Katalog SEO

Skuteczna i etyczna promocja stron WWW – dodaj stronę do moderowanego katalogu za darmo!

Wyszukiwarka:

Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa - Firmy - nauka i edukacja

Miniaturka Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa (www.skpn.pl)4 lat/a Mini

- Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa

Studencka Księgarnia Popularno-Naukowa zaprasza wszystkich studentów do swojej księgarni internetowej. Prowadzimy ją dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę w zakresie prawa, ekonomii, medycyny.
Zyskaj setki linków
 1. Komentarze
 2. Podgląd
 3. Podobne
 4. Wpis
 5. Najpopularniejsze
 6. Odwiedzający
Widok pełny
Komentując promujesz stronę!

Komentowana strona WWW zyskuje link ze strony głównej.
Dodaj komentarz www.skpn.pl teraz!

Skomentuj www.skpn.pl

Komentarze / opinie publikowane są od razu.

Szybki podgląd strony
Jakość www.skpn.pl: 5/5, generowań: 11

wwwPreview v3.6 z września 2014: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 21187 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajKodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/Zarzadzanie-Henry-Mintzberg
  .jpg" class="full-image product-image" / Zarządzanie Henry Mintzberg Autor prezentuje model skutecznego zarządzania silnie zorientowanego na praktykę, uzupełniając go obserwacją dwudziestu dziewięciu menedżerów z różnorodnych organizacji i branż w czasie jednego typowego dnia ich pracy. Wyciągając wnioski z tych obserwacji i zestawiając je z własnym ro prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych:
 • Link: .pl foto/KodekskarnywykonawczyKoment
  arzeLEX.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski W komentarzu uwzględniono wiele nowych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, głos oraz artykułów poświęconych wykonywaniu orzeczeń karnych, a także ustosunkowano się w sposób jednoznaczny do nowych zagadnień wywołujących różnice stanowisk odnośnie do rozumienia przepis Zarządzanie Henry Mintzberg:
 • Link: .pl foto/Finansowanie-przedsiebiorst
  wa.jpg" class="full-image product-image" / Finansowanie przedsiębiorstwa Szlęzak-Matusewicz Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedną z nielicznych w polskiej literaturze prób analizy kluczowych problemów ekonomicznych, finansowych, podatkowych i Legislacja administracyjna Mazuryk Kaczocha:
 • Link: .pl foto/prawo-medyczne-komentarz-or
  zeczenia.jpg" class="full-image product-image" / Prawo medyczne Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych W komentarzu przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych dotyczących prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. Glosy dotyczą podstaw prawnyc Finansowanie przedsiębiorstwa Szlęzak-Matusewicz:
 • Link: .pl foto/Komunikowanie-ochronie-zdro
  wia.jpg" class="full-image product-image" / Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne W książce zaprezentowano szereg zagadnień związanych z nową dyscypliną z zakresu nauk społecznych, jaką jest komunikacja zdrowotna (health communication). Autorzy przedstawili główne zagadnienia odnoszące się do mediów i komunikowania w kształtowaniu postaw pacjentów oraz form wykorzy Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski:
 • Link: .pl foto/Legislacjaadministracyjna-k
  siazka.jpg" class="full-image product-image" / Legislacja administracyjna Mazuryk Kaczocha W repetytorium przekrojowo przedstawiono zagadnienia z zakresu zasad techniki prawodawczej i procesu tworzenia prawa powszechnie obowiązującego z uwzględnieniem polskich realiów sejmowych oraz prawa miejscowego tworzonego przez terenowe organy administracji publicznej. W publikacji zostały omó Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/Zarzadzanie-Henry-Mintzberg
  .jpg" class="full-image product-image" / Zarządzanie Henry Mintzberg Autor prezentuje model skutecznego zarządzania silnie zorientowanego na praktykę, uzupełniając go obserwacją dwudziestu dziewięciu menedżerów z różnorodnych organizacji i branż w czasie jednego typowego dnia ich pracy. Wyciągając wnioski z tych obserwacji i zestawiając je z własnym ro Finansowanie przedsiębiorstwa Szlęzak-Matusewicz:
 • Link: .pl foto/KodekskarnywykonawczyKoment
  arzeLEX.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks karny wykonawczy Komentarz Postulski W komentarzu uwzględniono wiele nowych orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, głos oraz artykułów poświęconych wykonywaniu orzeczeń karnych, a także ustosunkowano się w sposób jednoznaczny do nowych zagadnień wywołujących różnice stanowisk odnośnie do rozumienia przepis Zarządzanie Henry Mintzberg:
 • Link: .pl foto/skarga-kasacyjna-sadowa-kom
  entarz.jpg" class="full-image product-image" / Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz Publikacja stanowi praktyczny komentarz do przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dotyczących skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.rn Komentarz ma na celu ułatwienie przygotowania skarg w przedmi Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna:
 • Link: .pl foto/Finansowanie-przedsiebiorst
  wa.jpg" class="full-image product-image" / Finansowanie przedsiębiorstwa Szlęzak-Matusewicz Celem tej książki jest usystematyzowanie i uporządkowanie wybranych zagadnień teoretycznych związanych z procesem finansowania działalności przedsiębiorstwa. Stanowi ona jedną z nielicznych w polskiej literaturze prób analizy kluczowych problemów ekonomicznych, finansowych, podatkowych i Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Komentarz:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-2014-przepisy-k
  odeks.jpg" class="full-image product-image" / Prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters Stan prawny 18.07.2014 rok. Zbiór Prawa karnego uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnKODEKS KARNY:rnrnrn26 maja 2014 r. - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538)rn1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 Kodeks cywilny zobowiązania część ogólna Tom 3 Komentarz:
 • Link: .pl foto/Kodeks-cywilny-komentarz-Cz
  esc-ogolna.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks cywilny Komentarz Część ogólna Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Prezentuje orzecznictwo i poglądy doktryny prawa dotyczące m.in. podmiotów prawa, ochrony dóbr osobistych, przedmiotu stosunku prawnego, czynnoś Prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters:
 • Link: .pl foto/Status-ustrojowy-procesowy-
  komornika-sadowego.jpg" class="full-image product-image" / Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności praktyków prawa - komorników sądowych, asesorów komorniczych, aplikantów komorniczych, sędziów, adwokatów i radców prawnych, aplikantów (w każdym z tych zawodów prawniczych). Może być przydatna dla innych Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) mały:
 • Link: .pl foto/kc-komentarz-zobowiazania-t
  om3.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks cywilny zobowiązania część ogólna Tom 3 Komentarz Stan prawny: 15.06.2014 r. z uwzględnieniem zmiany wynikającej z ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. (Dz. U. poz. 827). W komentarzu w sposób szczegółowy i praktyczny omówiono przepisy art. 353-534 kodeksu cywilnego dotyczące części ogó Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego:
 • Link: .pl foto/Profesjonalny-informator-pr
  awnika-2015-wolters.jpg" class="full-image product-image" / Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) Duży Format B5 tydzień na dwóch stronach. Zawartość informatora prawniczego:- praktyczne, funkcjonalne kalendarium,- skorowidz adresów i telefonów,- obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,- zestawienie przepisów o kosztach,- dostęp on-line do aktualizowanych przepisów o kosztach i baz Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk:
 • Link: .pl foto/Profesjonalny-informator-pr
  awnika-2015-a5.jpg" class="full-image product-image" / Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) mały Format A5. Z informatora prawniczego dowiesz się o adresach instytucji prawniczych (sąd najwyższy, trybunał konstytucyjny, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, siedziby prokuratur, komorników. Zawartość informatora:- praktyczne, funkcjonalne kalendarium,- skorowidz adresów i telefonów,- Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) Duży:
 • Link: .pl foto/prawo-cywilne-2014-kodeks-.
  jpg" class="full-image product-image" / Prawo cywilne 2014 zbiór przepisów Stan prawny: 17.07.2014 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnrnKODEKS CYWILNY:rnrnrn25 grudnia 2014 r. - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827)rnrnrnKODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:rnrnrn8 kwietnia 2014 r. - ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ust Kalendarz Dyrektora Szkoły 2014/2015:
 • Link: .pl foto/kpk-kodeks-postepowanie-grz
  gorczyk-2014.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania karnego Tom 1 Grzegorczyk W komentarzu omówiono zarówno przepisy w tej chwili obowiązujące, w tym te, które wprowadziła duża nowelizacja k.p.k. z 27 września 2013 r., w zakresie, w jakim weszły one już w życie albo zaczną posiadać moc prawną od 2 czerwca 2014 r., w jaki sposób i jej rozwiązania, które wstąp Prawo cywilne 2014 zbiór przepisów:
 • Link: .pl foto/prawo-drogowy-2014-wolters.
  jpg" class="full-image product-image" / Prawo o ruchu drogowym st. prawny 07.07.2014 rok Publikacja zawiera zbiór przepisów prawa drogowego, w tym m.in. przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia w sprawie wymiany praw jazdy. Przepisy zostały wzbogacone o szczegółowy program szkolenia kierowców naruszających Rachunkowość zarządcza:
 • Link: .pl foto/Kalendarz-Dyrektora-Szkoly-
  2014-2015.jpg" class="full-image product-image" / Kalendarz Dyrektora Szkoły 2014/2015 Praktyczny i elegancki kalendarz dyrektora szkoły, a w nim m.in.: - organizacja roku szkolnego;- kalendarz roku szkolnego 2014/2015;- rozpoczęcie roku szkolnego;- przerwy świąteczne;- terminarz ferii zimowych- egzaminy;- zadania dyrektora szkoły i nauczyciela, z podziałem na miesiące i dni;- Prawo o ruchu drogowym st. prawny 07.07.2014 rok:
 • Link: .pl foto/pit-komentarz-bartosiewicz-
  2014.jpg" class="full-image product-image" / PIT Komentarz LEX Bartosiewicz Nowe wydanie komentarza na 2014 rok autorstwa Adama Bartosiewicza i Kubackiego wyd. Wolters KLuwer.rnUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najważniejszą z ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem miliony podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest Meritum Prawo Spółek Kidyba:
 • Link: .pl foto/rachunkowosc-zarzadcza-9788
  326432835.jpg" class="full-image product-image" / Rachunkowość zarządcza Publikacja stanowi {kompleksowe|kompleksowe|ws
  zechstronne źródło znajomości odnośnie do tradycyjnych i najnowszych koncepcji dodatkowo metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej książki jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzŁ
  PIT Komentarz LEX Bartosiewicz:
 • Link: .pl foto/Kodeks-wyborczy-Komentarz-L
  ex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks wyborczy Komentarz Lex Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepisy karne przeprowadzania wyborów: - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Leksykon Vat i podatku 2014 Unimex wydawnictwo:
 • Link: .pl foto/Kidybaprawomeritum.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Prawo Spółek Kidyba Przewodnik po problematyce prawa spółek. Publikacja obejmuje nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych uregulowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych, tj.:rn - spółki jawnej, - partnerskiej, - komandytowej,rn - komandytowo-akcyjnej, - z ograniczoną odpowiedzialnością, - akc Kodeks wyborczy Komentarz Lex:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Leksykon Vat i podatku 2014 Unimex wydawnictwoPrawo karne 2014 kodeks, metodyka pracy sędziego:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: VAT 2014 komentarz, abc vatu, PKWiUPrawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, Lex:
  • Link: Prawo karne 2014 kodeks, metodyka pracy sędziegoVAT 2014 komentarz, abc vatu, PKWiU:
  • Tagi

