Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Skpn.pl Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa (katalog Firmy - nauka i edukacja)

Miniaturka Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa (www.skpn.pl)5 lat/aMini

Otwórz www.skpn.pl

Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa zaprasza wszystkich studentów do swojej księgarni internetowej. Prowadzimy ją dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa, ekonomii, medycyny.
Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz www.skpn.pl teraz!

Skomentuj www.skpn.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony
Jakość www.skpn.pl: 5/5, generowań: 11

wwwPreview v3.6 z maja 2015: 47 opisów; 47 linków; 32 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 22078 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2015 Skpn .pl

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajOperacje gospodarcze w praktyce księgowej:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/kosztypostepowaniesadowoadm
  inistracyjnym.jpg" class="full-image product-image" / Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym Podstawowym założeniem dla tej publikacji jest opisanie przez praktyków dla praktyków instytucji kosztów postępowania sądowoadministracyjnego z punktu widzenia prawa procesowego, ustrojowego i materialnego, w tym prawa podatkowego. Celem autorów jest ułatwienie stronom i uczestnikom tego po prawo nieruchomości Wolanin:
 • Link: .pl foto/Operacjegospodarczepraktyce
  ksiegowej.jpg" class="full-image product-image" / Operacje gospodarcze w praktyce księgowej Wielowymiarowy komentarz, bogactwo przykładów, rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów składają się na wyjątkowy przewodnik po operacjach gospodarczych występujących w każdej firmie. V wydanie, uaktualnione i poszerzone uwzględnia stan prawny na 1 kwi Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym:
 • Link: .pl foto/prawomieszkaniowekomentarzd
  oliwa.jpg" class="full-image product-image" / prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa 5 wydanie Komentarza odnosi się do najnowszych zmian legislacyjnych, m.in. wyroku TK z 5.2.2015r., stwierdzającego częściową niezgodność z Konstytucja szeregu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 3, 17, 19, 27) lub zmiany art. 19a-19e OchrLokU, wynikającej z ustawy 27.9 Kodeks karny 2015 Edycja sądowa Beck:
 • Link: .pl foto/prawo-2014-nieruchomosci-be
  ck-wolanin.jpg" class="full-image product-image" / prawo nieruchomości Wolanin Edycja sądowa służy ujęciu w jednej publikacji tych wszystkich aktówrnz zakresu gospodarowania nieruchomościami, które są niezbędnernw prowadzeniu postępowań cywilnych i administracyjnych mającychrnna celu ukształtowanie wykonywania praw przysługujących do nieruchomościrnw sposób wy prawo mieszkaniowe Komentarz Doliwa:
 • Link: .pl foto/ksiazka-kccywilnyustawybeck
  a2015.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa Wydanie 27 publikacji zawiera zmiany wchodzące w życie dnia 18.10.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 539) oraz 18.11.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 218). Treść artykułów, które uległy zmianie od czasu poprzedniego wydania publikacji oraz treść artykułów z podwójnego stanu prawnego (18.10.2015 prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:
 • Link: .pl foto/ksiazka-kkkodekskarny2015be
  ck.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny 2015 Edycja sądowa Beck Zbiór zawiera zmiany wchodzące w życie 18 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 541) i 1 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 396).rn KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania ka Kodeks cywilny 2015 Edycja sądowa:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/ustawa-o-doradztwie-podatko
  wym-komentarz-9788326479694.jpg"
  class="full-image product-image" / Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz W komentarzu kompleksowo przedstawiono zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w tym zakres czynności, etykę, odpowiedzialność dyscyplinarną. Analizie poddano także funkcjonowanie organów samorządu zawodowego oraz przesłanki uzyskania wpisu na listę doradców podatkowych. Omówiono Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba:
 • Link: .pl foto/prawo-pracy-i-ubezpieczen-s
  polecznych-9788326481482.jpg" class="full-image product-image" / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Prezentowany podręcznik w założeniu stanowi kompleksowy obraz dwóch dyscyplin prawa podstawowych dla stosunków przemysłowych. Omówiono w nim w przystępny sposób wszystkie istotne instytucje i zagadnienia prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Publikacja składa się z pięciu zasadnicz Ustawa o doradztwie podatkowym Komentarz:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-2015-przepisy-k
  odeks.jpg" class="full-image product-image" / prawo karne 2015 Lex Stan prawny 23.03.2015 rok. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w ży prawo Handlowe 2015 Zbiór przepisów:
 • Link: .pl foto/omowyobrociegospodarczymkid
  yba.jpg" class="full-image product-image" / Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba Prezentowana publikacja jest rozwinięciem i uzupełnieniem dwóch poprzednich książek z serii Biblioteka Prawa Handlowego: Kodeksowe umowy handlowe i Pozakodeksowe umowy handlowe. Zawiera wzory umów handlowych wraz że zwięzłymi komentarzami oraz odpowiednio dobranym orzecznictwem.rnrnW częśc prawo karne 2015 Lex:
 • Link: .pl foto/prawo-pracy-2015-przepisy-w
  olters.jpg" class="full-image product-image" / prawo pracy 2015 Lex Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe Stan prawny: 1.04.2015 rok. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:rn KODEKS PRAC prawo nieruchomości 2015 Lex:
 • Link: .pl foto/prawo-handlowe-2015-wolters
  .jpg" class="full-image product-image" / prawo Handlowe 2015 Zbiór przepisów Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych. Stan prawny 30.03.2015 rok rnZbiór uwzględnia zmian prawo pracy 2015 Lex:
 • Link: .pl foto/KodekskarnyPraktycznykoment
  arz2015LEX.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny Komentarz Mozgawa Szóste wydanie komentarza do kk przedstawia ostatnie zmiany, jakie zostały dokonane w ustawie, w tym dotyczące: - wydłużenia okresu przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni (do ukończenia przez niego 30. rok prawo cywilne 2015 Lex:
 • Link: .pl foto/ksiazka-prawo-nieruchomosci
  .jpg" class="full-image product-image" / prawo nieruchomości 2015 Lex Gospodarka nieruchomościami. Księgi toteżzyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 13.04.2015 rok. USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA toteżZYSTEGO W Kodeks karny Komentarz Mozgawa:
 • Link: .pl foto/ksiazka-ustawa-o-policji-ko
  mentarz%20.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o Policji Komentarz W książce przedstawiono kluczowe orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych i sądów administracyjnych dotyczące omawianej problematyki, a także literaturę przedmiotu. Ponadto w pracy zaprezentowano najnowsze zmiany do ustawy, w tym m.in. nowelizację mającą na celu utworzenie Cen Kontrola zarządcza w oświacie:
 • Link: .pl foto/prawo-cywilne-2014-kodeks.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo cywilne 2015 Lex Stan prawny: 16.03.2015 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY:rnrn15 stycznia 2015 r. - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4)rnrnrnKODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY:rnrn1 marca Ustawa o Policji Komentarz :
 • Link: .pl foto/ksiazka-traktaue.jpg" class="full-image product-image" / Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii Książka zawiera wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz że wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami, a także z tabelami ekwiwalencyjnymi, oraz tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.rnrnW książce uwzględniono Planowanie i projektowanie szkoleń:
 • Link: .pl foto/ksiazka-kontrolazarzadczaos
  wiacie.jpg" class="full-image product-image" / Kontrola zarządcza w oświacie Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej że szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakr Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Karta praw podstawowych Unii:
 • Link: .pl foto/ksiazka-trener-bez-maski-ta
  ylor.jpg" class="full-image product-image" / Trener bez maski Taylor Trener bez maski jest książką kierowaną do liderów biznesu, trenerów, specjalistów HR, konsultantów, którzy na co dzień wykorzystują coaching. Autor do odbycia wraz z nim sześciu podróży, w czasie których czytelnik będzie mógł odnaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania prawo autorskie wzory umów z komentarzem:
 • Link: .pl foto/planowanie-projektowanie-sz
  kolen.jpg" class="full-image product-image" / Planowanie i projektowanie szkoleń Książka może stanowić nieocenioną pomoc dla menedżerów i specjalistów ds. szkoleń, pracowników działów personalnych i trenerów. Zainteresuje również osoby prowadzące wszelkiego rodzaju szkolenia, np. nauczycieli i psychologów. Zastosowanie odpowiednich, szczegółowo omówionych w t Trener bez maski Taylor:
 • Link: .pl foto/skutecznykierownik.jpg" class="full-image product-image" / SKUTECZNY KIEROWNIK PROJEKTU SZTUKA OSIĄGANIA CELÓW Richard Newton na podstawie wyjątkowo bogatego własnego doświadczenia omawia umiejętności, które odróżniają świetnego kierownika projektu od przeciętnego. Wychodząc z założenia, że projektami kierują nie procedury, lecz ludzie, unika opisywania powszechnie znanych formalnych metodyk, Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług:
 • Link: .pl foto/ksiazka-prawoautorskiewzory
  umowkomentarz.jpg" class="full-image product-image" / prawo autorskie wzory umów z komentarzem Książka przeznaczona jest dla osób zawierających umowy z zakresu prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej, a zwłaszcza dla pracowników wydawnictw, organizatorów imprez kulturalnych, producentów filmowych, telewizyjnych i multimedialnych, fotografów, muzyków. Zainteresuje SKUTECZNY KIEROWNIK PROJEKTU SZTUKA OSIĄGANIA CELÓW:
 • Link: .pl foto/prawo-szkolnictwo-komentarz
  -lex.jpg" class="full-image product-image" / prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz Komentarz przeznaczony dla osób pełniących funkcje kierownicze oraz pracujących w administracji w uczelniach publicznych i niepublicznych. Zainteresuje także nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów, jak również członków, pracowników oraz współpracowników Rady Głównej Nauki Ustawa o rachunkowości komentarz 2015:
 • Link: .pl foto/gospodarczadzialalnoscprawo
  polskie.jpg" class="full-image product-image" / Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji publicznej, sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się prawem Unii Europejskiej, prawem publicznym gospodarczym oraz administracyjnym, a także dla nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów. prawo o szkolnictwie wyższym Komentarz:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni

   • Link: Ustawa o rachunkowości komentarz 2015Coaching i szkolenia - gry szkoleniowe:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Meritum prawo pracy 2015Leksykon Vat i podatku 2015 Unimex wydawnictwo:
  • Link: Coaching i szkolenia - gry szkolenioweMeritum prawo pracy 2015:
  • Tagi

 • Link: Leksykon Vat i podatku 2015 Unimex wydawnictwoOperacje gospodarcze w praktyce księgowej:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/Operacjegospodarczepraktyce
  ksiegowej.jpg" height="85" width="55" / Operacje gospodarcze w praktyce księgowej wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego prawo gospodarcze publiczne Powałowski:
  Link: .pl foto/ksiazka-prawo-gospodarcze-p
  ubliczne-powalowski.jpg" height="85" width="55" / prawo gospodarcze publiczne Powałowski Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2015:
  Link: .pl foto/doradcapodatkowy2015.jpg" height="85" width="55" / Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2015 Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2015: Link: .pl foto/egzamin-doradca-podatkowy-k
  azusy-2015-beck.jpg" height="85" width="55" / Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy 2015 Postępowanie w sprawach cywilnych:
  Link: .pl foto/brak.jpg" height="85" width="55" / Postępowanie w sprawach cywilnych Egzaminy 2015 Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 3: Link: .pl foto/aplikacjaegzamin2015tom3.jp
  g" height="85" width="55" / Egzaminy 2015 Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 3 Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

