theme_id=view/regionitems/a
rticlelist/coctail_column_with_p
hotos&regionItemId=4583
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635322
  948758224864.jpg" class="" border="0" / Miley Cyrus znowu topless. Fajna? Księżną Kate znów spotkał efekt Marilyn :
  2014-04-07 10:24 Link: Miley Cyrus znowu topless. Fajna? ZDJĘCIE NA KONIU

  Na Gisele Bundchen czeka kontrakt z marką H&M. Grafik top modelki jest ...

  Link: Adore You Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  654042160862.jpg" class="" border="0" / Szok! Lady Gaga ubrana od stóp do głów Miley Cyrus znowu topless. Fajna?:
  2014-04-07 10:57 Link: Szok! Lady Gaga ubrana od stóp do głów ZASKOCZENIE

  Plejada gwiazd i celebrytów przybyła na Wella Night of Inspiration. ...

  Link: zielone włosy Lady Gaga Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  577442935559.jpg" class="" border="0" / Celebryci na pokazie kolekcji fryzur Księżna Kate w królewskiej czerwieni:
  2014-04-07 09:42 Link: Celebryci na pokazie kolekcji fryzur MORZE INSPIRACJI

  To się zdarza niezwykle rzadko! Lady Gaga częściej rozbiera się, niż ...

  Link: fryzury gwiazd Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  595127491901.jpg" class="" border="0" / Księżną Kate znów spotkał efekt Marilyn Celebryci na pokazie kolekcji fryzur:
  2014-04-07 10:19 Link: Księżną Kate znów spotkał efekt Marilyn ZŁOŚLIWY WIATR

  Słodki Jerzyk, syn brytyjskiego księcia Williama i jego żony Kate ...

  Link: księżna kate Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532459
  2214620050.jpg" class="" border="0" / Anja Rubik w kolejnej reklamie Zostań królową nocy z :
  Link: Anja Rubik w kolejnej reklamie
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=Lifestyle&url=&catego
ryId=1000&sortOrder=DESC&
;sortColumn=date&pageSize=4&
amp;paginatorEnabled=NO_PAGINATI
ON&flagId=&statisticFact
orId=0&partial=false&sub
Type=ARTICLE&onlyWithPhoto=f
alse&itemShift=0&firstPa
geOnly=true&isAsync=false&am
p;inSourceOnStart=false&asyn
cAutoRefreshInterval=0&isHid
denEnabled=false&photoPositi
on=0&specialMarkItemsCount=1
&specialMarkFactorId=18&
specialMarkDistribution=ORIGINAL
_DISTRIBUTION&onlyMainCatego
ry=false&imageLazyLoading=fa
lse&ignoreDuplicateContent=f
alse&filterByTag=false&c
ategoryIds=1000&limitToXDays
=&skipArticlesInDuplicateCon
tentList=false&backgroundUrl
Path=&theme_id=view/regionit
ems/articlelist/coctail_bar&
regionItemId=4585
Lifestyle
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635324
  528137840968.jpg" class="" border="0" / Księżna Kate w królewskiej czerwieni Anja Rubik w kolejnej reklamie:
  2014-04-07 08:28 Link: Księżna Kate w królewskiej czerwieni PIERWSZY WYJAZD JERZYKA

  Biedna księżniczka Kate. Wiatr chyba się na nią uwziął... Kate Middleton ...

  Link: Emma Shoes Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532136
  5102126439.jpg" class="" border="0" / Kim Kardashian nago. Jak wygląda po ciąży? Seksowna Cameron Diaz nie stosuje żadnej diety!:
  Link: Kim Kardashian nago. Jak wygląda po ...
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532217
  0759045790.jpg" alt='Zostań królową nocy z "Akademią wampirów!"' Akademią wampirów!"' class="" border="0" / Kim Kardashian nago. Jak wygląda po ciąży?:
  Link: Zostań królową nocy z "Akademią ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635320
  470452774247.jpg" class="" border="0" / Wzorzyste T-shirty na wiosnę Błyskawiczne pasty do kanapek:
  2014-04-06 14:22 Link: Wzorzyste T-shirty na wiosnę TRENDY

  Nathan Wyburn nie jest typowym artystą. Jego prac nie znajdziemy w ...

  Link: t shirt Link: czytaj więcej »
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=&url=&categoryId=-1&a
mp;sortOrder=DESC&sortColumn
=date&pageSize=10&pagina
torEnabled=NORMAL_PAGINATION&
;flagId=&statisticFactorId=0
&partial=false&;subType=A
RTICLE&onlyWithPhoto=false&a
mp;itemShift=15&firstPageOnl
y=false&inSourceOnStart=fals
e&asyncAutoRefreshInterval=0
&isHiddenEnabled=false&p
hotoPosition=0&specialMarkIt
emsCount=1&specialMarkFactor
Id=18&specialMarkDistributio
n=ORIGINAL_DISTRIBUTION&only
MainCategory=false&;imageLazy
Loading=false&ignoreDuplicat
eContent=true&filterByTag=fa
lse&categoryIds=-1&limit
ToXDays=&skipArticlesInDupli
cateContentList=false&backgr
oundUrlPath=&theme_id=view/r
egionitems/articlelist/coctail_c
olumn_with_photos&regionItem
Id=4586
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63532130
  9122798999.jpg" class="" border="0" / Seksowna Cameron Diaz nie stosuje żadnej diety! Wzorzyste T-shirty na wiosnę:
  Link: Seksowna Cameron Diaz nie stosuje ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635322
  062006630548.jpg" class="" border="0" / Modelki z krakersów Ada Fijał cała w czerwieni:
  2014-04-06 10:21 Link: Modelki z krakersów NIEBANALNA SZTUKA

  Wzorzysty T-shirt lub top to świetne i proste rozwiązanie dla tych z was, ...

  Link: Kate Moss Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635284
  123523880324.jpg" class="" border="0" / Błyskawiczne pasty do kanapek Modelki z krakersów:
  2014-04-06 13:09 Link: Błyskawiczne pasty do kanapek ZDROWE ŚNIADANIE

  Kolejny piąty już odcinek show Polsatu za nami. W kogo tym razem wcieliły ...

  Link: pasty do kanapek Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635322
  977937841981.jpg" class="" border="0" / To Bob Marley? Nie, to Paulla! Zgrabne brzuszki celebrytek:
  2014-04-05 23:55 Link: To Bob Marley? Nie, to Paulla! SHOW POLSATU

  Jeśli każde twoje śniadanie wygląda tak samo, a ty masz już dość nudnych ...

  Link: Paulla Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635323
  732956701243.jpg" class="" border="0" / Ada Fijał cała w czerwieni To Bob Marley? Nie, to Paulla!:
  2014-04-06 10:00 Link: Ada Fijał cała w czerwieni JEJ KOLOR!

  Kto by się tego spodziewał? Na pokazie Macieja Zienia zabrakło nie tylko ...

  Link: czerwone zestawy Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635322
  974346472642.jpg" class="" border="0" / Skromnie i smutno na pokazie Zienia Kate Moss z córką. Będzie modelką?:
  2014-04-05 13:29 Link: Skromnie i smutno na pokazie Zienia SPORE ZASKOCZENIE

  W sobotę 5 kwietnia odbył się półfinał szóstej edycji ...

  Link: pokaz Macieja Zienia Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635319
  663374675018.jpg" class="" border="0" / Zgrabne brzuszki celebrytek Skromnie i smutno na pokazie Zienia:
  2014-04-05 15:08 Link: Zgrabne brzuszki celebrytek NOWA STARA MODA

  Jeżeli na co dzień nie obracamy się w branży modowej, ciężko jest nauczyć ...

  Link: Kasia Tusk Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635320
  345041577345.jpg" class="" border="0" / Jak wymawiać nazwy luksusowych marek? Gwiazdy noszą porwane dżinsy:
  2014-04-05 09:41 Link: Jak wymawiać nazwy luksusowych marek? VIDEO

  Celebrytki przypomniały sobie o modzie z lat 90. Coraz chętniej pokazują ...

  Link: balmain Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635322
  080674468229.jpg" class="" border="0" / Kate Moss z córką. Będzie modelką? Jak wymawiać nazwy luksusowych marek?:
  2014-04-05 11:29 Link: Kate Moss z córką. Będzie modelką? JAK DWIE KROPLE WODY

  Moda na zniszczone ubrania nadal trwa. Coraz więcej gwiazd lansuje ją na ...

  Link: Kate Moss Link: czytaj więcej »
 • 09:18 Link: Tak wygląda Tori Spelling
1 Link: 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: Komentarz w kodzie strony: /front/sas/view.partial?sasCodeI
d=3284&adTechPlacementType=R
IGHT&regionItemId=4587
Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3284/[time
stamp]/?" border="0" /
blok reklamowy 300x250 3284 Komentarz w kodzie strony: /front/article/itemHeader.partia
l?headerTitle=Najnowsze artykuły&firstPageOnly=fals
e&url=&theme_id=view/reg
ionitems/common/header_standard&
amp;regionItemId=4588
Najnowsze artykuły Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=Najnowsze&url=&catego
ryId=941&sortOrder=DESC&
sortColumn=date&pageSize=10&
amp;paginatorEnabled=NO_PAGINATI
ON&flagId=&statisticFact
orId=0&partial=false&sub
Type=ARTICLE;GALLERY;VIDEO;MOVIE
;MOVIE&onlyWithPhoto=false&a
mp;itemShift=0&firstPageOnly
=false&isAsync=false&inS
ourceOnStart=false&;asyncAuto
RefreshInterval=0&isHiddenEn
abled=false&photoPosition=0&
amp;specialMarkItemsCount=1&
specialMarkFactorId=18&speci
alMarkDistribution=ORIGINAL_DIST
RIBUTION&onlyMainCategory=fa
lse&imageLazyLoading=false&a
mp;ignoreDuplicateContent=false&
amp;filterByTag=false&catego
ryIds=941&limitToXDays=&
skipArticlesInDuplicateContentLi
st=false&backgroundUrlPath=&
amp;theme_id=view/regionitems/ar
ticlelist/coctail_hour_title&
;regionItemId=4589
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635319
  479379867525.jpg" class="" border="0" / Gwiazdy noszą porwane dżinsy Tak wygląda Tori Spelling:
  2014-04-05 08:42 Link: Gwiazdy noszą porwane dżinsy DZIURAWA MODA

  Kate Moss rzadko znajduje czas dla rodziny. Jednak gdy już odpoczywa, to ...

  Link: Kasia Tusk Link: czytaj więcej »
 • 08:00 Link: Lupita została ambasadorką ...
 • 08:15 Link: Dżinsowe sukienki hitem tej ...
 • 07:28 Link: Skąd wzięły się logotypy ...
 • 07:46 Link: Anja Rubik w kolejnej reklamie
 • 15:12 Link: Sportowy styl przyszłych mam
 • 16:25 Link: Anna Popek dwa dni w tej ...
 • 13:23 Link: Seksowna top modelka w bikini
 • 14:10 Link: Stylowa Steczkowska w bieli
 • MODA: Link: Anja Rubik , Link: Chanel , Link: Karl Lagerfeld , Link: Kate Middleton , Link: moda 2012 , Link: modne kolory 2012 , Link: Vogue , Link: wpadki gwiazd ,
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5303&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4590
Link: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&send=false&layout=butt
on_count&width=100&show_
faces=false&action=like&
colorscheme=light&font&h
eight=21" Link: Link: Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=GALERIE&url=http://koktaj
l.fakt .pl ZDJECIA-GWIAZD&categoryId=-1
&sortOrder=DESC&sortColu
mn=date&pageSize=5&pagin
atorEnabled=NORMAL_PAGINATION&am
p;flagId=&statisticFactorId=
0&partial=false&subType=
GALLERY&onlyWithPhoto=false&
amp;itemShift=0&firstPageOnl
y=false&isAsync=false&in
SourceOnStart=false&asyncAut
oRefreshInterval=0&;isHiddenE
nabled=false&photoPosition=0
&specialMarkItemsCount=1&
;specialMarkFactorId=18&spec
ialMarkDistribution=ORIGINAL_DIS
TRIBUTION&onlyMainCategory=f
alse&imageLazyLoading=false&
amp;ignoreDuplicateContent=false
&filterByTag=false&categ
oryIds=-1&skipArticlesInDupl
icateContentList=false&limit
ToXDays=&backgroundUrlPath=&
amp;theme_id=view/regionitems/ar
ticlelist/coctail_box_gallery&am
p;regionItemId=4591
Galeria DRASTYCZNA ZMIANA Link: « Link: » Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63532481
5931156020.jpg" class="" border="0" / Tak wygląda Tori Spelling Rina Cossack: kolekcja :
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63532460
3441468926.jpg" alt='Rina Cossack: kolekcja "Raindrops" wiosna-lato 2014' Raindrops" wiosna-lato 2014' class="" border="0" / Nieszczęśliwe modelki. Przez brutalny świat modelingu straciły...:
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63532148
3944022696.jpg" class="" border="0" / Nieszczęśliwe modelki. Przez brutalny świat modelingu straciły... Najbardziej obciachowe tatuaże gwiazd:
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63531953
4769450640.jpg" class="" border="0" / Najbardziej obciachowe tatuaże gwiazd Największe gwiazdy PRL. Ich słuchaliśmy. Pamiętasz?:
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63532224
9774120204.jpg" class="" border="0" / Największe gwiazdy PRL. Ich słuchaliśmy. Pamiętasz? Gdańsk. Rozmowa z pielęgniarką z Rady Pielęgniarek i Położnych:
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5304&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4592
Komentarz w kodzie strony: /front/article/list.partial?head
er=WIDEO&url=&categoryId
=0&sortOrder=DESC&sortCo
lumn=date&pageSize=8&pag
inatorEnabled=NO_PAGINATION&
flagId=&statisticFactorId=0&
amp;partial=false&subType=MO
VIE;MOVIE&onlyWithPhoto=fals
e&itemShift=0&firstPageO
nly=false&isAsync=false&
inSourceOnStart=false&asyncA
utoRefreshInterval=0&isHidde
nEnabled=false&photoPosition
=0&specialMarkItemsCount=1&a
mp;specialMarkFactorId=18&sp
ecialMarkDistribution=ORIGINAL_D
ISTRIBUTION&onlyMainCategory
=false&imageLazyLoading=fals
e&ignoreDuplicateContent=fal
se&filterByTag=false&cat
egoryIds=&skipArticlesInDupl
icateContentList=false&limit
ToXDays=&backgroundUrlPath=&
amp;theme_id=view/regionitems/ar
ticlelist/coctail_box_video&
regionItemId=4593
WIDEO Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63532473
2259752301.jpg" class="" border="0" / Gdańsk. Rozmowa z pielęgniarką z Rady Pielęgniarek i Położnych Samochód zaparkował na głazie: Służba zdrowia leci na pysk
Link: » Link: « Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532459
1010283723.jpg" class="" border="0" / Samochód zaparkował na głazie Jerzy Janowicz wpadł w furię na konferencji prasowej:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532484
6766534960.jpg" class="" border="0" / Jerzy Janowicz wpadł w furię na konferencji prasowej Lino Zani :
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532375
0681529091.jpg" class="" border="0" / Lino Zani Hells Kitchen:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532391
2475885021.jpg" class="" border="0" / Hells Kitchen Konrad Gaca:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532199
8079769312.jpg" class="" border="0" / Konrad Gaca Pokaz Macieja Zienia na WFW:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532315
7601231614.jpg" class="" border="0" / Pokaz Macieja Zienia na WFW 50 CENT:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63532408
0843536664.jpg" class="" border="0" / 50 CENT Fakt.pl:
Komentarz w kodzie strony: /front/sas/view.partial?sasCodeI
d=3288&adTechPlacementType=R
IGHT2&regionItemId=4594
Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3288/[time
stamp]/?" border="0" /
Rectangle 2 Komentarz w kodzie strony: /front/externalSucker.partial?ex
ternalUrl=http://promocje.fakt .pl widget/small/OFFERS_FOR_FASTDEAL
.html&regionItemId=4595
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5305&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4596
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=23025&htmlType=standar
d&header=&url=&regio
nItemId=52849
Link: .pl 2014/04/01/635319359284520000.jp
g" /
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5306&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4597
Link: .pl 2013/11/19/635204755512280000.jp
g" /
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5308&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4599
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=20663&htmlType=standar
d&header=&url=&regio
nItemId=22227
Link: .pl 2013/11/13/635199473450480000.jp
g" /
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5307&htmlType=standard
&header=&url=&region
ItemId=4598
Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=21847&htmlType=standar
d&header=&url=&regio
nItemId=27041
.pl widget/id/10054" style="width:300px;height:500px;
" Komentarz w kodzie strony: /front/article/CustomHtmlBlock.p
artial?firstPageOnly=false&h
tmlId=5299&htmlType=adSense&
amp;header=&url=&regionI
temId=4571
Najpopularniejsze w serwisie
 • 13:18 Link: Kate jak Jackie Kennedy lub ...
 • TELEWIZJA: Link: Got To Dance , Link: M jak miłość , Link: Must Be The Music , Link: Na dobre i na złe , Link: Przepis na życie , Link: Top Model , Link: X Factor , Link: You Can Dance ,
 • URODA: Link: diety gwiazd , Link: fryzury gwiazd , Link: makijaże gwiazd ,
 • LIFESTYLE: Link: ciąże gwiazd , Link: domy gwiazd , Link: euro 2012 , Link: konkurs , Link: photoshop , Link: reklamy gwiazd , Link: retusz , Link: śluby gwiazd ,
Link: Ringier Axel Springer Polska: Link:


Copyright (C) 2008-2012 Ringier Axel Springer Polska Komentarz w kodzie strony: <div id="info"> <a href="/about/Kontakt">Kontakt</a> <a href="/about/O_serwisie">O serwisie </a> <a href="/about/Media-o-nas">Med
ia o nas </a> <a href="/about/Regulamin">Regul
amin </a> <a href="/about/Polityka_prywatnosc
i">Polityka prywatności</a> <a href="/about/Reklama"&gt;Reklama
</a> <a href="#top">do góry</a> </div>
Komentarz w kodzie strony: info
Link: Ringier Axel Springer PolskaTaniec z gwiazdami: | Link: Taniec Z GwiazdamiNewsweek: | Link: NewsweekFakt.pl: | Link: Fakt.plForbes: | Link: ForbesAuto Świat: | Link: Auto ŚwiatTop Gear: oficjalna polska strona najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego na świecie: | Link: Top GearSport, wiadomości sportowe, Przegląd Sportowy: | Link: SportStudents: | Link: StudentsKomputer Świat: | Link: Komputer ŚwiatPlay PC: | Link: Play PcGry: | Link: GryREDAKCJA.PL: | Link: Redakcja.plPREZENTY I ŻYCZENIA.PL: | Link: Prezenty I Życzenia.plW PRZERWIE.PL: | Link: W Przerwie.plInternetowy słownik komputerowy: | Link: Internetowy Słownik KomputerowyDarmowe programy: | Link: Darmowe ProgramyRELACJE24.PL: | Link: Relacje24.plSennik: | Link: SennikKomputer Świat Ekspert: | Link: Komputer Świat EkspertGadżety, prezenty, upominki: | Link: Gadżety, Prezenty, UpominkiFoto i video: | Link: Foto I VideoKobieta: | Link: Kobieta | Link: MojeKupony.pl | Link: ShopAlike.pl | Link: Encyklopedia gier
wwwPreview v3.6 z marca 2014: 6 komentarzy; 80 opisów; 247 linków; 6 treści dla dorosłych; 1 formularzy; 75 skrótów; 57 obrazków; 14 ważnych słów; 43684 znaków.
Koktajl.Fakt.pl: ');

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

.pl _s/kropka/1?DV=rasp_koktajl24/ex
clusive:glowna" / Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • blok reklamowy 750x100
 • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3282/[time
  stamp]/?" border="0" /

Formularz:

.pl resources/front/images/spyglass.
png" name="sa" class="Search-Button" / Link: Celebrytki na otwarciu nowego showroomu: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&locale=pl_PL&;send=fals
e&layout=button_count&wi
dth=130&show_faces=false&
;action=like&colorscheme=lig
ht&font=arial&height=21&
amp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:130px; height:21px;" allowtransparency="true"
 • Link:
 • Link:
 • Link: MODA
Komentarz w kodzie strony: TOP MENU BLOCK
 • Link:
 • Link: TELEWIZJA
 • Link: URODA
 • Link: WIDEO
 • Link: LIFESTYLE
 • Link: Koktajl24
 • Link: Fakt.pl
Link: « Link: » .com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-otwarciu-showroomu,ar
tykuly,448572,1.html&amp;locale=
pl_PL&send=false&amp;layout=
button_count&width=120&s
how_faces=false&action=like&
amp;colorscheme=light&amp;font=a
rial&height=21&;appId=499
357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63529792
8212269240.jpg" class="" border="0" / Celebrytki na otwarciu nowego showroomu Kuś w bluzce z (Treść tylko dla dorosłych) y prześwitami:

Link: Kuś w bluzce z (Treść tylko dla dorosłych) y prześwitami Link: Nawet biała koszula może być kusząca i zmysłowa. Wystarczy, że będzie z prześwitującej tkaniny

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl bluzka-koszulowa-z-przeswitujace
j-tkaniny,artykuly,447813,1.html
&locale=pl_PL&send=false
&layout=button_count&wid
th=120&show_faces=false&
action=like&colorscheme=ligh
t&font=arial&height=21&a
mp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63529527
3322225028.jpg" censor" Kuś w bluzce z (Treść tylko dla dorosłych) y prześwitami" class="" border="0" / Makijaż w stylu Edyty Herbuś:

Link: Celebrytki na otwarciu nowego showroomu Link: Nowy showroom w Warszawie już otwarty. Na pierwsze zakupy tłumnie przybyły celebrytki, które w przyjemnej atmosferze plotek ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl makijaz-w-stylu-edyty-herbus,art
ykuly,447865,1.html&amp;locale=p
l_PL&send=false&amp;layout=b
utton_count&width=120&sh
ow_faces=false&action=like&a
mp;colorscheme=light&amp;font=ar
ial&height=21&appId=4993
57210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63529464
3999865824.jpg" class="" border="0" / Makijaż w stylu Edyty Herbuś Co łączy Serenę Williams i Beyonce?:

Link: Co łączy Serenę Williams i Beyonce? Link: Na wielkie gale Gwiazdy wybierają sukienki od znanych i lubianych projektantów. Okazuje się, że Beyonce oraz Serena Williams ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl beyonce-i-serena-williams-w-suki
ence-od-michaela-costello,artyku
ly,448098,1.html&locale=pl_P
L&send=false&layout=butt
on_count&width=120&show_
faces=false&action=like&
colorscheme=light&font=arial
&height=21&appId=4993572
10088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63529611
1898708988.jpg" class="" border="0" / Co łączy Serenę Williams i Beyonce? 10 makijaży z oscarowych imprez:

Link: Makijaż w stylu Edyty Herbuś Link: Edyta Herbuś należy do gwiazd, które lubią zaskoczyć nowym wizerunkiem. Nie przywiązuje się do jednego makijażu. Możemy ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl najlepsze-makijaze-gwiazd-z-oska
row,artykuly,448025,1.html&l
ocale=pl_PL&send=false&l
ayout=button_count&;width=120
&show_faces=false&amp;action
=like&colorscheme=light&
font=arial&height=21&app
Id=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63529542
8998769671.jpg" class="" border="0" / 10 makijaży z oscarowych imprez Sandra Bullock lub Monica Bellucci?:

Pamela Anderson przy niej wymięka. Samozwańcza modelka, BeShine, świeci ...

 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  085526124674.jpg" class="" border="0" / Szok! Największe piersi świata? W takich luksusach wypoczywa Kate Middleton:
  2014-03-09 08:03 Link: Szok! Największe piersi świata? Czy naturalne?

  Link: 10 makijaży z oscarowych imprez Link: Gwiazdy na imprezach związanych z tegorocznym rozdaniem Oscarów prezentowały się zjawiskowo. Podczas gdy jedne postawiły na ...

  Link: operacje plastyczne Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635296
  386181085091.jpg" class="" border="0" / Sandra Bullock lub Monica Bellucci? Szok! Największe piersi świata?:
  2014-03-09 08:21 Link: Sandra Bullock lub Monica Bellucci? KTÓRA Z NICH JEST STARSZA?

  Anja Rubik w marcowym wydaniu magazynu "Elle". Supermodelka i ...

  Link: Sandra Bullock Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635296
  987261012823.png" class="" border="0" / Rubik o operacjach plastycznych To są najseksowniejsze Rosjanki:
  2014-03-08 21:11 Link: Rubik o operacjach plastycznych ŻYCIE GWIAZD

  Obie piękne i zmysłowe, a na Dodatek obie są świetnymi aktorkami, ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635298
  077650600874.jpg" class="" border="0" / W takich luksusach wypoczywa Kate Middleton Rubik o operacjach plastycznych :
  2014-03-08 21:53 Link: W takich luksusach wypoczywa Kate Middleton WAKACJE KSIĘŻNEJ

  Rosja, to nie tylko kraj pełen niesamowitego dorobku kulturowego, ale i ...

  Link: moda i styl Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529709
  8665247230.jpg" class="" border="0" / Seksistowskie reklamy z dawnych lat Tak mieszkają polskie Gwiazdy:
  Link: Seksistowskie reklamy z dawnych lat
Galerie
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635298
  003350939938.jpg" class="" border="0" / To są najseksowniejsze Rosjanki Seksistowskie reklamy z dawnych lat:
  2014-03-08 20:24 Link: To są najseksowniejsze Rosjanki TOP 10

  W biegu, zapracowana, ale za to zawsze uśmiechnięta. Księżna Kate nie ...

  Link: Rosja Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529791
  5307149985.jpg" class="" border="0" / Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015:
  Link: Te prezenty dostałabyś na Dzień ...
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63517019
  7717403093.jpg" class="" border="0" / Tak mieszkają polskie gwiazdy Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet:
  Link: Tak mieszkają polskie gwiazdy
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  098665247230.jpg" class="" border="0" / Seksistowskie reklamy z dawnych lat Tak mieszkają polskie gwiazdy:
  2014-03-08 20:24 Link: Seksistowskie reklamy z dawnych lat FOTO

  Za nami pierwszy odcinek tanecznego show. Tym razem zobaczyliśmy tylko ...

  Link: retro reklamy Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529614
  2708035999.jpg" class="" border="0" / Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015 Seksistowskie reklamy z dawnych lat:
  Link: Kolekcja Stella McCartney ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635298
  700598166500.jpg" alt='Brokat i koronki w "Tańcu z gwiazdami"' Tańcu z gwiazdami"' class="" border="0" / Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet:
  2014-03-08 18:45 Link: Brokat i koronki w "Tańcu z gwiazdami" PIERWSZY ODCINEK

  Nawet jeśliby odrzucić twarde, feministyczne poglądy, niektóre ...

  Link: kreacje gwiazd Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635170
  197717403093.jpg" class="" border="0" / Tak mieszkają polskie gwiazdy Brokat i koronki w :
  2014-03-08 20:02 Link: Tak mieszkają polskie gwiazdy GALERIA

  Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015 to przede wszystkim ...

  Link: domy gwiazd Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635296
  142708035999.jpg" class="" border="0" / Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015 Sandra Bullock lub Monica Bellucci?:
  2014-03-08 16:15 Link: Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015 Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015

  Tak mieszkają polskie gwiazdy. Kto nie marzy o takich luksusach? Patrząc ...

  Link: fashion week w Paryżu Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  915307149985.jpg" class="" border="0" / Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015:
  2014-03-08 16:30 Link: Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet MAGIA PRL-u

  Karl Lagerfeld postanowił otworzyć nowy butik w Londynie. Będzie tam ...

  Link: Dzień Kobiet w PRL-u Link: czytaj więcej »
Uroda
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529708
  2653813783.jpg" class="" border="0" / Makijaż w stylu Sharon i Kelly Osbourne Żona :
  Link: Makijaż w stylu Sharon i Kelly ...
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529638
  6181085091.jpg" class="" border="0" / Sandra Bullock lub Monica Bellucci? Makijaż w stylu Sharon i Kelly Osbourne:
  Link: Sandra Bullock lub Monica Bellucci?
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529464
  3999865824.jpg" class="" border="0" / Makijaż w stylu Edyty Herbuś Zobacz. Tak się zmieniał Justin Bieber:
  Link: Makijaż w stylu Edyty Herbuś
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529802
  6488862400.jpg" alt='Żona "Lewego" pokazała brzuch. Jak że stali! ' Lewego" pokazała brzuch. Jak że stali! ' class="" border="0" / Makijaż w stylu Edyty Herbuś:
  Link: Żona "Lewego" pokazała brzuch. Jak ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  135160227497.jpg" class="" border="0" / Nowa kolekcja Karla Lagerfelda filmy, które obejrzysz z chłopakiem:
  2014-03-08 13:56 Link: Nowa kolekcja Karla Lagerfelda BUTIK W LONDYNIE

  Dzień Kobiet w PRL-u obchodzony był bardzo hucznie. Scenariusz przewidywał ...

  Link: kotka choupette Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635294
  589312452482.jpg" class="" border="0" / Zobacz. Tak się zmieniał Justin Bieber Nowa kolekcja Karla Lagerfelda:
  2014-03-08 14:45 Link: Zobacz. Tak się zmieniał Justin Bieber PRZEMIANY GWIAZD

  Tarta z ciasta francuskiego jest szybka w przygotowaniu. Można ją podawać ...

  Link: przemiana Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635001
  920632122241.jpg" class="" border="0" / Superszybkie i smaczne tarty Śmierdzące świeczki. Serio?:
  2014-03-08 12:20 Link: Superszybkie i smaczne tarty POMYSŁY

  Piosenkarz był pupilem całej Ameryki. Rozhisteryzowane fanki tłumem ...

  Link: szybkie przepisy Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  946221778441.jpg" class="" border="0" / filmy, które obejrzysz z chłopakiem Superszybkie i smaczne tarty:
  2014-03-08 12:40 Link: filmy, które obejrzysz z chłopakiem RANKING

  Wszędzie jest pełno świec o zapachu wanilii, czekolady lub różnych ...

  Link: randka Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529708
  5526124674.jpg" class="" border="0" / Szok! Największe piersi świata? W takich luksusach wypoczywa Kate Middleton:
  Link: Szok! Największe piersi świata?
Lifestyle
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635296
  231129702064.jpg" class="" border="0" / Śmierdzące świeczki. Serio? Szok! Największe piersi świata?:
  2014-03-08 11:49 Link: Śmierdzące świeczki. Serio? ŚWIECE ZAPACHOWE

  Kolejny weekend zbliża się wielkimi krokami, pogoda za oknem zachęca do ...

  Link: spaliny Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529800
  3350939938.jpg" class="" border="0" / To są najseksowniejsze Rosjanki Zobacz. Tak się zmieniał Justin Bieber:
  Link: To są najseksowniejsze Rosjanki
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529807
  7650600874.jpg" class="" border="0" / W takich luksusach wypoczywa Kate Middleton To są najseksowniejsze Rosjanki:
  Link: W takich luksusach wypoczywa Kate ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  122316260988.jpg" class="" border="0" / Ukochana Boruca była na pokazie Chanel Celebrytki na otwarciu nowego showroomu:
  2014-03-07 21:30 Link: Ukochana Boruca była na pokazie Chanel W SUPERMARKECIE

  Dieta i treningi przynoszą efekty. Anna, żona Roberta Lewandowskiego, ma ...

  Link: pokazy Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63529458
  9312452482.jpg" class="" border="0" / Zobacz. Tak się zmieniał Justin Bieber Ukochana Boruca była na pokazie Chanel:
  Link: Zobacz. Tak się zmieniał Justin ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635298
  026488862400.jpg" alt='Żona "Lewego" pokazała brzuch. Jak że stali! ' Lewego" pokazała brzuch. Jak że stali! ' class="" border="0" / Kuś w bluzce z (Treść tylko dla dorosłych) y prześwitami:
  2014-03-07 14:46 Link: Żona "Lewego" pokazała brzuch. Jak że stali! ALE CIAŁO

  Sara Mannei, dziewczyna Artura Boruca, uwielbia luksusowe ubrania i ...

  Link: brzuch Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  928212269240.jpg" class="" border="0" / Celebrytki na otwarciu nowego showroomu Żona :
  2014-03-07 15:37 Link: Celebrytki na otwarciu nowego showroomu SZAŁ ZAKUPÓW

  Słowo karnawał kojarzy się wszystkim z gorącą Brazylią i seksownymi ...

  Link: Ola Szwed Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  863692566038.jpg" class="" border="0" / Seksowne Brazylijki podczas karnawału Uszyją bieliznę że strojów z :
  2014-03-07 12:53 Link: Seksowne Brazylijki podczas karnawału PIĘKNE I ZMYSŁOWE

  Nowy showroom w Warszawie już otwarty. Na pierwsze zakupy tłumnie przybyły ...