 • Link: Prawo zamówień publicznych komentarz 2014 Pieróg, Beck, LexKalendarz BHP 2015:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/Kalendarz-BHP-2015.jpg" height="85" width="55" / Kalendarz BHP 2015 Kalendarz księgowo-kadrowy 2015: Link: .pl foto/Kalendarzkadrowoksiegowy201
  5.jpg" height="85" width="55" / Kalendarz księgowo-kadrowy 2015 Kalendarz księgowego budżetu 2015:
  Link: .pl foto/Kalendarz-ksiegowy2015.jpg"
  height="85" width="55" / Kalendarz księgowego budżetu 2015 Informator Prawniczy 2015 Format B6 - granatowy. Tydzień na dwóch stronach:
  Link: .pl foto/informatorprawniczy2014lexi
  sgranatb6.jpg" height="85" width="55" / Informator Prawniczy 2015 Format B6 - granatowy. Tydzień na dwóch stronach Oprawa miękka Informator Prawniczy 2015 Format B6 - brązowy. Tydzień na dwóch stronach:
  Link: .pl foto/informatorprawniczy2014lexi
  sb6braztr.jpg" height="85" width="55" / Informator Prawniczy 2015 Format B6 - brązowy. Tydzień na dwóch stronach Oprawa miękka Informator Prawniczy 2015 Format B6 - zielony:
  Link: .pl foto/informatorprawniczy2014lexi
  szielony.jpg" height="85" width="55" / Informator Prawniczy 2015 Format B6 - zielony Oprawa miękka. Tydzień na dwóch stronach Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
wwwPreview v3.6 z sierpnia 2014: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 20879 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajBHP w praktyce 2014 Rączkowski:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/Finanse-publiczne-Komentarz
  -praktyczny.jpg" class="full-image product-image" / Finanse publiczne Komentarz praktyczny Jedyny na rynku komentarz do ustawy o finansach publicznych uwzględniający ostatnią nowelizację stan prawny na dzień 25 lipca 2014 rok. Nastawiony na praktyków komentarz do ustawy zawiera pogłębioną analizę problemów, które występują lub mogą występować w praktyce. Szczegółowe reg Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1:
 • Link: .pl foto/bhp-praktyka-2014-raczkowsk
  i.jpg" class="full-image product-image" / BHP w praktyce 2014 Rączkowski Kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, no Finanse publiczne Komentarz praktyczny:
 • Link: .pl foto/Nauka-administracji-Boc.jpg
  " class="full-image product-image" / Nauka administracji Boć Naukowe opracowanie administracji publicznej pojmowanej jako ustrojowo prawna funkcja państwa i samorządu terytorialnego. Jej autorzy pojmują administrację publiczną jako funkcję polegającą na wykonywaniu zadań publicznych kwalifikowanych w kategoriach obowiązku prawnego, nie zaś socjolog Kalendarz prawnika 2015 Gabinetowy:
 • Link: .pl foto/rachunekfinanse1.jpg" class="full-image product-image" / Zasady rachunkowości zbiór zadań z rozwiązaniami 1 Treści zawarte w zbiorze są zgodne, w odpowiadającym im zakresie, z podstawą programową kształcenia w zawodach technik ekonomista (nr zawodu 331403) i technik rachunkowości (nr zawodu 431103) w przedmiocie rachunkowość finansowa. Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z wprowadz Nauka administracji Boć:
 • Link: .pl foto/Kalendarzprawnika2013Podrec
  zny.jpg" class="full-image product-image" / Kalendarz prawnika 2015 Podręczny Zawiera przydatny wybór przepisów prawniczych o kosztach sądowych, rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu oraz wkładkę przeznaczoną na adresy i telefon Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) Duży:
 • Link: .pl foto/KalendarzPrawnika2013Gabine
  towyy.jpg" class="full-image product-image" / Kalendarz prawnika 2015 Gabinetowy Zawiera oddzielną, funkcjonującą niezależnie wkładkę, przeznaczoną na adresy i telefony, którą można przełożyć do kalendarza na kolejny rok. Praktyczny, tygodniowy układ umożliwiający śledzenie wykonywania zaplanowanych zadań; motto tygodnia, czyli jedną z łacińskich paremii umi Kalendarz prawnika 2015 Podręczny:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/Kalendarz-Dyrektora-Szkoly-
  2014-2015.jpg" class="full-image product-image" / Kalendarz Dyrektora Szkoły 2014/2015 Praktyczny i elegancki kalendarz dyrektora szkoły, a w nim m.in.: - organizacja roku szkolnego;- kalendarz roku szkolnego 2014/2015;- rozpoczęcie roku szkolnego;- przerwy świąteczne;- terminarz ferii zimowych- egzaminy;- zadania dyrektora szkoły i nauczyciela, z podziałem na miesiące i dni;- prawo o ruchu drogowym st. prawny 07.07.2014 rok:
 • Link: .pl foto/Profesjonalny-informator-pr
  awnika-2015-wolters.jpg" class="full-image product-image" / Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) Duży Format B5 tydzień na dwóch stronach. Zawartość informatora prawniczego:- praktyczne, funkcjonalne kalendarium,- skorowidz adresów i telefonów,- obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach,- zestawienie przepisów o kosztach,- dostęp on-line do aktualizowanych przepisów o kosztach i baz Kalendarz Dyrektora Szkoły 2014/2015:
 • Link: .pl foto/rachunkowosc-zarzadcza-9788
  326432835.jpg" class="full-image product-image" / Rachunkowość zarządcza Publikacja stanowi {kompleksowe|kompleksowe|ws
  zechstronne źródło wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji również metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej publikacji jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi skŁ
  PIT Komentarz LEX Bartosiewicz:
 • Link: .pl foto/prawo-drogowy-2014-wolters.
  jpg" class="full-image product-image" / prawo o ruchu drogowym st. prawny 07.07.2014 rok Publikacja zawiera zbiór przepisów prawa drogowego, w tym m.in. przepisy ustawy - prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia w sprawie wymiany praw jazdy. Przepisy zostały wzbogacone o szczegółowy program szkolenia kierowców naruszających Rachunkowość zarządcza:
 • Link: .pl foto/Kidybaprawomeritum.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Prawo Spółek Kidyba Przewodnik po problematyce prawa spółek. Publikacja obejmuje nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych uregulowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych, tj.:rn - spółki jawnej, - partnerskiej, - komandytowej,rn - komandytowo-akcyjnej, - z ograniczoną odpowiedzialnością, - akc Kodeks wyborczy Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/pit-komentarz-bartosiewicz-
  2014.jpg" class="full-image product-image" / PIT Komentarz LEX Bartosiewicz Nowe wydanie komentarza na 2014 rok autorstwa Adama Bartosiewicza i Kubackiego wyd. Wolters KLuwer.rnUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najważniejszą z ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem miliony podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest Meritum Prawo Spółek Kidyba:
 • Link: .pl foto/gry-szkoleniowe-scannel-cai
  n.jpg" class="full-image product-image" / Zbiór niedrogich gier szkoleniowych Scannel Cain Każda z gier zawiera szczegółowe wskazówki na rzecz prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji. Sugerowane warianty modyfikacji gier dają prowadzącemu dodatkowe możliwości ich kreatywnego dostosowania do sytuacji szkoleniowej. Szkolenie może przynieść znakomite rezultaty, nawet pod war Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex:
 • Link: .pl foto/Kodeks-wyborczy-Komentarz-L
  ex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks wyborczy Komentarz Lex Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepisy karne przeprowadzania wyborów: - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Zbiór niedrogich gier szkoleniowych Scannel Cain:
 • Link: .pl foto/Menedzer-sprzedazy.jpg" class="full-image product-image" / Menedżer sprzedaży na miarę 21 wieku Walter Vieira, prezes Marketing Advisory Services Group w Bombaju, szkoleniowiec, konsultant, autor wielu cenionych książek, wskazuje, jak rozwijać cechy niezbędne skutecznemu menedżerowi sprzedaży oraz umiejętności:rn - komunikacji werbalnej i pisemnej, sporządzania raportów, prowadzenia Prawo budowlane Komentarz 2014 Lex:
 • Link: .pl foto/Prawo-spoldzielcze-Ustawa-m
  ieszkaniowych.jpg" class="full-image product-image" / Prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex Komentarz stanowi wyczerpującą wykładnię przepisów ustawy Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówione zostały w nim zasady tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym: spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, s Menedżer sprzedaży na miarę 21 wieku:
 • Link: .pl foto/Sasiedztwo-nieruchomosci-Ko
  mentarz.jpg" class="full-image product-image" / Sąsiedztwo nieruchomości Komentarz Lektura przeznaczona na rzecz sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, pracowników wydziałów geodezyjno-budowlanych i ochrony środowiska w urzędach samorządowych. Zainteresuje także właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości. Komentarz Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman:
 • Link: .pl foto/Prawo-budowlane-komentarz-2
  014-lex.jpg" class="full-image product-image" / Prawo budowlane Komentarz 2014 Lex Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz jest skierowany do prawników praktyków, ale przede wszystkim do pracowników org Sąsiedztwo nieruchomości Komentarz:
 • Link: .pl foto/kontrola-skarbowa-ustawa-20
  14.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz 2014 Drugie wydanie komentarza obejmuje stan prawny na dzień 1 października 2013 r. i uwzględnia nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej dokonane po ogłoszeniu tekstu jednolitego, w tym ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Autorzy komentarza są praktykami związ Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski:
 • Link: .pl foto/Aktywne-cwiczenia-szkolenio
  we.jpg" class="full-image product-image" / Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman Ćwiczenia powstały na podstawie trzydziestopięcioletniego doświadczenia autora w zawodzie trenera i projektanta szkoleń. W trakcie aktywnych ćwiczeń szkoleniowych stosuje się gry, symulacje, scenki i wizualizacje, które angażują zarówno myślenie, jak i emocje uczestników. Zamieszczone Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz 2014:
 • Link: .pl foto/meritum-rachunkowosc-rachun
  kowosc-i-sprawozdawczosc-finanso
  wa-9788326432002.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Oddajemy do rąk Państwa wyjątkowe opracowanie z dziedziny rachunkowości - w serii Meritum. Ma ono istota swoistego merytorycznego wsparcia w problemach, jakim muszą stawić czoła menedżerowie finansowi, księgowi to znaczy analitycy sprawozdań finansowych. Pisarze publikacji książkowej zas KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX:
 • Link: .pl foto/Kodeks-pracy-Komentarz-Jask
  owski-2014-kp.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski W tomie 1 komentarza skomentowane zostały przepisy ustawy Kodeks pracy. Uwzględniono w nim liczne zmiany przepisów, które miały miejsce od ostatniego wydania w 2011 r.rn Czytelnik znajdzie tu również bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego - także wyroki niepublikowane, Trybunału Kons Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa:
 • Link: .pl foto/Makroekonomiamiedzynarodowa
  .jpg" class="full-image product-image" / Makroekonomia międzynarodowa International Macroeconomics. Globalizacja jest kluczem do zrozumienia współczesnej historii gospodarczej” Alan Greenspan. Makroekonomia międzynarodowa zawiera odpowiedzi na wiele nurtujących nas obecnie pytań.• Dlaczego niektóre kraje odczuwają skutki światowej recesji bardziej dotkliwie Klasyfikacja i sprawozdawczość budżetowa 2014:
 • Link: .pl foto/kk-komentarz-giezek-2014.jp
  g" class="full-image product-image" / KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także Makroekonomia międzynarodowa:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Klasyfikacja i sprawozdawczość budżetowa 2014Prawo karne 2014 kodeks, metodyka pracy sędziego:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Leksykon Vat i podatku 2014 Unimex wydawnictwoKodeks pracy komentarz 2014:
  • Link: Prawo karne 2014 kodeks, metodyka pracy sędziegoLeksykon Vat i podatku 2014 Unimex wydawnictwo:
  • Tagi
 • Link: Kodeks pracy komentarz 2014Kalendarz prawnika 2015 Gabinetowy:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/KalendarzPrawnika2013Gabine
  towyy.jpg" height="85" width="55" / Kalendarz prawnika 2015 Gabinetowy Kalendarz prawnika 2015 Podręczny:
  Link: .pl foto/Kalendarzprawnika2013Podrec
  zny.jpg" height="85" width="55" / Kalendarz prawnika 2015 Podręczny Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) mały:
  Link: .pl foto/Profesjonalny-informator-pr
  awnika-2015-a5.jpg" height="85" width="55" / Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) mały Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) format B6:
  Link: .pl foto/Profesjonalny-informator-pr
  awnika-2015-b6.jpg" height="85" width="55" / Profesjonalny informator prawnika 2015 (kalendarz - informator) format B6 Prawo cywilne 2014 zbiór przepisów:
  Link: .pl foto/prawo-cywilne-2014-kodeks-.
  jpg" height="85" width="55" / Prawo cywilne 2014 zbiór przepisów Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT:
  Link: .pl foto/prawa-odliczenia-podatku-va
  t.jpg" height="85" width="55" / Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
wwwPreview v3.6 z lipca 2014: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 21759 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajPIT Komentarz LEX Bartosiewicz:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/aplikacja-komornicza-2014.j
  pg" class="full-image product-image" / Aplikacja Komornicza egzamin 2014 Pytania, odpowiedzi, tabele Zbiór znowelizowanych, przystosowanych do obowiązującego stanu prawnego, szczegółowych testów jednokrotnego wyboru wraz z prawidłowymi odpowiedziami i podaniem podstawy prawnej, ułożonych w formie wygodnej tabeli, która ułatwia naukę i pozwala na bieżąco sprawdzać nabytą wiedzę.rnKs USTAWA O ODPADACH KOMENTARZ:
 • Link: .pl foto/pit-komentarz-bartosiewicz-
  2014.jpg" class="full-image product-image" / PIT Komentarz LEX Bartosiewicz Nowe wydanie komentarza na 2014 rok autorstwa Adama Bartosiewicza i Kubackiego wyd. Wolters KLuwer.rnUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najważniejszą z ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem miliony podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest Aplikacja Komornicza egzamin 2014 Pytania, odpowiedzi, tabele:
 • Link: .pl foto/Budzet-samorzadowy-wielolet
  nia-prognoza-finansowa.jpg" class="full-image product-image" / Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa Jak prawidłowo, zgodnie z przepisami przeprowadzić procedurę budżetową (w tym zaprojektować budżet, stworzyć i podjąć uchwałę budżetową, przeprowadzić jej wykonywanie), a podobnie wprowadzić wieloletnią prognozę finansową. W publikacji: charakterystyka i szkielet Wieloletni Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym:
 • Link: .pl foto/USTAWA-ODPADACH-KOMENTARZ-2
  014.jpg" class="full-image product-image" / USTAWA O ODPADACH KOMENTARZ Komentarz powinien cieszyć się więc głównie zainteresowaniem przedsiębiorców, ale także zainteresowaniem prawników praktyków: radców prawnych i adwokatów obsługujących przedsiębiorców oraz organów ochrony środowiska i organów inspekcji ochrony środowiska. Książka będzie także Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa:
 • Link: .pl foto/Zamowienia-podprogowe-nowel
  izacji-2014.jpg" class="full-image product-image" / Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014 W przypadku zamówień podprogowych nie mają zastosowania przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych, podlegają one lecz obowiązkowi sprawozdawczości należy wykazać je w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. Odpowiedzialność za prawidłowe wydatkowanie środków publicznych PIT Komentarz LEX Bartosiewicz:
 • Link: .pl foto/Wzorcowe-regulaminy-zamowie
  n-publicznych.jpg" class="full-image product-image" / Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym Od 16 kwietnia 2014 r. zmieniły się progi stosowania ustawy prawo zamówień publicznych – z 14.000 euro do poziomu 30.000 euro. Wyłączenie obszernej grupy zamówień publicznych z obowiązku stosowania artykułów ustawy nie oznacza, że jednostki sektora finansów publicznych będą mogły Zamówienia podprogowe po nowelizacji 2014:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/Kidybaprawomeritum.jpg" class="full-image product-image" / Meritum prawo Spółek Kidyba Przewodnik po problematyce prawa spółek. Publikacja obejmuje nie tylko omówienie zagadnień spółek handlowych uregulowanych w przepisach kodeksu spółek handlowych, tj.:rn - spółki jawnej, - partnerskiej, - komandytowej,rn - komandytowo-akcyjnej, - z ograniczoną odpowiedzialnością, - akc Rachunkowość zarządcza:
 • Link: .pl foto/pit-komentarz-bartosiewicz-
  2014.jpg" class="full-image product-image" / PIT Komentarz LEX Bartosiewicz Nowe wydanie komentarza na 2014 rok autorstwa Adama Bartosiewicza i Kubackiego wyd. Wolters KLuwer.rnUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najważniejszą z ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem miliony podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest Meritum prawo Spółek Kidyba:
 • Link: .pl foto/Kodeks-wyborczy-Komentarz-L
  ex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks wyborczy Komentarz Lex Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepisy karne przeprowadzania wyborów: - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Zbiór niedrogich gier szkoleniowych Scannel Cain:
 • Link: .pl foto/rachunkowosc-zarzadcza-9788
  326432835.jpg" class="full-image product-image" / Rachunkowość zarządcza Publikacja stanowi {kompleksowe|kompleksowe|ws
  zechstronne źródło znajomości na temat tradycyjnych i najnowszych koncepcji także metod rachunkowości zorientowanej na potrzeby zarządzania. Celem tej publikacji jest prezentacja i objaśnienie istoty, zasad i uwarunkowań zastosowania narzędzi s
  Kodeks wyborczy Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/prawo-spoldzielcze-Ustawa-m
  ieszkaniowych.jpg" class="full-image product-image" / prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex Komentarz stanowi wyczerpującą wykładnię przepisów ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówione zostały w nim zasady tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym: spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, s Menedżer sprzedaży na miarę 21 wieku:
 • Link: .pl foto/gry-szkoleniowe-scannel-cai
  n.jpg" class="full-image product-image" / Zbiór niedrogich gier szkoleniowych Scannel Cain Każda z gier zawiera drobiazgowe wskazówki dla prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji. Sugerowane warianty modyfikacji gier dają prowadzącemu dodatkowe możliwości ich kreatywnego dostosowania do sytuacji szkoleniowej. Szkolenie może przynieść znakomite rezultaty, nawet o ile przeznac prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex:
 • Link: .pl foto/Prawo-budowlane-komentarz-2
  014-lex.jpg" class="full-image product-image" / Prawo budowlane Komentarz 2014 Lex Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz jest skierowany do prawników praktyków, ale przede wszystkim do pracowników org Sąsiedztwo nieruchomości Komentarz:
 • Link: .pl foto/Menedzer-sprzedazy.jpg" class="full-image product-image" / Menedżer sprzedaży na miarę 21 wieku Walter Vieira, prezes Marketing Advisory Services Group w Bombaju, szkoleniowiec, konsultant, autor wielu cenionych książek, wskazuje, jak rozwijać cechy niezbędne skutecznemu menedżerowi sprzedaży oraz umiejętności:rn - komunikacji werbalnej i pisemnej, sporządzania raportów, prowadzenia Prawo budowlane Komentarz 2014 Lex:
 • Link: .pl foto/Aktywne-cwiczenia-szkolenio
  we.jpg" class="full-image product-image" / Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman Ćwiczenia powstały na podstawie trzydziestopięcioletniego doświadczenia autora w zawodzie trenera i projektanta szkoleń. W trakcie aktywnych ćwiczeń szkoleniowych stosuje się gry, symulacje, scenki i wizualizacje, które angażują zarówno myślenie, jak i emocje uczestników. Zamieszczone Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz 2014:
 • Link: .pl foto/Sasiedztwo-nieruchomosci-Ko
  mentarz.jpg" class="full-image product-image" / Sąsiedztwo nieruchomości Komentarz Publikacja przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, pracowników wydziałów geodezyjno-budowlanych i ochrony środowiska w urzędach samorządowych. Zainteresuje także właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości. Komentarz za Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman:
 • Link: .pl foto/Kodeks-pracy-Komentarz-Jask
  owski-2014-kp.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski W tomie 1 komentarza skomentowane zostały przepisy ustawy Kodeks pracy. Uwzględniono w nim liczne zmiany przepisów, które miały miejsce od ostatniego wydania w 2011 r.rn Czytelnik znajdzie tu również bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego - także wyroki niepublikowane, Trybunału Kons Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa:
 • Link: .pl foto/kontrola-skarbowa-ustawa-20
  14.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz 2014 Drugie wydanie komentarza obejmuje stan prawny na dzień 1 października 2013 r. i uwzględnia nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej dokonane po ogłoszeniu tekstu jednolitego, w tym ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Autorzy komentarza są praktykami związ Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski:
 • Link: .pl foto/kk-komentarz-giezek-2014.jp
  g" class="full-image product-image" / KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także Prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters:
 • Link: .pl foto/meritum-rachunkowosc-rachun
  kowosc-i-sprawozdawczosc-finanso
  wa-9788326432002.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Oddajemy do rąk Państwa wyjątkowe opracowanie z dziedziny rachunkowości - w serii Meritum. Ma ono natura swoistego merytorycznego wsparcia w problemach, jakim muszą stawić czoła menedżerowie finansowi, księgowi czyli analitycy sprawozdań finansowych. Skrybowie publikacji książkowej zasto KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX:
 • Link: .pl foto/Makroekonomiamiedzynarodowa
  .jpg" class="full-image product-image" / Makroekonomia międzynarodowa International Macroeconomics. Globalizacja jest kluczem do zrozumienia współczesnej historii gospodarczej” Alan Greenspan. Makroekonomia międzynarodowa zawiera odpowiedzi na wiele nurtujących nas obecnie pytań.• Dlaczego niektóre kraje odczuwają skutki światowej recesji bardziej dotkliwie Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-2014-przepisy-k
  odeks.jpg" class="full-image product-image" / Prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters Stan prawny 09.04.2014 rok. Zbiór Prawo karne uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnrnrnrnrnrnKODEKS KARNY:rnrnrn9 luty 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt SK 9/10 (Dz. U. poz. 905)rn1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmian Makroekonomia międzynarodowa:
 • Link: .pl foto/meritumprawooswiatowe2014.j
  pg" class="full-image product-image" / Prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Praw Kodeks postępowania karnego komentarz 2014 Boratyńska, Grajewski:
 • Link: .pl foto/Kodeks-administracyjnego-Ko
  mentarz-lex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. Komentarz wzbogacony zostanie o szczegółową bibl Prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Kodeks postępowania karnego komentarz 2014 Boratyńska, GrajewskiVAT 2014 komentarz, abc vatu, PKWiU:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Kodeks karny komentarz 2014Coaching i szkolenia - gry szkoleniowe:
  • Link: VAT 2014 komentarz, abc vatu, PKWiUKodeks karny komentarz 2014:
  • Tagi