wwwPreview v3.6 z marca 2015: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 29 obrazków; 4 ważnych słów; 20438 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajPłace od A do Z w 2015 roku:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/kadryiplace2015oddk.jpg" class="full-image product-image" / Kadry i płace 2015 Oddk obowiązki pracodawców. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych przystępnie, a jednocześnie kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczeg Zakładowy plan kont z komentarzem 2015:
 • Link: .pl foto/placeodadoz2015.jpg" class="full-image product-image" / Płace od A do Z w 2015 roku Cieślak Monika, trenerka specjalizująca się w kursach i szkoleniach z naliczania płac, przez wiele lat zbierała pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się. Płace od A do Z w 2015 to publikacja która, zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzboga Kadry i płace 2015 Oddk:
 • Link: .pl foto/vatwybororzecznictwa2015.jp
  g" class="full-image product-image" / VAT Wybór orzecznictwa 2015 Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług cechują się bardzo dużą zawiłością i zmiennością. Aby dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować tę ustawę, trzeba znać nie tylko jej uregulowania, lecz także interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, dyrektywy unijne oraz orzecznictw Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 1:
 • Link: .pl foto/plankontkomentarzpalka2015.
  jpg" class="full-image product-image" / Zakładowy plan kont z komentarzem 2015 Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno VAT Wybór orzecznictwa 2015:
 • Link: .pl foto/abcsmallbiznesu2015.jpg" class="full-image product-image" / ABC small businessu 2015 Jak założyć i prowadzić własną firmę. Księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT). Jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy. Niezwykle popularny poradnik biznesowy zarówno dla rozpoczynających jak i już prowadzących własny biznes. Niezastąpiony na kursach dla s VAT Wybór orzecznictwa 2015:
 • Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2015-to
  m1-beck.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 1 Książka której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji radcowską, adwokacką i notarialną!Doskonała pozyc ABC small businessu 2015:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/zawodkonsultantweissalan.jp
  g" class="full-image product-image" / Zawód konsultant Weiss Alan Profesjonalny poradnik dla wszystkich osób prowadzących działalność w branży konsultingowej. Z książki tej czytelnik dowie się, jak pozyskiwać kapitał, przyciągać klientów, tworzyć plany marketingowe i rozwijać swoją firmę tak, aby osiągnąć sukces i wysokie dochody. W książce Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier:
 • Link: .pl foto/vatwybororzecznictwa2015.jp
  g" class="full-image product-image" / VAT Wybór orzecznictwa 2015 Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług cechują się bardzo dużą zawiłością i zmiennością. Aby dobrze zrozumieć i prawidłowo stosować tę ustawę, trzeba znać nie tylko jej uregulowania, lecz także interpretacje wydawane przez Ministra Finansów, dyrektywy unijne oraz orzecznictw Zawód konsultant Weiss Alan:
 • Link: .pl foto/marketingwprowadzenie.jpg" class="full-image product-image" / MARKETING WPROWADZENIE W książce omówiono między innymi:rn- sposoby podejścia firm do marketingu w niepewnych, zmiennych warunkach rynkowych,- tworzenie różnorodnych strategii cenowych, dostosowanych do specyficznej sytuacji gospodarczej i określonych segmentów rynku,- rolę usług w dzisiejszej, zorientowanej na Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba:
 • Link: .pl foto/zarzadzanietalentami.jpg" class="full-image product-image" / Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier W książce opisano również zalecane działania w razie odejścia kluczowych pracowników. Książka zawiera listy kontrolne, ćwiczenia i użyteczne wskazówki poparte najlepszymi biznesowymi praktykami. Autorzy w sposób kompleksowy opisali cały proces zarządzania wartościowymi dla firmy prac MARKETING WPROWADZENIE:
 • Link: .pl foto/planmarkeingowykozielski.jp
  g" class="full-image product-image" / Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy Autorzy szczegółowo, krok po roku pokazują, jak napisać profesjonalny plan marketingowy. Z tej książki dowiesz się: od czego zacząć przygotowywanie planu marketingowego, jakie informacje powinien zawierać plan marketingowy, jak zgromadzić dane, które wprowadzamy do przygotowanego szab CIT Komentarz 2015 Podatki i rachunkowość:
 • Link: .pl foto/ksh-kidyba-kodeks-2015-hand
  lowych.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Komentarz do KSH zawiera najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, dorobek doktryny oraz aktualną literaturę przedmiotu. W jedenastym wydaniu komentarza skomentowano wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie po opublikowaniu poprzedniej edycji publikacji, w tym Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy:
 • Link: .pl foto/systemwyborczyrzeczypospoli
  tejpolskiej.jpg" class="full-image product-image" / System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej Książka jest przeznaczona dla studentów prawa, administracji, politologii, socjologii, a także dla publicystów oraz osób ubiegających się o mandat przedstawicielski lub urząd.rnrn Stan prawny: 1.02.2015 rok Publiczne prawo gospodarcze Blicharz:
 • Link: .pl foto/cit-komentarz-podatki-2015.
  jpg" class="full-image product-image" / CIT Komentarz 2015 Podatki i rachunkowość W szóstym wydaniu komentarza w sposób obszerny i przejrzysty przedstawiono nowe regulacje, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., w tym dotyczące m.in.:- zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC),- zasad ograniczania kosztów cienkiej kapitalizacji,- kredytu pod System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej:
 • Link: .pl foto/naukaskarbowoscirybarski.jp
  g" class="full-image product-image" / Nauka skarbowości Rybarski Nauka skarbowości, łącznie z trzema suplementami, stanowi przede wszystkim systematyczny, a współcześnie już klasyczny podręcznik uniwersytecki z zakresu skarbowości, w dzisiejszym rozumieniu sensu largo prawa finansowego. Warto zaznaczyć, że dzieło to, mimo podręcznikowego charakteru, Kodeks karny Komentarz Mozgawa:
 • Link: .pl foto/publiczneprawogospodarczebl
  icharz.jpg" class="full-image product-image" / Publiczne prawo gospodarcze Blicharz Publikacja zawiera kompleksowe i przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia podstawowe zagadnienia dla tej dziedziny, takie jak m.in.: prawo działalności gospodarczej, prawo konkurencji, prawo zamówień p Nauka skarbowości Rybarski:
 • Link: .pl foto/kpc-komentarz-2015-lex.jpg"
  alt='Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy' class="full-image product-image" / Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/KodekskarnyPraktycznykoment
  arz2015LEX.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny Komentarz Mozgawa Szóste wydanie komentarza do kk przedstawia ostatnie zmiany, jakie zostały dokonane w ustawie, w tym dotyczące: - wydłużenia okresu przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni (do ukończenia przez niego 30. rok Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/kk-2013-szczegolna-komentar
  z.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks Karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do art. 117-277 k.k. Komentarze Lex Zolla obejmują najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych. Jest to najbardziej aktualny komentarz do części szczególnej na rynku rn Komentarz przedstawia ostanie zmiany, jakie zostały dokonane w kodeksie karnym, w tym m.in. d Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk:
 • Link: .pl foto/kpc-2015-komentarzlex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex W komentarzu do KPC w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Szóste wydanie publikacji pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego prezentuje wszystkie zmiany kodek Kodeks Karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do art. 117-277 k.k.:
 • Link: .pl foto/kultklienta.jpg" class="full-image product-image" / Kult klienta doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy Spraw, aby klienci nie tylko byli lojalni, lecz także stali się entuzjastami Twojej firmy. To właśnie oni będą pokazywać innym, jak dobre są Twoje produkty i usługi. Staną się dzięki temu motorem napędowym firmy, co w efekcie pozwoli zastąpić kosztowne kampanie reklamowe. Klient jest prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów:
 • Link: .pl foto/kpk-kodeks-postepowanie-grz
  gorczyk-2014.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk W komentarzu omówiono także przepisy chwilowo obowiązujące, w tym te, jakie wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one poprzednio w życie czyli zaczną posiadać moc prawną od 2 czerwca 2014 r., jak i jej rozwiązania, jakie wstąpią w życie Kult klienta doskonała obsługa kluczem do sukcesu firmy:
 • Link: .pl foto/postepowaniesprawnieletnich
  komentarz.jpg" class="full-image product-image" / Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniający jej ostatnią dużą nowelizację, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy dwoisty model procedowania w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym oraz w toku postępowania odwoławczego.rnrnAu prawo budowlane komentarz 2015 Niewiadomski:
 • Link: .pl foto/meritumprawooswiatowe2015.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Praw Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: prawo budowlane komentarz 2015 NiewiadomskiKodeks karny wykonawczy komentarz 2015:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Haccp Ghp Gmc - dokumentacja, instrukcje, komentarzeZakładowy plan kont z komentarzem 2015 Pałka:
  • Link: Kodeks karny wykonawczy komentarz 2015Haccp Ghp Gmc - dokumentacja, instrukcje, komentarze:
  • Tagi
 • Link: Zakładowy plan kont z komentarzem 2015 PałkaPrzestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/przestepstwagospodarcze2011
  .jpg" height="85" width="55" / Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9 Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba:
  Link: .pl foto/omowyobrociegospodarczymkid
  yba.jpg" height="85" width="55" / Umowy w obrocie gospodarczym Kidyba Wzory Komentarze. Orzecznictwo Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej:
  Link: .pl foto/retorycznelogicznepodstawyp
  rawniczej.jpg" height="85" width="55" / Retoryczne i logiczne podstawy argumentacji prawniczej Upadłość konsumencka wzory pism, orzeczeń z komentarzami :
  Link: .pl foto/upadlosckonsumenckazalewski
  .jpg" height="85" width="55" / Upadłość konsumencka wzory pism, orzeczeń z komentarzami VAT 2015 komentarz dla praktyków:
  Link: .pl foto/vat2015komentarzoddk.jpg" height="85" width="55" / VAT 2015 komentarz dla praktyków Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015: Link: .pl foto/komentarzpodatekdochodowy20
  15.jpg" height="85" width="55" / Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015 Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
wwwPreview v3.6 z lutego 2015: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 32 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 22786 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajMediacja gospodarcza Pieckowski:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/podatekczynnoscicywilnopraw