  Link: piersi Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635295
  273322225028.jpg" censor" Kuś w bluzce z (Treść tylko dla dorosłych) y prześwitami" class="" border="0" / Seksowne Brazylijki podczas karnawału:
  2014-03-07 13:09 Link: Kuś w bluzce z (Treść tylko dla dorosłych) y prześwitami Gorący trend

  Niebieska, bardzo oryginalna sukienka z domu mody Balmain bije ostatnio ...

  Link: maja hirsch Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  841306063253.jpg" class="" border="0" / Rubik i Hudson w tej samej sukience Blogerki i celebryci na urodzinach magazynu:
  2014-03-07 10:57 Link: Rubik i Hudson w tej samej sukience KTÓRA LEPIEJ?

  Nawet biała koszula może być kusząca i zmysłowa. Wystarczy, że będzie z ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  830405415024.jpg" alt='Uszyją bieliznę że strojów z "Tańca z gwiazdami"' Tańca z gwiazdami"' class="" border="0" / Rubik i Hudson w tej samej sukience:
  2014-03-07 12:42 Link: Uszyją bieliznę że strojów z "Tańca z gwiazdami" WYZWANIE

  Kasia Tusk to jedna z najszczuplejszych polskich celebrytek. Dawno temu ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635296
  237885312542.jpg" class="" border="0" / Jej lunch ma mniej kalorii niż garść orzechów Makijaż w stylu Edyty Herbuś:
  2014-03-07 08:00 Link: Jej lunch ma mniej kalorii niż garść orzechów DIETA KASI TUSK

  Tego jeszcze nie było. lub młodym projektantom uda wyczarować się damską ...

  Link: niezdrowe jedzenie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635297
  822836192125.jpg" class="" border="0" / Blogerki i celebryci na urodzinach magazynu Jej lunch ma mniej kalorii niż garść orzechów:
  2014-03-07 10:21 Link: Blogerki i celebryci na urodzinach magazynu KOLOROWO

  Edyta Herbuś należy do gwiazd, które lubią zaskoczyć nowym ...

  Link: 5 urodziny KMAG Link: czytaj więcej »
 • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3284/[time
  stamp]/?" border="0" /
1 Link: 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635294
  643999865824.jpg" class="" border="0" / Makijaż w stylu Edyty Herbuś Seksistowskie reklamy z dawnych lat:
  2014-03-07 05:14 Link: Makijaż w stylu Edyty Herbuś W trzech wersjach

  6 marca odbyła się huczna impreza z okazji 5. urodzin magazynu „K Mag”. ...

  Link: różowa szminka Link: czytaj więcej »
 • Najnowsze artykuły
  • 08:21 Link: Sandra Bullock lub Monica ...
  • blok reklamowy 300x250 3284
  • 21:53 Link: W takich luksusach wypoczywa ...
  • 08:03 Link: Szok! Największe piersi ...
  • 20:24 Link: Seksistowskie reklamy z ...
  • 21:11 Link: Rubik o operacjach ...
  • 20:02 Link: Tak mieszkają polskie gwiazdy
  • 20:24 Link: To są najseksowniejsze ...
  • 16:30 Link: Te prezenty dostałabyś na ...
  • 18:45 Link: Brokat i koronki w "Tańcu z ...
  • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

   Link: .com call/pubi/8466/136692/3288/[time
   stamp]/?" border="0" /
  Link: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
  %2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
  l&send=false&layout=butt
  on_count&width=100&show_
  faces=false&action=like&
  colorscheme=light&font&h
  eight=21" Link: Link: Galeria FOTO Link: « Link: » Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63529709
  8665247230.jpg" class="" border="0" / Seksistowskie reklamy z dawnych lat Tak mieszkają polskie gwiazdy:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63517019
  7717403093.jpg" class="" border="0" / Tak mieszkają polskie gwiazdy Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63529791
  5307149985.jpg" class="" border="0" / Te prezenty dostałabyś na Dzień Kobiet Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63529614
  2708035999.jpg" class="" border="0" / Kolekcja Stella McCartney jesień-zima 2014/2015 Kolekcja Saint Laurent Paris jesień-zima 2014/2015:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63529615
  0115952652.jpg" class="" border="0" / Kolekcja Saint Laurent Paris jesień-zima 2014/2015 Rosyjskie wojska okupuja krym:
  WIDEO Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63529869
  2494012382.jpg" class="" border="0" / Rosyjskie wojska okupuja krym Bronisław Cieślak o Dniu Kobiet: Ukraina. Polacy nie wiedzą, co ...
  Link: » Link: « Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63529872
  3264182797.jpg" class="" border="0" / Bronisław Cieślak o Dniu Kobiet Czy powinno obchodzić się Dzień Kobiet:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63529868
  6475294766.jpg" class="" border="0" / Czy powinno obchodzić się Dzień Kobiet Znalazłem meteoryt! Kto go zbada? FILM:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63529872
  7362358609.jpg" class="" border="0" / Znalazłem meteoryt Kino Faktu. Filmowy vlog Katarzyny Jachowicz:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63529369
  3061757010.jpg" class="" border="0" / Kino Faktu. Filmowy vlog Katarzyny Jachowicz Wojciech Szczęsny po meczu Polska - Szkocja:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63529701
  9033028772.jpg" class="" border="0" / Wojciech Szczęsny po meczu Polska - Szkocja Łukasz Piszczek po meczu Polska - Szkocja:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63529701
  8261598118.jpg" class="" border="0" / Łukasz Piszczek po meczu Polska - Szkocja teściowa:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63479502
  1081505037.jpg" class="" border="0" / Teściowa Fakt.pl:
  Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • 16:15 Link: Kolekcja Stella McCartney ...
 • Link: .pl 2013/11/19/635204755512280000.jp
  g" /
  Link: .pl 2013/11/13/635199473450480000.jp
  g" /
  .pl widget/id/10054" style="width:300px;height:500px;
  "
 • Rectangle 2
Najpopularniejsze w serwisie
 • URODA: Link: diety gwiazd , Link: fryzury gwiazd , Link: makijaże gwiazd ,
 • MODA: Link: Anja Rubik , Link: Chanel , Link: Karl Lagerfeld , Link: Kate Middleton , Link: moda 2012 , Link: modne kolory 2012 , Link: Vogue , Link: wpadki gwiazd ,
 • LIFESTYLE: Link: ciąże gwiazd , Link: domy gwiazd , Link: euro 2012 , Link: konkurs , Link: photoshop , Link: reklamy gwiazd , Link: retusz , Link: śluby gwiazd ,
 • TELEWIZJA: Link: Got To Dance , Link: M jak miłość , Link: Must Be The Music , Link: Na dobre i na złe , Link: Przepis na życie , Link: Top Model , Link: X Factor , Link: You Can Dance ,
Link: Ringier Axel Springer Polska: Link:


Copyright (C) 2008-2012 Ringier Axel Springer Polska Komentarz w kodzie strony: <div id="info"> <a href="/about/Kontakt">Kontakt</a> <a href="/about/O_serwisie">O serwisie </a> <a href="/about/Media-o-nas">Med
ia o nas </a> <a href="/about/Regulamin">Regul
amin </a> <a href="/about/Polityka_prywatnosc
i">Polityka prywatności</a> <a href="/about/Reklama"&gt;Reklama
</a> <a href="#top">do góry</a> </div>
Komentarz w kodzie strony: info
Link: Ringier Axel Springer PolskaTaniec z gwiazdami: | Link: Taniec Z GwiazdamiNewsweek: | Link: NewsweekFakt.pl: | Link: Fakt.plForbes: | Link: ForbesAuto Świat: | Link: Auto ŚwiatTop Gear: oficjalna polska strona najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego na świecie: | Link: Top GearSport, wiadomości sportowe, Przegląd Sportowy: | Link: SportStudents: | Link: StudentsKomputer Świat: | Link: Komputer ŚwiatPlay PC: | Link: Play PcGry: | Link: GryREDAKCJA.PL: | Link: Redakcja.plPREZENTY I ŻYCZENIA.PL: | Link: Prezenty I Życzenia.plW PRZERWIE.PL: | Link: W Przerwie.plInternetowy słownik komputerowy: | Link: Internetowy Słownik KomputerowyDarmowe programy: | Link: Darmowe ProgramyRELACJE24.PL: | Link: Relacje24.plSennik: | Link: SennikKomputer Świat Ekspert: | Link: Komputer Świat EkspertGadżety, prezenty, upominki: | Link: Gadżety, Prezenty, UpominkiFoto i video: | Link: Foto I VideoKobieta: | Link: Kobieta | Link: MojeKupony.pl | Link: ShopAlike.pl | Link: Encyklopedia gier
Historia strony - popularna fraza: seriale, znajdź więcej seriale w wyszukiwarce...
wwwPreview v3.6 z lutego 2014: 6 komentarzy; 80 opisów; 248 linków; 1 formularzy; 76 skrótów; 60 obrazków; 14 ważnych słów; 43188 znaków.
Koktajl.Fakt.pl: ');

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

.pl _s/kropka/1?DV=rasp_koktajl24/ex
clusive:glowna" / Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • blok reklamowy 750x100
 • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3282/[time
  stamp]/?" border="0" /

Formularz:

.pl resources/front/images/spyglass.
png" name="sa" class="Search-Button" / Link: Aniołki Victoria: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&locale=pl_PL&;send=fals
e&layout=button_count&wi
dth=130&show_faces=false&
;action=like&colorscheme=lig
ht&font=arial&height=21&
amp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:130px; height:21px;" allowtransparency="true"
 • Link:
 • Link:
 • Link: MODA
Komentarz w kodzie strony: TOP MENU BLOCK
 • Link:
 • Link: TELEWIZJA
 • Link: URODA
 • Link: WIDEO
 • Link: LIFESTYLE
 • Link: Koktajl24
 • Link: Fakt.pl
Link: « Link: » .com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl karlie-kloss-i-candice-swanepoel
-w-butiku-victorias-secret,artyk
uly,442948,1.html&locale=pl_
PL&send=false&layout=but
ton_count&width=120&show
_faces=false&action=like&
;colorscheme=light&;font=aria
l&height=21&appId=499357
210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63527199
4349389541.jpg" s Secret w czerwieni" class="" border="0" / Aniołki Victoria's Secret w czerwieni Słodka Miranda Kerr dla H&M:

Link: Słodka Miranda Kerr dla H&M Link: Miranda Kerr zrezygnowała że współpracy z Mango i zaangażowała się w nowy projekt. Tym razem zostanie twarzą H&M

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl miranda-kerr-dla-hm,artykuly,442
967,1.html&locale=pl_PL&
send=false&layout=button_cou
nt&width=120&show_faces=
false&action=like&amp;colors
cheme=light&font=arial&h
eight=21&appId=4993572100888
24" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63527191
4248150513.jpg" class="" border="0" / Słodka Miranda Kerr dla H&M Stylizacje gwiazd na premierze filmu:

Link: Aniołki Victoria's Secret w czerwieni Link: Aniołki Victoria's Secret celebrowały Bombshell's Day w nowojorskim butiku marki. Karlie Kloss i Candice Swanepoel prezentowały się w ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-premierze-jack-strong
,artykuly,442868,1.html&loca
le=pl_PL&send=false&layo
ut=button_count&width=120&am
p;show_faces=false&;action=li
ke&colorscheme=light&fon
t=arial&height=21&amp;appId=
499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63527187
8257525338.jpg" class="" border="0" / Stylizacje gwiazd na premierze filmu Sykut na Telekamerach bez męża, za to z...:

Link: Sykut na Telekamerach bez męża, za to z... Link: Paulina Sykut-Jeżyna pojawiła się na gali Telekamer 2014 z Agatą Nivette, projektantką marki Laurelle. Obie panie zadały szyku w ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl paulina-sykut-na-telekamerach-20
14,artykuly,442630,1.html&lo
cale=pl_PL&send=false&la
yout=button_count&width=120&
amp;show_faces=false&amp;action=
like&colorscheme=light&f
ont=arial&height=21&appI
d=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63527102
6194402735.jpg" class="" border="0" / Sykut na Telekamerach bez męża, za to z... Przepis na rybę po grecku:

Link: Stylizacje gwiazd na premierze filmu Link: Plejada polskich gwiazd przybyła na premierę nowego filmu Władysława Pasikowskiego „Jack Strong”. Kto zaprezentował ciekawe ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl przepis-na-rybe-po-grecku,artyku
ly,442461,1.html&locale=pl_P
L&send=false&layout=butt
on_count&width=120&show_
faces=false&action=like&
colorscheme=light&font=arial
&height=21&appId=4993572
10088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63527104
4739629632.jpg" class="" border="0" / Przepis na rybę po grecku Zdrowe odżywianie w pracy:

To była kwestia czasu, zanim kolejna gwiazda wypuści linię swoich ...

 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  944002435204.jpg" class="" border="0" / Szpilki od Cameron Diaz Ubierz się jak Piotr Kędzierski:
  2014-02-07 07:29 Link: Szpilki od Cameron Diaz Z MIŁOŚCI DO BUTÓW

  Link: Przepis na rybę po grecku Link: Zwykle to właśnie toteżzorem nie udaje nam się trzymać diety. Ale wcale nie musi tak być. Specjalnie dla czytelników Koktajlu ...

  Link: kolekcja butów Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  781619990624.jpg" class="" border="0" / Zdrowe odżywianie w pracy Szpilki od Cameron Diaz:
  2014-02-07 07:49 Link: Zdrowe odżywianie w pracy DBAJ O SIEBIE

  Na co dzień Piotr Kędzierski wygląda tak, jakby na wizerunku specjalnie mu ...

  Link: smacznie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  198340721929.jpg" class="" border="0" / Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego Małgorzata Rozenek została projektantką? :
  2014-02-07 05:55 Link: Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego

  Zdrowe odżywianie w pracy w dużej mierze przekłada się nie tylko na nasz ...

  Link: Piotr Kędzierski Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635270
  358428389867.jpg" class="" border="0" / Ubierz się jak Piotr Kędzierski Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego:
  2014-02-07 06:34 Link: Ubierz się jak Piotr Kędzierski Styl gwiazd

  Małgorzata Rozenek była gwiazdą dzisiejszej prezentacji wiosennej ...

  Link: Piotr Kędzierski Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527119
  8340721929.jpg" class="" border="0" / Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć:
  Link: Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego
Galerie
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635273
  068138787167.jpg" class="" border="0" / Małgorzata Rozenek została projektantką? Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego:
  2014-02-06 21:35 Link: Małgorzata Rozenek została projektantką? Własnej...

  Na co dzień Piotr Kędzierski wygląda tak, jakby na wizerunku specjalnie mu ...

  Link: Rozenek projektantką Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527215
  5862753416.jpg" class="" border="0" / Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50... To one pokazują najwięcej ciała:
  Link: Wszystkie Miss Polonia z lat 20., ...
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527287
  6919814069.jpg" class="" border="0" / Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50...:
  Link: Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  876919814069.jpg" class="" border="0" / Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50...:
  2014-02-06 20:55 Link: Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć LUKSUSOWE DOMY

  Podczas konferencji TVN, na której stacja prezentowała swoją ...

  Link: Marta Grycan Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527292
  5779547462.jpg" class="" border="0" / To one pokazują najwięcej ciała Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć:
  Link: To one pokazują najwięcej ciała
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635273
  033992574953.jpg" class="" border="0" / Gwiazdy na konferencji TVN-u To one pokazują najwięcej ciała:
  2014-02-06 19:45 Link: Gwiazdy na konferencji TVN-u POWIAŁO WIOSNĄ

  W takich luksusach mieszkają polscy celebryci. Niektóre Gwiazdy ...

  Link: Gwiazdy TVN Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  155862753416.jpg" class="" border="0" / Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50... Gwiazdy na konferencji TVN-u:
  2014-02-06 20:46 Link: Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50... Kiedy były najładniejsze?

  Znamy już zwyciężczynię programu „The Biggest Loser”. Została nią ...

  Link: przegląd Miss Polonia Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  908810572779.jpg" class="" border="0" / Schudła 70 kg w 3 miesiące! Schudła 70 kg w 3 miesiące!:
  2014-02-06 14:03 Link: Schudła 70 kg w 3 miesiące! Jak ona to zrobiła?

  lub toteżie, że pierwszy konkurs piękności w Polsce zorganizowano w 1929 ...

  Link: morderczy trening Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  925779547462.jpg" class="" border="0" / To one pokazują najwięcej ciała Schudła 70 kg w 3 miesiące!:
  2014-02-06 14:18 Link: To one pokazują najwięcej ciała GORĄCO!