 • Link: Coaching i szkolenia - gry szkolenioweEgzamin na tłumacza przysięgłego:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/egzamin-tlumacz-komentarz.j
  pg" height="85" width="55" / Egzamin na tłumacza przysięgłego Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty Związki zawodowe w zakładzie pracy:
  Link: .pl foto/zwiazki-zawodowe-praca-zakl
  ad.jpg" height="85" width="55" / Związki zawodowe w zakładzie pracy Prawo upadłościowe i naprawcze 2014 Edycja sądowa:
  Link: .pl foto/kodeks-spolek-handlowych-kr
  ajowy-rejestr-sadowy-monitor-sad
  owy-i-gospodarczy-prawo-upadlosc
  iowe-i-naprawcze-9788325565947.j
  pg" height="85" width="55" / Prawo upadłościowe i naprawcze 2014 Edycja sądowa Wstęp do prawoznawstwa:
  Link: .pl foto/wstep-do-prawoznawstwa-9788
  325564889.jpg" height="85" width="55" / Wstęp do prawoznawstwa KSH Kodeks spółek handlowych 2014 Edycja sądowa:
  Link: .pl foto/kodeks-spolek-handlowych-kr
  ajowy-rejestr-sadowy-monitor-sad
  owy-i-gospodarczy-prawo-upadlosc
  iowe-i-naprawcze-9788325565947.j
  pg" height="85" width="55" / KSH Kodeks spółek handlowych 2014 Edycja sądowa Komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych:
  Link: .pl foto/brak.jpg" height="85" width="55" / Komentarz do ustawy o rachunkowości dla jednostek finansów publicznych Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
wwwPreview v3.6 z czerwca 2014: 1 komentarzy; 47 opisów; 47 linków; 31 skrótów; 30 obrazków; 4 ważnych słów; 22273 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajŚrodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2014:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/Kodeks-wyborczy-Komentarz-L
  ex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks wyborczy Komentarz Lex Komentarz zawiera obszerne i wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, obejmującego wszystkie dotychczasowe ordynacje wyborcze, przedstawiającego organy wyborcze, a także regulującego zasady ogólne oraz przepisy karne przeprowadzania wyborów: - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex:
 • Link: .pl foto/srodki-trwale-2014-unimex.j
  pg" class="full-image product-image" / Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2014 Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które obowiązują w 2014 roku. W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy: - zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Kodeks wyborczy Komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/prawo-pracy-ubezpieczen-spo
  lecznych-tablice.jpg" class="full-image product-image" / prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wykłady Tablice Repetytorium w zwięzły i przejrzysty sposób przybliża Czytelnikowi najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Istotne informacje ujęte zostały w formie graficznej składającej się z tabel i diagramów, popartych literaturą przedmiotu i orzecznictwem. Celem Podatki 2014 Becka:
 • Link: .pl foto/prawo-spoldzielcze-Ustawa-m
  ieszkaniowych.jpg" class="full-image product-image" / prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex Komentarz stanowi wyczerpującą wykładnię przepisów ustawy prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Omówione zostały w nim zasady tworzenia i funkcjonowania wszystkich rodzajów spółdzielni, w tym: spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych, s prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Wykłady Tablice:
 • Link: .pl foto/Statystyka-przestrzenna-Suc
  hecka.jpg" class="full-image product-image" / Statystyka przestrzenna Suchecka Książka Metody analizy struktur przestrzennych poświęcona jest metodom statystycznym umożliwiającym analizę i wizualizację danych geograficznych dodatkowo innych informacji zlokalizowanych przestrzennie. Zaprezentowane w niej zostały: - pojęcia i definicje stosowane w analizach przestrzenn prawo budowlane Komentarz 2014 Lex:
 • Link: .pl foto/Podatki-2014-Becka.jpg" class="full-image product-image" / Podatki 2014 Becka Stan prawny 19.05.2014 rok. Książka objęła przemiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te złączone są szczególnie z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków połączonych z pojazdami samochodowymi również z wyłączeniem opodatkowania niektórych pojazdów wykorzystywanych Statystyka przestrzenna Suchecka:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/Sasiedztwo-nieruchomosci-Ko
  mentarz.jpg" class="full-image product-image" / Sąsiedztwo nieruchomości Komentarz Publikacja przeznaczona na rzecz sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, pracowników wydziałów geodezyjno-budowlanych i ochrony środowiska w urzędach samorządowych. Zainteresuje również właścicieli i zarządców nieruchomości, najemców i wynajmujących nieruchomości. Kome Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman:
 • Link: .pl foto/prawo-budowlane-komentarz-2
  014-lex.jpg" class="full-image product-image" / prawo budowlane Komentarz 2014 Lex Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz jest skierowany do prawników praktyków, ale przede wszystkim do pracowników org Sąsiedztwo nieruchomości Komentarz:
 • Link: .pl foto/kontrola-skarbowa-ustawa-20
  14.jpg" class="full-image product-image" / Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz 2014 Drugie wydanie komentarza obejmuje stan prawny na dzień 1 października 2013 r. i uwzględnia nowelizacje ustawy o kontroli skarbowej dokonane po ogłoszeniu tekstu jednolitego, w tym ustawą z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Autorzy komentarza są praktykami związ Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski:
 • Link: .pl foto/Aktywne-cwiczenia-szkolenio
  we.jpg" class="full-image product-image" / Aktywne ćwiczenia szkoleniowe Mel Silberman Ćwiczenia powstały na podstawie trzydziestopięcioletniego doświadczenia autora w zawodzie trenera i projektanta szkoleń. W trakcie aktywnych ćwiczeń szkoleniowych stosuje się gry, symulacje, scenki i wizualizacje, które angażują zarówno myślenie, jak i emocje uczestników. Zamieszczone Ustawa o kontroli skarbowej Komentarz 2014:
 • Link: .pl foto/meritum-rachunkowosc-rachun
  kowosc-i-sprawozdawczosc-finanso
  wa-9788326432002.jpg" class="full-image product-image" / Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa Oddajemy do rąk Państwa wyjątkowe opracowanie z dziedziny rachunkowości - w serii Meritum. Ma ono istota swoistego merytorycznego wsparcia w problemach, jakim muszą stawić czoła menedżerowie finansowi, księgowi oznacza to analitycy sprawozdań finansowych. Skrybowie książce zastosowali uj KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX:
 • Link: .pl foto/Kodeks-pracy-Komentarz-Jask
  owski-2014-kp.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks pracy Komentarz Jaśkowski W tomie 1 komentarza skomentowane zostały przepisy ustawy Kodeks pracy. Uwzględniono w nim liczne zmiany przepisów, które miały miejsce od ostatniego wydania w 2011 r.rn Czytelnik znajdzie tu również bogaty wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego - także wyroki niepublikowane, Trybunału Kons Meritum Rachunkowość Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa:
 • Link: .pl foto/prawo-karne-2014-przepisy-k
  odeks.jpg" class="full-image product-image" / prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters Stan prawny 09.04.2014 rok. Zbiór prawo karne uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnrnrnrnrnrnKODEKS KARNY:rnrnrn9 luty 2015 r. - wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt SK 9/10 (Dz. U. poz. 905)rn1 lipca 2015 r. - ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmian Makroekonomia międzynarodowa:
 • Link: .pl foto/kk-komentarz-giezek-2014.jp
  g" class="full-image product-image" / KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także prawo karne 2014 Zbiór przepisów Wolters:
 • Link: .pl foto/Kodeks-administracyjnego-Ko
  mentarz-lex.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex Autorzy dokonają w nim obszernej i wyczerpującej wykładni obowiązujących przepisów, z uwzględnieniem dorobku doktryny oraz wieloletniego, w tym również niepublikowanego, orzecznictwa sądu najwyższego i naczelnego sądu administracyjnego. Komentarz wzbogacony zostanie o szczegółową bibl prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów:
 • Link: .pl foto/Makroekonomiamiedzynarodowa
  .jpg" class="full-image product-image" / Makroekonomia międzynarodowa International Macroeconomics. Globalizacja jest kluczem do zrozumienia współczesnej historii gospodarczej” Alan Greenspan. Makroekonomia międzynarodowa zawiera odpowiedzi na wiele nurtujących nas obecnie pytań.• Dlaczego niektóre kraje odczuwają skutki światowej recesji bardziej dotkliwie Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Lex:
 • Link: .pl foto/cit-komentarz-podatki-i-rac
  hunkowosc-9788326432446.jpg" class="full-image product-image" / CIT Komentarz Podatki i rachunkowość CIT. Podatki i rachunkowość to wyłączny na rynku komentarz, który z powodu wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od Vat Komentarz 2014 Bartosiewicz:
 • Link: .pl foto/meritumprawooswiatowe2014.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Praw CIT Komentarz Podatki i rachunkowość:
 • Link: .pl foto/prawo-administracyjne-zimme
  rmann.jpg" class="full-image product-image" / prawo administracyjne Zimmermann W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciowa tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjn prawo nieruchomości Zbiór przepisów:
 • Link: .pl foto/Vat-Komentarz-2014-Bartosie
  wicz.jpg" class="full-image product-image" / Vat Komentarz 2014 Bartosiewicz Z dniem 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie istotne i obszerne zmiany do ustawy VAT. Zmiany te często nazywane są rewolucją w VAT. Wydaje się, że nie jest to określenie na wyrost. Faktycznie bowiem zmienia się bardzo dużo aspektów rozliczania tego podatku. Przede wszystkim zmianie ulegaj prawo administracyjne Zimmermann:
 • Link: .pl foto/KOMENTARZ-LEKARZ-DENTYSTA-U
  STAWA-2014.jpg" class="full-image product-image" / USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY KOMENTARZ Prezentowana książka to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zawiera analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Autorzy k Kodeks wyborczy 2014 przepisy:
 • Link: .pl foto/prawo-nieruchomosci-przepis
  y.jpg" class="full-image product-image" / prawo nieruchomości Zbiór przepisów Gospodarka nieruchomościami. Księgi toteżzyste i hipoteka. Własność lokali. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowanie wspólnot gruntowych. Stan prawny na 8.04.2014 r. rnrnrnrnrnUSTAWA O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI:rnrnrn16 gru USTAWA O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY KOMENTARZ:
 • Link: .pl foto/ksh-kidyba-kodeks-2014-hand
  lowych.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba Kidyba w Tom 1 komentarz do art. 1-300. Tom 2 komentarz do art. 301-633. W dziesiątym wydaniu zaprezentowano wszystkie zmiany ustawodawcze, które weszły w życie po opublikowaniu poprzedniej edycji komentarza, w tym m.in.: - konsekwencje uchylenia ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i i Kodeks karny skarbowy 2014 komentarz, postępowanie, Isap:
 • Link: .pl foto/kodeks-wyborczy-97883264329
  96.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks wyborczy 2014 przepisy Publikacja obejmuje tekst ustawy – Kodeks wyborczy razem z przepisami wprowadzającymi. W publikacji znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są zwłaszcza dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów r Kodeks spółek handlowych Komentarz Kidyba:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni

   • Link: Kodeks karny skarbowy 2014 komentarz, postępowanie, IsapKodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2014 Gromek Dolecki:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: prawo budowlane komentarz 2014 Niewiadomski GlinieckiKodeks cywilny komentarz 2014 Pietrzykowski, Gniewek, Osajda:
  • Link: Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz 2014 Gromek Doleckiprawo budowlane komentarz 2014 Niewiadomski Gliniecki:
  • Tagi
 • Link: Kodeks cywilny komentarz 2014 Pietrzykowski, Gniewek, OsajdaKodeks wyborczy Komentarz Lex:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze

  Link: .pl foto/Kodeks-wyborczy-Komentarz-L
  ex.jpg" height="85" width="55" / Kodeks wyborczy Komentarz Lex prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex:
  Link: .pl foto/prawo-spoldzielcze-Ustawa-m
  ieszkaniowych.jpg" height="85" width="55" / prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Lex Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz:
  Link: .pl foto/brak.jpg" height="85" width="55" / Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Komentarz Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa: Link: .pl foto/Budzet-samorzadowy-wielolet
  nia-prognoza-finansowa.jpg" height="85" width="55" / Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość (z suplementem elektronicznym) Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym:
  Link: .pl foto/Wzorcowe-regulaminy-zamowie
  n-publicznych.jpg" height="85" width="55" / Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych do 30.000 euro z komentarzem z suplementem elektronicznym Vademecum głównego księgowego:
  Link: .pl foto/brak.jpg" height="85" width="55" / Vademecum głównego księgowego Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
Historia strony - popularna fraza: prawo, znajdź więcej prawo w wyszukiwarce...
wwwPreview v3.6 z maja 2014: 1 komentarzy; 40 opisów; 40 linków; 24 skrótów; 23 obrazków; 4 ważnych słów; 16960 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajKontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2014 roku:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/prawo-administracyjne-mater
  ialne-Orzecznictwo.jpg" class="full-image product-image" / prawo administracyjne materialne Orzecznictwo W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, trybunałów apelacyjnych także trybunałów okręgowych. Zbiór można spokojnie zabrać na egzamin, a swoją drogą artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą na szybkie znal Podstawy filozofii prawa Morawski:
 • Link: .pl foto/Kontraktowanie-NFZ-roku-201
  4.jpg" class="full-image product-image" / Kontraktowanie świadczeń przez NFZ Nowe zasady od 2014 roku Książka omawia w sposób praktyczny regulacje prawne dotyczące zawierania umów na świadczenie usług zdrowotnych finansowanych że środków publicznych. Podpowiada, jak przygotować ofertę dla NFZ, jakie prawa ma świadczeniodawca w zakresie odwołań, na co powinien zwrócić uwagę, zawieraj prawo administracyjne materialne Orzecznictwo:
 • Link: .pl foto/Kodeks-postepowania-karnego
  -Code-Criminal-Procedure.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the Code of Criminal Procedure. The text incorporates the amendments that will come into effect in July 2015. Niniejszy zestaw (wydany w nowej serii tłumaczeń pols Ochrona danych osobowych w praktyce:
 • Link: .pl foto/Podstawy-filozofii-prawa-Mo
  rawski.jpg" class="full-image product-image" / Podstawy filozofii prawa Morawski W książce charakteryzuję podstawowe problemy związane z tworzeniem, stosowaniem, wykładnią prawa oraz metodologią nauk prawnych. Stanowi ona z jednej strony syntezę moich wcześniejszych poglądów, z drugiej - jest podsumowaniem wyników badań z ostatnich lat. Książka nie ogranicza się Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure:
 • Link: .pl foto/smutek-analiza-psychologicz
  na-9788373836952.jpg" class="full-image product-image" / Smutek analiza psychologiczna W ostatnim czasie duże zainteresowanie zaczął wzbudzać nastrój, czyli wcięcie o w ten sposób małej intensywności, że czasem umyka naszej uwadze. Nie ma on bezpośredniego wpływu na zachowania człowieka, nie stanowi impulsu do działania, nie wybija się na plan pierwszy w naszej świadom Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz 2014:
 • Link: .pl foto/ochrona-danych-osobowych-w-
  praktyce-9788379303052.jpg" class="full-image product-image" / Ochrona danych osobowych w praktyce Publikacja naświetla wyczerpująco wszystkie najistotniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie. Materiał zawarty w lekturze adresowany jest zwłaszcza do przedsiębiorców również wszystkich osób, które decydują o zbieraniu, przetwarzaniu i zabezpiecza Smutek analiza psychologiczna:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/kodekspostepowaniakarnego20
  14woltersmini.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks postępowania karnego 2014 Przepisy Stan prawny na 10.04.2014 rok. Książka zawiera tekst ustawy Kodeks postępowania karnego wraz z przepisami wprowadzającymi. W książce znajduje się skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Książka KPK przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów p KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX:
 • Link: .pl foto/komentarzpodatekpranych-201
  4-komentarz.jpg" class="full-image product-image" / Podatek dochodowy od osób prawnych komentarz 2014 Uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), wchodzące w życie dnia 1 kwietnia 2014 r. Tekst ustawy aktualny na dzień 1 kwietnia 2014 r. W prezentowanym komentarzu uwypuklone został Kodeks postępowania karnego 2014 Przepisy:
 • Link: .pl foto/prawo-budowlane-komentarz-2
  014-lex.jpg" class="full-image product-image" / prawo budowlane Komentarz 2014 Lex Komentarz uwzględnia ostatnie zmiany ustawodawcze, wprowadzone do prawa budowlanego po ogłoszeniu jego tekstu jednolitego, wynikające z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Komentarz jest skierowany do prawników praktyków, ale przede wszystkim do pracowników org Wypalenie zawodowe pracowników medycznych:
 • Link: .pl foto/kk-komentarz-giezek-2014.jp
  g" class="full-image product-image" / KODEKS KARNY CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA KOMENTARZ LEX Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków wymiaru sprawiedliwości sędziów, prokuratorów, adwokatów, jak również innych uczestników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Komentarz będzie również przydatny aplikantom zgłębiającym podstawy prawa karnego, a także prawo budowlane Komentarz 2014 Lex:
 • Link: .pl foto/Spolka-komandytowa-Kappes-K
  idyba.jpg" class="full-image product-image" / Spółka komandytowa Kappes Kidyba Książka stanowi monograficzne opracowanie przedstawiające w sposób wszechstronny tematykę spółki komandytowej. W lekturze omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - utworzenie spółki komandytowej, - udziały w spółce i wkłady do niej, - obowiązki i uprawnienia wspólników, - prowadzenie prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów:
 • Link: .pl foto/Wypalenie-zawodowe-pracowni
  ka-medycznych.jpg" class="full-image product-image" / Wypalenie zawodowe pracowników medycznych Publikacja obejmuje analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek, opartą na wyjaśnieniu zachowań i procesów psychicznych proponowanych przez współczesną psychologię. W lekturze przedstawiono podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące wypalenia zawodowego i Spółka komandytowa Kappes Kidyba:
 • Link: .pl foto/cit-komentarz-podatki-i-rac
  hunkowosc-9788326432446.jpg" class="full-image product-image" / CIT Komentarz Podatki i rachunkowość CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który z racji wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osó prawo administracyjne 2014 Zbiór Wolters:
 • Link: .pl foto/meritumprawooswiatowe2014.j
  pg" class="full-image product-image" / prawo Oświatowe Wzory pism i dokumentów Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do niej sięgnąć także nauczyciele i inni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Praw CIT Komentarz Podatki i rachunkowość:
 • Link: .pl foto/Vat-Komentarz-2014-Bartosie
  wicz.jpg" class="full-image product-image" / Vat Komentarz 2014 Bartosiewicz Z dniem 1 stycznia 2014 roku wchodzą w życie istotne i obszerne zmiany do ustawy VAT. Zmiany te często nazywane są rewolucją w VAT. Wydaje się, że nie jest to określenie na wyrost. Faktycznie bowiem zmienia się bardzo dużo aspektów rozliczania tego podatku. Przede wszystkim zmianie ulegaj prawo administracyjne Zimmermann:
 • Link: .pl foto/kpa-2014-kodeks-administrac
  yjny-wolters.jpg" class="full-image product-image" / prawo administracyjne 2014 Zbiór Wolters Stan prawny na 25.03.2014 r. Zbiór uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: rnrnrnrnKODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO:rnrn11 maja 2014 r. - ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektóry Vat Komentarz 2014 Bartosiewicz:
 • Link: .pl foto/zawieranie-umow.jpg" class="full-image product-image" / ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szczególne regulacje polskiego prawa znajdujące zastosowanie do przedsiębiorców. Przepisy prawa polskiego - zwłaszcza kodeksu cywilnego - przedstawione zostały na tle uregulowań o charakterze ponadnarod Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2014 Adamiak, Borkowski, :
 • Link: .pl foto/prawo-administracyjne-zimme
  rmann.jpg" class="full-image product-image" / prawo administracyjne Zimmermann W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciowa tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjn ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni

   • Link: Kodeks postępowania administracyjnego komentarz 2014 Adamiak, Borkowski,prawo karne 2014 kodeks, metodyka pracy sędziego:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Kodeks pracy komentarz 2014Kodeks spółek handlowych komentarz 2014 Strzępka Kidyba:
  • Link: prawo karne 2014 kodeks, metodyka pracy sędziegoKodeks pracy komentarz 2014:
  • Tagi
 • Link: Kodeks spółek handlowych komentarz 2014 Strzępka KidybaPostępowanie cywilne Komentarz:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/Postepowanie-cywilne-Koment
  arz.jpg" height="85" width="55" / Postępowanie cywilne Komentarz prawo spółek Pyzioł Szumański:
  Link: .pl foto/prawo-spolek-Pyziol-Szumans
  ki-beck.jpg" height="85" width="55" / prawo spółek Pyzioł Szumański LEGAL ENGLISH:
  Link: .pl foto/LEGAL-ENGLISH-sierocka.jpg"
  height="85" width="55" / LEGAL ENGLISH Rejestracja zmian w spółce w KRS:
  Link: .pl foto/Rejestracja-zmian-KRS.jpg" height="85" width="55" / Rejestracja zmian w spółce w KRS bez błędów i zbędnych kosztów USTAWA O ODPADACH KOMENTARZ: Link: .pl foto/USTAWA-ODPADACH-KOMENTARZ-2
  014.jpg" height="85" width="55" / USTAWA O ODPADACH KOMENTARZ Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript
Historia strony - popularna fraza: księgarnia, znajdź więcej księgarnia w wyszukiwarce...
wwwPreview v3.6 z kwietnia 2014: 1 komentarzy; 51 opisów; 51 linków; 28 skrótów; 27 obrazków; 4 ważnych słów; 19633 znaków.
Koszty wysyłki:
 • Link: RegulaminSprawdź swój koszyk:
 • Link: Koszty wysyłkiRegulamin Skpn:

(C) Copyright 2012-2014 Bookslandia

Link: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Link: SKPN Strona WWW: Specjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa

 • Link: KategorieKontakt i formularz kontaktowy:
 • Link: SKPNKategorie towarowe w Skpn:
 • Link: SzukajLeksykon fakturowania 2014 Unimex:
 • Link: KontaktWyszukiwarka produktów:

Nowości Księgarni Skpn

 • Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2012-to
  m1-beck.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2014 Tom 1 Książka której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech aplikacji radcowską, adwokacką i notarialną!Doskonała prawo zamówień publicznych Komentarz 2014:
 • Link: .pl foto/Leksykon-fakturowania-2014-
  Unimex.jpg" class="full-image product-image" / Leksykon fakturowania 2014 Unimex Wystawienie faktury powinno być w teorii prostą czynnością. W praktyce okazuje się, że mnogość rodzajów faktur, różnorodność momentów powstawania obowiązku podatkowego, brak precyzyjnych regulacji w tym zakresie, błędy legislacyjne powodują, że prawidłowe wystawienie faktury to praw Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2014 Tom 1:
 • Link: .pl foto/kodeks-pracy-fijalkowski-20
  14.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks pracy 2014 Fijałkowski Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Kodeks zawiera przepisy Unii Europejskiej. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Emerytury i renty z FUS. Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikam Leksykon Podatku dochodowego od osób prawnych 2014:
 • Link: .pl foto/prawo-zamowien-publicznych-
  Komentarz-2014.jpg" class="full-image product-image" / prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 Pierwsze wydanie obszernego i kompleksowego komentarza zawierającego orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów okręgowych i sądów administracyjnych, Trybunału Sprawie Kodeks pracy 2014 Fijałkowski:
 • Link: .pl foto/instrukcje-ksiegowe-2014-po
  datkowe.jpg" class="full-image product-image" / Instrukcje księgowe i podatkowe 2014 W roku 2014 wprowadzono kolejne, bardzo istotne zmiany przepisów podatkowych. Przedstawione w książce Artura Hołdy komentarze i wskazówki są w tym kontekście nie tylko aktualne, ale zarazem niezbędne w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Warto również zwrócić uwagę na kontynuacyjny chara Leksykon fakturowania 2014 Unimex:
 • Link: .pl foto/Leksykon-podatku-dochodoweg
  o-prawnych-2014.jpg" class="full-image product-image" / Leksykon Podatku dochodowego od osób prawnych 2014 Najnowsze wydanie Leksykonu Podatku dochodowego pomoże Ci zapomnieć o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Stan prawny na 2014 rok. Publikacja zawiera przejrzyste, szczegółowe omówienie praktycznych zagadnień, jak również gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej pracy problem Instrukcje księgowe i podatkowe 2014:

księgarnia Skpn poleca

 • Link: .pl foto/aplikacje-prawnicze-2012-to
  m1-beck.jpg" class="full-image product-image" / Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2014 Tom 1 Książka której celem jest szybkie powtórzenie materiału przed egzaminami. W trzech tomach otrzymujesz skondensowaną wiedzę z 20 dziedzin prawa. Zawarty tu materiał z wielu działów prawa pomaga zdać egzamin na każdą z trzech <strong>aplikacji radcowską, adwokacką i notarialną</strong>!<b
  r/>Doskonała
  prawo zamówień publicznych Komentarz 2014:
 • Link: .pl foto/Leksykon-fakturowania-2014-
  Unimex.jpg" class="full-image product-image" / Leksykon fakturowania 2014 Unimex Wystawienie <strong>faktury&lt;/strong
  > powinno być w teorii prostą czynnością. W praktyce okazuje się, że mnogość rodzajów faktur, różnorodność momentów powstawania obowiązku podatkowego, brak precyzyjnych regulacji w tym zakresie, błędy legislacyjne powodują, że prawidłowe wystawienie faktury to praw
  Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2014 Tom 1:
 • Link: .pl foto/kodeks-pracy-fijalkowski-20
  14.jpg" class="full-image product-image" / Kodeks pracy 2014 Fijałkowski Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. <strong>Kodeks&lt;/strong&
  gt; zawiera przepisy Unii Europejskiej.<br/&gt; Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.<br/> Emerytury i renty z FUS.<br/> Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikam
  Leksykon Podatku dochodowego od osób prawnych 2014:
 • Link: .pl foto/prawo-zamowien-publicznych-
  Komentarz-2014.jpg" class="full-image product-image" / prawo zamówień publicznych Komentarz 2014 Pierwsze wydanie obszernego i kompleksowego <strong>komentarza</str
  ong> zawierającego orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych (Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów okręgowych i sądów administracyjnych, Trybunału Sprawie
  Kodeks pracy 2014 Fijałkowski:
 • Link: .pl foto/Vat-instytucjach-kultury-20
  14-roku.jpg" class="full-image product-image" / Vat w instytucjach kultury w 2014 roku W roku 2014 czeka nas kolejna rewolucja, gdyż ustawodawca zmienia nam całkowicie zasady wystawiania faktur VAT, powstawania obowiązku podatkowego oraz co istotne podstawy opodatkowania i ogólnych zasad odliczania VAT. Jest to swego rodzaju rewolucja, która prędzej lub później musiała nastąpić patrzą ABC VAT-u 2014:
 • Link: .pl foto/Leksykon-podatku-dochodoweg
  o-prawnych-2014.jpg" class="full-image product-image" / Leksykon Podatku dochodowego od osób prawnych 2014 Najnowsze wydanie Leksykonu Podatku dochodowego pomoże Ci zapomnieć o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Stan prawny na 2014 rok. Publikacja zawiera przejrzyste, szczegółowe omówienie praktycznych zagadnień, jak również gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej pracy problem Vat w instytucjach kultury w 2014 roku:
 • Link: .pl foto/ABC-small-businessu-2014.jp
  g" class="full-image product-image" / Abc Small Businessu 2014 Niezwykle popularny poradnik biznesowy zarówno dla rozpoczynających jak i już prowadzących własny biznes. Niezastąpiony na kursach dla uczących się biznesu. Warto przeczytać głosy dotychczasowych czytelników. A - Jak założyć i prowadzić własną firmę. B - Księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2014:
 • Link: .pl foto/abc-vatu-2014.jpg" class="full-image product-image" / ABC VAT-u 2014 Doskonały, przystępnie napisany poradnik podatnika VAT . Zastosowano w nim nowatorskie połączenie przepisów nowej ustawy o VAT, rozporządzeń wykonawczych oraz obszernych omówień i komentarzy, wzory faktur, deklaracji i druków vat. <br/> W książce zastosowany został rewelacyjny system łączenia tej sa Abc Small Businessu 2014:
 • Link: .pl foto/bhp-praktyka-2012.jpg" class="full-image product-image" / BHP w praktyce Kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, opartych na obowiązujących przepisach i polskich normach, a także praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, pr Podatki 2014 Poradnik Gazety Prawnej Część 1:
 • Link: .pl foto/spzoofelinski-2014.jpg" class="full-image product-image" / Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2014 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 rok. Zawiera ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Z wykazem przepisów i wzorami dokumentów według nowych unormowań prawnych Kodeksu spółek handlowych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o krajowym rejestrze sądowym.<br/> Całość podzielo BHP w praktyce:
 • Link: .pl foto/vat-2014-rok-poradnik-pytan
  ia.jpg" class="full-image product-image" / VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na 2014 rok Każdy rozdział poprzedzony jest obszernym <strong>komentarzem</st
  rong> autorskim. Wiele miejsca poświęcono zmianom jakie weszły w życie z dniem 1.01 2014 roku. Książka jest przydatna zarówno podatnikom rozpoczynającym działalność jak i tym, którzy mają już w tym zakresie doświadczenie. W końcowej c
  Kodeks cywilny komentarz:
 • Link: .pl foto/VAT-Podatki-2014-zkomentarz
  em1.jpg" class="full-image product-image" / Podatki 2014 Poradnik Gazety Prawnej Część 1 Zbiór ujednoliconych <strong>ustaw podatkowych</strong> (PIT, CIT, ryczałt, Ordynacja Podatkowa) wraz z komentarzami ekspertów omawiającymi najważniejsze zmiany w ordynacji, ustawie o ewidencji podatników i płatników, w podatku doch. od osób prawnych i fizycznych, w zryczałtowanym podatku dochodowym VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na 2014 rok:
 • kontakt@bookslandia .pl
 • Kontakt z księgarnią