  nychkomentarz.jpg" class="full-image product-image" / Podatek od czynności cywilnoprawnych komentarz W komentarzu omówiono wszystkie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Autorzy przedstawili i wyjaśnili praktyczne problemy związane z interpretowaniem i stosowaniem w praktyce postanowień tej ustawy. Komentarze do poszczególnych przepisów zawierają przedstawienie stanowisk prawo karne materialne kazusy dla aplikantów:
 • Link: .pl foto/mediacjagospodarczapieckows
  ki.jpg" class="full-image product-image" / Mediacja gospodarcza Pieckowski Książka przeznaczona jest dla praktyków gospodarczych, przedsiębiorców, doradców prawnych, ale także dla mediatorów i sędziów państwowych orzekających w sprawach gospodarczych. Podatek od czynności cywilnoprawnych komentarz:
 • Link: .pl foto/helioszaplikacja2015.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacja od ogółu do szczegółu ustawy dodatkowe Książka jest streszczeniem podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje adwokacką, radcowską, komorniczą i notarialną. Formuła książki, czyli „wyciągnięcie przed na prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-materialne-kazu
  sy-aplikant.jpg" class="full-image product-image" / prawo karne materialne kazusy dla aplikantów Kazusy wraz z odpowiedziami zostały skonstruowane na podstawie wieloletniego doświadczenia autora jako prowadzącego zajęcia z aplikantami zawodów prawniczych oraz wykładowcy uniwersyteckiego. Wykorzystano w nich bogaty dorobek judykatury, prezentując niekiedy także stanowiska odmienne, co mo Aplikacja od ogółu do szczegółu ustawy dodatkowe:
 • Link: .pl foto/informacje-publiczne-dostep
  -ksiazka.jpg" class="full-image product-image" / Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi Publikacja przeznaczona jest dla osób, które są zobowiązane do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i w tym zakresie do udzielania informacji publicznych będących w ich posiadaniu. W szczególności może okazać się przydatna dla pracowników jednostek samorządu terytorial prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów:
 • Link: .pl foto/meritumprawooswiatowe2015.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Praw Dostęp do informacji publicznej Pytania i odpowiedzi:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/postepowaniesprawnieletnich
  komentarz.jpg" class="full-image product-image" / Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniający jej ostatnią dużą nowelizację, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy dwoisty model procedowania w sprawach nieletnich przed sądem rodzinnym oraz w toku postępowania odwoławczego.rnrnAu Kodeks Karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do art. 117-277 k.k.:
 • Link: .pl foto/meritumprawooswiatowe2015.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Praw Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz:
 • Link: .pl foto/zarzadzanie-projektami-kisi
  elnicki.jpg" class="full-image product-image" / Zarządzanie projektami Kisielnicki Zaprezentowana tu znajomość będzie pożyteczna dla żaków kierunków: ekonomicznych, zarządzania, inżynierii produkcji dodatkowo słuchaczy studiów MBA i innych studiów podyplomowych, a również dla menedżerów i wszystkich osób, jakie uczestniczą w projektach różnego typu innymi słow Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych:
 • Link: .pl foto/kk-2013-szczegolna-komentar
  z.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks Karny Część szczególna Tom 2 Komentarz do art. 117-277 k.k. Komentarze Lex Zolla obejmują najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z zakresu prawa karnego i dziedzin pokrewnych. Jest to najbardziej aktualny komentarz do części szczególnej na rynku rn Komentarz przedstawia ostanie zmiany, jakie zostały dokonane w kodeksie karnym, w tym m.in. d Zarządzanie projektami Kisielnicki:
 • Link: .pl foto/vtkomentarz2015bartosiewicz
  .jpg" class="full-image product-image" / Vat Komentarz 2015 Bartosiewicz W komentarzu omówiono przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wraz z niezbędnym nawiązaniem do aktów wykonawczych. Szczególny nacisk położono na praktykę stosowania znowelizowanych z początkiem 2014 r. regulacji dotyczących m.in. takich zagadnień jak: powstanie obowiązku podatkowe prawo o ruchu drogowym 2015 Lex:
 • Link: .pl foto/marketinggabinetulekarskieg
  o.jpg" class="full-image product-image" / Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych Publikacja przedstawia problematykę skutecznego zarządzania marketingowego różnorodnymi placówkami medycznymi. W książce podano liczne przykłady ilustrujące zasady tworzenia i wdrażania planu marketingowego, sposoby analizy otoczenia, zasady budowania skutecznej strategii rozwoju, budowani Vat Komentarz 2015 Bartosiewicz:
 • Link: .pl foto/Coaching-Zbior-narzedzi-wsp
  ierania-rozwoju.jpg" class="full-image product-image" / Coaching zbiór narzędzi wspierania rozwoju Kompleksowy zestaw 71 narzędzi coachingowych z materiałami online do wykorzystania w coachingu biznesowym oraz życiowym, w pracy z klientem indywidualnym i zespołowym. Zawiera wersje elektroniczne materiałów zarówno dla coacha, jak i dla klienta, umożliwiające szybki wydruk gotowych formula Szacowanie nieruchomości Dydenko:
 • Link: .pl foto/prawo-drogowy-2014-wolters.
  jpg" class="full-image product-image" / prawo o ruchu drogowym 2015 Lex Publikacja zawiera zbiór przepisów prawa drogowego, w tym m.in. przepisy ustawy - prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia w sprawie wymiany praw jazdy, rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, s Coaching zbiór narzędzi wspierania rozwoju:
 • Link: .pl foto/zywnosckomentarzreklama.jpg
  " class="full-image product-image" / Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności Komentarz Publikacja jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem na temat zasad stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych odnoszących się do żywności, tj. wszelkich komunikatów informujących konsumentów o właściwościach odżywczych lub zdrowotnych środków spożywczych. BiorŁ prawo karne 2015 zbiór przepisów:
 • Link: .pl foto/szacowanierzeczoznawstwodyd
  enko.jpg" class="full-image product-image" / Szacowanie nieruchomości Dydenko Poprzednie wydanie niniejszej książki ukazało się w 2012 r., a rok później Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulacyjną, która w sposób istotny wpłynęła na obsługę rynku nieruchomości. Przepisy tej ustawy zlikwidowały wszelkie ograniczenia dotyczące zawodów zarządcy nieruchomości i Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w oznakowaniu, prezentacji i reklamie żywności Komentarz:
 • Link: .pl foto/prawo-cywilne-2014-kodeks.j
  pg" Domena polskich stron WWW" Prawo cywilne 2015 Lex Stan prawny: 01.01.2015 rok. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnrnrozwińrnwyszukiwarka zaawansowanarnKoszyk rozwińrnProfinfo .pl » Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi toteżzyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo" class="full-image product-image" / USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-2015-przepisy-k
  odeks.jpg" class="full-image product-image" / Prawo karne 2015 zbiór przepisów Stan prawny 01.01.2015 rok. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Kodeks karny skarbowy. Ustawa o opłatach w sprawach karnych. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Stan prawny 01.01.2015 rok. rnZbiór uwzg Prawo cywilne 2015 Lex:
 • Link: .pl foto/korzystanienieruchomosci.jp
  g" class="full-image product-image" / Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych W monografii omówiono tytuły prawne mogące stanowić podstawę korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych, zarówno prawnorzeczowe (w tym służebności przesyłu), jak i obligacyjne, a także tytuły prawne regulowane przepisami o Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz:
 • Link: .pl foto/postepowanieustawakomentarz
  kijowski.jpg" class="full-image product-image" / USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI KOMENTARZ W komentarzu wskazano też na występujące w orzecznictwie rozbieżności, podpowiadając, jak ma wybrnąć z zaistniałej sytuacji osoba uczestnicząca w postępowaniu egzekucyjnym. Komentarz zawiera ponadto uzasadnione tezy wyprowadzone z komentowanej ustawy, często wykorzystywane w wyrokach są Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych:
 • Link: .pl foto/wykladniakonstytucjiwinczor
  ek.jpg" class="full-image product-image" / Wykładnia konstytucji Inspiracje teorie argumenty Autorzy prezentują stan wiedzy na temat zasad i sposobów wykładni ustawy zasadniczej. Opisowi dorobku polskich nauk prawnych towarzyszy nadzieja, że książka stanie się punktem wyjścia do dalszych prac teoretycznych i empirycznych nad stosowaniem konstytucji, a także do sformułowania normat Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
 • Link: .pl foto/funkcjekonsularzeczypospoli
  tejpolskiej.jpg" class="full-image product-image" / Funkcje konsulów Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz Złożoność komentowanej materii jest przede wszystkim związana z różnorodnością funkcji pełnionych przez konsulów, których wielość sprawia, że realizują oni uprawnienia, które w warunkach organizacji państwowej są przyznane różnym organom i instytucjom. Są to m.in. funkcje o cha Wykładnia konstytucji Inspiracje teorie argumenty:
 • Link: .pl foto/konwencjamodelowaoecd2015.j
  pg" class="full-image product-image" / Konwencja modelowa OECD W publikacji ukazano różnice między Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ - dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przean Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg Lex:
 • Link: .pl foto/koncepcjatworzeniaprawaeuro
  pejskiej.jpg" class="full-image product-image" / Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Książka jest jedyną na rynku wydawniczym polską monografią poświęconą tworzeniu prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor wyjaśnia znaczenie prawne unijnego orzecznictwa, pokazując w jaki sposób Trybunał, w drodze wykładni, w istocie stanowi nowe normy prawne. Publ Konwencja modelowa OECD:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg LexKodeks karny wykonawczy komentarz 2015:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Ustawa o rachunkowości komentarz 2015Leksykon Vat i podatku 2015 Unimex wydawnictwo:
  • Link: Kodeks karny wykonawczy komentarz 2015Ustawa o rachunkowości komentarz 2015:
  • Tagi
 • Link: Leksykon Vat i podatku 2015 Unimex wydawnictwoOpodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych CFC:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/opodatkowaniezagranicznychs
  polekcfc.jpg" height="85" width="55" / Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych CFC Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym :
  Link: .pl foto/skargakasacyjnacywilnymbagi
  nska.jpg" height="85" width="55" / Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus Prawo rynku kapitałowego Dyl Chłopecki:
  Link: .pl foto/praworynkukapitalowegodyl.j
  pg" height="85" width="55" / Prawo rynku kapitałowego Dyl Chłopecki Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej:
  Link: .pl foto/funkcjonowaniestrefieekonom
  icznej.jpg" height="85" width="55" / Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej Aspekty prawne i podatkowe Nieruchomość wspólna właścicieli lokali:
  Link: .pl foto/nieruchomoscwlascicieliloka
  li.jpg" height="85" width="55" / Nieruchomość wspólna właścicieli lokali Jednym z podstawowych celów badawczych podjętych w pracy, stało się zatem przedstawienie instytucji nieruchomości wspólnej przysługującej właścicielom lokali jak też charakteru współwłasności tej nieruchomości. Specyfika współwłasności nieruchomości wspólnej właścicieli lokali wymagała też analizy praw i obowiązków właścicieli lokali jako współwłaścicieli z uwzględnieniem zobrazowania problemu ich zróżnicowanej sytuacji prawnej w zależności od tego, lub odrębna własność lokalu zostaje ustanowiona w budynku stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowej lub też innego podmiotu. Rozważaniom natury teoretyczno – prawnej towarzyszył w pracy wzgląd na praktyczny wymiar czynionych badań. Umożliwiły one nie tylko zdiagnozowanie źródła wielu problemów i przedstawienia propozycji ich rozwiązania, ale stały się też kanwą dla sformułowania szeregu wniosków de lege ferenda, w szczególności postulatu o ukierunkowanie działań ustawodawcy na stworzenie jednolitego modelu instytucji odrębnej własności lokalu, obowiązującego zarówno w sytuacji ustanowienia odrębnej własności lokali przez spółdzielnie mieszkaniowe jak i każdy inny podmiot prawa. Modelu, stanowiącego zespół regulacji nie tylko nie różnicujących pozycji prawnej współwłaścicieli nieruchomości wspólnej ale też zgodnego z konstytucyjnym rozumieniem prawa własności i jego ochrony. Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP:
  Link: .pl foto/karakryminalnakonstytucjirp
  .jpg" height="85" width="55" / Kara kryminalna w świetle Konstytucji RP Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
Historia strony - popularna fraza: księgarnia, znajdź więcej księgarnia w wyszukiwarce...
wwwPreview v3.6 ze stycznia 2015: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 20758 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajDochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2014-to
  m1-beck.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 1 Książka której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji radcowską, adwokacką i notarialną!Doskonała pozyc Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 2:
 • Link: .pl foto/dochodynieujawnione2015.jpg
  " class="full-image product-image" / Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 1:
 • Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2014-to
  m3-beck.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 3 Książka której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji radcowską, adwokacką i notarialną!Doskonała pozyc Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz:
 • Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2014-to
  m2-beck.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 2 Książka której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji radcowską, adwokacką i notarialną!Doskonała pozyc Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 3:
 • Link: .pl foto/podatki-2015-legis-przepisy
  .jpg" class="full-image product-image" / Podatki 2015 przepisy Legis Stan prawny 02.01.2015 rok. Książka zawiera najważniejsze ustawy i wydane na ich podstawie akty wykonawcze dotyczące podatków w roku 2015. Publikacja podzielona jest na dziewięć głównych działów: 1. Ordynacja podatkowa 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 3. Zryczałtowany podatek doc Kodeks spółek handlowych wybór orzecznictwa:
 • Link: .pl foto/ustawakontroliskarbowej2015
  .jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz Komentarz koncentruje się na najważniejszych problemach związanych z wykładnią przepisów ustawy, dostarczając wyczerpujących rozwiązań, niezbędnych zarówno praktykom stosującym przepisy ustawy o kontroli skarbowej w swojej pracy zawodowej, jak i zainteresowanym powyższym tematem od str Podatki 2015 przepisy Legis:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/bezpieczenstwohigienapracyp
  ytania.jpg" class="full-image product-image" / Bezpieczeństwo i higiena pracy pytania i odpowiedzi Publikacja jest swoistym przewodnikiem po problematyce bezpieczeństwa i higieny pracy skonstruowanym w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Stanowi cenne uzupełnienie poradnika Meritum BHP. Pytania, zgłaszane przez pracowników służb BHP, osoby zawodowo zajmujące się BHP, pracodawców, pr Marketing dla studentów kierunków technicznych:
 • Link: .pl foto/ksh2015orzecznictwo.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks spółek handlowych wybór orzecznictwa Obszerny, a zarazem usystematyzowany, zbiór orzeczeń do kodeksu spółek handlowych. Książka zawiera obszerne zestawienie wypowiedzi Sądu Najwyższego, sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych w kwestiach istotnych dla wykładni przepisów prawa spółek handlowych. Szerokie spektrum Bezpieczeństwo i higiena pracy pytania i odpowiedzi:
 • Link: .pl foto/marketingwprowadzenie.jpg" class="full-image product-image" / MARKETING WPROWADZENIE Trudno sobie wyobrazić bardziej kompetentnych autorów podręcznika wprowadzającego do marketingu niż duet Gary Armstrong i Philip Kotler. Profesor Armstrong to wielokrotnie nagradzany wykładowca uniwersytecki. Jest autorem licznych artykułów publikowanych w najważniejszych periodykach branż ANALIZA DECYZJI:
 • Link: .pl foto/marketingtechnicznych.jpg" class="full-image product-image" / Marketing dla studentów kierunków technicznych Dzięki tej książce czytelnik zrozumie istotę i cele marketingu, pozna różnice między marketingiem produktów a marketingiem usług oraz zdobędzie umiejętność sporządzania planów marketingowych. MARKETING WPROWADZENIE:
 • Link: .pl foto/ochronaprawobywatelekuniieu
  ropejskiej2015.jpg" class="full-image product-image" / Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej Książka zawiera rzetelną analizę dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wciąż wyzwań związanych z jej funkcjonowaniem od ponad 20 lat. Poszczególne rozdziały napisali eksperci z różnych dziedzin i specjalizacji: przedstawiciele środowiska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZASTOSOWANIA W BIZNESIE INŻYNIERII I:
 • Link: .pl foto/analizadecyzje.jpg" class="full-image product-image" / ANALIZA DECYZJI Analiza decyzji jest książką wyjątkową że względu na zakres przedstawianych zagadnień - omówiono w niej bowiem zarówno psychologiczne trudności związane z podejmowaniem decyzji kierowniczych, jak i metody analizy decyzyjnej, których celem jest przezwyciężenie tych trudności. Autorzy w Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej:
 • Link: .pl foto/meritum-podatki-2015.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Podatki 2015 W nowym 12 wydaniu poradnika Meritum Czytelnicy znajdą szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa podatkowego, które miały miejsce od ostatniego wydania oraz tych, które wchodzą w życie w 2015 roku. Podatku VAT:rn- dokładne omówienie nowych regulacji dotyczących odliczania podatku nali Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/zarzadzanieprojektamiwbizne
  sie.jpg" class="full-image product-image" / ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZASTOSOWANIA W BIZNESIE INŻYNIERII I W książce szczegółowo omówiono wszystkie najważniejsze aspekty zarządzania nowoczesnymi projektami, mającymi na celu opracowywanie produktów, systemów lub procesów przeznaczonych na rynki lokalne, krajowe i międzynarodowe, tworzenie lub wdrażanie nowych metod zaspokajania potrzeb energe Meritum Podatki 2015:
 • Link: .pl foto/prawoautorskieprawapokrewne
  komentarzlex.jpg" class="full-image product-image" / prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków ar Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/komentarzlexsystemubezpiecz
  en.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Komentarz Lex Komentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych że szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopern prawo autorskie i prawa pokrewne Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/controllingzarzadczyprojekt
  owanie.jpg" class="full-image product-image" / Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowyc Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią:
 • Link: .pl foto/kpc-2015-komentarzlex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex W komentarzu do KPC w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Szóste wydanie publikacji pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego prezentuje wszystkie zmiany kodek Controlling zarządczy Projektowanie i wdrażanie:
 • Link: .pl foto/jakodniescsukcesnegocjacjac
  hmurphy.jpg" class="full-image product-image" / Jak odnieść sukces w negocjacjach Murphy Choć mało kto uważa się za profesjonalnego negocjatora, w rzeczywistości wszyscy prowadzimy negocjacje - i to znacznie częściej, niż się nam wydaje. W domu, w pracy, w gronie znajomych, wszędzie konieczne jest porozumienie z innymi ludźmi. Dzięki temu poradnikowi poznasz skuteczne techni MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA:
 • Link: .pl foto/benchmarkingprocesowy.jpg" class="full-image product-image" / Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią Książka może być interesującą pozycją dla menedżerów zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, a zwłaszcza menedżerów szkolnictwa wyższego, oraz pracowników uczelni. Benchmarking jest z powodzeniem stosowany w szkołach wyższych na świecie. W Polsce do tej pory nie został wpro Jak odnieść sukces w negocjacjach Murphy:
 • Link: .pl foto/controllingpersonalnywprzed
  siebiorstwie.jpg" class="full-image product-image" / CONTROLLING PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wykorzystanie zasobów ludzkich można zoptymalizować przez wprowadzenie w przedsiębiorstwie controllingu personalnego, który integruje podejście psychologiczne z podejściem finansowym. Niniejsza książka traktuje o zastosowaniu w organizacji tego właśnie obszaru funkcjonalnego controllingu. Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk:
 • Link: .pl foto/makroekonomiamiedzynarodowa
  2015.jpg" class="full-image product-image" / MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA Książka dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków ekonomicznych, a także dla wszystkich zainteresowanych makroekonomią międzynarodową,/strong>. Poza modelami teoretycznymi czytelnik znajdzie tu wiele autentycznych przykładów, które znacznie urozmaicają lekturę oraz CONTROLLING PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE:
 • Link: .pl foto/vatkomentarzuniieuropejskie
  j.jpg" class="full-image product-image" / Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych paŁ Plan kont z komentarzem 2015 Gierusz Pałka:
 • Link: .pl foto/kpk-kodeks-postepowanie-grz
  gorczyk-2014.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk W komentarzu omówiono zarówno przepisy w tym momencie obowiązujące, w tym te, jakie wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one poprzednio w życie albo zaczną posiadać moc prawną od 2 czerwca 2014 r., jakże i jej rozwiązania, jakie wstąpiŁ Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Plan kont z komentarzem 2015 Gierusz PałkaHaccp Ghp Gmc - dokumentacja, instrukcje, komentarze:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Kodeks pracy komentarz 2015Kodeks karny skarbowy komentarz 2015 postepowanie:
  • Link: Haccp Ghp Gmc - dokumentacja, instrukcje, komentarzeKodeks pracy komentarz 2015:
  • Tagi