  Gwiazdy znów nie zawiodły. Na charytatywnej imprezie pokazały, na ...

  Link: ciała gwiazd Link: czytaj więcej »
Uroda
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527275
  5046146226.jpg" class="" border="0" / Nowa fryzura Agnieszki Włodarczyk Co ona robi!? tą dziewczyna je kosmetyki:
  Link: Nowa fryzura Agnieszki Włodarczyk
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527290
  8810572779.jpg" class="" border="0" / Schudła 70 kg w 3 miesiące! Nowa fryzura Agnieszki Włodarczyk:
  Link: Schudła 70 kg w 3 miesiące!
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63526773
  5041339526.jpg" class="" border="0" / lub można przedawkować kosmetyki? Nowa fryzura Agnieszki Włodarczyk:
  Link: lub można przedawkować kosmetyki?
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527194
  1488896260.jpg" class="" border="0" / Co ona robi!? tą dziewczyna je kosmetyki lub można przedawkować kosmetyki?:
  Link: Co ona robi!? tą dziewczyna je ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  769945285051.jpg" class="" border="0" / Zjawiskowe Gwiazdy na gali amfAR Alba w bluzie z tygrysem na gali:
  2014-02-06 12:02 Link: Zjawiskowe Gwiazdy na gali amfAR NOWOJORSKI SZYK

  Są takie panie, które wcale nie wstydzą się pokazywać swojego ...

  Link: księżniczka Eugenia Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  755046146226.jpg" class="" border="0" / Nowa fryzura Agnieszki Włodarczyk Zjawiskowe Gwiazdy na gali amfAR:
  2014-02-06 12:41 Link: Nowa fryzura Agnieszki Włodarczyk STYLOWA?

  Beatlesi znowu wracają! Tym razem legendarna grupa muzyków pojawia ...

  Link: Agnieszka Włodarczyk zmienia uczesanie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635270
  183857995646.jpg" class="" border="0" / Vans wypuścił buty z Beatlesami Aniołki Victoria:
  2014-02-06 09:01 Link: Vans wypuścił buty z Beatlesami NOWA KOLEKCJA

  Agnieszka Włodarczyk nie jest – jak niegdyś – królową ...

  Link: buty na wiosnę Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  786036878655.jpg" class="" border="0" / Alba w bluzie z tygrysem na gali Vans wypuścił buty z Beatlesami:
  2014-02-06 10:36 Link: Alba w bluzie z tygrysem na gali MODNY MISZMASZ

  Aniołki Victoria's Secret celebrowały Bombshell's Day w nowojorskim butiku ...

  Link: jessica alba Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527278
  1619990624.jpg" class="" border="0" / Zdrowe odżywianie w pracy Wylicytuj gadżet Anji Rubik:
  Link: Zdrowe odżywianie w pracy
Lifestyle
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  994349389541.jpg" s Secret w czerwieni" class="" border="0" / Aniołki Victoria's Secret w czerwieni Zdrowe odżywianie w pracy:
  2014-02-06 07:46 Link: Aniołki Victoria's Secret w czerwieni KUSZĄCE STYLIZACJE

  Jessica Alba potrafi łączyć casualowe ubrania z nieco bardziej eleganckimi ...

  Link: candice swanepoel Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527213
  0295721965.jpg" class="" border="0" / Micaela Schaefer znów szokuje Carpaccio po wegetariańsku:
  Link: Micaela Schaefer znów szokuje
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527208
  7986265738.jpg" class="" border="0" / Wylicytuj gadżet Anji Rubik Micaela Schaefer znów szokuje:
  Link: Wylicytuj gadżet Anji Rubik
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  175701885051.jpg" alt='Modelka plus size na okładce "Cosmo"' Cosmo"' class="" border="0" / Blanchett znów stawia na klasykę:
  2014-02-05 15:44 Link: Modelka plus size na okładce "Cosmo" PIĘKNA?

  Igrzyska zimowe, ale fota niezwykle gorąca! Irina Shayk (28 l.) jest ...

  Link: modelki na okładkach Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63527196
  7537885855.jpg" class="" border="0" / Carpaccio po wegetariańsku Modelka plus size na okładce :
  Link: Carpaccio po wegetariańsku
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  989172650027.jpg" class="" border="0" / Rozebrana kochanka Ronaldo kibicuje Soczi Tyszka znów dla :
  2014-02-05 14:51 Link: Rozebrana kochanka Ronaldo kibicuje Soczi Gorąca fota

  Znana modelka plus size Robyn Lawley wzięła udział w okładkowej sesji do ...

  Link: Ronaldo Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  072247367309.jpg" class="" border="0" / Blanchett znów stawia na klasykę Rozebrana kochanka Ronaldo kibicuje Soczi:
  2014-02-05 15:06 Link: Blanchett znów stawia na klasykę KREACJE GWIAZD

  Monika Pietrasińska była jednym z gości zaproszonych na premierę filmu ...

  Link: cate blanchett na monuments men Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  896040518913.jpg" class="" border="0" / Pietrasińska cała w falbankach Co ona robi!? tą dziewczyna je kosmetyki:
  2014-02-05 12:35 Link: Pietrasińska cała w falbankach WPADKA?

  Ona potrafi nosić takie sukienki jak nikt inny. Cate Blanchett to ...

  Link: kreacje gwiazd Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  923645094277.jpg" alt='Tyszka znów dla "Vogue&squot;a"' Vogue&squot;a"' class="" border="0" / Pietrasińska cała w falbankach:
  2014-02-05 14:00 Link: Tyszka znów dla "Vogue'a" WIOSENNIE

  Kucharze uwielbiają tworzyć nowe, autorskie wersje carpaccio. Zaskocz ...

  Link: sesje okładkowe Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  967537885855.jpg" class="" border="0" / Carpaccio po wegetariańsku Rozbierana sesja z Anją Rubik:
  2014-02-05 11:41 Link: Carpaccio po wegetariańsku PYCHA!

  Polski fotograf często pracuje z zagranicznymi magazynami. Należy do nich ...

  Link: danie wegetariańskie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  941488896260.jpg" class="" border="0" / Co ona robi!? tą dziewczyna je kosmetyki Carpaccio po wegetariańsku:
  2014-02-05 12:00 Link: Co ona robi!? tą dziewczyna je kosmetyki SZOK!

  Zastanawialiście się kiedyś, lub właściwie stosujecie kosmetyki? Niby nie ...

  Link: dziewczyna Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635267
  735041339526.jpg" class="" border="0" / lub można przedawkować kosmetyki? Stylizacje gwiazd na premierze filmu:
  2014-02-05 10:10 Link: lub można przedawkować kosmetyki? SPECJALISTA RADZI

  Internet podbiła wstrząsająca historia młodej dziewczyny, która je ...

  Link: obciążenie włosów Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635272
  057237467283.jpg" class="" border="0" / Rozbierana sesja z Anją Rubik lub można przedawkować kosmetyki?:
  2014-02-05 10:33 Link: Rozbierana sesja z Anją Rubik MAMY ZDJĘCIA!

  Plejada polskich gwiazd przybyła na premierę nowego filmu Władysława ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3284/[time
  stamp]/?" border="0" /
1 Link: 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: » Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635271
  878257525338.jpg" class="" border="0" / Stylizacje gwiazd na premierze filmu Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego:
  2014-02-05 10:05 Link: Stylizacje gwiazd na premierze filmu ELEGANCJA lub CASUAL?

  Anja przyzwyczaiła nas do eksponowania ciała. Modelka nie boi się ...

  Link: Władysław Pasikowski Link: czytaj więcej »
 • Najnowsze artykuły
  • 07:49 Link: Zdrowe odżywianie w pracy
  • blok reklamowy 300x250 3284
  • 06:34 Link: Ubierz się jak Piotr ...
  • 07:29 Link: Szpilki od Cameron Diaz
  • 21:35 Link: Małgorzata Rozenek została ...
  • 05:55 Link: Przegląd szafy Piotra ...
  • 20:46 Link: Wszystkie Miss Polonia z lat ...
  • 20:55 Link: Tak mieszkają celebryci. Dużo ...
  • 14:18 Link: To one pokazują najwięcej ...
  • 19:45 Link: Gwiazdy na konferencji TVN-u
  • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

   Link: .com call/pubi/8466/136692/3288/[time
   stamp]/?" border="0" /
  Link: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
  %2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
  l&send=false&layout=butt
  on_count&width=100&show_
  faces=false&action=like&
  colorscheme=light&font&h
  eight=21" Link: Link: Galeria Przegląd szafy Piotra ... Link: « Link: » Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63527119
  8340721929.jpg" class="" border="0" / Przegląd szafy Piotra Kędzierskiego Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63527287
  6919814069.jpg" class="" border="0" / Tak mieszkają celebryci. Dużo zdjęć Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50...:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63527215
  5862753416.jpg" class="" border="0" / Wszystkie Miss Polonia z lat 20., 30., 50... To one pokazują najwięcej ciała:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63527292
  5779547462.jpg" class="" border="0" / To one pokazują najwięcej ciała W takich wannach kąpią się celebryci:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63527203
  1234999070.jpg" class="" border="0" / W takich wannach kąpią się celebryci Ruslana z jednodniową wizytą w Polsce. Wywiad o Ukrainie:
  WIDEO Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63527313
  7896227737.jpg" class="" border="0" / Ruslana z jednodniową wizytą w Polsce. Wywiad o Ukrainie Weronika Marczuk o karierze politycznej: Rusłana apeluje o pomoc dla ...
  Link: » Link: « Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527313
  6578009632.jpg" class="" border="0" / Weronika Marczuk o karierze politycznej Zofia Pryczek.:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527290
  0403749547.jpg" class="" border="0" / Zofia Pryczek. Ruda Śląska. Fakt ostrzega przed pedofilką:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527228
  4705217229.jpg" class="" border="0" / Ruda Śląska. Fakt ostrzega przed pedofilką Urodziny Bieńkowskiej. Niekulturalni goście na przyjęciu urodzinowym Elżbiety Bieńkowskiej:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527214
  7816631979.jpg" class="" border="0" / Urodziny Bieńkowskiej. Niekulturalni goście na przyjęciu urodzinowym Elżbiety Bieńkowskiej Maciej Stuhr na Orłach 2014:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527205
  0775391359.jpg" class="" border="0" / Maciej Stuhr na Orłach 2014 Wielkie śpiewanie na urodzinach Bieńkowskiej:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527205
  5963398086.jpg" class="" border="0" / Wielkie śpiewanie na urodzinach Bieńkowskiej Konie holują busa! W Toruniu:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63527141
  3042574604.jpg" class="" border="0" / Konie holują busa! W Toruniu Fakt.pl:
  Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • 14:03 Link: Schudła 70 kg w 3 miesiące!
 • Link: .pl 2014/01/28/635265194083670000.jp
  g" /
  Link: .pl 2013/11/19/635204755512280000.jp
  g" /
  Link: .pl 2013/11/13/635199473450480000.jp
  g" /
  .pl widget/id/10054" style="width:300px;height:500px;
  "
 • Rectangle 2
Najpopularniejsze w serwisie
 • URODA: Link: diety gwiazd , Link: fryzury gwiazd , Link: makijaże gwiazd ,
 • MODA: Link: Anja Rubik , Link: Chanel , Link: Karl Lagerfeld , Link: Kate Middleton , Link: moda 2012 , Link: modne kolory 2012 , Link: Vogue , Link: wpadki gwiazd ,
 • LIFESTYLE: Link: ciąże gwiazd , Link: domy gwiazd , Link: euro 2012 , Link: konkurs , Link: photoshop , Link: reklamy gwiazd , Link: retusz , Link: śluby gwiazd ,
 • TELEWIZJA: Link: Got To Dance , Link: M jak miłość , Link: Must Be The Music , Link: Na dobre i na złe , Link: Przepis na życie , Link: Top Model , Link: X Factor , Link: You Can Dance ,
Link: Ringier Axel Springer Polska: Link:


Copyright (C) 2008-2012 Ringier Axel Springer Polska Komentarz w kodzie strony: <div id="info"> <a href="/about/Kontakt">Kontakt</a> <a href="/about/O_serwisie">O serwisie </a> <a href="/about/Media-o-nas">Med
ia o nas </a> <a href="/about/Regulamin">Regul
amin </a> <a href="/about/Polityka_prywatnosc
i">Polityka prywatności</a> <a href="/about/Reklama"&gt;Reklama
</a> <a href="#top">do góry</a> </div>
Komentarz w kodzie strony: info
Link: Ringier Axel Springer PolskaTaniec z gwiazdami: | Link: Taniec Z GwiazdamiNewsweek: | Link: NewsweekFakt.pl: | Link: Fakt.plForbes: | Link: ForbesAuto Świat: | Link: Auto ŚwiatTop Gear: oficjalna polska strona najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego na świecie: | Link: Top GearSport, wiadomości sportowe, Przegląd Sportowy: | Link: SportStudents: | Link: StudentsKomputer Świat: | Link: Komputer ŚwiatPlay PC: | Link: Play PcGry: | Link: GryREDAKCJA.PL: | Link: Redakcja.plPREZENTY I ŻYCZENIA.PL: | Link: Prezenty I Życzenia.plW PRZERWIE.PL: | Link: W Przerwie.plInternetowy słownik komputerowy: | Link: Internetowy Słownik KomputerowyDarmowe programy: | Link: Darmowe ProgramyRELACJE24.PL: | Link: Relacje24.plSennik: | Link: SennikKomputer Świat Ekspert: | Link: Komputer Świat EkspertGadżety, prezenty, upominki: | Link: Gadżety, Prezenty, UpominkiFoto i video: | Link: Foto I VideoKobieta: | Link: Kobieta | Link: MojeKupony.pl | Link: ShopAlike.pl | Link: Encyklopedia gier
Historia strony - popularna fraza: Gwiazdy, znajdź więcej Gwiazdy w wyszukiwarce...
wwwPreview v3.6 ze stycznia 2014: 9 komentarzy; 80 opisów; 259 linków; 1 formularzy; 78 skrótów; 62 obrazków; 14 ważnych słów; 43714 znaków.
Koktajl.Fakt.pl: ');

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

.pl _s/kropka/1?DV=rasp_koktajl24/ex
clusive:glowna" / Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • blok reklamowy 750x100
 • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3282/[time
  stamp]/?" border="0" /

Formularz:

.pl resources/front/images/spyglass.
png" name="sa" class="Search-Button" / Link: Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?!: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&locale=pl_PL&;send=fals
e&layout=button_count&wi
dth=130&show_faces=false&
;action=like&colorscheme=lig
ht&font=arial&height=21&
amp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:130px; height:21px;" allowtransparency="true"
 • Link:
 • Link:
 • Link: MODA
Komentarz w kodzie strony: TOP MENU BLOCK
 • Link:
 • Link: TELEWIZJA
 • Link: URODA
 • Link: WIDEO
 • Link: LIFESTYLE
 • Link: Koktajl24
 • Link: Fakt.pl
Link: « Link: » .com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl modelka-anja-rubik-na-instagrami
e-umieszcza-zdjecia-z-urlopu,art
ykuly,437556,1.html&amp;locale=p
l_PL&send=false&amp;layout=b
utton_count&width=120&sh
ow_faces=false&action=like&a
mp;colorscheme=light&amp;font=ar
ial&height=21&appId=4993
57210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63524684
5244511930.jpg" class="" border="0" / Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?! Ale nogi! Figura znów promienieje:

Link: Ale nogi! Figura znów promienieje Link: Ostatnie miesiące nie były dla Katarzyny Figury łatwe – ciągnący się rozwód kosztował ją sporo nerwów. Na szczęście ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl katarzyna-figura-w-mini,artykuly
,437701,1.html&locale=pl_PL&
amp;send=false&layout=button
_count&width=120&amp;show_fa
ces=false&action=like&co
lorscheme=light&font=arial&a
mp;height=21&appId=499357210
088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63524692
6948438559.jpg" class="" border="0" / Ale nogi! Figura znów promienieje Filmowy szyk Cate Blanchett:

Link: Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?! Link: Anja Rubik nie spoczywa na laurach i choć chodzi po wybiegach już tylko okazyjnie, a skupia się na wielu innych projektach, nadal dba ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl cate-blanchett-w-sukience-antoni
o-berardiego,artykuly,437672,1.h
tml&locale=pl_PL&amp;send=fa
lse&layout=button_count&
width=120&show_faces=false&a
mp;action=like&colorscheme=l
ight&font=arial&amp;height=2
1&appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63524682
0419582270.jpg" class="" border="0" / Filmowy szyk Cate Blanchett Stylowe Gwiazdy w Palm Springs:

Link: Stylowe Gwiazdy w Palm Springs Link: Każda okazja jest dobra do zaprezentowania ciekawej stylizacji. Gwiazdy mają o tyle prościej, że okazji do włożenia spektakularnych ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-festiwalu-filmowym-w-
palm-springs,artykuly,437570,1.h
tml&locale=pl_PL&amp;send=fa
lse&layout=button_count&
width=120&show_faces=false&a
mp;action=like&colorscheme=l
ight&font=arial&amp;height=2
1&appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63524601
8487041511.jpg" class="" border="0" / Stylowe Gwiazdy w Palm Springs Domowe przepisy na rozgrzewające peelingi:

Link: Filmowy szyk Cate Blanchett Link: 2013 rok należał do Cate Blanchett. Jak będzie w 2014? Chyba tak samo! Gwiazda właśnie pokazała się w oryginalnej kreacji na festiwalu ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl rozgrzewajace-peelingi,artykuly,
430420,1.html&locale=pl_PL&a
mp;send=false&layout=button_
count&width=120&amp;show_fac
es=false&action=like&col
orscheme=light&font=arial&am
p;height=21&appId=4993572100
88824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63510279
7533641842.jpg" class="" border="0" / Domowe przepisy na rozgrzewające peelingi Jabłczyńska w sukni ślubnej. Piękna?:

Anja Rubik nie spoczywa na laurach i choć chodzi po wybiegach już tylko ...