  • gsm 501-788-771
  • 50-350 Wrocław
  • Bookslandia Sebastian Stefanowicz
  • Kategorie w księgarni
   • Link: Kodeks cywilny komentarzprawo budowlane komentarz:
  • Ul. Benedyktyńska 3/50
  • Link: Zamknięcie roku 2013Aplikacja komornicza:
  • Link: prawo budowlane komentarzZamknięcie roku 2013:
  • Link: Kodeks spółek handlowych komentarzAplikacja adwokacka:
  • Link: Aplikacja komorniczaKodeks spółek handlowych komentarz:
  • Tagi

   • Link: Leksykon fakturowania 2014 UnimexAplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2014 Tom 1:
  • Link: Aplikacja adwokackaLeksykon fakturowania 2014 Unimex:
  • Link: Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014Kodeks pracy 2014 Fijałkowski:
  • Link: Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach 2014 Tom 1Prawo zamówień publicznych Komentarz 2014:
  • Link: Leksykon Podatku dochodowego od osób prawnych 2014Instrukcje księgowe i podatkowe 2014:
  • Link: Kodeks pracy 2014 FijałkowskiLeksykon Podatku dochodowego od osób prawnych 2014:
 • Link: Strona WWWRegulamin Skpn:
 • Zapowiedzi wydawnicze
  Link: .pl foto/instrukcje-ksiegowe-2014-po
  datkowe.jpg" height="85" width="55" / Instrukcje księgowe i podatkowe 2014 wzory dokumentów z wyjaśnieniami Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 2014 Broszury OD.NOWA:
  Link: .pl foto/Podatek-dochodowy-fizycznyc
  h-PIT-2014.jpg" height="85" width="55" / Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 2014 Broszury OD.NOWA Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 2014 Broszury OD.NOWA:
  Link: .pl foto/Podatek-dochodowy-prawnych-
  cit-2014.jpg" height="85" width="55" / Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 2014 Broszury OD.NOWA Podatek od towarów i usług Vat 2014 Broszury OD.NOWA:
  Link: .pl foto/Podatek-towar-Vat-2014.jpg"
  height="85" width="55" / Podatek od towarów i usług Vat 2014 Broszury OD.NOWA Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych:
  Link: .pl foto/Orzecznictwo-Trybunalu-spra
  wach-podatkowych-2014.jpg" height="85" width="55" / Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych Zarządzanie kompetencjami:
  Link: .pl foto/zarzadzanie-kompetencjami-2
  014.jpg" height="85" width="55" / Zarządzanie kompetencjami Prawo ochrony środowiska 2014 Przepisy:
  Link: .pl foto/Prawo-ochrony-2014-Przepisy
  -prawne.jpg" height="85" width="55" / Prawo ochrony środowiska 2014 Przepisy Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw:
  Link: .pl foto/Strategie-finansowania-2014
  .jpg" height="85" width="55" / Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życiu:
  Link: .pl foto/Coaching-koaktywny-2014.jpg
  " height="85" width="55" / Coaching koaktywny zmiany w biznesie zmiany w życiu Strona WWW Skpn:
 • Link: NowościFormularz kontaktowy Skpn:
 • Link: RegulaminNajnowsze towary:
 • Link: Kontakt

Link: KoszykSpecjalistyczna księgarnia Popularno-Naukowa:

Komentarz w kodzie strony: Javascript

Katalog SEO zawiera 5 podobnych stron WWW:

 • Kancelaria adwokacka Sopot Działalnością kancelarii adwokackiej Beaty Zawadzkiej-Kowalczyk jest świadczenie profesjonalnych usług z zakresu porad prawnych oraz reprezentacji klienta. Oferta skierowana jest w szczególności do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych. Na każdym etapie współpracy kancelaria zapewnia klientom całkowitą anonimowość i bezpieczeństwo. Kancelaria znajduje się w Tczewie przy ulicy Paderewskiego 19b.
 • Porady prawne i reprezentowanie klienta przed sądem Kancelaria adwokacka adwokat Moniki Śliz-Bryk począwszy od 2001 r. zajmuje się świadczeniem usług prawnych adresowanych do szerokiego kręgu podmiotów – zarówno osób fizycznych, jak też osób prowadzących działalność gospodarczą, zapewniając profesjonalną pomoc procesową oraz na etapie przedsądowym.
 • Linki do stron literackich Toplista publikująca adresy witryn powiązanych z szeroko pojętą literaturą. Księgarnie internetowe, antykwariaty, strony autorskie, opowiadania, cyfrowe publikacje.
 • Kancelaria adwokacka Płock Adwokat Kamil Flatow ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej od 2007 roku. Zajmuje się prowadzeniem postępowań oraz sprawami klientów w obszarze prawa karnego, rodzinnego oraz administracyjnego. Współdziałał dodatkowo z kancelarią radcy prawnego zwłaszcza w sytuacjach związanych z nieruchomościami i spadkami.
 • Szkoła jazdy - prawo jazdy Toruń Szkoła Jazdy Toruń Moto Jack prowadzona jest przez doświadczonego instruktora, który postawił na jakość wyszkolenia teoretycznego i praktycznego. Doświadczenie jest poparte wieloletnią praktyką w różnych szkołach jazdy i ukończeniem wielu kursów doszkalających z zakresu ruchu drogowego i techniki jazdy motocyklami i samochodami.
Kategorie wpisu:
Raport błędu:
 Przyśpiesz indeksację:
  Wygląd linku:

  Katalog SEO poleca darmowy wpis naszej strony!

  Najpopularniejsze słowa na stronie:

  • 2014-09-05: image foto full product kodeks prawo informator kalendarz prawa przepisów
  • 2014-08-05: image foto full product prawo kalendarz prawnika informator kodeks pracy
  • 2014-07-06: image foto product full prawo kodeks publicznych ustawy ustawa skpn
  • 2014-06-06: image foto kodeks prawo full product ustawa wyborczy przepisów ustawy
  • 2014-05-07: image foto prawo full product kodeks prawa administracyjne skpn ępowania

  Wczytuję statystyki...

  ↑↑↑

  Katalog SEO nie odpowiada za treść zewnętrznych stron WWW ani linków sponsorowanych (reklam). Wszystkie linki, opisy, grafiki/zdjęcia do pobrania są darmowe, ale mogą być nieaktualne. Odwiedzając Katalog SEO akceptujesz jego regulamin. Copyright © 2006-2014 SublimeStar.com Walerian Walawski.

  SublimeStar.com