 • Link: Kodeks karny skarbowy komentarz 2015 postepowanieDochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze

  Link: .pl foto/dochodynieujawnione2015.jpg
  " height="85" width="55" / Dochody nieujawnione Zasady opodatkowania Postępowanie podatkowe Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 1:
  Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2014-to
  m1-beck.jpg" height="85" width="55" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 1 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 2:
  Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2014-to
  m2-beck.jpg" height="85" width="55" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 2 Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 3:
  Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2014-to
  m3-beck.jpg" height="85" width="55" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2015 Tom 3 Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz:
  Link: .pl foto/ustawakontroliskarbowej2015
  .jpg" height="85" width="55" / Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz Podatki 2015 teksty ujednolicone:
  Link: .pl foto/podatki2015tekstyujednolico
  ne.jpg" height="85" width="55" / Podatki 2015 teksty ujednolicone Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
wwwPreview v3.6 z grudnia 2014: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 21350 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: Szukajprawo bankowe Komentarz 2015:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/hauser-wierzbowski-komentar
  z-sadowy.jpg" class="full-image product-image" / prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2015 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany ustawy, które zostały wprowadzone: - ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalnoŁ Podatki 2015 Beck:
 • Link: .pl foto/prawo-bankowe-Komentarz-201
  5.jpg" class="full-image product-image" / prawo bankowe Komentarz 2015 Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny oraz wszystkie najnowsze nowelizacje ustawy że wskazaniem istoty zmian i ich znaczenia dla praktyki funkcjonowania sektora bankowego, m.in.:rn - ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk se prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2015:
 • Link: .pl foto/kpa-komentarz-2013-borkowsk
  i-kodeks.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak W Komentarzu przedstawiono problemy procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków. W aktualnym, trzynastym wydaniu komentarza czytelnik może się zapoznać z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą przedmiotu i orzecznictwem zarówno dotyczącym prawa polskiego, jak i europejs prawo farmaceutyczne Komentarz:
 • Link: .pl foto/podatki2015beck.jpg" class="full-image product-image" / Podatki 2015 Beck Podatki 2015, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W publikacji zamieszczono następujące ustawy podatkowe: - Ordynację podatkową 2015, - ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, - ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2015, - ustawŁ Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Borkowski Adamiak:
 • Link: .pl foto/kodekskarny2015komentarzkk.
  jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny Komentarz Filar W Komentarzu do KKuwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, przede wszystkim wprowadzone przez ustawę z 4 kwietnia 2014 r. w zakresie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, w tym zagadnienia związane że zmianą trybu ich ścigania, a także zasygnalizowano obs Meritum Podatki 2015:
 • Link: .pl foto/komentarz-prawa-farmaceutyc
  znego.jpg" class="full-image product-image" / prawo farmaceutyczne Komentarz Nowe, 2 wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym najnowsze orzecznictwo. Ponadto, uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dla wygody Czytelników, Kodeks karny Komentarz Filar :