 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  845244511930.jpg" class="" border="0" / Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?! Stylizacja dnia: wiosenna Lea Seydoux:
  2014-01-07 15:21 Link: Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?! DUŻO ZDJĘĆ

  Link: Domowe przepisy na rozgrzewające peelingi Link: Twoja skóra sprawia wrażenie szarej i zmęczonej, a ty po całym dniu nie czujesz się najlepiej? Przygotuj sobie domowe SPA. Oto ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635247
  034248165218.jpg" class="" border="0" / Jabłczyńska w sukni ślubnej. Piękna? Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?!:
  2014-01-07 15:29 Link: Jabłczyńska w sukni ślubnej. Piękna? KREACJE CELEBRYTEK

  Emily Ratajkowski to niekwestionowane odkrycie roku 2013! Zmysłowa modelka ...

  Link: viola piekut Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  891260365041.jpg" class="" border="0" / Ratajkowski znów pokazuje piersi. I to jakie! Ale nogi! Figura znów promienieje:
  2014-01-07 13:26 Link: Ratajkowski znów pokazuje piersi. I to jakie! GORĄCE SESJE

  W sukni ślubnej Joasia Jabłczyńska wygląda jak prawdziwa księżniczka. ...

  Link: terry richardson Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  878061961842.jpg" class="" border="0" / Stylizacja dnia: wiosenna Lea Seydoux Ratajkowski znów pokazuje piersi. I to jakie!:
  2014-01-07 15:00 Link: Stylizacja dnia: wiosenna Lea Seydoux TRENDY

  Ostatnie miesiące nie były dla Katarzyny Figury łatwe – ciągnący się ...

  Link: miu miu Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63522976
  4220911033.jpg" class="" border="0" / Najbardziej oryginalne choinki świata Najpiękniejsze choinki celebrytów:
  Link: Najbardziej oryginalne choinki świata
Galerie
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  926948438559.jpg" class="" border="0" / Ale nogi! Figura znów promienieje Najbardziej oryginalne choinki świata:
  2014-01-07 12:18 Link: Ale nogi! Figura znów promienieje WOW

  Wiosenna stylizacja w środku zimy? Może czasami rzeczywiście nie należy do ...

  Link: Dzień dobry TVN Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63522804
  5984928753.jpg" class="" border="0" / Przegląd szafy Nataszy Urbańskiej 12 par butów na cześć 12 kochanek:
  Link: Przegląd szafy Nataszy Urbańskiej
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63523141
  3809195106.jpg" class="" border="0" / Najpiękniejsze choinki celebrytów Przegląd szafy Nataszy Urbańskiej:
  Link: Najpiękniejsze choinki celebrytów
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  904950267689.jpg" class="" border="0" / Zuza z „Top Model” bez makijażu. Ale z papierosem! Rihanna z torebką w kształcie butelki Chanel No. 5:
  2014-01-07 11:56 Link: Zuza z „Top Model” bez makijażu. Ale z papierosem! WPADKA?

  Cara Delevingne uchodzi za jedną z najseksowniejszych supermodelek na ...

  Link: zuzanna kołodziejczyk Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63522273
  0838411691.jpg" class="" border="0" / 12 par butów na cześć 12 kochanek Zuza z „Top Model” bez makijażu. Ale z papierosem!:
  Link: 12 par butów na cześć 12 kochanek
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  853460207416.jpg" class="" border="0" / Top modelka bez makijażu To nie Siwiec. To...:
  2014-01-07 10:43 Link: Top modelka bez makijażu PIĘKNA?

  Zuza Kołodziejczyk, laureatka trzeciej edycji „Top Model”, między fotkami ...

  Link: bez makijażu Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  880880076434.jpg" class="" border="0" / Rihanna z torebką w kształcie butelki Chanel No. 5 Top modelka bez makijażu:
  2014-01-07 11:42 Link: Rihanna z torebką w kształcie butelki Chanel No. 5 MODA GWIAZD

  2013 rok należał do Cate Blanchett. Jak będzie w 2014? Chyba tak samo! ...

  Link: gwiazda Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  820419582270.jpg" class="" border="0" / Filmowy szyk Cate Blanchett Top modelka bez makijażu:
  2014-01-07 09:59 Link: Filmowy szyk Cate Blanchett ZDJĘCIA

  Mimo że piosenkarce nieraz zdarzyło się wplątać w wulgarne i ...

  Link: Van Cleef & Arpels Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  837233802959.jpg" class="" border="0" / To nie Siwiec. To... Filmowy szyk Cate Blanchett:
  2014-01-07 10:38 Link: To nie Siwiec. To... STYL CELEBRYTEK

  Szukasz pracy? To niełatwe zadanie. Przeszkodą może się okazać nawet ...

  Link: Joanna Majstrak Link: czytaj więcej »
Uroda
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63475963
  1277847843.jpg" alt='Poznaj sekret "efektu szminki"' efektu szminki"' class="" border="0" / Z takim makijażem nie dostaniesz pracy:
  Link: Poznaj sekret "efektu szminki"
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63524685
  3460207416.jpg" class="" border="0" / Top modelka bez makijażu Poznaj sekret :
  Link: Top modelka bez makijażu
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63524011
  2037826032.jpg" class="" border="0" / 5 diet gwiazd, które mogą zaszkodzić Poznaj sekret :
  Link: 5 diet gwiazd, które mogą zaszkodzić
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63482874
  2099655697.jpg" class="" border="0" / Z takim makijażem nie dostaniesz pracy 5 diet gwiazd, które mogą zaszkodzić:
  Link: Z takim makijażem nie dostaniesz ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/634828
  742099655697.jpg" class="" border="0" / Z takim makijażem nie dostaniesz pracy Stylowe Gwiazdy w Palm Springs:
  2014-01-07 09:02 Link: Z takim makijażem nie dostaniesz pracy OJEJ!

  tą celebrytka słynie z tego, że bez żadnego skrępowania pokazuje swoje ...

  Link: błędy w makijażu Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/634759
  631277847843.jpg" alt='Poznaj sekret "efektu szminki"' efektu szminki"' class="" border="0" / Z takim makijażem nie dostaniesz pracy:
  2014-01-07 09:04 Link: Poznaj sekret "efektu szminki" Im jest gorzej, tym lepszy makijaż

  Brytyjskie Stowarzyszenie Dietetyków (BDA) skompletowało listę ...

  Link: kosmetyki Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635240
  112037826032.jpg" class="" border="0" / 5 diet gwiazd, które mogą zaszkodzić Piękne włosy dzięki diecie? To możliwe:
  2014-01-06 13:25 Link: 5 diet gwiazd, które mogą zaszkodzić NIE PRÓBUJCIE TEGO

  Kryzys ekonomiczny wciąż szaleje. lub to znaczy, że oszczędzamy na ...

  Link: dieta bezglutenowa Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635246
  018487041511.jpg" class="" border="0" / Stylowe Gwiazdy w Palm Springs 5 diet gwiazd, które mogą zaszkodzić:
  2014-01-06 15:19 Link: Stylowe Gwiazdy w Palm Springs ELEGANCKIE KREACJE

  Dzięki starannemu doborowi tego, co trafia na twój talerz, możesz ...

  Link: Jane Fonda Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63524684
  5244511930.jpg" class="" border="0" / Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?! Grycanka chwali się drogim diamentem:
  Link: Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co ...
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/634794
  279858662309.jpg" class="" border="0" / Piękne włosy dzięki diecie? To możliwe Wściekła Anja Rubik na wakacjach. Co się stało?!:
  2014-01-06 09:10 Link: Piękne włosy dzięki diecie? To możliwe TAK!

  Każda okazja jest dobra do zaprezentowania ciekawej stylizacji. Gwiazdy ...

  Link: warzywa Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63522987
  9715126104.jpg" class="" border="0" / Dieta Marty Wierzbickiej Frąckowiak w kampanii bielizny:
  Link: Dieta Marty Wierzbickiej
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63524363
  1540574094.jpg" class="" border="0" / Grycanka chwali się drogim diamentem Dieta Marty Wierzbickiej:
  Link: Grycanka chwali się drogim diamentem
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635243
  579619636108.jpg" class="" border="0" / Lady Gaga znów topless Dobra maseczka do włosów? Zrób ją sama!:
  2014-01-06 09:00 Link: Lady Gaga znów topless ZOBACZ

  Wybija godzina zero, spieszysz się i musisz wyjść, a zgubiłaś ...

  Link: Lady Gaga Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63524088
  3825902315.jpg" class="" border="0" / Frąckowiak w kampanii bielizny Lady Gaga znów topless:
  Link: Frąckowiak w kampanii bielizny
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635224
  600412173356.jpg" class="" border="0" / Skończyły ci się kosmetyki? Domowe przepisy na rozgrzewające peelingi:
  2014-01-06 08:00 Link: Skończyły ci się kosmetyki? NIE PANIKUJ

  Lady Gaga ponownie udowadnia, że jest kobietą o wielu twarzach. Potrafi ...

  Link: kosmetyki Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635088
  749356131728.jpg" class="" border="0" / Dobra maseczka do włosów? Zrób ją sama! Skończyły ci się kosmetyki?:
  2014-01-06 08:52 Link: Dobra maseczka do włosów? Zrób ją sama! PORADY

  Nie masz czasu na umycie włosów? Sprawdź, jak sobie radzić w ...

  Link: naturalna maseczka do włosów Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635222
  847086030618.jpg" class="" border="0" / Jak szybko odświeżyć włosy? Czego nie wiesz o lakierze?:
  2014-01-06 07:36 Link: Jak szybko odświeżyć włosy? PORADY

  Znamy kilka szybkich, domowych sposobów na piękne włosy

  Link: domowe sposoby Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635102
  797533641842.jpg" class="" border="0" / Domowe przepisy na rozgrzewające peelingi Jak szybko odświeżyć włosy?:
  2014-01-06 07:39 Link: Domowe przepisy na rozgrzewające peelingi ZRÓB TO SAMA

  Choć aktorka przeszła w ostatnim roku przez bardzo trudne chwile, to stara ...

  Link: peeling Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635245
  181078944989.jpg" class="" border="0" / Która gwiazda chwali się sylwetką? Kim Kardashian bez makijażu:
  2014-01-05 14:40 Link: Która gwiazda chwali się sylwetką? STYL GWIAZD

  Twoja skóra sprawia wrażenie szarej i zmęczonej, a ty po całym dniu ...

  Link: gwiazda Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/634933
  472919940102.jpg" class="" border="0" / Czego nie wiesz o lakierze? Która gwiazda chwali się sylwetką?:
  2014-01-05 16:30 Link: Czego nie wiesz o lakierze? CIEKAWOSTKA

  Nigella wraca do mediów. Brytyjska królowa gotowania ...

  Link: dłonie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635243
  522010936153.jpg" class="" border="0" / Zbyt mocny makijaż Nigelli Gwiazdy na premierze spektaklu:
  2014-01-05 12:05 Link: Zbyt mocny makijaż Nigelli WIZAŻ GWIAZD

  Lakiery do paznokci należą do najczęściej kupowanych kosmetyków. ...

  Link: makijaż gwiazd Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635244
  326259612536.jpg" class="" border="0" / Kim Kardashian bez makijażu Zbyt mocny makijaż Nigelli :
  2014-01-05 14:00 Link: Kim Kardashian bez makijażu STYL GWIAZD

  W teatrze Komedia miała miejsce uroczysta premiera nowego spektaklu ...

  Link: Kimmi Link: czytaj więcej »
 • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3284/[time
  stamp]/?" border="0" /
1 Link: 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: » Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • Link: .pl m/crop/325/216/faktonline/635245
  160816297444.jpg" class="" border="0" / Gwiazdy na premierze spektaklu Najbardziej oryginalne choinki świata:
  2014-01-05 11:35 Link: Gwiazdy na premierze spektaklu STYLOWE?

  Siostry Kardashian bardzo rzadko pokazują się bez makijażu. Ostatnio ...

  Link: premiera Link: czytaj więcej »
 • Najnowsze artykuły
  • 15:29 Link: Jabłczyńska w sukni ślubnej. ...
  • blok reklamowy 300x250 3284
  • 15:00 Link: Stylizacja dnia: wiosenna Lea ...
  • 15:21 Link: Wściekła Anja Rubik na ...
  • 12:18 Link: Ale nogi! Figura znów ...
  • 13:26 Link: Ratajkowski znów pokazuje ...
  • 11:42 Link: Rihanna z torebką w kształcie ...
  • 11:56 Link: Zuza z „Top Model” bez ...
  • 10:38 Link: To nie Siwiec. To...
  • 10:43 Link: Top modelka bez makijażu
  • Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

   Link: .com call/pubi/8466/136692/3288/[time
   stamp]/?" border="0" /
  Link: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
  %2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
  l&send=false&layout=butt
  on_count&width=100&show_
  faces=false&action=like&
  colorscheme=light&font&h
  eight=21" Link: Link: Galeria Najbardziej oryginalne ... Link: « Link: » Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63522976
  4220911033.jpg" class="" border="0" / Najbardziej oryginalne choinki świata Najpiękniejsze choinki celebrytów:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63523141
  3809195106.jpg" class="" border="0" / Najpiękniejsze choinki celebrytów Przegląd szafy Nataszy Urbańskiej:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63522804
  5984928753.jpg" class="" border="0" / Przegląd szafy Nataszy Urbańskiej 12 par butów na cześć 12 kochanek:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63522273
  0838411691.jpg" class="" border="0" / 12 par butów na cześć 12 kochanek Pokaz Łukasz Jemioł wiosna–lato 2014:
  Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63522265
  3056378266.jpg" class="" border="0" / Pokaz Łukasz Jemioł wiosna–lato 2014 pijany motorniczy:
  WIDEO Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63524628
  0358065473.jpg" class="" border="0" / pijany motorniczy Pogrzeb Andrzeja Turskiego: Oględziny zwłok ofiar ...
  Link: » Link: « Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524699
  5071912722.jpg" class="" border="0" / Pogrzeb Andrzeja Turskiego Polscy skoczkowie po kwalifikacjach do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524604
  3214157541.jpg" class="" border="0" / Polscy skoczkowie po kwalifikacjach do ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni PAULINA BAJOWSKA :
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524368
  2203897975.jpg" class="" border="0" / PAULINA BAJOWSKA Zapowiedź trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524439
  6704554313.jpg" class="" border="0" / Zapowiedź trzeciego konkursu Turnieju Czterech Skoczni Co widzi kierowca po alkoholu?:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524379
  9001390472.jpg" class="" border="0" / Co widzi kierowca po alkoholu? Otwarcie lodowiska na Stadionie Narodowym:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524374
  8841607921.jpg" class="" border="0" / Otwarcie lodowiska na Stadionie Narodowym Tomasz Dziemiańczuk podziękował mediom za wsparcie w jego sprawie.:
  Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63524363
  2076753194.jpg" class="" border="0" / Tomasz Dziemiańczuk podziękował mediom za wsparcie w jego sprawie. Fakt.pl:
  Komentarz w kodzie strony: Blok bannera
 • 09:59 Link: Filmowy szyk Cate Blanchett
 • Link: .pl resources/frontend/images/promoc
  je_logo_small.png" / Promocje.fakt.pl
  Komentarz w kodzie strony: logo_promocje Link: .pl files/offer_images/big/16485.jpg
  " / img
  Komentarz w kodzie strony: left_promocje

  Link: Wzmacniające odporność, odmładzające, suszone owoce Goji. Bomba witaminowa na zimę!

  Link: 16 zł 33 zł

  Link: .pl resources/frontend/images/kup_sm
  all.jpg" / Kup teraz
  Komentarz w kodzie strony: clear_promocje Komentarz w kodzie strony: main Link: .pl 2013/11/19/635204755512280000.jp
  g" /
  Link: .pl 2013/11/13/635199473450480000.jp
  g" /
  .pl widget/id/10054" style="width:300px;height:500px;
  "
 • Rectangle 2
Najpopularniejsze w serwisie
 • URODA: Link: diety gwiazd , Link: fryzury gwiazd , Link: makijaże gwiazd ,
 • MODA: Link: Anja Rubik , Link: Chanel , Link: Karl Lagerfeld , Link: Kate Middleton , Link: moda 2012 , Link: modne kolory 2012 , Link: Vogue , Link: wpadki gwiazd ,
 • LIFESTYLE: Link: ciąże gwiazd , Link: domy gwiazd , Link: euro 2012 , Link: konkurs , Link: photoshop , Link: reklamy gwiazd , Link: retusz , Link: śluby gwiazd ,
 • TELEWIZJA: Link: Got To Dance , Link: M jak miłość , Link: Must Be The Music , Link: Na dobre i na złe , Link: Przepis na życie , Link: Top Model , Link: X Factor , Link: You Can Dance ,
Link: Ringier Axel Springer Polska: Link:


Copyright (C) 2008-2012 Ringier Axel Springer Polska Link: Kontakt Link: O serwisie Link: Media o nas Link: Regulamin Link: Polityka prywatności Link: Reklama Link: do góry Komentarz w kodzie strony: info
Link: Ringier Axel Springer PolskaTaniec z gwiazdami: | Link: Taniec Z GwiazdamiNewsweek: | Link: NewsweekFakt.pl: | Link: Fakt.plForbes: | Link: ForbesAuto Świat: | Link: Auto ŚwiatTop Gear: oficjalna polska strona najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego na świecie: | Link: Top GearSport, wiadomości sportowe, Przegląd Sportowy: | Link: SportStudents: | Link: StudentsKomputer Świat: | Link: Komputer ŚwiatPlay PC: | Link: Play PcGry: | Link: GryREDAKCJA.PL: | Link: Redakcja.plPREZENTY I ŻYCZENIA.PL: | Link: Prezenty I Życzenia.plW PRZERWIE.PL: | Link: W Przerwie.plInternetowy słownik komputerowy: | Link: Internetowy Słownik KomputerowyDarmowe programy: | Link: Darmowe ProgramyRELACJE24.PL: | Link: Relacje24.plSennik: | Link: SennikKomputer Świat Ekspert: | Link: Komputer Świat EkspertGadżety, prezenty, upominki: | Link: Gadżety, Prezenty, UpominkiFoto i video: | Link: Foto I VideoKobieta: | Link: Kobieta | Link: MojeKupony.pl | Link: ShopAlike.pl | Link: Encyklopedia gier
wwwPreview v3.6 z grudnia 2013: 10 komentarzy; 75 opisów; 241 linków; 1 formularzy; 74 skrótów; 59 obrazków; 14 ważnych słów; 40228 znaków.
Koktajl.Fakt.pl: ');

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

.pl _s/kropka/1?DV=rasp_fakt" / Komentarz w kodzie strony: GEMIUS script Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3282/[time
stamp]/?" border="0" /
blok reklamowy 750x100

Formularz:

.pl resources/front/images/spyglass.
png" name="sa" class="Search-Button" / Link: Stylowi celebryci spełniają marzenia: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&locale=pl_PL&;send=fals
e&layout=button_count&wi
dth=130&show_faces=false&
;action=like&colorscheme=lig
ht&font=arial&height=21&
amp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:130px; height:21px;" allowtransparency="true"
 • Link:
 • Link:
 • Link: MODA
Komentarz w kodzie strony: TOP MENU BLOCK
 • Link:
 • Link: TELEWIZJA
 • Link: URODA
 • Link: WIDEO
 • Link: LIFESTYLE
 • Link: Koktajl24
 • Link: Fakt.pl
Link: « Link: » .com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-wymarzonych-mikolajka
ch,artykuly,433234,1.html&lo
cale=pl_PL&send=false&la
yout=button_count&width=120&
amp;show_faces=false&amp;action=
like&colorscheme=light&f
ont=arial&height=21&appI
d=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63522102
5279962439.jpg" class="" border="0" / Stylowi celebryci spełniają marzenia Trend: skórzane spodnie:

Link: Trend: skórzane spodnie Link: Przeglądając stylizacje gwiazd, zauważyliśmy ich zamiłowanie do skórzanych spodni. Noszą je kobiety i mężczyźni. Pasują do ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-w-skorzanych-spodniach,a
rtykuly,433006,1.html&amp;locale
=pl_PL&send=false&amp;layout
=button_count&width=120&
show_faces=false&action=like
&colorscheme=light&font=
arial&height=21&amp;appId=49
9357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63521584
5796372409.jpg" class="" border="0" / Trend: skórzane spodnie Ubrania z motywami świątecznymi:

Link: Stylowi celebryci spełniają marzenia Link: W Hotelu Brant odbyła się akcja charytatywna o nazwie „Wymarzone Mikołajki". Dzieci z okolicznych domów dziecka, mogły ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl ubrania-z-motywami-swiatecznymi,
artykuly,433008,1.html&local
e=pl_PL&send=false&layou
t=button_count&width=120&
;show_faces=false&action=lik
e&colorscheme=light&font
=arial&height=21&amp;appId=4
99357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63521929
5872351292.jpg" class="" border="0" / Ubrania z motywami świątecznymi Magda Jasek w lookbooku COS:

Link: Magda Jasek w lookbooku COS Link: Polska modelka dopiero pojawiła się w kampanii Soni Rykiel, a już możemy ją zobaczyć w wiosenno-letnim lookbooku marki COS. Jak ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl magda-jasek-w-lookbooku-cos,arty
kuly,433004,1.html&;locale=pl
_PL&send=false&;layout=bu
tton_count&width=120&sho
w_faces=false&action=like&am
p;colorscheme=light&amp;font=ari
al&height=21&appId=49935
7210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63521756
1297757838.jpg" class="" border="0" / Magda Jasek w lookbooku COS Kreacje piosenkarek na kolędowaniu:

Link: Ubrania z motywami świątecznymi Link: Chcesz wyglądać jak prezent albo być obsypaną bombkami? Nic prostszego. Sieciówki proponują dużo ubrań z motywami świątecznymi. ...

.com plugins/like.php?href=http://kok
tajl.fakt .pl Gwiazdy-na-koledowaniu-w-palacu-
prezydenckim,artykuly,433141,1.h
tml&locale=pl_PL&amp;send=fa
lse&layout=button_count&
width=120&show_faces=false&a
mp;action=like&colorscheme=l
ight&font=arial&amp;height=2
1&appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/crop/680/0/faktonline/63522009
5318090150.jpg" class="" border="0" / Kreacje piosenkarek na kolędowaniu Krupińska jak Pocahontas?:

Duet Paprocki&Brzozowski urządził imprezę tematyczną. Zaproszeni ...

 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635221
  029447091087.jpg" class="" border="0" / Co to za Czerwony Kapturek? Stylowi celebryci spełniają marzenia:
  2013-12-08 17:54 Link: Co to za Czerwony Kapturek? BAJKOWA IMPREZA U PAPROCKIEGO&BRZOZOWSKIEGO

  Link: Kreacje piosenkarek na kolędowaniu Link: Chyba wszyscy powoli czują magię zbliżających się świąt. W Pałacu Prezydenckim odbyło się małe kolędowanie, gdzie artystki ...

  Link: Gwiazdy na instagramie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635221
  140425747917.jpg" class="" border="0" / Krupińska jak Pocahontas? Co to za Czerwony Kapturek?:
  2013-12-08 18:03 Link: Krupińska jak Pocahontas? WPADKA MODOWA

  Stało się nieuniknione. Księżna Kate zmieniła fryzjera po tym, jak ...

  Link: Wymarzone Mikołajki Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635204
  647567283539.jpg" class="" border="0" / Księżna Kate zmieniła fryzjera? Rozświetl swoją twarz!:
  2013-12-08 15:20 Link: Księżna Kate zmieniła fryzjera? NOWY STYLISTA

  Miss Polski wzięła udział w akcji charytatywnej Wymarzone Mikołajki. ...

  Link: księżna kate Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635221
  025279962439.jpg" class="" border="0" / Stylowi celebryci spełniają marzenia Księżna Kate zmieniła fryzjera?:
  2013-12-08 15:58 Link: Stylowi celebryci spełniają marzenia SPOTKANIE Z DZIEĆMI

  Użycie rozświetlacza dosłownie w kilka sekund da ci poczucie promiennej i ...

  Link: Wymarzone Mikołajki Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521754
  0105955815.jpg" class="" border="0" / Choinki od projektantów 5 książek dla niego na mikołajki:
  Link: Choinki od projektantów
Galerie
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635156
  303214852640.jpg" class="" border="0" / Rozświetl swoją twarz! Choinki od projektantów:
  2013-12-08 15:09 Link: Rozświetl swoją twarz! REDAKCJA RADZI

  W Hotelu Brant odbyła się akcja charytatywna o nazwie „Wymarzone ...

  Link: Rozświetlacz do twarzy Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521834
  6595683568.jpg" alt='Kolekcja Robert Kupisz "Iron" jesień–zima 2014/2015' Iron" jesień–zima 2014/2015' class="" border="0" / 5 książek dla niej na mikołajki:
  Link: Kolekcja Robert Kupisz "Iron" ...
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521667
  1720624577.jpg" class="" border="0" / 5 książek dla niego na mikołajki Kolekcja Robert Kupisz :
  Link: 5 książek dla niego na mikołajki
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635215
  845796372409.jpg" class="" border="0" / Trend: skórzane spodnie Ubrania z motywami świątecznymi:
  2013-12-08 13:22 Link: Trend: skórzane spodnie TO NOSZĄ Gwiazdy

  Polska modelka dopiero pojawiła się w kampanii Soni Rykiel, a już możemy ...

  Link: Joanna Majstrak Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521598
  3537861301.jpg" class="" border="0" / 5 książek dla niej na mikołajki Trend: skórzane spodnie:
  Link: 5 książek dla niej na mikołajki
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635217
  561297757838.jpg" class="" border="0" / Magda Jasek w lookbooku COS Miley uwiodła strojem Mikołaja:
  2013-12-08 12:04 Link: Magda Jasek w lookbooku COS KOLEJNA KAMPANIA

  Przeglądając stylizacje gwiazd, zauważyliśmy ich zamiłowanie do ...

  Link: topmodelka Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635219
  295872351292.jpg" class="" border="0" / Ubrania z motywami świątecznymi Magda Jasek w lookbooku COS:
  2013-12-08 12:28 Link: Ubrania z motywami świątecznymi RENIFERY, PREZENTY I JEMIOŁY

  Lubisz cienie z brokatem, a nie wiesz, co zrobić, aby wyglądały świetnie ...

  Link: River Island Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635217
  505682377912.jpg" class="" border="0" / Brokatowy makijaż na karnawał! Księżna Kate zmieniła fryzjera?:
  2013-12-08 10:40 Link: Brokatowy makijaż na karnawał! NA CELOWNIKU

  Chcesz wyglądać jak prezent albo być obsypaną bombkami? Nic prostszego. ...

  Link: kosmetyki Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635220
  242304322423.jpg" class="" border="0" / Miley uwiodła strojem Mikołaja Brokatowy makijaż na karnawał!:
  2013-12-08 12:00 Link: Miley uwiodła strojem Mikołaja BYŁA (NIE)GRZECZNA W TYM ROKU?

  Wiele osób twierdzi, że Kim Kardashian najlepiej wyglądała w roku ...

  Link: KIIS FM's Jingle Ball Link: czytaj więcej »
Uroda
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63515630
  3214852640.jpg" class="" border="0" / Rozświetl swoją twarz! Brokatowy makijaż na karnawał!:
  Link: Rozświetl swoją twarz!
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63520464
  7567283539.jpg" class="" border="0" / Księżna Kate zmieniła fryzjera? Rozświetl swoją twarz!:
  Link: Księżna Kate zmieniła fryzjera?
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521927
  1223702245.jpg" class="" border="0" / Prawdziwe oblicze Kardashianki? Kreacje piosenkarek na kolędowaniu:
  Link: Prawdziwe oblicze Kardashianki?
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521750
  5682377912.jpg" class="" border="0" / Brokatowy makijaż na karnawał! Prawdziwe oblicze Kardashianki?:
  Link: Brokatowy makijaż na karnawał!
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635219
  271223702245.jpg" class="" border="0" / Prawdziwe oblicze Kardashianki? Przemiany Kirstie Alley:
  2013-12-08 10:22 Link: Prawdziwe oblicze Kardashianki? REWOLUCJE KIM

  Piosenkarka znowu prowokowała w kusym stroju. Występowała podczas KIIS ...

  Link: medycyna estetyczna Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635220
  095318090150.jpg" class="" border="0" / Kreacje piosenkarek na kolędowaniu Prawdziwe oblicze Kardashianki?:
  2013-12-08 10:30 Link: Kreacje piosenkarek na kolędowaniu ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ

  Okazuje się, że istnieje kilka prostych zasad zimowego żywienia, dzięki ...

  Link: Edyta Bartosiewicz Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635217
  532740165574.jpg" class="" border="0" / Jak przetrwać zimowy sezon chorobowy? Zrób własny krem! :
  2013-12-08 07:13 Link: Jak przetrwać zimowy sezon chorobowy? SPRAWDŹ

  Chyba wszyscy powoli czują magię zbliżających się świąt. W Pałacu ...

  Link: zdrowe odżywianie Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635217
  504920619537.jpg" class="" border="0" / Przemiany Kirstie Alley Jak przetrwać zimowy sezon chorobowy?:
  2013-12-08 09:07 Link: Przemiany Kirstie Alley ŻYCIE GWIAZD

  Przed nami kilka najchłodniejszych miesięcy w roku, a co za tym idzie ...

  Link: kreacje Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63522102
  9447091087.jpg" class="" border="0" / Co to za Czerwony Kapturek? Miley uwiodła strojem Mikołaja:
  Link: Co to za Czerwony Kapturek?
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635216
  849051043729.jpg" class="" border="0" / Zrób własny krem! Co to za Czerwony Kapturek?:
  2013-12-08 07:04 Link: Zrób własny krem! MIODOWY HOMEMADE

  Trudno uwierzyć w to, że aktorka ma już 62 lata. Dłuższy czas niewidziana ...

  Link: miód Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521753
  2740165574.jpg" class="" border="0" / Jak przetrwać zimowy sezon chorobowy? Znaki zodiaku na twojej szyi:
  Link: Jak przetrwać zimowy sezon chorobowy?
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63522024
  2304322423.jpg" class="" border="0" / Miley uwiodła strojem Mikołaja Jak przetrwać zimowy sezon chorobowy?:
  Link: Miley uwiodła strojem Mikołaja
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635215
  849871460015.jpg" class="" border="0" / Podkreśl kolor swoich oczu! Anja Rubik reklamuje perfumy:
  2013-12-07 12:34 Link: Podkreśl kolor swoich oczu! DOMOWA PORADA

  Znaki zodiaku są bardzo osobiste i często wykorzystujemy ich motywy. ...

  Link: oko Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/152/0/faktonline/63521579
  7515800202.jpg" class="" border="0" / Znaki zodiaku na twojej szyi Podkreśl kolor swoich oczu!:
  Link: Znaki zodiaku na twojej szyi
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635215
  797515800202.jpg" class="" border="0" / Znaki zodiaku na twojej szyi Czego nie wiesz o szminkach?:
  2013-12-07 12:19 Link: Znaki zodiaku na twojej szyi OD DIORA!

  Nie wiesz do końca, w jaki sposób podkreślić swoje oczy? Poniżej ...

  Link: baran Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635220
  100505160738.jpg" class="" border="0" / Anja Rubik reklamuje perfumy Znaki zodiaku na twojej szyi:
  2013-12-07 12:19 Link: Anja Rubik reklamuje perfumy PO RAZ KOLEJNY!