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/jakodniescsukcesnegocjacjac
  hmurphy.jpg" class="full-image product-image" / Jak odnieść sukces w negocjacjach Murphy Choć mało kto uważa się za profesjonalnego negocjatora, w rzeczywistości wszyscy prowadzimy negocjacje - i to znacznie częściej, niż się nam wydaje. W domu, w pracy, w gronie znajomych, wszędzie konieczne jest porozumienie z innymi ludźmi. Dzięki temu poradnikowi poznasz skuteczne techni MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA:
 • Link: .pl foto/meritum-podatki-2015.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Podatki 2015 W nowym 12 wydaniu poradnika Meritum Czytelnicy znajdą szczegółowe omówienie zmian przepisów prawa podatkowego, które miały miejsce od ostatniego wydania oraz tych, które wchodzą w życie w 2015 roku. Podatku VAT:rn- dokładne omówienie nowych regulacji dotyczących odliczania podatku nali Jak odnieść sukces w negocjacjach Murphy:
 • Link: .pl foto/controllingpersonalnywprzed
  siebiorstwie.jpg" class="full-image product-image" / CONTROLLING PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wykorzystanie zasobów ludzkich można zoptymalizować przez wprowadzenie w przedsiębiorstwie controllingu personalnego, który integruje podejście psychologiczne z podejściem finansowym. Niniejsza książka traktuje o zastosowaniu w organizacji tego właśnie obszaru funkcjonalnego controllingu. Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk:
 • Link: .pl foto/makroekonomiamiedzynarodowa
  2015.jpg" class="full-image product-image" / MAKROEKONOMIA MIĘDZYNARODOWA Książka dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich kierunków ekonomicznych, a także dla wszystkich zainteresowanych makroekonomią międzynarodową,/strong>. Poza modelami teoretycznymi czytelnik znajdzie tu wiele autentycznych przykładów, które znacznie urozmaicają lekturę oraz CONTROLLING PERSONALNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE:
 • Link: .pl foto/vatkomentarzuniieuropejskie
  j.jpg" class="full-image product-image" / Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz Orzecznictwo TSUE ma kluczowe znaczenie zarówno dla pełniejszego zrozumienia fundamentalnych zasad podatku VAT, jak i zapewnienia spójności stosowania przepisów dyrektywy VAT we wszystkich krajach Unii. Trybunał dokonuje bowiem interpretacji prawa unijnego, a nie przepisów poszczególnych paŁ Kodeks karny Criminal code :
 • Link: .pl foto/kpk-kodeks-postepowanie-grz
  gorczyk-2014.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk W komentarzu omówiono również przepisy w tej chwili obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one uprzednio w życie albo zaczną posiadać moc prawną od 2 czerwca 2014 r., jakim sposobem i jej rozwiązania, które Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT Komentarz:
 • Link: .pl foto/zarzadzanieprzewagasztuki.j
  pg" class="full-image product-image" / Zarządzanie z przewagą sztuki Książka zawiera wyniki badań nad współpracą międzyorganizacyjną przeprowadzonych w 26 polskich firmach teleinformatycznych, z których 9 znalazło się w prestiżowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe. Czytelnik znajdzie w niej przede wszystkim odpowiedzi na pytania dotyczŁ Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba:
 • Link: .pl foto/kodekskarnycriminalcode.jpg
  " class="full-image product-image" / Kodeks karny Criminal code Stan prawny 5.11.2014 rok z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247), które wejdą w życie 1 lipca 2015 roku. Zarządzanie z przewagą sztuki:
 • Link: .pl foto/zarzadzaniemarka.jpg" class="full-image product-image" / STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MARKĄ KAPITAŁ MARKI BUDOWANIE MIERZ Jest to uznany w wielu krajach podręcznik akademicki poświęcony zarządzaniu marką, będący jedną z najbardziej obszernych pozycji na ten temat wydanych na świecie. Polska edycja została wzbogacona o aktualne dane liczbowe oraz o przykłady zaczerpnięte z realiów naszego krajowego rynku, d HIPERSKOK REWOLUCJA INTERNETOWA W BIZNESIE:
 • Link: .pl foto/ksh-kidyba-kodeks-2015-hand
  lowych.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Komentarz do KSH zawiera najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, dorobek doktryny oraz aktualną literaturę przedmiotu. W jedenastym wydaniu komentarza skomentowano wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie po opublikowaniu poprzedniej edycji publikacji, w tym STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE MARKĄ KAPITAŁ MARKI BUDOWANIE MIERZ:
 • Link: .pl foto/rachunkowoscfinansowapodrec
  znik.jpg" class="full-image product-image" / RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PODRĘCZNIK UJĘCIE SprawoZDAWCZE I EWI Podręcznik jest adresowany do wykładowców oraz studentów uczelni ekonomicznych oraz uczestników studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości. Może być również wykorzystywany w codziennej pracy przez księgowych, biegłych rewidentów, analityków i dyrektorów finansowych. Struktura i t RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ZBIÓR ZADAŃ UJĘCIE SprawoZDAWCZE I EW:
 • Link: .pl foto/hioerskokinternetowarewoluc
  ja.jpg" class="full-image product-image" / HIPERSKOK REWOLUCJA INTERNETOWA W BIZNESIE Książka inspiruje do zadawania pytań, rewiduje stare założenia i pomaga przemyśleć nowe modele biznesowe. Dzięki temu pozwala przygotować się do skutecznego działania w środowisku zmuszającym producentów i konsumentów do nieustannej i wszechobecnej rywalizacji.rnrnHiperskok nie jest j RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA PODRĘCZNIK UJĘCIE SprawoZDAWCZE I EWI:
 • Link: .pl foto/prawo-finansowe-Mastalski-F
  ojcik.jpg" class="full-image product-image" / prawo finansowe Mastalski, Fojcik-Mastalska Podręcznik dla studentów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, słuchaczy studiów podyplomowych (zwłaszcza samorządowych i podatkowych), prawników oraz pracowników administracji. Książka stanowi całościowe opracowanie problematyki prawa finansowego, szczególnie prawa budżetoweg Prawnicy przyszłości Richard Susskind:
 • Link: .pl foto/rachunkowoscfinansowawalins
  kazbioryzadan.jpg" class="full-image product-image" / RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA ZBIÓR ZADAŃ UJĘCIE SprawoZDAWCZE I EW Książka jest zbiorem pytań kontrolnych, testów, zadań i problemów, dotyczących tak ogólnych, jak i szczegółowych zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, regulowanych przepisami polskiego prawa bilansowego. Zawiera ponadto wskazówki metodyczne, ułatwiające samodzielne a prawo finansowe Mastalski, Fojcik-Mastalska:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-2014-przepisy-k
  odeks.jpg" class="full-image product-image" / prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters Stan prawny: 20.10.2014 rok. Zbiór Prawa karnego uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnKODEKS KARNY:rnrnrn9 lutego 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., SK 9/10 (Dz. U. poz. 905)rn1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kode prawo cywilne 2014 zbiór przepisów wolters:
 • Link: .pl foto/Prawnicy-przyszlosci-Richar
  d-Susskind.jpg" class="full-image product-image" / Prawnicy przyszłości Richard Susskind Książka przeznaczona dla aspirujących prawników i wszystkich tych, którzy pragną zmodernizować współczesny system prawa i sądownictwa. Zawarte w niej praktyczne wskazówki z pewnością będą pomocne wszystkim osobom zainteresowanym karierą i działalnością w branży usług prawnych. R prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters:
 • Link: .pl foto/ustawa-komentarz-Bonczak-le
  x.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex Komentarze Lex przeznaczone dla prawników, sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców Leksykon Vat i podatku 2015 Unimex wydawnictwo:
 • Link: .pl foto/prawo-cywilne-2014-kodeks.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo cywilne 2014 zbiór przepisów wolters Stan prawny: 15.10.2014 rok. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnKODEKS CYWILNY: 25 grudnia 2014 r. - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY 9 września 2014 r. - ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu Ustawa o gospodarce nieruchomościami Komentarz Lex:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Leksykon Vat i podatku 2015 Unimex wydawnictwoprawo zamówień publicznych komentarz Pieróg Lex:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2015Kodeks spółek handlowych komentarz 2015 Strzępka Kidyba:
  • Link: Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg LexKodeks postępowania administracyjnego komentarz 2015:
  • Tagi
 • Link: Kodeks spółek handlowych komentarz 2015 Strzępka KidybaPrawo bankowe Komentarz 2015:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/Prawo-bankowe-Komentarz-201
  5.jpg" height="85" width="55" / Prawo bankowe Komentarz 2015 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2015:
  Link: .pl foto/hauser-wierzbowski-komentar
  z-sadowy.jpg" height="85" width="55" / Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Komentarz 2015 Podatki 2015 Beck:
  Link: .pl foto/podatki2015beck.jpg" height="85" width="55" / Podatki 2015 Beck Prawo farmaceutyczne Komentarz: Link: .pl foto/komentarz-prawa-farmaceutyc
  znego.jpg" height="85" width="55" / Prawo farmaceutyczne Komentarz Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej:
  Link: .pl foto/szkodywykonywaniupublicznej
  .jpg" height="85" width="55" / Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej Odpowiedzialność menadżerów Bieniak:
  Link: .pl foto/odpowiedzialnoscmenadzerabi
  eniak.jpg" height="85" width="55" / Odpowiedzialność menadżerów Bieniak Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
Historia strony - popularna fraza: księgarnia, znajdź więcej księgarnia w wyszukiwarce...
wwwPreview v3.6 z listopada 2014: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 29 obrazków; 4 ważnych słów; 21495 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajZamknięcie roku 2014 Rachunkowość:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/vademecumgeodety2015.jpg" class="full-image product-image" / Vademecum prawne geodety 2015 Podstawowe źródło wiedzy geodezyjno-prawnej dla każdego geodety. W stosunku do poprzednich edycji z lat 2002–2014 nowe Vademecum 2015 zostanie zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie zmiany tekstów aktów prawnych, które zostaną opublikowane w Dz.U i M.P. do 31 stycznia 2015 roku. Do ksiŁ Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • Link: .pl foto/zamkniecierokurachunkowosc2
  014.jpg" class="full-image product-image" / Zamknięcie roku 2014 Rachunkowość W książce Zamknięcie roku 2014 zamieszczone będą rozszerzone i zaktualizowane opracowania poświęcone sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu z działalności oraz podatkom: rn-roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzan Vademecum prawne geodety 2015:
 • Link: .pl foto/prawo-zamowien-2012-wolters
  .jpg" class="full-image product-image" / prawo zamówień publicznych Komentarze LEX W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urzędu Zamówień Publ Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych:
 • Link: .pl foto/ryczltprzychodykomentarz.jp
  g" class="full-image product-image" / Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Komentarz do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie obejmującym regulacje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność g prawo zamówień publicznych Komentarze LEX:
 • Link: .pl foto/egzamindoradcapodatkowykazu
  sy2015.jpg" class="full-image product-image" / Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy Odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych - KAZUSY zawierają najnowsze rozwiązania zadań zgodne z wykazem ogłoszonym uchwałą nr14/V/2014 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 13.05.2014 roku. Założeniem autorów było dostarc prawo zamówień publicznych Komentarze LEX:
 • Link: .pl foto/czynnosciprocesowepelnomocn
  ika.jpg" class="full-image product-image" / Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Czwarte wydanie znanej czynności procesowych uwzględnia zmiany w procedurze cywilnej związane z nowym systemem gromadzenia materiału procesowego (systemem dyskrecjonalnej władzy sędziego) i spoczywającym na stronach ciężarze wspierania postępowania, zarówno przed sądem pierwszej instancj Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/Rachunkowosc-jednostekoswia
  towych.jpg" class="full-image product-image" / Rachunkowość jednostek oświatowych Książka powstała w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu prawa oświatowego, finansów publicznych i rachunkowości uwzględniające szczególne rozwiązania dla jednostek oświatowych. Podstawę stanowiły również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, analizy regulacji wewnętrznych jedno Karta nauczyciela Komentarz Barański:
 • Link: .pl foto/prawo-zamowien-2012-wolters
  .jpg" class="full-image product-image" / prawo zamówień publicznych Komentarze LEX W komentarzu zaprezentowane zostały poszczególne instytucje ustawy na tle całego systemu prawa. Autorzy przedstawili bogaty dorobek orzecznictwa sądów okręgowych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny i Urzędu Zamówień Publ Rachunkowość jednostek oświatowych:
 • Link: .pl foto/zasadyksiagrachunkowych.jpg
  " class="full-image product-image" / Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Ewidencja jest prowadzona nie tylko na użytek urzędu skarbowego, urzędu statystycznego lub banku. Z zawartych w niej danych korzystają także właściciele i menedżerowie. To dzięki ewidencji można ustalić wynik działalności, sporządzić deklaracje podatkowe oraz sprawozdania wewnętrzne Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemiecko-polski:
 • Link: .pl foto/KartanauczycielaKomentarz20
  15.jpg" class="full-image product-image" / Karta nauczyciela Komentarz Barański Komentarz zawiera bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nowe wydanie wzbogacono o liczne orzeczenia dotyczące aktów wydawanych na podstawie Karty Nauczyciela. przez organy jednostek samorządu terytorialnego Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
 • Link: .pl foto/slownik-jezyka-prawniczego-
  polsko-niemiecki-2015.jpg" class="full-image product-image" / Słownik języka prawniczego i ekonomicznego polsko-niemiecki Nowo opracowane i zaktualizowane trzecie wydanie tomu polsko-niemieckiego Słownika języka prawniczego i ekonomicznego zawiera około 42 000 haseł. Ich dobór został dokonany w oparciu o ustawodawstwo polskie i niemieckie oraz akty prawa europejskiego. Uzupełnienia obejmują przede wszystkim poj Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości:
 • Link: .pl foto/slownikniemieckopolskiksiaz
  ka.jpg" class="full-image product-image" / Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemiecko-polski Nowo opracowane i zaktualizowane trzecie wydanie tomu niemiecko-polskiego Słownika języka prawniczego i ekonomicznego zawiera około 51 000 haseł. Ich dobór został dokonany w oparciu o ustawodawstwo polskie i niemieckie oraz akty prawa europejskiego. Uzupełnienia obejmują przede wszystkim poj Słownik języka prawniczego i ekonomicznego polsko-niemiecki:
 • Link: .pl foto/odpowiedzialnoscmajatkowafu
  nkcjonariusza.jpg" class="full-image product-image" / Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. stworzyła możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od urzędnika, który wykonując zadania publiczne, czynił to z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie rażą Kodeks karny Komentarz Mozgawa:
 • Link: .pl foto/wierzytelnoscnieruchomosci.
  jpg" class="full-image product-image" / Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości Monografia stanowi jedyne na rynku opracowanie szczegółowo przedstawiające akcesoryjność hipoteki, czyli jej związek z zabezpieczoną wierzytelnością na etapie powstania, zmiany, przeniesienia i wygaśnięcia wierzytelności. Książka zawiera aktualną wykładnię polskich przepisów o hipo Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego:
 • Link: .pl foto/kpc-komentarz-2015-lex.jpg"
  alt='Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kompleksowe omówienie pracowniczej i socjalnej problematyki procesowej wyodrębnionej w dziale III, tytułu VII księgi pierwszej kodeksu postępowania cywilnego pt. "Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy' class="full-image product-image" / prawo cywilne i handlowe w zarysie:
 • Link: .pl foto/KodekskarnyPraktycznykoment
  arz2015LEX.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny Komentarz Mozgawa Szóste wydanie komentarza do kk przedstawia ostatnie zmiany, jakie zostały dokonane w ustawie, w tym dotyczące: - wydłużenia okresu przedawnienia karalności przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV, jeśli pokrzywdzonym jest małoletni (do ukończenia przez niego 30. rok Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/meritum-budowlane-nieruchom
  osci.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Nieruchomości Zagadnienia prawne i zarząd W jednym, zwartym tomie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące zagadnień prawnych związanych z nieruchomościami potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami. Kwestie poruszane w książce dotyczącą omówienia wszystkich instytucji prawnych, które związane są z tematyką nieruchomości prawo finansowe Mastalski, Fojcik-Mastalska:
 • Link: .pl foto/prawocywilnehandlowezarys20
  15.jpg" class="full-image product-image" / prawo cywilne i handlowe w zarysie W podręczniku zostały omówione podstawowe kwestie części ogólnej prawa cywilnego, w tym prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo i przedawnienie roszczeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), zarys prawa rzeczowego (własność, inne p Meritum Nieruchomości Zagadnienia prawne i zarząd:
 • Link: .pl foto/Wzory-pism-procesowychcywil
  nych.jpg" class="full-image product-image" / Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych Książka adresowana w szczególności do prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych. Książka stanowi zbiór wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych, przygotowanych w sposób czytelny i przejrzysty, umożliwiający wykorzystywanie Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej:
 • Link: .pl foto/prawo-finansowe-Mastalski-F
  ojcik.jpg" class="full-image product-image" / prawo finansowe Mastalski, Fojcik-Mastalska Podręcznik dla studentów prawa, administracji, zarządzania, ekonomii, słuchaczy studiów podyplomowych (zwłaszcza samorządowych i podatkowych), prawników oraz pracowników administracji. Książka stanowi całościowe opracowanie problematyki prawa finansowego, szczególnie prawa budżetoweg Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych:
 • Link: .pl foto/Zawieranieumowopiekizdrowot
  nej.jpg" class="full-image product-image" / Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Opracowanie przeznaczone jest dla podmiotów zamierzających zawrzeć kontrakt z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych że środków publicznych, dla podwykonawców kontraktu zawartego z NFZ, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających zamówi Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz:
 • Link: .pl foto/kontrolaskarbowa2015.jpg" class="full-image product-image" / Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej Autor w niekonwencjonalny sposób wiąże zagadnienia teoretyczne z praktyką wynikającą z działań organów kontroli skarbowej, szczególnie w rozdziałach poświęconych uprawnieniom pracowniczym, procedurom kontrolnym oraz uprawnieniom podmiotów kontrolowanych. Książka jest jedyną na rynku Zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
 • Link: .pl foto/kodeks-orzecznictwo2015.jpg
  " class="full-image product-image" / Kodeks rodzinny i opiekuńczy Wybór orzecznictwa W komentarzu w sposób przejrzysty i wyczerpujący omówiono przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przez pryzmat przywoływanych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wojewódzkich sądów administracyjnych. Poza przeglądem dotychczasowego Coaching i szkolenia - gry szkoleniowe:
 • Link: .pl foto/UstawaochronakonkurencjiKom
  entarz2015.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz iniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środ Kodeks rodzinny i opiekuńczy Wybór orzecznictwa:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Coaching i szkolenia - gry szkolenioweKalendarz prawnika 2015 gabinetowy, podręczny, profesjonalny, informator prawniczy:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2015Metodyka sędziego, umów, biegłego, kuratora w 2015 roku:
  • Link: Kalendarz prawnika 2015 gabinetowy, podręczny, profesjonalny, informator prawniczyKodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2015:
  • Tagi