  Problem z szybkim przybieraniem na wadze dotyczył Aleksandry Kisio, ...

  Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635219
  246102368872.jpg" class="" border="0" / Dieta Aleksandry Kisio Choinki od projektantów:
  2013-12-07 10:53 Link: Dieta Aleksandry Kisio ZMAGANIA SŁAW

  Polska top modelka jest rozchwytywana przez największe domy mody i ...

  Link: kreacje gwiazd Link: czytaj więcej »
 • Link: .pl m/crop/325/186/faktonline/635081
  971702579496.jpg" class="" border="0" / Czego nie wiesz o szminkach? Dieta Aleksandry Kisio:
  2013-12-07 11:45 Link: Czego nie wiesz o szminkach? CIEKAWOSTKA

  Link: 320 zł 560 zł

  Link: ciekawostka Link: czytaj więcej »
1 Link: 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: » Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3284/[time
stamp]/?" border="0" /
blok reklamowy 300x250 3284 Najnowsze artykuły
 • 17:54 Link: Co to za Czerwony Kapturek?
 • 18:03 Link: Krupińska jak Pocahontas?
 • 15:20 Link: Księżna Kate zmieniła ...
 • 15:58 Link: Stylowi celebryci spełniają ...
 • 13:22 Link: Trend: skórzane spodnie
 • 15:09 Link: Rozświetl swoją twarz!
 • 12:04 Link: Magda Jasek w lookbooku COS
 • 12:28 Link: Ubrania z motywami ...
 • 10:40 Link: Brokatowy makijaż na karnawał!
 • 12:00 Link: Miley uwiodła strojem Mikołaja
Link: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&send=false&layout=butt
on_count&width=100&show_
faces=false&action=like&
colorscheme=light&font&h
eight=21" Link: Link: Link: .pl 2013/12/06/635219584193500000.jp
g" /
Galeria ŚWIĄTECZNE WYSTROJE ... Link: « Link: » Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63521754
0105955815.jpg" class="" border="0" / Choinki od projektantów 5 książek dla niego na mikołajki:
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63521667
1720624577.jpg" class="" border="0" / 5 książek dla niego na mikołajki Kolekcja Robert Kupisz :
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63521834
6595683568.jpg" alt='Kolekcja Robert Kupisz "Iron" jesień–zima 2014/2015' Iron" jesień–zima 2014/2015' class="" border="0" / 5 książek dla niej na mikołajki:
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63521598
3537861301.jpg" class="" border="0" / 5 książek dla niej na mikołajki Najdziwniejsze buty świata. Ale odjechane!:
Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63521072
2654995790.jpg" class="" border="0" / Najdziwniejsze buty świata. Ale odjechane! Kijów. Ćwiczenia młodzieży przed atakiem milicji. Wzmocnione barykady na Majdanie:
WIDEO Link: .pl m/crop/300/0/faktonline/63522104
5025302913.jpg" class="" border="0" / Kijów. Ćwiczenia młodzieży przed atakiem milicji. Wzmocnione barykady na Majdanie Michał Wiśniewski o swoim udziale w Rajdzie Barbórki: Na Majdanie coraz agresywniej
Link: » Link: « Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63522100
5585158766.jpg" class="" border="0" / Michał Wiśniewski o swoim udziale w Rajdzie Barbórki Łódź. Krzysztof Rutkowski odebrał syna że szpitala:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63522047
9856240275.jpg" class="" border="0" / Łódź. Krzysztof Rutkowski odebrał syna że szpitala Krzysztof Diablo Włodarczyk po walce z Giacobbe Fragomenim:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63522007
0938546882.jpg" class="" border="0" / Krzysztof Diablo Włodarczyk po walce z Giacobbe Fragomenim Kijów. Milicja blokuje budynki państwowe:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63521966
0125094615.jpg" class="" border="0" / Kijów. Milicja blokuje budynki państwowe Małgorzata Włodarczyk, żona Krzysztofa :
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63521949
8542816889.jpg" Diablo' Włodarczyka o walce z Fragomenim" class="" border="0" / Małgorzata Włodarczyk, żona Krzysztofa 'Diablo' Włodarczyka o walce z Fragomenim Krzysztof Diablo Włodarczyk o masturbacji i swojej żonie:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63521884
8699604646.jpg" class="" border="0" / Krzysztof Diablo Włodarczyk o masturbacji i swojej żonie Politycy o Świętym Mikołaju:
Link: .pl m/crop/200/0/faktonline/63521945
3954914732.jpg" class="" border="0" / Politycy o Świętym Mikołaju Fakt.pl:
Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3288/[time
stamp]/?" border="0" /
Rectangle 2 Link: .pl resources/frontend/images/promoc
je_logo_small.png" / Promocje.fakt.pl
Komentarz w kodzie strony: logo_promocje Link: .pl files/offer_images/big/14839.jpg
" / img
Komentarz w kodzie strony: left_promocje

Link: Wypocznijcie w Zakopanem! Wymarzony 5-dniowy pobyt w apartamentach o wysokim standardzie, z sauną i łaźnią parową!

Tan kosmetyk używany jest powszechnie przez wszystkie kobiety. Jak ...

Link: .pl resources/frontend/images/kup_sm
all.jpg" / Kup teraz
Komentarz w kodzie strony: clear_promocje Komentarz w kodzie strony: main Link: .pl 2013/11/26/635210730120590000.jp
g" /
Link: .pl 2013/11/19/635204755512280000.jp
g" /
Link: .pl 2013/11/13/635199473450480000.jp
g" /
Najpopularniejsze w serwisie
 • URODA: Link: diety gwiazd , Link: fryzury gwiazd , Link: makijaże gwiazd ,
 • MODA: Link: Anja Rubik , Link: Chanel , Link: Karl Lagerfeld , Link: Kate Middleton , Link: moda 2012 , Link: modne kolory 2012 , Link: Vogue , Link: wpadki gwiazd ,
 • LIFESTYLE: Link: ciąże gwiazd , Link: domy gwiazd , Link: euro 2012 , Link: konkurs , Link: photoshop , Link: reklamy gwiazd , Link: retusz , Link: śluby gwiazd ,
 • TELEWIZJA: Link: Got To Dance , Link: M jak miłość , Link: Must Be The Music , Link: Na dobre i na złe , Link: Przepis na życie , Link: Top Model , Link: X Factor , Link: You Can Dance ,
Link: Ringier Axel Springer Polska: Link:


Copyright (C) 2008-2012 Ringier Axel Springer Polska Link: Kontakt Link: O serwisie Link: Media o nas Link: Regulamin Link: Polityka prywatności Link: Reklama Link: do góry Komentarz w kodzie strony: info
Link: Ringier Axel Springer PolskaTaniec z gwiazdami: | Link: Taniec Z GwiazdamiNewsweek: | Link: NewsweekFakt.pl: | Link: Fakt.plForbes: | Link: ForbesAuto Świat: | Link: Auto ŚwiatTop Gear: oficjalna polska strona najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego na świecie: | Link: Top GearSport, wiadomości sportowe, Przegląd Sportowy: | Link: SportStudents: | Link: StudentsKomputer Świat: | Link: Komputer ŚwiatPlay PC: | Link: Play PcGry: | Link: GryREDAKCJA.PL: | Link: Redakcja.plPREZENTY I ŻYCZENIA.PL: | Link: Prezenty I Życzenia.plW PRZERWIE.PL: | Link: W Przerwie.plInternetowy słownik komputerowy: | Link: Internetowy Słownik KomputerowyDarmowe programy: | Link: Darmowe ProgramyRELACJE24.PL: | Link: Relacje24.plSennik: | Link: SennikKomputer Świat Ekspert: | Link: Komputer Świat EkspertGadżety, prezenty, upominki: | Link: Gadżety, Prezenty, UpominkiFoto i video: | Link: Foto I VideoKobieta: | Link: Kobieta | Link: MojeKupony.pl | Link: ShopAlike.pl | Link: Encyklopedia gier
wwwPreview v3.6 z listopada 2013: 10 komentarzy; 75 opisów; 246 linków; 1 formularzy; 75 skrótów; 60 obrazków; 14 ważnych słów; 45064 znaków.
Koktajl.Fakt.pl: ');

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

.pl _s/kropka/1?DV=rasp_fakt" / Komentarz w kodzie strony: GEMIUS script
 • Link: Koktajl24
 • Link: Wróć do Fakt.pl
 • Link: Pieniądze
 • Link: Smak
 • Link: Fun Fakt
 • Link: Gry online
Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

Link: .com call/pubi/8466/136692/3282/[time
stamp]/?" border="0" /
blok reklamowy

Formularz:

.pl resources/front/images/spyglass.
png" name="sa" class="Search-Button" / Link: Seksbomba ma polskie korzenie i promuje bieliznę: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
l&locale=pl_PL&;send=fals
e&layout=button_count&wi
dth=130&show_faces=false&
;action=like&colorscheme=lig
ht&font=arial&height=21&
amp;appId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:130px; height:21px;" allowtransparency="true"
 • Link:
 • Link:
 • Link: MODA
Komentarz w kodzie strony: TOP MENU BLOCK
 • Link:
 • Link: TELEWIZJA
 • Link: URODA
 • Link: WIDEO
 • Link: LIFESTYLE
 • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
  /faktonline/635193394021024939.j
  pg" class="" border="0" / Emily Ratajkowski w kampanii Nasty Gal Najlepiej ubrani Polacy 2013:
  2013-11-07 18:57 Link: Seksbomba ma polskie korzenie i promuje bieliznę HOT!

  Link: Seksbomba ma polskie korzenie i promuje bieliznę Link: Modelka polskiego pochodzenia pojawiła się w lookbooku bielizny i pokazuje swoje idealne ciało. Zachęca do kupna biustonoszy?

  Link: topmodelka Link: czytaj więcej »
  Link: « Link: » .com plugins/like.php?href=http://kok
  tajl.fakt .pl emily-ratajkowski-nasty-gal,arty
  kuly,427688,1.html&;locale=pl
  _PL&send=false&;layout=bu
  tton_count&width=120&sho
  w_faces=false&action=like&am
  p;colorscheme=light&amp;font=ari
  al&height=21&appId=49935
  7210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/680/0
  /faktonline/635193394021024939.j
  pg" class="" border="0" / Seksbomba ma polskie korzenie i promuje bieliznę Wiosenna Dorota Gardias na salonach:

  Modelka polskiego pochodzenia pojawiła się w lookbooku bielizny i pokazuje ...

  .com plugins/like.php?href=http://kok
  tajl.fakt .pl dorota-gardias-w-niebieskiej-suk
  ience,artykuly,427574,1.html&
  ;locale=pl_PL&send=false&
  ;layout=button_count&amp;width=1
  20&show_faces=false&acti
  on=like&colorscheme=light&am
  p;font=arial&height=21&a
  ppId=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/680/0
  /faktonline/635193268289689431.j
  pg" class="" border="0" / Wiosenna Dorota Gardias na salonach Stylizacja dnia: Miranda Kerr w płaszczu oversize:

  Link: Stylizacja dnia: Miranda Kerr w płaszczu oversize Link: Modelka jest zwolenniczką klasycznych stylizacji i uwielbia czerwoną szminkę. Kiedy spotykają ją paparazzi zawsze wygląda ...

  .com plugins/like.php?href=http://kok
  tajl.fakt .pl miranda-kerr-stylizacja-na-co-dz
  ien,artykuly,427470,1.html&l
  ocale=pl_PL&send=false&l
  ayout=button_count&;width=120
  &show_faces=false&amp;action
  =like&colorscheme=light&
  font=arial&height=21&app
  Id=499357210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/680/0
  /faktonline/635192631901031568.j
  pg" class="" border="0" / Stylizacja dnia: Miranda Kerr w płaszczu oversize Stroje ludowe kandydatek na Miss Universe:

  Link: Wiosenna Dorota Gardias na salonach Link: Dorota Gardias, prezenterka i pogodynka, oczarowała nas swoją wiosenną stylizacją. Zobaczcie, jak wyglądała na imprezie.

  .com plugins/like.php?href=http://kok
  tajl.fakt .pl stroje-ludowe-miss-universe,arty
  kuly,427234,1.html&;locale=pl
  _PL&send=false&;layout=bu
  tton_count&width=120&sho
  w_faces=false&action=like&am
  p;colorscheme=light&amp;font=ari
  al&height=21&appId=49935
  7210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/680/0
  /faktonline/635191806896411597.j
  pg" class="" border="0" / Stroje ludowe kandydatek na Miss Universe W czym pójdzie do ślubu Kim Kardashian?:

  Link: W czym pójdzie do ślubu Kim Kardashian? Link: Już jest pierwszy projekt sukni ślubnej Kim Kardashian. Szybko? Też jesteśmy zdziwieni. Najwidoczniej Kardashianka chce powiedzieć ...

  .com plugins/like.php?href=http://kok
  tajl.fakt .pl kim-kardashian-suknia-slubna,art
  ykuly,427223,1.html&amp;locale=p
  l_PL&send=false&amp;layout=b
  utton_count&width=120&sh
  ow_faces=false&action=like&a
  mp;colorscheme=light&amp;font=ar
  ial&height=21&appId=4993
  57210088824" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:120px; height:21px;" allowtransparency="true" Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/680/0
  /faktonline/635191819361449218.j
  pg" class="" border="0" / W czym pójdzie do ślubu Kim Kardashian? Emily Ratajkowski w kampanii Nasty Gal:

  Link: Stroje ludowe kandydatek na Miss Universe Link: Kandydatki tytułu do Miss Universe zaprezentowały stroje nawiązujące do tradycji krajów, które reprezentują. Fajne?

  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194233126775194.j
   pg" class="" border="0" / Jennifer Lawrence krótkie włosy Małgorzata socha cosmopolitan okładka grudzień 2013:
   2013-11-07 16:10 Link: Jennifer Lawrence obcięła włosy SZOK!

   Po raz kolejny magazyn "Elle" przyznał swoje wyróżnienia ...

   Link: aktorka Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194383616302363.j
   pg" class="" border="0" / brodka Jennifer Lawrence krótkie włosy:
   2013-11-07 16:31 Link: Najlepiej ubrani Polacy 2013 BRAWO!

   Aktorka znana z roli w "Igrzyskach śmierci" poddała się ...

   Link: Anja Rubik Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194264712524412.j
   pg" class="" border="0" / Małgosia Bela dla Interview Magazine Kot w rajstopach na sportowo:
   2013-11-07 15:18 Link: Polska top modelka nago! WOW

   Małgorzata Socha wraca na salony. Młoda mama coraz częściej pokazuje się ...

   Link: małgosia bela Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194304159512167.j
   pg" class="" border="0" / Małgorzata socha cosmopolitan okładka grudzień 2013 Małgosia Bela dla Interview Magazine:
   2013-11-07 15:30 Link: Ale wpadka! Socha na okładce "Cosmo" CÓŻ...

   Niektórych tą sesja zachwyciła, innych oburzyła. My musimy ...

   Link: wpadki photoshopa Link: czytaj więcej »
  Galerie
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635179490255705750.j
   pg" class="" border="0" / Łukasz Jemioł Basic wiosna-lato 2014 Salvatore Ferragamo wiosna-lato 2014:
   Link: Łukasz Jemioł Basic wiosna-lato 2014
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635193390822045626.j
   pg" class="" border="0" / Kot w rajstopach Łukasz Jemioł Basic wiosna-lato 2014 :
   Link: Hit internetu! Koty w rajstopach
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635158966847468745.j
   pg" s wiosna-lato 2014" class="" border="0" / Tod's wiosna-lato 2014 prezent na mikołajki:
   Link: Kolekcja Tod's wiosna-lato 2014
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635157054258262332.j
   pg" class="" border="0" / Salvatore Ferragamo wiosna-lato 2014 Tod:
   Link: Kolekcja Salvatore Ferragamo ...
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194287144381416.j
   pg" class="" border="0" / sklejka supermodelki Księżna Kate:
   2013-11-07 14:45 Link: Dwie top modelki na gali. Która lepiej? ZOBACZ

   Podpowiadamy, co kupić na Mikołajki w dobrej cenie.

   Link: Karlie Kloss i Gisele Bundchen na gali Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194336482445512.j
   pg" class="" border="0" / prezent na mikołajki sklejka supermodelki :
   2013-11-07 14:58 Link: Co kupić na Mikołajki? 5 pomysłów poniżej 50 zł

   Gisele Bundchen i Karlie Kloss zaprezentowały zjawiskowe stylizacje. lub ...

   Link: co kupić na Mikołajki Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194209334735522.j
   pg" class="" border="0" / Alessandra Ambrosio Selena Gomez:
   2013-11-07 14:01 Link: Stylizacja dnia: Ambrosio w czerni WOW!