 • Link: Metodyka sędziego, umów, biegłego, kuratora w 2015 rokuVademecum prawne geodety 2015:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/vademecumgeodety2015.jpg" height="85" width="55" / Vademecum prawne geodety 2015 Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych: Link: .pl foto/czynnosciprocesowepelnomocn
  ika.jpg" height="85" width="55" / Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych Zamówienia publiczne w zakresie informatyki:
  Link: .pl foto/Zamowieniapublicznezakresin
  formatyki.jpg" height="85" width="55" / Zamówienia publiczne w zakresie informatyki Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej:
  Link: .pl foto/Vademecumdyrektorapubliczne
  jjednostkioswiatowej.jpg" height="85" width="55" / Vademecum dyrektora publicznej jednostki oświatowej Finansowanie działalności kulturalnej:
  Link: .pl foto/Finansowaniedzialalnoscikul
  turalnej.jpg" height="85" width="55" / Finansowanie działalności kulturalnej prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik:
  Link: .pl foto/prawoproceskarnyskarbowy.jp
  g" height="85" width="55" / prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
Historia strony - popularna fraza: prawo, znajdź więcej prawo w wyszukiwarce...

Katalog SEO zawiera 5 podobnych stron WWW:

 • księgarnia internetowa księgarnia językowa i edukacyjna POWER - polski dystrybutor wydawnictwa ELI. Najbogatsza oferta, najniższe ceny, najszybsza realizacja. Podręczniki, kursy, słowniki, gry językowe, podręczniki szkolne literatura obca, pomoce dydaktyczne, multimedia i inne. Realizujemy zapytania ofertowe, przetargi, zamówienia z EFS. Obsługujemy teren całego kraju - wysyłka gratis przy zamówieniu powyżej 200 złotych. Dodatkowe rabaty przy zamówieniach grupowych - skontaktuj się z nami 52 321 03 47...
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej antyepu.pl. ANTYEPU.PL to doświadczona firma, w której pracują najlepsi prawnicy w Polsce - przynajmniej jeśli chodzi o kwestie związane z długami, windykacją. Jeżeli zatem mają Państwo na karku windykatora, prosimy o kontakt z nami, a zapewne pomożemy w tym, aby kwota długu znacznie zmalała bądź wyzerowała się. Udzielamy wszelkich porad prawnych dotyczących windykacji, do tego możemy pisać wnioski o chociażby przedłużenie terminu spłaty zadłużenia.
 • Szkolenia o suplementach diety IGI Food Specjalnością IGI Food Consulting jest doradztwo w zakresie prawa żywieniowego. Bez względu na to, czy potrzebna Ci pomoc w zakresie interpretacji przepisów prawnych, opracowanie etykiet produktów i instrukcji żywieniowych, czy tez odpowiednie znakowanie produktów spożywczych bądź suplementów diety, czy reprezentacja przed organami kontroli żywieniowej – zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie w dobrej cenie. Poznaj szczegóły na WWW.
 • Porównywarka cen - porównaj ceny i najniższa cena Kupujesz przez Internet i tracisz czas na szukanie najkorzystniejszej oferty? Jest na to prosty sposób: użyj porównywarki cen. Być może już zacząłeś to robić, ale jaką masz pewność, że wybrałeś tę najlepszą? Zapraszamy do lektury naszego raportu. Sprawdziliśmy, który serwis grupujący oferty sklepów online dostarcza najlepszych wyników i gdzie faktycznie znajdziemy najtańsze produkty.
 • Porady prawne w Choszcznie i Szczecinie Adwokat Katarzyna Koś oferuje usługi prawne w Szczecinie oraz Choszcznie. Obsługuje klientów indywidualnych i przedsiębiorców w zakresie prawa cywilnego, spadkowego.
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Wpis Skpn.pl w Katalogu SEO - skomentuj!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • 2015-05-23: prawo foto full product kodeks pracy ustawa unii ksiazka skpn
  • 2015-03-24: foto product full kodeks prawo plan ępowania skpn prawa firmy
  • 2015-02-21: image foto full product prawo kodeks ustawy nieruchomości sprawach skpn
  • 2015-01-20: image foto full product aplikacje prawnicze prawa pytaniach odpowiedziach kodeks
  • 2014-12-14: image foto prawo full product kodeks prawa podatki skpn ustawy

  Wczytuję statystyki...

  PageRank katalogu:
  Sprawdzam PR...
  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2015 SublimeStar.com Walerian Walawski.

  SublimeStar.com