   Piękna Kate Middleton od zawsze zachwyca nas swoimi kreacjami, ...

   Link: topmodelka Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194345551500259.j
   pg" class="" border="0" / Księżna Kate Alessandra Ambrosio:
   2013-11-07 14:39 Link: Księżna Kate w płaszczu z 2011 roku FAJNIE?

   Modelka została przyłapana przez paparazzich w Nowym Jorku. Opuszczała ...

   Link: płaszcze na jesień Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635193361652300847.j
   pg" class="" border="0" / Anna Lewandowska Sesja Muchy dla Oriflame:
   Link: Żona Lewego pokazała brzuszek
  Uroda
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194218740020483.j
   pg" class="" border="0" / Selena Gomez Anna Lewandowska:
   2013-11-07 13:57 Link: Oto sekret zgrabnej sylwetki Seleny Gomez DIETA Gwiazdy

   Popularna niemiecka firma z zabawkami wypuściła na rynek lalkę z podobizną ...

   Link: Selena Gomez Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635191680319858107.j
   pg" class="" border="0" / Anja Rubik twarzą perfum Salvatore Ferragamo Nicki minaj:
   Link: Anja Rubik reklamuje perfumy
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635192552503151313.j
   pg" class="" border="0" / Sesja Muchy dla Oriflame Anja Rubik twarzą perfum Salvatore Ferragamo:
   Link: Mucha w ciąży promuje kosmetyki
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194283927222604.j
   pg" class="" border="0" / Książę George Prince Pamela Anderson po maratonie:
   2013-11-07 13:51 Link: Książę Jerzy do kupienia za 250 złotych SZOK?

   Selena Gomez nie dba przesadnie o swoją sylwetkę. Wokalistka trenuje, ...

   Link: lalka z księciem Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635191589288081040.j
   pg" class="" border="0" / Nicki minaj Książę George Prince:
   Link: Oto najmniej stylowy fan na świecie?
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194197719129554.j
   pg" alt='sklejka Stylizacje gwiazd na gali "Harper&squot;s Bazaar"' Harper&squot;s Bazaar"' class="" border="0" / Jennifer Aniston striptiz:
   2013-11-07 12:18 Link: Kolorowe stylizacje gwiazd na gali FAJNE?

   Pamela Anderson, gwiazda Hollywood, wzięła udział w 43. maratonie w Nowym ...

   Link: Victoria Beckham Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194212893300098.j
   pg" class="" border="0" / Pamela Anderson sklejka Stylizacje gwiazd na gali :
   2013-11-07 12:32 Link: Ledwo żywa Pamela po maratonie. Pokazała zdjęcie CÓŻ...

   Na gali, podczas której wybrano kobietę roku magazynu ...

   Link: pamela anderson Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194171139717285.j
   pg" class="" border="0" / Ewelina Lisowska Jennifer Lawrence krótkie włosy:
   2013-11-07 11:31 Link: Rockowa stylizacja Eweliny Lisowskiej ŁADNA?

   Jennifer Aniston jest aktorką, która wciela się we wszystkie ...

   Link: Rysiek Lwie Serce Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194239507105772.j
   pg" class="" border="0" / Jennifer Aniston striptiz Ewelina Lisowska:
   2013-11-07 12:00 Link: Jennifer Aniston poszła na całość SEXY?

   Ewelina Lisowska ma wyczucie stylu i potrafi dobrać wszystkie elementy ...

   Link: piersi Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635194304159512167.j
   pg" class="" border="0" / Małgorzata socha cosmopolitan okładka grudzień 2013 prezent na mikołajki:
   Link: Ale wpadka! Socha na okładce "Cosmo"
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635194233126775194.j
   pg" class="" border="0" / Jennifer Lawrence krótkie włosy Małgorzata socha cosmopolitan okładka grudzień 2013:
   Link: Jennifer Lawrence obcięła włosy
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635194218740020483.j
   pg" class="" border="0" / Selena Gomez Ashley Madekwe:
   Link: Oto sekret zgrabnej sylwetki Seleny ...
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/152/0
   /faktonline/635194336482445512.j
   pg" class="" border="0" / prezent na mikołajki Selena Gomez:
   Link: Co kupić na Mikołajki?
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194225116763324.j
   pg" class="" border="0" / Rysiek Kate Upton w toczku:
   2013-11-07 10:33 Link: Gwiazdy na luzie na premierze bajki STYLOWE?

   Można? Można! Czasami zwykłe komplety z sieciówki wyglądają lepiej ...

   Link: Rysiek Lwie Serce Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194170383731022.j
   pg" class="" border="0" / Ashley Madekwe Rysiek:
   2013-11-07 10:40 Link: Blogerka w stroju z sieciówki na salonach I FAJNIE!

   Sławy pokazują się w towarzystwie że swoimi pociechami tylko wtedy, gdy ...

   Link: Jimmy Choo Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635193324225322094.j
   peg" class="" border="0" / Kasia Struss dla H&M Melbourne Cup:
   2013-11-07 09:52 Link: Kasia Struss w kolejnej kampanii SPRAWDŹ

   Kate Upton to niekwestionowana seksbomba. Modelka wystąpiła w zmysłowej, ...

   Link: topmodelka Link: czytaj więcej »
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635193462126558879.j
   pg" class="" border="0" / Kate Upton w toczku Kasia Struss dla H&M:
   2013-11-07 10:31 Link: Elegancka Kate Upton jak Kate Middleton PIĘKNA?

   Modelka po raz kolejny wzięła udział w sesji zdjęciowej dla szwedzkiej ...

   Link: Melbourne Cup Link: czytaj więcej »
  • 18:57 Link: Seksbomba ma polskie korzenie ...
  1 Link: 2 Link: 3 Link: 4 Link: 5 Link: » Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

  Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3284/[time
  stamp]/?" border="0" /
  blok reklamowy Najnowsze artykuły
  • Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/325/0
   /faktonline/635194137489674805.j
   pg" class="" border="0" / Melbourne Cup Kot w rajstopach na sportowo:
   2013-11-07 09:19 Link: Gwiazdy jak arystokracja na Melbourne Cup PIĘKNE?

   Link: 230 zł 460 zł

   Link: Gwiazdy na Melbourne Cup Link: czytaj więcej »
  • 16:10 Link: Jennifer Lawrence obcięła ...
  • 16:31 Link: Najlepiej ubrani Polacy 2013
  • 15:18 Link: Polska top modelka nago!
  • 15:30 Link: Ale wpadka! Socha na okładce ...
  • 14:45 Link: Dwie top modelki na gali. ...
  • 14:58 Link: Co kupić na Mikołajki?
  • 14:01 Link: Stylizacja dnia: Ambrosio w ...
  • 14:39 Link: Księżna Kate w płaszczu z ...
  • MODA: Link: Anja Rubik , Link: Chanel , Link: Karl Lagerfeld , Link: Kate Middleton , Link: moda 2012 , Link: modne kolory 2012 , Link: Vogue , Link: wpadki gwiazd ,
  Link: .com plugins/like.php?href=http%3A%2F
  %2Fwww.facebook.com%2Fkoktajl24p
  l&send=false&layout=butt
  on_count&width=100&show_
  faces=false&action=like&
  colorscheme=light&font&h
  eight=21" Link: Link: Galeria Koty w rajtuzach Link: « Link: » Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/300/0
  /faktonline/635193390822045626.j
  pg" class="" border="0" / Kot w rajstopach Łukasz Jemioł Basic wiosna-lato 2014 :
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/300/0
  /faktonline/635179490255705750.j
  pg" class="" border="0" / Łukasz Jemioł Basic wiosna-lato 2014 Salvatore Ferragamo wiosna-lato 2014:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/300/0
  /faktonline/635157054258262332.j
  pg" class="" border="0" / Salvatore Ferragamo wiosna-lato 2014 Tod:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/300/0
  /faktonline/635158966847468745.j
  pg" s wiosna-lato 2014" class="" border="0" / Tod's wiosna-lato 2014 Kolekcja Manish Arora wiosna-lato 2014:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/300/0
  /faktonline/635170087550498818.j
  pg" class="" border="0" / Kolekcja Manish Arora wiosna-lato 2014 Pytamy o referendum w sprawie sześciolatków:
  Link: .pl 2013/10/03/635163910477970000.jp
  g" /

  Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .net ad/N6806.1311089.FAKT .pl B7796129;sz=300x250;ord=[timesta
  mp]?" border="0" width="300" height="250" / Advertisement
  Link: .pl 2013/10/08/635168266808330000.jp
  g" /
  Link: WIDEO Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/300/0
  /faktonline/635192615392130503.j
  pg" class="" border="0" / Pytamy o referendum w sprawie sześciolatków Maciej Dowbor o Got to dance Tylko taniec i tańcu: Pytamy o referendum w sprawie ...
  Link: » Link: « Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635191515820130208.j
  pg" class="" border="0" / Maciej Dowbor o Got to dance Tylko taniec i tańcu Bankiet z okazji 25-lecia zespołu Big Cyc:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635188276453610573.j
  pg" class="" border="0" / Bankiet z okazji 25-lecia zespołu Big Cyc Ryszard Kalisz na Powązkach. 1 listopada. Wszystkich Świętych:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635189159102125636.j
  pg" class="" border="0" / Ryszard Kalisz na Powązkach. 1 listopada. Wszystkich Świętych Policja apeluje przed Świętem Zmarłych:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635188302199108793.j
  pg" class="" border="0" / Policja apeluje przed Świętem Zmarłych Polska Angelina Jolie na bankiecie z okazji 25 lat Big Cyc:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635188273839951104.j
  pg" class="" border="0" / Polska Angelina Jolie na bankiecie z okazji 25 lat Big Cyc Wycieczka po kulisach Got to dance. Tylko taniec. Got to Dance Tylko Taniec od kuchni:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635188029337146075.j
  pg" class="" border="0" / Wycieczka po kulisach Got to dance. Tylko taniec. Got to Dance Tylko Taniec od kuchni Joanna Liszowska opowiada o programie Got to dance Tylko taniec i serialu Przyjaciółki:
  Link: .pl m/Repozytorium.Obiekt.aspx/200/0
  /faktonline/635188023911236037.j
  pg" class="" border="0" / Joanna Liszowska opowiada o programie Got to dance Tylko taniec i serialu Przyjaciółki Fakt.pl:
  Komentarz w kodzie strony: Blok bannera

  Zawartość dla przeglądarek bez obsługi JavaScript:

  Link: .com call/pubi/8466/136692/3288/[time
  stamp]/?" border="0" /
  Rectangle 2 Link: .pl resources/frontend/images/promoc
  je_logo_small.png" / Promocje.fakt.pl
  Komentarz w kodzie strony: logo_promocje Link: .pl files/offer_images/big/14141.jpg
  " / img
  Komentarz w kodzie strony: left_promocje

  Link: Prawdziwy sen nocy letniej w Dworze*** Konstancin! 3 dni że śniadaniami dla 2 osób! 115 zł od osoby!

  Taka okazja wymaga nienagannego stroju. Na wyścigach konnych w Melbourne ...

  Link: .pl resources/frontend/images/kup_sm
  all.jpg" / Kup teraz
  Komentarz w kodzie strony: clear_promocje Komentarz w kodzie strony: main Link: .pl 2013/10/03/635163907947880000.jp
  g" /
  Najpopularniejsze w serwisie
  • 13:57 Link: Oto sekret zgrabnej sylwetki ...
  • TELEWIZJA: Link: Got To Dance , Link: M jak miłość , Link: Must Be The Music , Link: Na dobre i na złe , Link: Przepis na życie , Link: Top Model , Link: X Factor , Link: You Can Dance ,
  • URODA: Link: diety gwiazd , Link: fryzury gwiazd , Link: makijaże gwiazd ,
  • LIFESTYLE: Link: ciąże gwiazd , Link: domy gwiazd , Link: euro 2012 , Link: konkurs , Link: photoshop , Link: reklamy gwiazd , Link: retusz , Link: śluby gwiazd ,
  Link: Ringier Axel Springer Polska: Link:


  Copyright (C) 2008-2012 Ringier Axel Springer Polska Link: Kontakt Link: O serwisie Link: Media o nas Link: Regulamin Link: Polityka prywatności Link: Reklama Link: do góry Komentarz w kodzie strony: info
  Link: Ringier Axel Springer PolskaTaniec z gwiazdami: | Link: Taniec Z GwiazdamiNewsweek: | Link: NewsweekFakt.pl: | Link: Fakt.plForbes: | Link: ForbesAuto Świat: | Link: Auto ŚwiatTop Gear: oficjalna polska strona najpopularniejszego magazynu motoryzacyjnego na świecie: | Link: Top GearSport, wiadomości sportowe, Przegląd Sportowy: | Link: SportStudents: | Link: StudentsKomputer Świat: | Link: Komputer ŚwiatPlay PC: | Link: Play PcGry: | Link: GryREDAKCJA.PL: | Link: Redakcja.plPREZENTY I ŻYCZENIA.PL: | Link: Prezenty I Życzenia.plW PRZERWIE.PL: | Link: W Przerwie.plInternetowy słownik komputerowy: | Link: Internetowy Słownik KomputerowyDarmowe programy: | Link: Darmowe ProgramyRELACJE24.PL: | Link: Relacje24.plSennik: | Link: SennikKomputer Świat Ekspert: | Link: Komputer Świat EkspertGadżety, prezenty, upominki: | Link: Gadżety, Prezenty, UpominkiFoto i video: | Link: Foto I VideoKobieta: | Link: Kobieta | Link: MojeKupony.pl | Link: ShopAlike.pl | Link: Encyklopedia gier

  Katalog SEO zawiera 5 podobnych stron WWW:

  • Wzrost Gwiazd .info Serwis internetowy, którego celem jest przybliżenie wzrostu najpopularniejszych gwiazd kina, muzyki oraz sportu i polityki. Biografie, filmografie, dyskografie, ciekawostki, aktualny repertuar kin oraz porównywarka gwiazd. Zapraszamy.
  • Kraina stylu - stylowy blog o modzie Cenimy sobie oryginalność i dobry styl. Nie uznajemy bylejakości, nudy i powtarzalnych schematów. Szperamy w szafach, szukamy inspiracji, podglądamy światowe wybiegi i komentujemy style gwiazd.
  • Samochody Gwiazd Blah-blah.pl to portal poświęcony uznanej wśród celebrytów usłudze wynajmu pojazdów, obrazuje także usługi takie jak: wypożyczalnia i wynajem aut tanio. Sugerujemy również ofertę przeznaczoną dla gromad podróżnych: wynajem vanów i busów. Poza dziedzinami czysto motoryzacyjnymi, nasi dziennikarze piszą wiadomości z życia gwiazd.
  • Luksusowe zakupy - dostępne dla wybranych Luxlife to luksusowe zakupy tylko dla wybranych osób. Znane marki, innowacyjny design, najnowsze akcesoria i gadżety dla osób ceniących styl.
  • Co błyszczy w showbiznesie? Plotki, newsy i celebryci! Alejalansu.pl to niezależny portal internetowy o charakterze rozrywkowym. Nie podlegamy pod żadna instytucję, co nie znaczy, że nie mamy zahamowań. Interesuje nas szeroko rozumiany showbiznes, nasze polskie Gwiazdy i gwiazdeczki oraz zagraniczne i światowe ikony popkultury w zakresie rozrywki. Alejalansu.pl z założenia ma charakter rozrywkowy. Chcemy zwrócić uwagę na absurdy, przesadę, a czasami bardzo pozytywny blichtr świata showbiznesu – jednym słowem, lansik.
  Kategorie wpisu:
  Raport błędu:
   Przyśpiesz indeksację:
   Wygląd linku:

   Katalog SEO poleca darmowy wpis naszej strony!

   Najpopularniejsze słowa na stronie:

   • 2014-04-08: crop faktonline kate gwiazd pokazie false wygląda tori spelling show
   • 2014-03-09: faktonline crop kolekcja gwiazd false gwiazdy kobiet stylu makijaż prezenty
   • 2014-02-07: faktonline crop gwiazd false przegląd kosmetyki celebryci gwiazdy szafy fakt
   • 2014-01-08: crop faktonline gwiazd makijażu rubik anja znów false gwiazdy fakt
   • 2013-12-08: crop faktonline mikołajki false gwiazd fakt kate książek księżna lookbooku

   Wczytuję statystyki...

   ↑↑↑

   Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO potwierdzasz, iż akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2014 ATA.

   o8 - tworzymy katalogi stron